BHS (Leningrad Codex)
BHS (Consonants & Vowels)
성경전서 개역한글판 1956년

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

  דברי הימים Chronicles 1

1:1 אָדָם שֵׁת אֱנֹושׁ׃

1:1 아담, 셋, 에노스,

2:1 קֵיןָן מַהֲלַלְאֵל יָרֶד׃

1:2 게난, 마할랄렐, 야렛,

3:1 חֲנֹוךְ מְתוּשֶׁלַח לָמֶךְ׃

1:3 에녹, 므두셀라, 라멕,

4:1 נֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת׃ ס

1:4 노아, 셈, 함과 야벳,

5:1 בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגֹוג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָס׃ ס

1:5 ○ 야벳의 아들은 고멜과 마곡과 마대와 야완과 두발과 메섹과 디라스요

6:1 וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכֲּנַז וְדִיפַת וְתֹוגַרְמָה׃

1:6 고멜의 아들은 아스그나스와 디밧과 도갈마요

7:1 וּבְנֵי יָוָן אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישָׁה כִּתִּים וְרֹודָנִים׃ ס

1:7 야완의 아들은 엘리와 다시스와 깃딤과 도다님이더라

8:1 בְּנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם פּוּט וּכְנָעַן׃

1:8 ○ 함의 아들은 구스와 미스라임과 붓과 가나안이요

9:1 וּבְנֵי כוּשׁ סְבָא וַחֲוִילָה וְסַבְתָּא וְרַעְמָא וְסַבְתְּכָא וּבְנֵי רַעְמָא שְׁבָא וּדְדָן׃ ס

1:9 구스의 아들은 스바와 하윌라와 삽다와 라아마와 삽드가요 라아마의 아들은 스바와 드단이요

10:1 וְכוּשׁ יָלַד אֶת־נִמְרֹוד הוּא הֵחֵל לִהְיֹות גִּבֹּור בָּאָרֶץ׃ ס

1:10 구스가 또 니므롯을 낳았으니 세상에 처음 영걸한 자며

11:1 וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־[כ= לוּדִיִּים] [ק= לוּדִים] וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים׃

1:11 미스라임은 루딤과 아나밈과 르하빔과 납두힘과

12:1 וְאֶת־פַּתְרֻסִים וְאֶת־כַּסְלֻחִים אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָּׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת־כַּפְתֹּרִים׃ ס

1:12 바드루심과 가슬루힘과 갑도림을 낳았으니 블레셋 족속은 가슬루힘에게서 나왔으며

13:1 וּכְנַעַן יָלַד אֶת־צִידֹון בְּכֹרֹו וְאֶת־חֵת׃

1:13 가나안은 맏아들 시돈과 헷을 낳고

14:1 וְאֶת־הַיְבוּסִי וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי׃

1:14 또 여부스 족속과 아모리 족속과 기르가스 족속과

15:1 וְאֶת־הַחִוִּי וְאֶת־הַעַרְקִי וְאֶת־הַסִּינִי׃

1:15 히위 족속과 알가 족속과 신 족속과

16:1 וְאֶת־הָאַרְוָדִי וְאֶת־הַצְּמָרִי וְאֶת־הַחֲמָתִי׃ ס

1:16 아르왓 족속과 스말 족속과 하맛 족속을 낳았더라

17:1 בְּנֵי שֵׁם עֵילָם וְאַשּׁוּר וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם וְעוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמֶשֶׁךְ׃ ס

1:17 ○ 셈의 아들은 엘람과 앗수르와 아르박삿과 룻과 아람과 우스와 훌과 게델과 메섹이라

18:1 וְאַרְפַּכְשַׁד יָלַד אֶת־שָׁלַח וְשֶׁלַח יָלַד אֶת־עֵבֶר׃

1:18 아르박삿은 셀라를 낳고 셀라는 에벨을 낳고

19:1 וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן׃

1:19 에벨은 두 아들을 낳아 하나의 이름을 벨렉이라 하였으니 이는 그때에 땅이 나뉘었음이요 그 아우의 이름은 욕단이며

20:1 וְיָקְטָן יָלַד אֶת־אַלְמֹודָד וְאֶת־שָׁלֶף וְאֶת־חֲצַרְמָוֶת וְאֶת־יָרַח׃

1:20 욕단이 알모닷과 셀렙과 하살마웻과 예라와

21:1 וְאֶת־הֲדֹורָם וְאֶת־אוּזָל וְאֶת־דִּקְלָה׃

1:21 하도람과 우살과 디글라와

22:1 וְאֶת־עֵיבָל וְאֶת־אֲבִימָאֵל וְאֶת־שְׁבָא׃

1:22 에발과 아비마엘과 스바와

23:1 וְאֶת־אֹופִיר וְאֶת־חֲוִילָה וְאֶת־יֹובָב כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן׃ ס

1:23 오빌과 하윌라와 요밥을 낳았으니 욕단의 아들들은 이러하니라

24:1 שֵׁם אַרְפַּכְשַׁד שָׁלַח׃

1:24 ○ 셈, 아르박삿, 셀라

25:1 עֵבֶר פֶּלֶג רְעוּ׃

1:25 에벨, 벨렉, 르우

26:1 שְׂרוּג נָחֹור תָּרַח׃

1:26 스룩, 나홀, 데라

27:1 אַבְרָם הוּא אַבְרָהָם׃ ס

1:27 아브람 곧 아브라함

28:1 בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל׃ ס

1:28 ○ 아브라함의 아들은 이삭과 이스마엘이라

29:1 אֵלֶּה תֹּלְדֹותָם בְּכֹור יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹות וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם׃

1:29 이스마엘의 세계는 이러하니 그 맏아들은 느바욧이요 다음은 게달과 앗브엘과 밉삼과

30:1 מִשְׁמָע וְדוּמָה מַשָּׂא חֲדַד וְתֵימָא׃

1:30 미스마와 두마와 맛사와 하닷과 데마와

31:1 יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל׃ ס

1:31 여둘과 나비스와 게드마라 이스마엘의 아들들은 이러하니라

32:1 וּבְנֵי קְטוּרָה פִּילֶגֶשׁ אַבְרָהָם יָלְדָה אֶת־זִמְרָן וְיָקְשָׁן וּמְדָן וּמִדְיָן וְיִשְׁבָּק וְשׁוּחַ וּבְנֵי יָקְשָׁן שְׁבָא וּדְדָן׃ ס

1:32 ○ 아브라함의 첩 그두라의 낳은 아들은 시므란과 욕산과 므단과 미디안과 이스박과 수아요 욕산의 아들은 스바와 드단이요

33:1 וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹוךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה׃ ס

1:33 미디안의 아들은 에바와 에벨과 하녹과 아비다와 엘다아니 그두라의 아들들은 이러하니라

34:1 וַיֹּולֶד אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק ס בְּנֵי יִצְחָק עֵשָׂו וְיִשְׂרָאֵל׃ ס

1:34 ○ 아브라함이 이삭을 낳았으니 이삭의 아들은 에서와 이스라엘이더라

35:1 בְּנֵי עֵשָׂו אֱלִיפַז רְעוּאֵל וִיעוּשׁ וְיַעְלָם וְקֹרַח׃ ס

1:35 ○ 에서의 아들은 엘리바스와 르우엘과 여우스와 얄람과 고라요

36:1 בְּנֵי אֱלִיפָז תֵּימָן וְאֹומָר צְפִי וְגַעְתָּם קְנַז וְתִמְנָע וַעֲמָלֵק׃ ס

1:36 엘리바스의 아들은 데만과 오말과 스비와 가담과 그나스와 딤나와 아말렉이요

37:1 בְּנֵי רְעוּאֵל נַחַת זֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה׃ ס

1:37 르우엘의 아들은 나핫과 세라와 삼마와 밋사요

38:1 וּבְנֵי שֵׂעִיר לֹוטָן וְשֹׁובָל וְצִבְעֹון וַעֲנָה וְדִישֹׁן וְאֵצֶר וְדִישָׁן׃

1:38 세일의 아들은 로단과 소발과 시브온과 아나와 디손과 에셀과 디산이요

39:1 וּבְנֵי לֹוטָן חֹרִי וְהֹוםָם וַאֲחֹות לֹוטָן תִּמְנָע׃ ס

1:39 로단의 아들은 호리와 호맘이요 로단의 누이는 딤나요

40:1 בְּנֵי שֹׁובָל עַלְיָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפִי וְאֹונָם ס וּבְנֵי צִבְעֹון אַיָּה וַעֲנָה׃

1:40 소발의 아들은 알랸과 마나핫과 에발과 스비와 오남이요 시브온의 아들은 아야와 아나요

41:1 בְּנֵי עֲנָה דִּישֹׁון ס וּבְנֵי דִישֹׁון חַמְרָן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן׃ ס

1:41 아나의 아들은 디손이요 디손의 아들은 하므란과 에스반과 이드란과 그란이요

42:1 בְּנֵי־אֵצֶר בִּלְהָן וְזַעֲוָן יַעֲקָנ* בְּנֵי דִישֹׁון עוּץ וַאֲרָן׃ ף

1:42 에셀의 아들은 빌한과 사아완과 야아간이요 디산의 아들은 우스와 아란이더라

43:1 וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדֹום לִפְנֵי מְלָךְ־מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּלַע בֶּן־בְּעֹור וְשֵׁם עִירֹו דִּנְהָבָה׃

1:43 ○ 이스라엘 자손을 치리하는 왕이 있기 전에 에돔 땅을 다스린 왕이 이러하니라 브올의 아들 벨라니 그 도성 이름은 딘하바며

44:1 וַיָּמָת בָּלַע וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו יֹובָב בֶּן־זֶרַח מִבָּצְרָה׃

