Hebrew OT: Aleppo Codex

1  2  3  

  נחום

1:1 א משא נינוה--ספר חזון נחום האלקשי

2:1 ב אל קנוא ונקם יהוה נקם יהוה ובעל חמה נקם יהוה לצריו ונוטר הוא לאיביו

3:1 ג יהוה ארך אפים וגדול (וגדל) כח ונקה לא ינקה יהוה בסופה ובשערה דרכו וענן אבק רגליו

4:1 ד גוער בים ויבשהו וכל הנהרות החריב אמלל בשן וכרמל ופרח לבנון אמלל

5:1 ה הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל יושבי בה

6:1 ו לפני זעמו מי יעמוד ומי יקום בחרון אפו חמתו נתכה כאש והצרים נתצו ממנו

7:1 ז טוב יהוה למעוז ביום צרה וידע חסי בו

8:1 ח ובשטף עבר כלה יעשה מקומה ואיביו ירדף חשך

9:1 ט מה תחשבון אל יהוה--כלה הוא עשה לא תקום פעמים צרה

10:1 י כי עד סירים סבכים וכסבאם סבואים אכלו--כקש יבש מלא

11:1 יא ממך יצא חשב על יהוה רעה--יעץ בליעל  {ס}

12:1 יב כה אמר יהוה אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וענתך--לא אענך עוד

13:1 יג ועתה אשבר מטהו מעליך ומוסרתיך אנתק

14:1 יד וצוה עליך יהוה לא יזרע משמך עוד מבית אלהיך אכרית פסל ומסכה אשים קברך--כי קלות  {פ}

15:1 

  נחום

1:2 א הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום--חגי יהודה חגיך שלמי נדריך  כי לא יוסיף עוד לעבור (לעבר) בך בליעל כלה נכרת

2:2 ב עלה מפיץ על פניך נצור מצורה צפה דרך חזק מתנים אמץ כח מאד

3:2 ג כי שב יהוה את גאון יעקב כגאון ישראל  כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו

4:2 ד מגן גבריהו מאדם אנשי חיל מתלעים באש פלדת הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו

5:2 ה בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות  מראיהן כלפידים--כברקים ירוצצו

6:2 ו יזכר אדיריו--יכשלו בהלכותם (בהליכתם) ימהרו חומתה והכן הסכך

7:2 ז שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג

8:2 ח והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על לבבהן

9:2 ט ונינוה כברכת מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה

10:2 י בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה--כבד מכל כלי חמדה

11:2 יא בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל מתנים ופני כלם קבצו פארור

12:2 יב איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים--אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד

13:2 יג אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא טרף חריו ומענתיו טרפה

[ (Nahum 2;14) יד הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא ישמע עוד קול מלאככה  {פ} ]

  נחום

1:3 א הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה--לא ימיש טרף

2:3 ב קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה

3:3 ג פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה יכשלו (וכשלו) בגויתם

4:3 ד מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה

5:3 ה הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך

6:3 ו והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי

7:3 ז והיה כל ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך

8:3 ח התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה--אשר חיל ים מים חומתה

9:3 ט כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך

10:3 י גם היא לגלה הלכה בשבי--גם עלליה ירטשו בראש כל חוצות ועל נכבדיה ידו גורל וכל גדוליה רתקו בזקים

11:3 יא גם את תשכרי תהי נעלמה גם את תבקשי מעוז מאויב

12:3 יב כל מבצריך--תאנים עם בכורים אם ינועו ונפלו על פי אוכל

13:3 יג הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך

14:3 יד מי מצור שאבי לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן

15:3 טו שם תאכלך אש--תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה

16:3 טז הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף

17:3 יז מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה--שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים

18:3 יח נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על ההרים ואין מקבץ

19:3 יט אין כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך--כי על מי לא עברה רעתך תמיד  {ש}