Türkçe Incil : Turkish Bible

Geri İncil'e

kitaplar

Table-1   Table-2

Turkish Audio Bible

Eski Antlasma (Tevrat & Zebur)

Yaratilis    Misir'dan Çikis   Levililer   Çölde Sayim

  Yasa'nin Tekrari    Yesu    Hakimler    Rut    1 Samuel  

  2 Samuel     1 Krallar    2 Krallar    1 Tarihler    2 Tarihler  

  Ezra    Nehemya     Ester    Eyüp    Mezmurlar  

  Süleyman'in Özdeyisleri    Vaiz     Ezgiler Ezgisi  

  Yesaya    Yeremya    Agitlar    Hezekiel    Daniel

   Hosea   Yoel   Amos    Ovadya    Yunus    Mika    Nahum  

  Habakkuk    Sefanya   Hagay    Zekeriya    Malaki

Yeni Antlaşma -N.T.

Matta    Markos    Luka    Yuhanna    Elçilerin Isleri

   Romalilar     1 Korintliler     2 Korintliler     Galatyalilar

   Efesliler   Filipililer   Koloseliler    Selanikiler   Timoteos

   Titus    Filimon     Ibraniler    Yakup     Petrus

   1,2,3 Yuhanna    Yahuda   Vahiy

http://www.sacred-texts.com/bib/wb/trk/
 

Insanlarin size nasil davranmasini istiyorsaniz, siz de onlara öyle davranin.

        

The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.