1:44 벨라가 죽으매 보스라 세라의 아들 요밥이 대신하여 왕이 되었고

45:1 וַיָּמָת יֹובָב וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו חוּשָׁם מֵאֶרֶץ הַתֵּימָנִי׃

1:45 요밥이 죽으매 데만 족속의 땅 사람 후삼이 대신하여 왕이 되었고

46:1 וַיָּמָת חוּשָׁם וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן־בְּדַד הַמַּכֶּה אֶת־מִדְיָן בִּשְׂדֵה מֹואָב וְשֵׁם עִירֹו [כ= עֲיֹות] [ק= עֲוִית]׃

1:46 후삼이 죽으매 브닷의 아들 하닷이 대신하여 왕이 되었으니 하닷은 모압 들에서 미디안을 친 자요 그 도성 이름은 아윗이며

47:1 וַיָּמָת הֲדָד וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה׃

1:47 하닷이 죽으매 마스레가 사믈라가 대신하여 왕이 되었고

48:1 וַיָּמָת שַׂמְלָה וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שָׁאוּל מֵרְחֹבֹות הַנָּהָר׃

1:48 사믈라가 죽으매 하숫가의 르호봇 사울이 대신하여 왕이 되었고

49:1 וַיָּמָת שָׁאוּל וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו בַּעַל חָןָן בֶּן־עַכְבֹּור׃

1:49 사울이 죽으매 악볼의 아들 바알하난이 대신하여 왕이 되었고

50:1 וַיָּמָת בַּעַל חָןָן וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד וְשֵׁם עִירֹו פָּעִי וְשֵׁם אִשְׁתֹּו מְהֵיטַבְאֵל בַּת־מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב׃

1:50 바알하난이 죽으매 하닷이 대신하여 왕이 되었으니 그 도성 이름은 바이요 그 아내의 이름은 므헤다벨이라 메사합의 손녀요 마드렛의 딸이었더라

51:1 וַיָּמָת הֲדָד ס וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדֹום אַלּוּף תִּמְנָע אַלּוּף [כ= עַלְיָה] [ק= עַלְוָה] אַלּוּף יְתֵת׃

1:51 하닷이 죽은 후에 에돔의 족장이 이러하니 딤나 족장과 알랴 족장과 여뎃 족장과

52:1 אַלּוּף אָהֳלִיבָמָה אַלּוּף אֵלָה אַלּוּף פִּיןֹן׃

1:52 오홀리바마 족장과 엘라 족장과 비논 족장과

53:1 אַלּוּף קְנַז אַלּוּף תֵּימָן אַלּוּף מִבְצָר׃

1:53 그나스 족장과 데만 족장과 밉살 족장과

54:1 אַלּוּף מַגְדִּיאֵל אַלּוּף עִירָם אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱדֹום׃ ף

1:54 막디엘 족장과 이람 족장이라 에돔 족장이 이러하였더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:2 אֵלֶּה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רְאוּבֵן שִׁמְעֹון לֵוִי וִיהוּדָה יִשָׂשכָר וּזְבֻלוּן׃

2:1  이스라엘의 아들은 이러하니 르우벤과 시므온과 레위와 유다와 잇사갈과 스불론과

2:2 דָּן יֹוסֵף וּבִנְיָמִן נַפְתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר׃ ס

2:2 단과 요셉과 베냐민과 납달리와 갓과 아셀이더라

3:2 בְּנֵי יְהוּדָה עֵר וְאֹוןָן וְשֵׁלָה* שְׁלֹושָׁה נֹולַד לֹו מִבַּת־שׁוּעַ הַכְּנַעֲנִית וַיְהִי עֵר בְּכֹור יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי יְהוָה וַיְמִיתֵהוּ׃ ס

2:3 ○ 유다의 아들은 에르와 오난과 셀라니 이 세 사람은 가나안 사람 수아의 딸이 유다로 말미암아 낳은 자요 유다의 맏아들 에르는 여호와 보시기에 악하였으므로 여호와께서 죽이셨고

4:2 וְתָמָר כַּלָּתֹו יָלְדָה לֹּו אֶת־פֶּרֶץ וְאֶת־זָרַח כָּל־בְּנֵי יְהוּדָה חֲמִשָּׁה׃ ס

2:4 유다의 며느리 다말이 유다로 말미암아 베레스와 세라를 낳았으니 유다의 아들이 모두 다섯이더라

5:2 בְּנֵי־פֶרֶץ חֶצְרֹון וְחָמוּל׃ ס

2:5 ○ 베레스의 아들은 헤스론과 하물이요

6:2 וּבְנֵי זֶרַח זִמְרִי וְאֵיתָן וְהֵימָן וְכַלְכֹּל וָדָרַע כֻּלָּם חֲמִשָּׁה׃ ס

2:6 세라의 아들은 시므리와 에단과 헤만과 갈골과 다라니 모두 다섯 사람이요

7:2 וּבְנֵי כַּרְמִי עָכָר עֹוכֵר יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר מָעַל בַּחֵרֶם׃ ס

2:7 가르미의 아들은 아갈이니 저는 마땅히 멸할 물건으로 인하여 이스라엘을 괴롭게 한 자며

8:2 וּבְנֵי אֵיתָן עֲזַרְיָה׃

2:8 에단의 아들은 아사랴더라

9:2 וּבְנֵי חֶצְרֹון אֲשֶׁר נֹולַד־לֹו אֶת־יְרַחְמְאֵל וְאֶת־רָם וְאֶת־כְּלוּבָי׃

2:9 ○ 헤스론의 낳은 아들은 여라므엘과 람과 글루배라

10:2 וְרָם הֹולִיד אֶת־עַמִּינָדָב וְעַמִּינָדָב הֹולִיד אֶת־נַחְשֹׁון נְשִׂיא בְּנֵי יְהוּדָה׃

2:10 람은 암미나답을 낳았고 암미나답은 나손을 낳았으니 나손은 유다 자손의 방백이며

11:2 וְנַחְשֹׁון הֹולִיד אֶת־שַׂלְמָא וְשַׂלְמָא הֹולִיד אֶת־בֹּעַז׃

2:11 나손은 살마를 낳았고 살마는 보아스를 낳았고

12:2 וּבֹעַז הֹולִיד אֶת־עֹובֵד וְעֹובֵד הֹולִיד אֶת־יִשָׁי׃

2:12 보아스는 오벳을 낳았고 오벳은 이새를 낳았고

13:2 וְאִישַׁי הֹולִיד אֶת־בְּכֹרֹו אֶת־אֱלִיאָב וַאֲבִינָדָב הַשֵּׁנִי וְשִׁמְעָא הַשְּׁלִישִׁי׃

2:13 이새는 맏아들 엘리압과 둘째로 아비나답과 세째로 시므아와

14:2 נְתַנְאֵל הָרְבִיעִי רַדַּי הַחֲמִישִׁי׃

2:14 네째로 느다넬과 다섯째로 랏대와

15:2 אֹצֶם הַשִּׁשִּׁי דָּוִיד הַשְּׁבִעִי׃

2:15 여섯째로 오셈과 일곱째로 다윗을 낳았으며

16:2 [כ= וְאַחְיֹתֵיהֶם] [ק= וְאַחְיֹותֵיהֶם] צְרוּיָה וַאֲבִיגָיִל וּבְנֵי צְרוּיָה אַבְשַׁי וְיֹואָב וַעֲשָׂה־אֵל שְׁלֹשָׁה׃

2:16 저희의 자매는 스루야와 아비가일이라 스루야의 아들은 아비새와 요압과 아사헬 삼형제요

17:2 וַאֲבִיגַיִל יָלְדָה אֶת־עֲמָשָׂא וַאֲבִי עֲמָשָׂא יֶתֶר הַיִּשְׁמְעֵאלִי׃

2:17 아비가일은 아마사를 낳았으니 아마사의 아비는 이스마엘 사람 예델이었더라

18:2 וְכָלֵב בֶּן־חֶצְרֹון הֹולִיד אֶת־עֲזוּבָה אִשָּׁה וְאֶת־יְרִיעֹות וְאֵלֶּה בָנֶיהָ יֵשֶׁר וְשֹׁובָב וְאַרְדֹּון׃

2:18 ○ 헤스론의 아들 갈렙이 그 아내 아수바와 여리옷에게서 아들을 낳았으니 그 낳은 아들은 예셀과 소밥과 아르돈이며

19:2 וַתָּמָת עֲזוּבָה וַיִּקַּח־לֹו כָלֵב אֶת־אֶפְרָת וַתֵּלֶד לֹו אֶת־חוּר׃

2:19 아수바가 죽은 후에 갈렙이 또 에브랏에게 장가 들었더니 에브랏이 그로 말미암아 훌을 낳았고

20:2 וְחוּר הֹולִיד אֶת־אוּרִי וְאוּרִי הֹולִיד אֶת־בְּצַלְאֵל׃ ס

2:20 훌은 우리를 낳았고 우리는 브사렐을 낳았더라

21:2 וְאַחַר בָּא חֶצְרֹון אֶל־בַּת־מָכִיר אֲבִי גִלְעָד וְהוּא לְקָחָהּ וְהוּא בֶּן־שִׁשִּׁים שָׁנָה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־שְׂגוּב׃

2:21 ○ 그 후에 헤스론이 육십 세에 길르앗의 아비 마길의 딸에게 장가들어 동침하였더니 저가 헤스론으로 말미암아 스굽을 낳았으며

22:2 וּשְׂגוּב הֹולִיד אֶת־יָאִיר וַיְהִי־לֹו עֶשְׂרִים וְשָׁלֹושׁ עָרִים בְּאֶרֶץ הַגִּלְעָד׃

