Hungarian Karoli

és térjünk az Karoli

 Books  

Table-1   Table-2

The Old Testament

1 Mózes    2 Mózes    3 Mózes    4 Mózes    5 Mózes

  Józsué    Birák    Ruth    1 Sámuel   2 Sámuel   1 Királyok

  2 Királyok   1 Krónika    2 Krónika    Ezsdrás    Nehemiás  

  Ezther    Jób   Zsoltárok   Példabeszédek   Prédikátor

  Énekek Éneke    Ézsaiás    Jeremiás    Jeremiás sir  

  Ezékiel    Dániel    Hóseás    Jóel   Ámos   Abdiás    Jónás  

  Mikeás    Náhum    Habakuk    Sofoniás

  Aggeus    Zakariás    Malakiás

The New Testament

Máté    Márk    Lukács    János    Apostolok

  Rómaiakhoz    1 Korintusi    2 Korintusi    Galatákhoz

   Efézusiakhoz    Filippiekhez    Kolosséiakhoz  

  Tesszalonika    Timóteushoz    Titushoz    Filemonhoz  

  Zsidókhoz    Jakab     Péter    1,2,3 János  

  Júdás    Jelenések

 

Hungarian New Testament in mp3

 

És a mint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is akképen cselekedjetek azokkal.

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.