Dette er Biblen pA¥ dansk

og vende os til Biblen

  B o g   

Table-1   Table-2

Danish Audio Bible

The Old Testament

  Første Mosebog    Anden Mosebog    Tredje Mosebog 

  Fjerde Mosebog    Femte Mosebog    Josvabogen 

  Dommerbogen   Ruths bog   1 Samuelsbog   2 Samuelsbog 

  1 Kongebog    2 Kongebog    1 Krønikebog    2 Krønikebog 

  Ezras Bog     Nehemias' Bog     Esters Bog 

  Jobs Bog    Salmernes Bog    Ordsprogenes Bog 

  Prædikerens Bog   Højsangen   Esajas' Bog   Jeremias' Bog 

  Klagesangene    Ezekiels Bog    Daniels Bog    Hoseas' Bog 

  Joels Bog    Amos' Bog    Obadias' Bog   Jonas' Bog 

  Mikas Bog   Nahums Bog   Habakkuks Bog   Sefanias' Bog 

  Haggajs Bog    Zakarias' Bog    Malakias' Bog

The New Testament

  Matthæusevangeliet   Markusevangeliet   Lukasevangeliet 

  Johannesevangeliet   Apostlenes Gerninger   Romerbrevet 

  1 Korintherbrev    2 Korintherbrev     Galaterbrevet 

  Efeserbrevet    Filipperbrevet    Kolossenserbrevet 

  Thessalonikerbrev     Timotheusbrev     Titusbrevet 

  Filemonbrevet   Hebræerbrevet   Jakobsbrevet  

Petersbrev     1,2,3 Johannesbrev  

Judasbrevet     Johannes' Åbenbaring

 

Og som I ville, at Menneskene skulle gøre imod eder,
ligeså skulle også I gøre imod dem!

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.