2:22 스굽은 야일을 낳았고 야일은 길르앗 땅에서 스물 세 성읍을 가졌더니

23:2 וַיִּקַּח גְּשׁוּר־וַאֲרָם אֶת־חַוֹּת יָאִיר מֵאִתָּם אֶת־קְנָת וְאֶת־בְּנֹתֶיהָ שִׁשִּׁים עִיר כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי מָכִיר אֲבִי־גִלְעָד׃

2:23 그술과 아람이 야일의 성읍들과 그낫과 그 성들 모두 육십을 그들에게서 빼앗았으며 저희는 다 길르앗의 아비 마길의 자손이었더라

24:2 וְאַחַר מֹות־חֶצְרֹון בְּכָלֵב אֶפְרָתָה וְאֵשֶׁת חֶצְרֹון אֲבִיָּה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־אַשְׁחוּר אֲבִי תְקֹועַ׃

2:24 헤스론이 갈렙 에브라다에서 죽은 후에 그 아내 아비야가 그로 말미암아 아스훌을 낳았으니 아스훌은 드고아의 아비더라

25:2 וַיִּהְיוּ בְנֵי־יְרַחְמְאֵל בְּכֹור חֶצְרֹון הַבְּכֹור רָם וּבוּנָה וָאֹרֶן וָאֹצֶם אֲחִיָּה׃

2:25 ○ 헤스론의 맏아들 여라므엘의 아들은 맏아들 람과 그 다음 브나와 오렌과 오셈과 아히야며

26:2 וַתְּהִי אִשָּׁה אַחֶרֶת לִירַחְמְאֵל וּשְׁמָהּ עֲטָרָה הִיא אֵם אֹונָם׃ ס

2:26 여라므엘이 다른 아내가 있었으니 이름은 아다라라 저는 오남의 어미더라

27:2 וַיִּהְיוּ בְנֵי־רָם בְּכֹור יְרַחְמְאֵל מַעַץ וְיָמִין וָעֵקֶר׃

2:27 여라므엘의 맏아들 람의 아들은 마아스와 야민과 에겔이요

28:2 וַיִּהְיוּ בְנֵי־אֹונָם שַׁמַּי וְיָדָע וּבְנֵי שַׁמַּי נָדָב וַאֲבִישׁוּר׃

2:28 오남의 아들들은 삼매와 야다요 삼매의 아들은 나답과 아비술이며

29:2 וְשֵׁם אֵשֶׁת אֲבִישׁוּר אֲבִיהָיִל וַתֵּלֶד לֹו אֶת־אַחְבָּן וְאֶת־מֹולִיד׃

2:29 아비술의 아내의 이름은 아비하일이라 저가 그로 말미암아 아반과 몰릿을 낳았으며

30:2 וּבְנֵי נָדָב סֶלֶד וְאַפָּיִם וַיָּמָת סֶלֶד לֹא בָנִים׃ ס

2:30 나답의 아들은 셀렛과 압바임이라 셀렛은 아들이 없이 죽었고

31:2 וּבְנֵי אַפַּיִם יִשְׁעִי וּבְנֵי יִשְׁעִי שֵׁשָׁן וּבְנֵי שֵׁשָׁן אַחְלָי׃

2:31 압바임의 아들은 이시요 이시의 아들은 세산이요 세산의 아들은 알래요

32:2 וּבְנֵי יָדָע אֲחִי שַׁמַּי יֶתֶר וְיֹונָתָן וַיָּמָת יֶתֶר לֹא בָנִים׃ ס

2:32 삼매의 아우 야다의 아들은 예델과 요나단이라 예델은 아들이 없이 죽었고

33:2 וּבְנֵי יֹונָתָן פֶּלֶת וְזָזָא אֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי יְרַחְמְאֵל׃

2:33 요나단의 아들은 벨렛과 사사라 여라므엘의 자손은 이러하며

34:2 וְלֹא־הָיָה לְשֵׁשָׁן בָּנִים כִּי אִם־בָּנֹות וּלְשֵׁשָׁן עֶבֶד מִצְרִי וּשְׁמֹו יַרְחָע׃

2:34 세산은 아들이 없고 딸 뿐이라 그에게 야르하라 하는 애굽 종이 있는 고로

35:2 וַיִּתֵּנ* שֵׁשָׁן אֶת־בִּתֹּו לְיַרְחָע עַבְדֹּו לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־עַתָּי׃

2:35 딸을 그 종 야르하에게 주어 아내를 삼게 하였더니 저가 그로 말미암아 앗대를 낳았고

36:2 וְעַתַּי הֹלִיד אֶת־נָתָן וְנָתָן הֹולִיד אֶת־זָבָד׃

2:36 앗대는 나단을 낳았고 나단은 사밧을 낳았고

37:2 וְזָבָד הֹולִיד אֶת־אֶפְלָל וְאֶפְלָל הֹולִיד אֶת־עֹובֵד׃

2:37 사밧은 에블랄을 낳았고 에블랄은 오벳을 낳았고

38:2 וְעֹובֵד הֹולִיד אֶת־יֵהוּא וְיֵהוּא הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה׃

2:38 오벳은 예후를 낳았고 예후는 아사랴를 낳았고

39:2 וַעֲזַרְיָה הֹלִיד אֶת־חָלֶץ וְחֶלֶץ הֹלִיד אֶת־אֶלְעָשָׂה׃

2:39 아사랴는 헬레스를 낳았고 헬레스는 엘르아사를 낳았고

40:2 וְאֶלְעָשָׂה הֹלִיד אֶת־סִסְמָי וְסִסְמַי הֹלִיד אֶת־שַׁלּוּם׃

2:40 엘르아사는 시스매를 낳았고 시스매는 살룸을 낳았고

41:2 וְשַׁלּוּם הֹולִיד אֶת־יְקַמְיָה וִיקַמְיָה הֹלִיד אֶת־אֱלִישָׁמָע׃

2:41 살룸은 여가먀를 낳았고 여가먀는 엘리사마를 낳았더라

42:2 וּבְנֵי כָלֵב אֲחִי יְרַחְמְאֵל מֵישָׁע בְּכֹרֹו הוּא אֲבִי־זִיף וּבְנֵי מָרֵשָׁה אֲבִי חֶבְרֹון׃

2:42 ○ 여라므엘의 아우 갈렙의 아들 곧 맏아들은 메사니 십의 아비요 그 아들은 마레사니 헤브론의 아비며

43:2 וּבְנֵי חֶבְרֹון קֹרַח וְתַפֻּחַ וְרֶקֶם וָשָׁמַע׃

2:43 헤브론의 아들은 고라와 답부아와 레겜과 세마라

44:2 וְשֶׁמַע הֹולִיד אֶת־רַחַם אֲבִי יָרְקֳעָם וְרֶקֶם הֹולִיד אֶת־שַׁמָּי׃

2:44 세마는 라함을 낳았으니 라함은 요르그암의 아비며 레겜은 삼매를 낳았고

45:2 וּבֶן־שַׁמַּי מָעֹון וּמָעֹון אֲבִי בֵית־צוּר׃

2:45 삼매의 아들은 마온이라 마온은 벳술의 아비며

46:2 וְעֵיפָה פִּילֶגֶשׁ כָּלֵב יָלְדָה אֶת־חָרָן וְאֶת־מֹוצָא וְאֶת־גָּזֵז וְחָרָן הֹלִיד אֶת־גָּזֵז׃ ס

2:46 갈렙의 첩 에바는 하란과 모사와 가세스를 낳았고 하란은 가세스를 낳았으며

47:2 וּבְנֵי יָהְדָּי רֶגֶם וְיֹותָם וְגֵישָׁן וָפֶלֶט וְעֵיפָה וָשָׁעַף׃

2:47 야대의 아들은 레겜과 요단과 게산과 벨렛과 에바와 사압이며

48:2 פִּלֶגֶשׁ כָּלֵב מַעֲכָה יָלַד שֶׁבֶר וְאֶת־תִּרְחֲנָה׃

2:48 갈렙의 첩 마아가는 세벨과 디르하나를 낳았고

49:2 וַתֵּלֶד שַׁעַף אֲבִי מַדְמַנָּה אֶת־שְׁוָא אֲבִי מַכְבֵּנָה וַאֲבִי גִבְעָא וּבַת־כָּלֵב עַכְסָה׃ ס

2:49 또 맛만나의 아비 사압을 낳았고 또 막베나와 기브아의 아비 스와를 낳았으며 갈렙의 딸은 악사더라

50:2 אֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי כָלֵב בֶּן־חוּר בְּכֹור אֶפְרָתָה שֹׁובָל אֲבִי קִרְיַת יְעָרִים׃

2:50 ○ 갈렙의 자손 곧 에브라다의 맏아들 훌의 아들은 이러하니 기럇여아림의 아비 소발과

51:2 שַׂלְמָא אֲבִי בֵית־לָחֶם חָרֵף אֲבִי בֵית־גָּדֵר׃

2:51 베들레헴의 아비 살마와 벧가델의 아비 하렙이라

52:2 וַיִּהְיוּ בָנִים לְשֹׁובָל אֲבִי קִרְיַת יְעָרִים הָרֹאֶה חֲצִי הַמְּנֻחֹות׃

2:52 기럇여아림의 아비 소발의 자손은 하로에와 므누홋 사람의 절반이니

53:2 וּמִשְׁפְּחֹות קִרְיַת יְעָרִים הַיִּתְרִי וְהַפּוּתִי וְהַשֻּׁמָתִי וְהַמִּשְׁרָעִי מֵאֵלֶּה יָצְאוּ הַצָּרְעָתִי וְהָאֶשְׁתָּאֻלִי׃ ס

