Dette er Biblen pA¥ dansk

og vende os til Biblen

  B o g   

Table-1   Table-2

Danish Audio Bible

The Old Testament

  Første Mosebog     Anden Mosebog 

  Tredje Mosebog     Fjerde Mosebog 

  Femte Mosebog     Josvabogen 

Dommerbogen  Ruths bog  1 Samuelsbog

2 Samuelsbog   1 Kongebog   2 Kongebog

1 Krønikebog    2 Krønikebog    Ezras Bog

Nehemias' Bog     Esters Bog    Jobs Bog

  Salmernes Bog    Ordsprogenes Bog 

  Prædikerens Bog   Højsangen   Esajas' Bog 

Jeremias' Bog   Klagesangene   Ezekiels Bog

  Daniels Bog    Hoseas' Bog   Joels Bog 

  Amos' Bog    Obadias' Bog   Jonas' Bog 

  Mikas Bog   Nahums Bog   Habakkuks Bog 

  Sefanias' Bog   Haggajs Bog    Zakarias' Bog 

  Malakias' Bog

The New Testament

Matthæusevangeliet  Markusevangeliet

  Lukasevangeliet   Johannesevangeliet 

Apostlenes Gerninger   Romerbrevet

  1 Korintherbrev    2 Korintherbrev

Galaterbrevet      Efeserbrevet

  Filipperbrevet     Kolossenserbrevet

Thessalonikerbrev     Timotheusbrev

Titusbrevet      Filemonbrevet

Hebræerbrevet     Jakobsbrevet

Petersbrev     1,2,3 Johannesbrev 

Judasbrevet     Johannes' Åbenbaring

 

Og som I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder,
ligeså skulle også I gøre imod dem!

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.