Easy Read Pilipino Bible

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

Bumalik sa Bibliya.

 Magsilapit kayo sa Dios,

at siya'y lalapit sa inyo.

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

Ang Dating Biblia - 1905

 

Spread this webpage.
Print and post it on bulletin board in your region.

 [1]     [2]     [3]     [4]   

 

Tagalog - Philippines

Ang Dating Biblia - 1905

 

Piliin ang laki ng mga character at ang kulay ng background.

Pumili ng scroll bilis sa wakas.

Ayusin ang bilis sa ↑ at ↓ sa keyboard

Ang bilis ng pag-scroll ay nag-iiba-iba sa pamamagitan ng browser.

 

Blood of Jesus

 

Audio Bible Links

Alamin ang Koreano

Online Bible Search

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

 

Sabihin sa iyong mga kaibigan tungkol sa madaling read Biblia

Tell your friend about EZ Read Bible

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.