2:53 기럇여아림 족속들은 이델 족속과 붓 족속과 수맛 족속과 미스라 족속이라 이로 말미암아 소라와 에스다올 두 족속이 나왔으며

54:2 בְּנֵי שַׂלְמָא בֵּית לֶחֶם וּנְטֹופָתִי עַטְרֹות בֵּית יֹואָב וַחֲצִי הַמָּנַחְתִּי הַצָּרְעִי׃

2:54 살마의 자손들은 베들레헴과 느도바 족속과 아다롯벳요압과 마하낫 족속의 절반과 소라 족속과

55:2 וּמִשְׁפְּחֹות סֹפְרִים [כ= יֹשְׁבוּ] [ק= יֹשְׁבֵי] יַעְבֵּץ תִּרְעָתִים שִׁמְעָתִים שׂוּכָתִים הֵמָּה הַקִּינִים הַבָּאִים מֵחַמַּת אֲבִי בֵית־רֵכָב׃ ס

2:55 야베스에 거한 서기관 족속 곧 디랏 족속과 시므앗 족속과 수갓 족속이니 이는 다 레갑의 집 조상 함맛에게서 나온 겐 족속이더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:3 וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי דָויִד אֲשֶׁר נֹולַד־לֹו בְּחֶבְרֹון הַבְּכֹור אַמְןֹן לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית שֵׁנִי דָּנִיֵּאל לַאֲבִיגַיִל הַכַּרְמְלִית׃

3:1 다윗이 헤브론에서 낳은 아들들이 이러하니 맏아들은 압논이라 이스르엘 여인 아히노암의 소생이요 둘째는 다니엘이라 갈멜 여인 아비가일의 소생이요

2:3 הַשְּׁלִשִׁי לְאַבְשָׁלֹום בֶּן־מַעֲכָה בַּת־תַּלְמַי מֶלֶךְ גְּשׁוּר הָרְבִיעִי אֲדֹנִיָּה בֶן־חַגִּית׃

3:2 세째는 압살롬이라 그술 왕 달매의 딸 마아가의 아들이요 네째는 아도니야라 학깃의 아들이요

3:3 הַחֲמִישִׁי שְׁפַטְיָה לַאֲבִיטָל הַשִּׁשִּׁי יִתְרְעָם לְעֶגְלָה אִשְׁתֹּו׃

3:3 ○ 다섯째는 스바댜라 아비달의 소생이요 여섯째는 이드르암이라 다윗의 아내 에글라의 소생이니

4:3 שִׁשָּׁה נֹולַד־לֹו בְחֶבְרֹון וַיִּמְלָךְ־שָׁם שֶׁבַע שָׁנִים וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וּשְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹושׁ שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם׃ ס

3:4 이 여섯은 다윗이 헤브론에서 낳은 자라 다윗이 거기서 칠 년 육 개월을 치리하였고 또 예루살렘에서 삼십 삼 년을 치리하였으며

5:3 וְאֵלֶּה נוּלְּדוּ־לֹו בִּירוּשָׁלָיִם שִׁמְעָא וְשֹׁובָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לְבַת־שׁוּעַ בַּת־עַמִּיאֵל׃

3:5 예루살렘에서 낳은 아들들은 이러하니 시므아와 소밥과 나단과 솔로몬 네 사람은 다 암미엘의 딸 밧수아의 소생이요

6:3 וְיִבְחָר וֶאֱלִישָׁמָע וֶאֱלִיפָלֶט׃

3:6 또 입할과 엘리사마와 엘리벨렛과

7:3 וְנֹגַהּ וְנֶפֶג וְיָפִיעַ׃

3:7 노가와 네벡과 야비야와

8:3 וֶאֱלִישָׁמָע וְאֶלְיָדָע וֶאֱלִיפֶלֶט תִּשְׁעָה׃

3:8 엘리사마와 엘랴다와 엘리벨렛 아홉 사람은

9:3 כֹּל בְּנֵי דָוִיד מִלְּבַד בְּנֵי־פִילַגְשִׁים וְתָמָר אֲחֹותָם׃ ף

3:9 다 다윗의 아들이요 저희의 누이는 다말이며 이 외에 또 첩의 아들이 있었더라

10:3 וּבֶן־שְׁלֹמֹה רְחַבְעָם אֲבִיָּה בְנֹו אָסָא בְנֹו יְהֹושָׁפָט בְּנֹו׃

3:10 솔로몬의 아들은 르호보암이요 그 아들은 아비야요 그 아들은 아사요 그 아들은 여호사밧이요

11:3 יֹורָם בְּנֹו אֲחַזְיָהוּ בְנֹו יֹואָשׁ בְּנֹו׃

3:11 그 아들은 요람이요 그 아들은 아하시야요 그 아들은 요아스요

12:3 אֲמַצְיָהוּ בְנֹו עֲזַרְיָה בְנֹו יֹותָם בְּנֹו׃

3:12 그 아들은 아마샤요 그 아들은 아사랴요 그 아들은 요담이요

13:3 אָחָז בְּנֹו חִזְקִיָּהוּ בְנֹו מְנַשֶּׁה בְנֹו׃

3:13 그 아들은 아하스요 그 아들은 히스기야요 그 아들은 므낫세요

14:3 אָמֹון בְּנֹו יֹאשִׁיָּהוּ בְנֹו׃

3:14 그 아들은 아몬이요 그 아들은 요시야며

15:3 וּבְנֵי יֹאשִׁיָּהוּ הַבְּכֹור יֹוחָןָן הַשֵּׁנִי יְהֹויָקִים הַשְּׁלִשִׁי צִדְקִיָּהוּ הָרְבִיעִי שַׁלּוּם׃

3:15 요시야의 아들들은 맏아들 요하난과 둘째 여호야김과 세째 시드기야와 네째 살룸이요

16:3 וּבְנֵי יְהֹויָקִים יְכָנְיָה בְנֹו צִדְקִיָּה בְנֹו׃

3:16 여호야김의 아들들은 그 아들 여고냐, 그 아들 시드기야요

17:3 וּבְנֵי יְכָנְיָה אַסִּר שְׁאַלְתִּיאֵל בְּנֹו׃

3:17 사로잡혀 간 여고냐의 아들들은 그 아들 스알디엘과

18:3 וּמַלְכִּירָם וּפְדָיָה וְשֶׁנְאַצַּר יְקַמְיָה הֹושָׁמָע וּנְדַבְיָה׃

3:18 말기람과 브다야와 세낫살과 여가먀와 호사마와 느다뱌요

19:3 וּבְנֵי פְדָיָה זְרֻבָּבֶל וְשִׁמְעִי וּבֶן־זְרֻבָּבֶל מְשֻׁלָּם וַחֲנַנְיָה וּשְׁלֹמִית אֲחֹותָם׃

3:19 브다야의 아들들은 스룹바벨과 시므이요 스룹바벨의 아들은 므술람과 하나냐와 그 매제 슬로밋과

20:3 וַחֲשֻׁבָה וָאֹהֶל וּבֶרֶכְיָה וַחֲסַדְיָה יוּשַׁב חֶסֶד חָמֵשׁ׃

3:20 또 하수바와 오헬과 베레갸와 하사댜와 유삽헤셋 다섯 사람이요

21:3 וּבֶן־חֲנַנְיָה פְּלַטְיָה וִישַׁעְיָה בְּנֵי רְפָיָה בְּנֵי אַרְןָן בְּנֵי עֹבַדְיָה בְּנֵי שְׁכַנְיָה׃ ס

3:21 하나냐의 아들은 블라댜와 여사야요 또 르바야의 아들 아르난의 아들들, 오바댜의 아들들, 스가냐의 아들들이니

22:3 וּבְנֵי שְׁכַנְיָה שְׁמַעְיָה וּבְנֵי שְׁמַעְיָה חַטּוּשׁ וְיִגְאָל וּבָרִיחַ וּנְעַרְיָה וְשָׁפָט שִׁשָּׁה׃

3:22 스가냐의 아들은 스마야요 스마야의 아들들은 핫두스와 이갈과 바리야와 느아랴와 사밧 여섯 사람이요

23:3 וּבֶן־נְעַרְיָה אֶלְיֹועֵינַי וְחִזְקִיָּה וְעַזְרִיקָם שְׁלֹשָׁה׃

3:23 느아랴의 아들은 에료에내와 히스기야와 아스리감 세 사람이요

24:3 וּבְנֵי אֶלְיֹועֵינַי [כ= הֹדַיְוָהוּ] [ק= הֹודַוְיָהוּ] וְאֶלְיָשִׁיב וּפְלָיָה וְעַקּוּב וְיֹוחָןָן וּדְלָיָה וַעֲנָנִי שִׁבְעָה׃ ס

3:24 에료에내의 아들들은 호다위야와 엘리아십과 블라야와 악굽과 요하난과 들라야와 아나니 일곱 사람이더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:4 בְּנֵי יְהוּדָה פֶּרֶץ חֶצְרֹון וְכַרְמִי וְחוּר וְשֹׁובָל׃

4:1 유다의 아들들은 베레스와 헤스론과 갈미와 훌과 소발이라

2:4 וּרְאָיָה בֶן־שֹׁובָל הֹולִיד אֶת־יַחַת וְיַחַת הֹלִיד אֶת־אֲחוּמַי וְאֶת־לָהַד אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹות הַצָּרְעָתִי׃ ס

