Türkçe Incil : Turkish Bible

Geri İncil'e

kitaplar

Table-1   Table-2

Turkish Audio Bible

Eski Antlasma (Tevrat & Zebur)

Yaratilis    Misir'dan Çikis   Levililer

Çölde Sayim   Yasa'nin Tekrari    Yesu

Hakimler    Rut    1 Samuel    2 Samuel

1 Krallar   2 Krallar   1 Tarihler   2 Tarihler

Ezra   Nehemya   Ester   Eyüp   Mezmurlar

Süleyman'in Özdeyisleri    Vaiz

Ezgiler Ezgisi   Yesaya   Yeremya   Agitlar

Hezekiel    Daniel    Hosea   Yoel   Amos

Ovadya   Yunus   Mika   Nahum   Habakkuk

Sefanya   Hagay    Zekeriya    Malaki

Yeni Antlaşma -N.T.

Matta    Markos    Luka    Yuhanna

Elçilerin Isleri   Romalilar   1 Korintliler

2 Korintliler     Galatyalilar    Efesliler

Filipililer   Koloseliler    Selanikiler

Timoteos    Titus    Filimon     Ibraniler

Yakup     Petrus    1,2,3 Yuhanna

Yahuda   Vahiy

http://www.sacred-texts.com/bib/wb/trk/
 

Insanlarin size nasil davranmasini istiyorsaniz, siz de onlara öyle davranin.

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.