ง่ายต่อการอ่านภาษาไทยในพระคัมภีร์

EZ Read Bible

คุณไม่อธิษฐานวันนี้?

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก

จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์

เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

และท่านทั้งหลายจะรู้จักความจริง และความจริงนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย

แล้วเราก็จะรู้ถ้าเราพยายามรู้จักพระเยโฮวาห์

การที่พระองค์เสด็จออกก็เตรียมไว้ดุจยามเช้า

เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา

เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา

ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกๆวัน

ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจกาล

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Contents

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

How to Get to Heaven

 

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

Print and advertise this webpage to your community

 [1]     [2]     [3]     [4]   

Thai Bible KJV

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลือกขนาดตัวอักษรและสีพื้นหลัง

เลือกความเร็วของการเลื่อนที่ล่าสุด

นั้นคุณสามารถควบคุมความเร็วในการเลื่อนที่มี↑↓และ

ความเร็วในการเลื่อนแตกต่างกันโดยเบราว์เซอร์

 

Audio Bible Links

Listen Live

The Thailand Home Page

Roadmap For Marriage

Color codes

บอกต่อเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเรื่องง่ายอ่านพระคัมภีร์

Tell your friend about EZ Read Bible

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.