4:2 소발의 아들 르아야는 야핫을 낳았고 야핫은 아후매와 라핫을 낳았으니 이는 소라 사람의 족속이며

3:4 וְאֵלֶּה אֲבִי עֵיטָם יִזְרְעֶאל וְיִשְׁמָא וְיִדְבָּשׁ וְשֵׁם אֲחֹותָם הַצְלֶלְפֹּונִי׃

4:3 에담 조상의 자손들은 이스르엘과 이스마와 잇바스와 저희의 매제 하술렐보니와

4:4 וּפְנוּאֵל אֲבִי גְדֹר וְעֵזֶר אֲבִי חוּשָׁה אֵלֶּה בְנֵי־חוּר בְּכֹור אֶפְרָתָה אֲבִי בֵּית לָחֶם׃

4:4 그돌의 아비 브누엘과 후사의 아비 에셀이니 이는 다 베들레헴의 아비 에브라다의 맏아들 훌의 소생이며

5:4 וּלְאַשְׁחוּר אֲבִי תְקֹועַ הָיוּ שְׁתֵּי נָשִׁים חֶלְאָה וְנַעֲרָה׃

4:5 드고아의 아비 아스훌의 두 아내는 헬라와 나아라라

6:4 וַתֵּלֶד לֹו נַעֲרָה אֶת־אֲחֻזָּם וְאֶת־חֵפֶר וְאֶת־תֵּימְנִי וְאֶת־הָאֲחַשְׁתָּרִי אֵלֶּה בְּנֵי נַעֲרָה׃

4:6 나아라는 그로 말미암아 아훗삼과 헤벨과 데므니와 하아하스다리를 낳았으니 이는 나아라의 소생이요

7:4 וּבְנֵי חֶלְאָה צֶרֶת [כ= יִצְחָר] [ק= וְצֹחַר] וְאֶתְןָן׃

4:7 헬라의 아들들은 세렛과 이소할과 에드난이며

8:4 וְקֹוץ הֹולִיד אֶת־עָנוּב וְאֶת־הַצֹּבֵבָה וּמִשְׁפְּחֹות אֲחַרְחֵל בֶּן־הָרוּם׃

4:8 고스는 아눕과 소베바와 하룸의 아들 아하헬 족속들을 낳았으며

9:4 וַיְהִי יַעְבֵּץ נִכְבָּד מֵאֶחָיו וְאִמֹּו קָרְאָה שְׁמֹו יַעְבֵּץ לֵאמֹר כִּי יָלַדְתִּי בְּעֹצֶב׃

4:9 야베스는 그 형제보다 존귀한 자라 그 어미가 이름하여 야베스라 하였으니 이는 내가 수고로이 낳았다 함이었더라

10:4 וַיִּקְרָא יַעְבֵּץ לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִם־בָּרֵךְ תְּבָרֲכֵנִי וְהִרְבִּיתָ אֶת־גְּבוּלִי וְהָיְתָה יָדְךָ עִמִּי וְעָשִׂיתָ מֵּרָעָה לְבִלְתִּי עָצְבִּי וַיָּבֵא אֱלֹהִים אֵת אֲשֶׁר־שָׁאָל׃

4:10 야베스가 이스라엘 하나님께 아뢰어 가로되 원컨대 주께서 내게 복에 복을 더 하사 나의 지경을 넓히시고 주의 손으로 나를 도우사 나로 환난을 벗어나 근심이 없게 하옵소서 하였더니 하나님이 그 구하는 것을 허락하셨더라

11:4 וּכְלוּב אֲחִי־שׁוּחָה הֹולִיד אֶת־מְחִיר הוּא אֲבִי אֶשְׁתֹּון׃

4:11 ○ 수하의 형 글룹이 므힐을 낳았으니 므힐은 에스돈의 아비요

12:4 וְאֶשְׁתֹּון הֹולִיד אֶת־בֵּית רָפָא וְאֶת־פָּסֵחַ וְאֶת־תְּחִנָּה אֲבִי עִיר נָחָשׁ אֵלֶּה אַנְשֵׁי רֵכָה׃ ס

4:12 에스돈은 베드라바와 바세아와 이르나하스의 아비 드힌나를 낳았으니 이는 다 레가 사람이며

13:4 וּבְנֵי קְנַז עָתְנִיאֵל וּשְׂרָיָה וּבְנֵי עָתְנִיאֵל חֲתַת׃

4:13 그나스의 아들들은 옷니엘과 스라야요 옷니엘의 아들은 하닷이며

14:4 וּמְעֹונֹתַי הֹולִיד אֶת־עָפְרָה וּשְׂרָיָה הֹולִיד אֶת־יֹואָב אֲבִי גֵּיא חֲרָשִׁים כִּי חֲרָשִׁים הָיוּ׃ ף

4:14 므오노대는 오브라를 낳았고 스라야는 요압을 낳았으니 요압은 게하라심의 조상이라 저희들은 공장이었더라  

15:4 וּבְנֵי כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה עִירוּ אֵלָה וָנָעַם וּבְנֵי אֵלָה וּקְנַז׃

4:15 여분네의 아들 갈렙의 자손은 이루와 엘라와 나암과 엘라의 자손과 그나스요

16:4 וּבְנֵי יְהַלֶּלְאֵל זִיף וְזִיפָה תִּירְיָא וַאֲשַׂרְאֵל׃

4:16 여할렐렐의 아들은 십과 시바와 디리아와 아사렐이요

17:4 וּבֶן־עֶזְרָה יֶתֶר וּמֶרֶד וְעֵפֶר וְיָלֹון וַתַּהַר אֶת־מִרְיָם וְאֶת־שַׁמַּי וְאֶת־יִשְׁבָּח אֲבִי אֶשְׁתְּמֹעַ׃

4:17 에스라의 아들들은 예델과 메렛과 에벨과 얄론이며 메렛은 미리암과 삼매와 에스드모아의 조상 이스바를 낳았으니

18:4 וְאִשְׁתֹּו הַיְהֻדִיָּה יָלְדָה אֶת־יֶרֶד אֲבִי גְדֹור וְאֶת־חֶבֶר אֲבִי שֹׂוכֹו וְאֶת־יְקוּתִיאֵל אֲבִי זָנֹוחַ וְאֵלֶּה בְּנֵי בִּתְיָה בַת־פַּרְעֹה אֲשֶׁר לָקַח מָרֶד׃ ס

4:18 이는 메렛의 취한 바로의 딸 비디아의 아들들이며 또 그 아내 여후디야는 그돌의 조상 예렛과 소고의 조상 헤벨과 사노아의 조상 여구디엘을 낳았으며

19:4 וּבְנֵי אֵשֶׁת הֹודִיָּה אֲחֹות נַחַם אֲבִי קְעִילָה הַגַּרְמִי וְאֶשְׁתְּמֹעַ הַמַּעֲכָתִי׃

4:19 나함의 누이인 호디야의 아내의 아들들은 가미 사람 그일라의 아비와 마아가 사람 에스드모아며

20:4 וּבְנֵי שִׁימֹון אַמְנֹון וְרִנָּה בֶּן־חָןָן [כ= וְתֹולֹון] [ק= וְתִילֹון] וּבְנֵי יִשְׁעִי זֹוחֵת וּבֶן־זֹוחֵת׃

4:20 시몬의 아들들은 암논과 린나와 벤하난과 딜론이요 이시의 아들들은 소헷과 벤소헷이더라

21:4 בְּנֵי שֵׁלָה בֶן־יְהוּדָה עֵר אֲבִי לֵכָה וְלַעְדָּה אֲבִי מָרֵשָׁה וּמִשְׁפְּחֹות בֵּית־עֲבֹדַת הַבֻּץ לְבֵית אַשְׁבֵּעַ׃

4:21 유다의 아들 셀라의 자손은 레가의 아비 에르와 마레사의 아비 라아다와 세마포 짜는 자의 집 곧 아스베야의 집 족속과

22:4 וְיֹוקִים וְאַנְשֵׁי כֹזֵבָא וְיֹואָשׁ וְשָׂרָף אֲשֶׁר־בָּעֲלוּ לְמֹואָב וְיָשֻׁבִי לָחֶם וְהַדְּבָרִים עַתִּיקִים׃

4:22 또 요김과 고세바 사람들과 요아스와 모압을 다스리던 사람과 야수비네헴이니 이는 다 옛 기록에 의지한 것이라

23:4 הֵמָּה הַיֹּוצְרִים וְיֹשְׁבֵי נְטָעִים וּגְדֵרָה עִם־הַמֶּלֶךְ בִּמְלַאכְתֹּו יָשְׁבוּ שָׁם׃ ס

4:23 이 모든 사람은 옹기장이가 되어 수풀과 산울 가운데 거하는 자로서 거기서 왕과 함께 거하여 왕의 일을 하였더라

24:4 בְּנֵי שִׁמְעֹון נְמוּאֵל וְיָמִין יָרִיב זֶרַח שָׁאוּל׃

4:24 ○ 시므온의 아들들은 느무엘과 야민과 야립과 세라와 사울이요

25:4 שַׁלֻּם בְּנֹו מִבְשָׂם בְּנֹו מִשְׁמָע בְּנֹו׃

4:25 사울의 아들은 살룸이요 그 아들은 밉삼이요 그 아들은 미스마요

26:4 וּבְנֵי מִשְׁמָע חַמּוּאֵל בְּנֹו זַכּוּר בְּנֹו שִׁמְעִי בְנֹו׃

4:26 미스마의 아들은 함무엘이요 그 아들은 삭굴이요 그 아들은 시므이라

27:4 וּלְשִׁמְעִי בָּנִים שִׁשָּׁה עָשָׂר וּבָנֹות שֵׁשׁ וּלְאֶחָיו אֵין בָּנִים רַבִּים וְכֹל מִשְׁפַּחְתָּם לֹא הִרְבּוּ עַד־בְּנֵי יְהוּדָה׃ ס

