קל לקרוא עברית התנ"ך

EZ Read Bible

Pray three hours today!!

"התפללת היום?

 כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את

יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

וידעתם את האמת והאמת תשימכם לבני חורין׃

כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעלות׃ תוכן

בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד׃

וכאשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם כן תעשו להם גם אתם׃

Contents

Hebrew Modern

How to Get to Heaven

Christian Radio

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

Print and advertise this webpage to your community

 [1]     [2]     [3]     [4]   

 Hebrew Bible

Hebrew Modern

BHS (Consonants Only)

WLC (Consonants Only)

BHS (Consonants & Vowels)

WLC (Consonants & Vowels)

Hebrew Audio Bible

 בחר את גודל האותיות ואת צבע הרקע.

בחר מהירות גלילה שבעברה.

אז אתה יכול לשלוט במהירות גלילה עם ↑ ו ↓.

מהירות הגלילה משתנה בהתאם לדפדפן.

את הגופנים יכולים שינויים מותקנים רק גופנים.

 

Audio Bible Links

Christian Radio

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Color codes

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.