4:27 시므이는 아들 열 여섯과 딸 여섯이 있으나 그 형제에게는 자녀가 몇이 못되니 그 온 족속이 유다 자손처럼 번성하지 못하였더라

28:4 וַיֵּשְׁבוּ בִּבְאֵר־שֶׁבַע וּמֹולָדָה וַחֲצַר שׁוּעָל׃

4:28 시므온 자손의 거한 곳은 브엘세바와 몰라다와 하살수알과

29:4 וּבְבִלְהָה וּבְעֶצֶם וּבְתֹולָד׃

4:29 빌하와 에셈과 돌랏과

30:4 וּבִבְתוּאֵל וּבְחָרְמָה וּבְצִיקְלָג׃

4:30 브두엘과 호르마와 시글락과

31:4 וּבְבֵית מַרְכָּבֹות וּבַחֲצַר סוּסִים וּבְבֵית בִּרְאִי וּבְשַׁעֲרָיִם אֵלֶּה עָרֵיהֶם עַד־מְלֹךְ דָּוִיד׃

4:31 벧말가봇과 하살수심과 벧비리와 사아라임이니 다윗 왕 때까지 이 모든 성읍이 저희에게 속하였으며

32:4 וְחַצְרֵיהֶם עֵיטָם וָעַיִן רִמֹּון וְתֹכֶן וְעָשָׁן עָרִים חָמֵשׁ׃

4:32 그 향촌은 에담과 아인과 림몬과 도겐과 아산 다섯 성읍이요

33:4 וְכָל־חַצְרֵיהֶם אֲשֶׁר סְבִיבֹות הֶעָרִים הָאֵלֶּה עַד־בָּעַל זֹאת מֹושְׁבֹתָם וְהִתְיַחְשָׂם לָהֶם׃

4:33 또 그 각 성읍 사면에 촌이 있어 바알까지 미쳤으니 시므온 자손의 주소가 이러하고 각기 보계가 있더라

34:4 וּמְשֹׁובָב וְיַמְלֵךְ וְיֹושָׁה בֶּן־אֲמַצְיָה׃

4:34 또 메소밥과 야믈렉과 아마시야의 아들 요사와

35:4 וְיֹואֵל וְיֵהוּא בֶּן־יֹושִׁבְיָה בֶּן־שְׂרָיָה בֶּן־עֲשִׂיאֵל׃

4:35 요엘과 아시엘의 증손 스라야의 손자 요시비야의 아들 예후와

36:4 וְאֶלְיֹועֵינַי וְיַעֲקֹבָה וִישֹׁוחָיָה וַעֲשָׂיָה וַעֲדִיאֵל וִישִׂימִאֵל וּבְנָיָה׃

4:36 또 엘료에내와 야아고바와 여소하야와 아사야와 아디엘과 여시미엘과 브나야와

37:4 וְזִיזָא בֶן־שִׁפְעִי בֶן־אַלֹּון בֶּן־יְדָיָה בֶן־שִׁמְרִי בֶּן־שְׁמַעְיָה׃

4:37 또 스마야의 오 대 손 시므리의 현손 여다야의 증손 알론의 손자 시비의 아들 시사니

38:4 אֵלֶּה הַבָּאִים בְּשֵׁמֹות נְשִׂיאִים בְּמִשְׁפְּחֹותָם וּבֵית אֲבֹותֵיהֶם פָּרְצוּ לָרֹוב׃

4:38 이 위에 녹명된 자는 다 그 본족의 족장이라 그 종족이 더욱 번성한지라

39:4 וַיֵּלְכוּ לִמְבֹוא גְדֹר עַד לְמִזְרַח הַגָּיְא לְבַקֵּשׁ מִרְעֶה לְצֹאנָם׃

4:39 저희가 그 양 떼를 위하여 목장을 구하고자 하여 골짜기 동편 그돌 지경에 이르러

40:4 וַיִּמְצְאוּ מִרְעֶה שָׁמֵן וָטֹוב וְהָאָרֶץ רַחֲבַת יָדַיִם וְשֹׁקֶטֶת וּשְׁלֵוָה כִּי מִן־חָם הַיֹּשְׁבִים שָׁם לְפָנִים׃

4:40 아름답고 기름진 목장을 발견하였는데 그 땅이 광활하고 안정하니 이는 옛적부터 거기 거한 사람은 함의 자손인 까닭이라

41:4 וַיָּבֹאוּ אֵלֶּה הַכְּתוּבִים בְּשֵׁמֹות בִּימֵי יְחִזְקִיָּהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה וַיַּכּוּ אֶת־אָהֳלֵיהֶם וְאֶת־[כ= הַמְּעִינִים] [ק= הַמְּעוּנִים] אֲשֶׁר נִמְצְאוּ־שָׁמָּה וַיַּחֲרִיםֻם עַד־הַיֹּום הַזֶּה וַיֵּשְׁבוּ תַּחְתֵּיהֶם כִּי־מִרְעֶה לְצֹאנָם שָׁם׃

4:41 이 위에 녹명된 자가 유다 왕 히스기야 때에 가서 저희의 장막을 쳐서 파하고 거기 있는 모우님 사람을 쳐서 진멸하고 대신하여 오늘까지 거기 거하였으니 이는 그 양 떼를 먹일 목장이 거기 있음이며

42:4 וּמֵהֶם מִן־בְּנֵי שִׁמְעֹון הָלְכוּ לְהַר שֵׂעִיר אֲנָשִׁים חֲמֵשׁ מֵאֹות וּפְלַטְיָה וּנְעַרְיָה וּרְפָיָה וְעֻזִּיאֵל בְּנֵי יִשְׁעִי בְּרֹאשָׁם׃

4:42 또 시므온 자손 중에 오백 명이 이시의 아들 블라댜와 느아랴와 르바야와 웃시엘로 두목을 삼고 세일 산으로 가서

43:4 וַיַּכּוּ אֶת־שְׁאֵרִית הַפְּלֵטָה לַעֲמָלֵק וַיֵּשְׁבוּ שָׁם עַד הַיֹּום הַזֶּה׃

4:43 피하여 남아 있는 아말렉 사람을 치고 오늘까지 거기 거하였더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:5 וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכֹור־יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכֹור וּבְחַלְּלֹו יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתֹו לִבְנֵי יֹוסֵף בֶּן־יִשְׂרָאֵל וְלֹא לְהִתְיַחֵשׂ לַבְּכֹרָה׃

5:1 이스라엘의 장자 르우벤의 아들들은 이러하니라(르우벤은 장자라도 그 아비의 침상을 더럽게 하였으므로 장자의 명분이 이스라엘의 아들 요셉의 자손에게로 돌아갔으나 족보에는 장자의 명분대로 기록할 것이 아니니라

2:5 כִּי יְהוּדָה גָּבַר בְּאֶחָיו וּלְנָגִיד מִמֶּנּוּ וְהַבְּכֹרָה לְיֹוסֵף׃ ס

5:2 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다로 말미암아 났을지라도 장자의 명분은 요셉에게 있으니라)

3:5 בְּנֵי רְאוּבֵן בְּכֹור יִשְׂרָאֵל חֲנֹוךְ וּפַלּוּא חֶצְרֹון וְכַרְמִי׃

5:3 이스라엘의 장자 르우벤의 아들들은 하녹과 발루와 헤스론과 갈미요

4:5 בְּנֵי יֹואֵל שְׁמַעְיָה בְנֹו גֹּוג בְּנֹו שִׁמְעִי בְנֹו׃

5:4 요엘의 아들은 스마야요 그 아들은 곡이요 그 아들은 시므이요

5:5 מִיכָה בְנֹו רְאָיָה בְנֹו בַּעַל בְּנֹו׃

5:5 그 아들은 미가요 그 아들은 르아야요 그 아들은 바알이요

6:5 בְּאֵרָה בְנֹו אֲשֶׁר הֶגְלָה תִּלְּגַת פִּלְנְאֶסֶר מֶלֶךְ אַשֻּׁר הוּא נָשִׂיא לָראוּבֵנִי׃

5:6 그 아들은 브에라니 저는 르우벤 자손의 두목으로서 앗수르 왕 디글랏빌레셀에게 사로잡힌 자라

7:5 וְאֶחָיו לְמִשְׁפְּחֹתָיו בְּהִתְיַחֵשׂ לְתֹלְדֹותָם הָרֹאשׁ יְעִיאֵל וּזְכַרְיָהוּ׃

5:7 저의 형제가 종족과 보계대로 족장 된 자는 여이엘과 스가랴와

8:5 וּבֶלַע בֶּן־עָזָז בֶּן־שֶׁמַע בֶּן־יֹואֵל הוּא יֹושֵׁב בַּעֲרֹעֵר וְעַד־נְבֹו וּבַעַל מְעֹון׃

5:8 벨라니 벨라는 아사스의 아들이요 세마의 손자요 요엘의 증손이라 저가 아로엘에 거하여 느보와 바알므온까지 미쳤고

9:5 וְלַמִּזְרָח יָשַׁב עַד־לְבֹוא מִדְבָּרָה לְמִן־הַנָּהָר פְּרָת כִּי מִקְנֵיהֶם רָבוּ בְּאֶרֶץ גִּלְעָד׃

5:9 또 동으로 가서 거하여 유브라데강에서부터 광야 지경까지 미쳤으니 이는 길르앗 땅에서 그 생축이 번식함이라

10:5 וּבִימֵי שָׁאוּל עָשׂוּ מִלְחָמָה עִם־הַהַגְרִאִים וַיִּפְּלוּ בְּיָדָם וַיֵּשְׁבוּ בְּאָהֳלֵיהֶם עַל־כָּל־פְּנֵי מִזְרָח לַגִּלְעָד׃ ף

5:10 사울 왕 때에 저희가 하갈 사람으로 더불어 싸워 쳐죽이고 길르앗 동편 온 땅에서 장막에 거하였더라

11:5 וּבְנֵי־גָד לְנֶגְדָּם יָשְׁבוּ בְּאֶרֶץ הַבָּשָׁן עַד־סַלְכָה׃

5:11 ○ 갓 자손은 르우벤 사람을 마주 대하여 바산 땅에 거하여 살르가까지 미쳤으니

12:5 יֹואֵל הָרֹאשׁ וְשָׁפָם הַמִּשְׁנֶה וְיַעְנַי וְשָׁפָט בַּבָּשָׁן׃

5:12 족장은 요엘이요 다음은 사밤이요 또 야내와 바산에 거한 사밧이요

13:5 וַאֲחֵיהֶם לְבֵית אֲבֹותֵיהֶם מִיכָאֵל וּמְשֻׁלָּם וְשֶׁבַע וְיֹורַי וְיַעְכָּן וְזִיעַ וָעֵבֶר שִׁבְעָה׃ ס

5:13 그 족속 형제에는 미가엘과 므술람과 세바와 요래와 야간과 시아와 에벨 일곱 명이니

14:5 אֵלֶּה בְּנֵי אֲבִיחַיִל בֶּן־חוּרִי בֶּן־יָרֹוחַ בֶּן־גִּלְעָד בֶּן־מִיכָאֵל בֶּן־יְשִׁישַׁי בֶּן־יַחְדֹּו בֶּן־בּוּז׃

5:14 이는 다 아비하일의 아들이라 아비하일은 후리의 아들이요 야로아의 손자요 길르앗의 증손이요 미가엘의 현손이요 여시새의 오 대 손이요 야도의 육 대 손이요 부스의 칠 대 손이며

15:5 אֲחִי בֶּן־עַבְדִּיאֵל בֶּן־גּוּנִי רֹאשׁ לְבֵית אֲבֹותָם׃

5:15 또 구니의 손자 압디엘의 아들 아히가 족장이 되었고

16:5 וַיֵּשְׁבוּ בַּגִּלְעָד בַּבָּשָׁן וּבִבְנֹתֶיהָ וּבְכָל־מִגְרְשֵׁי שָׁרֹון עַל־תֹוצְאֹותָם׃

5:16 저희가 바산 길르앗과 그 향촌과 사론의 모든 들에 거하여 그 사방 변경에 미쳤더라

17:5 כֻּלָּם הִתְיַחְשׂוּ בִּימֵי יֹותָם מֶלֶךְ־יְהוּדָה וּבִימֵי יָרָבְעָם מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל׃ ף

5:17 이상은 유다 왕 요담과 이스라엘 왕 여로보암 때에 족보에 기록되었더라

18:5 בְּנֵי־רְאוּבֵן וְגָדִי וַחֲצִי שֵׁבֶט־מְנַשֶּׁה מִן־בְּנֵי־חַיִל אֲנָשִׁים נֹשְׂאֵי מָגֵן וְחֶרֶב וְדֹרְכֵי קֶשֶׁת וּלְמוּדֵי מִלְחָמָה אַרְבָּעִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף וּשְׁבַע־מֵאֹות וְשִׁשִּׁים יֹצְאֵי צָבָא׃

5:18 ○ 르우벤 자손과 갓 사람과 므낫세 반 지파의 나가 싸울 만한 용사 곧 능히 방패와 칼을 들며 활을 당기어 싸움에 익숙한 자가 사만 사천 칠백 육십 인이라

19:5 וַיַּעֲשׂוּ מִלְחָמָה עִם־הַהַגְרִיאִים וִיטוּר וְנָפִישׁ וְנֹודָב׃

5:19 저희가 하갈 사람과 여두르와 나비스와 노답과 싸우는 중에

20:5 וַיֵּעָזְרוּ עֲלֵיהֶם וַיִּנָּתְנוּ בְיָדָם הַהַגְרִיאִים וְכֹל שֶׁעִמָּהֶם כִּי לֵאלֹהִים זָעֲקוּ בַּמִּלְחָמָה וְנַעְתֹּור לָהֶם כִּי־בָטְחוּ בֹו׃

5:20 도우심을 입었으므로 하갈 사람과 그 함께 한 자들이 다 저희 손에 패하였으니 이는 저희가 싸울 때에 하나님께 의뢰하고 부르짖음을 하나님이 들으셨음이라

21:5 וַיִּשְׁבּוּ מִקְנֵיהֶם גְּמַלֵּיהֶם חֲמִשִּׁים אֶלֶף וְצֹאן מָאתַיִם וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וַחֲמֹורִים אַלְפָּיִם וְנֶפֶשׁ אָדָם מֵאָה אָלֶף׃

5:21 저희가 대적의 짐승 곧 약대 오만과 양 이십 오만과 나귀 이천을 빼앗으며 사람 십만을 사로잡았고

22:5 כִּי־חֲלָלִים רַבִּים נָפָלוּ כִּי מֵהָאֱלֹהִים הַמִּלְחָמָה וַיֵּשְׁבוּ תַחְתֵּיהֶם עַד־הַגֹּלָה׃ ף

5:22 죽임을 당한 자가 많았으니 이 싸움이 하나님께로 말미암았음이라 저희가 그 땅에 거하여 사로잡힐 때까지 이르렀더라

23:5 וּבְנֵי חֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה יָשְׁבוּ בָּאָרֶץ מִבָּשָׁן עַד־בַּעַל חֶרְמֹון וּשְׂנִיר וְהַר־חֶרְמֹון הֵמָּה רָבוּ׃

5:23 ○ 므낫세 반 지파 자손들이 그 땅에 거하여 번성하여 바산에서부터 바알헤르몬과 스닐과 헤르몬 산까지 미쳤으며

24:5 וְאֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית־אֲבֹותָם וְעֵפֶר וְיִשְׁעִי וֶאֱלִיאֵל וְעַזְרִיאֵל וְיִרְמְיָה וְהֹודַוְיָה וְיַחְדִּיאֵל אֲנָשִׁים גִּבֹּורֵי חַיִל אַנְשֵׁי שֵׁמֹות רָאשִׁים לְבֵית אֲבֹותָם׃

5:24 그 족장은 에벨과 이시와 엘리엘과 아스리엘과 예레미야와 호다위야와 야디엘이라 다 용력이 유명한 족장이었더라

25:5 וַיִּמְעֲלוּ בֵּאלֹהֵי אֲבֹותֵיהֶם וַיִּזְנוּ אַחֲרֵי אֱלֹהֵי עַמֵּי־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־הִשְׁמִיד אֱלֹהִים מִפְּנֵיהֶם׃

5:25 ○ 저희가 그 열조의 하나님께 범죄하여 하나님이 저희 앞에서 멸하신 그 땅 백성의 신들을 간음하듯 섬긴지라

26:5 וַיָּעַר אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־רוּחַ פּוּל מֶלֶךְ־אַשּׁוּר וְאֶת־רוּחַ תִּלְּגַת פִּלְנֶסֶר מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיַּגְלֵם לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְבִיאֵם לַחְלַח וְחָבֹור וְהָרָא וּנְהַר גֹּוזָן עַד הַיֹּום הַזֶּה׃ ף

5:26 그러므로 이스라엘 하나님이 앗수르 왕 의 마음을 일으키시며 앗수르 왕 디글랏 빌레셀의 마음을 일으키시매 곧 르우벤과 갓과 므낫세 반 지파를 사로잡아 할라와 하볼과 하라와 고산 하숫가에 옮긴지라 저희가 오늘날까지 거기 있으니라

27:5 בְּנֵי לֵוִי גֵּרְשֹׁון קְהָת וּמְרָרִי׃

6:1 레위의 아들들은 게르손과 그핫과 므라리요

28:5 וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם יִצְהָר וְחֶבְרֹון וְעֻזִּיאֵל׃ ס

6:2 그핫의 아들들은 아므람과 이스할과 헤브론과 웃시엘이요

29:5 וּבְנֵי עַמְרָם אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה וּמִרְיָם ס וּבְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר׃ ס

6:3 아므람의 자녀는 아론과 모세와 미리암이요 아론의 아들들은 나답과 아비후와 엘르아살과 이다말이며

30:5 אֶלְעָזָר הֹולִיד אֶת־פִּינְחָס פִּינְחָס הֹלִיד אֶת־אֲבִישׁוּעַ׃

6:4 엘르아살은 비느하스를 낳았고 비느하스는 아비수아를 낳았고

31:5 וַאֲבִישׁוּעַ הֹולִיד אֶת־בֻּקִּי וּבֻקִּי הֹולִיד אֶת־עֻזִּי׃

6:5 아비수아는 북기를 낳았고 북기는 웃시를 낳았고

32:5 וְעֻזִּי הֹולִיד אֶת־זְרַחְיָה וּזְרַחְיָה הֹולִיד אֶת־מְרָיֹות׃

6:6 웃시는 스라히야를 낳았고 스라히야는 므라욧을 낳았고

33:5 מְרָיֹות הֹולִיד אֶת־אֲמַרְיָה וַאֲמַרְיָה הֹולִיד אֶת־אֲחִיטוּב׃

6:7 므라욧은 아마랴를 낳았고 아마랴는 아히둡을 낳았고

34:5 וַאֲחִיטוּב הֹולִיד אֶת־צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד אֶת־אֲחִימָעַץ׃

6:8 아히둡은 사독을 낳았고 사독은 아히마아스를 낳았고

35:5 וַאֲחִימַעַץ הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה וַעֲזַרְיָה הֹולִיד אֶת־יֹוחָןָן׃

6:9 아히마아스는 아사랴를 낳았고 아사랴는 요하난을 낳았고

36:5 וְיֹוחָןָן הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה הוּא אֲשֶׁר כִּהֵן בַּבַּיִת אֲשֶׁר־בָּנָה שְׁלֹמֹה בִּירוּשָׁלִָם׃

6:10 요하난은 아사랴를 낳았으니 이 아사랴는 솔로몬이 예루살렘에 세운 전에서 제사장의 직분을 행한 자며

37:5 וַיֹּולֶד עֲזַרְיָה אֶת־אֲמַרְיָה וַאֲמַרְיָה הֹולִיד אֶת־אֲחִיטוּב׃

6:11 아사랴는 아마랴를 낳았고 아마랴는 아히둡을 낳았고

38:5 וַאֲחִיטוּב הֹולִיד אֶת־צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד אֶת־שַׁלּוּם׃

6:12 아히둡은 사독을 낳았고 사독은 살룸을 낳았고

39:5 וְשַׁלּוּם הֹולִיד אֶת־חִלְקִיָּה וְחִלְקִיָּה הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה׃

6:13 살룸은 힐기야를 낳았고 힐기야는 아사랴를 낳았고

40:5 וַעֲזַרְיָה הֹולִיד אֶת־שְׂרָיָה וּשְׂרָיָה הֹולִיד אֶת־יְהֹוצָדָק׃

6:14 아사랴는 스라야를 낳았고 스라야는 여호사닥을 낳았으며

41:5 וִיהֹוצָדָק הָלַךְ בְּהַגְלֹות יְהוָה אֶת־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם בְּיַד נְבֻכַדְנֶאצַּר׃ ס

6:15 여호와께서 느부갓네살의 손으로 유다와 예루살렘 백성을 옮기실 때에 여호사닥도 갔었더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:6 בְּנֵי לֵוִי גֵּרְשֹׁם קְהָת וּמְרָרִי׃

6:16 ○ 레위의 아들들은 게르손과 그핫과 므라리며

2:6 וְאֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי־גֵרְשֹׁום לִבְנִי וְשִׁמְעִי׃

6:17 게르손의 아들의 이름은 립니와 시므이요

3:6 וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם וְיִצְהָר וְחֶבְרֹון וְעֻזִּיאֵל׃

6:18 그핫의 아들들은 아므람과 이스할과 헤브론과 웃시엘이요

4:6 בְּנֵי* מְרָרִי מַחְלִי וּמֻשִׁי וְאֵלֶּה מִשְׁפְּחֹות הַלֵּוִי לַאֲבֹותֵיהֶם׃

6:19 므라리의 아들들은 말리와 무시라 이 레위 사람의 집들이 그 종족을 따라 이러하니

5:6 לְגֵרְשֹׁום לִבְנִי בְנֹו יַחַת בְּנֹו זִמָּה בְנֹו׃

6:20 게르손에게서 난 자는 곧 그 아들 립니요 그 아들은 야핫이요 그 아들은 심마요

6:6 יֹואָח בְּנֹו עִדֹּו בְנֹו זֶרַח בְּנֹו יְאָתְרַי בְּנֹו׃

6:21 그 아들은 요아요 그 아들은 잇도요 그 아들은 세라요 그 아들은 여아드래며

7:6 בְּנֵי קְהָת עַמִּינָדָב בְּנֹו קֹרַח בְּנֹו אַסִּיר בְּנֹו׃

6:22 그핫에게서 난 자는 곧 그 아들 암미나답이요 그 아들은 고라요 그 아들은 앗실이요

8:6 אֶלְקָנָה בְנֹו וְאֶבְיָסָף בְּנֹו וְאַסִּיר בְּנֹו׃

6:23 그 아들은 엘가나요 그 아들은 에비아삽이요 그 아들은 앗실이요

9:6 תַּחַת בְּנֹו אוּרִיאֵל בְּנֹו עֻזִּיָּה בְנֹו וְשָׁאוּל בְּנֹו׃

6:24 그 아들은 다핫이요 그 아들은 우리엘이요 그 아들은 웃시야요 그 아들은 사울이며

10:6 וּבְנֵי אֶלְקָנָה עֲמָשַׂי וַאֲחִימֹות׃

6:25 엘가나의 아들들은 아마새와 아히못이라

11:6 אֶלְקָנָה [כ= בְּנֹו] [ק= בְּנֵי] אֶלְקָנָה צֹופַי בְּנֹו וְנַחַת בְּנֹו׃

6:26 엘가나로 말하면 그 자손은 이러하니 그 아들은 소배요 그 아들은 나핫이요

12:6 אֱלִיאָב בְּנֹו יְרֹחָם בְּנֹו אֶלְקָנָה בְנֹו׃

6:27 그 아들은 엘리압이요 그 아들은 여로함이요 그 아들은 엘가나며

13:6 וּבְנֵי שְׁמוּאֵל הַבְּכֹר וַשְׁנִי וַאֲבִיָּה׃ ס

6:28 사무엘의 아들들은 맏아들 요엘이요 다음은 아비야며

14:6 בְּנֵי מְרָרִי מַחְלִי לִבְנִי בְנֹו שִׁמְעִי בְנֹו עֻזָּה בְנֹו׃

6:29 므라리에게서 난 자는 말리요 그 아들은 립니요 그 아들은 시므이요 그 아들은 웃사요

15:6 שִׁמְעָא בְנֹו חַגִּיָּה בְנֹו עֲשָׂיָה בְנֹו׃ ף

6:30 그 아들은 시므아요 그 아들은 학기야요 그 아들은 아사야더라

16:6 וְאֵלֶּה אֲשֶׁר הֶעֱמִיד דָּוִיד עַל־יְדֵי־שִׁיר בֵּית יְהוָה מִמְּנֹוחַ הָאָרֹון׃

6:31 ○ 언약궤가 평안한 곳을 얻은 후에 다윗이 이 아래의 무리를 세워 여호와의 집에서 찬송하는 일을 맡게 하매

17:6 וַיִּהְיוּ מְשָׁרְתִים לִפְנֵי מִשְׁכַּן אֹהֶל־מֹועֵד בַּשִּׁיר עַד־בְּנֹות שְׁלֹמֹה אֶת־בֵּית יְהוָה בִּירוּשָׁלִָם וַיַּעַמְדוּ כְמִשְׁפָּטָם עַל־עֲבֹודָתָם׃

6:32 솔로몬이 예루살렘에서 여호와의 전을 세울 때까지 저희가 회막 앞에서 찬송하는 일을 행하되 그 반열대로 직무를 행하였더라

18:6 וְאֵלֶּה הָעֹמְדִים וּבְנֵיהֶם מִבְּנֵי הַקְּהָתִי הֵימָן הַמְשֹׁורֵר בֶּן־יֹואֵל בֶּן־שְׁמוּאֵל׃

6:33 직무를 행하는 자와 그 아들들이 이러하니 그핫의 자손 중에 헤만은 찬송하는 자라 저는 요엘의 아들이요 요엘은 사무엘의 아들이요

19:6 בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־יְרֹחָם בֶּן־אֱלִיאֵל בֶּן־תֹּוחַ׃

6:34 사무엘은 엘가나의 아들이요 엘가나는 여로함의 아들이요 여로함은 엘리엘의 아들이요 엘리엘은 도아의 아들이요

20:6 בֶּן־[כ= צִיף] [ק= צוּף] בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־מַחַת בֶּן־עֲמָשָׂי׃

6:35 도아는 숩의 아들이요 숩은 엘가나의 아들이요 엘가나는 마핫의 아들이요 마핫은 아마새의 아들이요

21:6 בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־יֹואֵל בֶּן־עֲזַרְיָה בֶּן־צְפַנְיָה׃

6:36 아마새는 엘가나의 아들이요 엘가나는 요엘의 아들이요 요엘은 아사랴의 아들이요 아사랴는 스바냐의 아들이요

22:6 בֶּן־תַּחַת בֶּן־אַסִּיר בֶּן־אֶבְיָסָף בֶּן־קֹרַח׃

6:37 스바냐는 다핫의 아들이요 다핫은 앗실의 아들이요 앗실은 에비아삽의 아들이요 에비아삽은 고라의 아들이요

23:6 בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי בֶּן־יִשְׂרָאֵל׃

6:38 고라는 이스할의 아들이요 이스할은 그핫의 아들이요 그핫은 레위의 아들이요 레위는 이스라엘의 아들이며

24:6 וְאָחִיו אָסָף הָעֹמֵד עַל־יְמִינֹו אָסָף בֶּן־בֶּרֶכְיָהוּ בֶּן־שִׁמְעָא׃

6:39 헤만의 형제 아삽은 헤만의 우편에서 직무를 행하였으니 저는 베레갸의 아들이요 베레갸는 시므아의 아들이요

25:6 בֶּן־מִיכָאֵל בֶּן־בַּעֲשֵׂיָה בֶּן־מַלְכִּיָּה׃

6:40 시므아는 미가엘의 아들이요 미가엘은 바아세야의 아들이요 바아세야는 말기야의 아들이요

26:6 בֶּן־אֶתְנִי בֶן־זֶרַח בֶּן־עֲדָיָה׃

6:41 말기야는 에드니의 아들이요 에드니는 세라의 아들이요 세라는 아다야의 아들이요

27:6 בֶּן־אֵיתָן בֶּן־זִמָּה בֶּן־שִׁמְעִי׃

6:42 아다야는 에단의 아들이요 에단은 심마의 아들이요 심마는 시므이의 아들이요

28:6 בֶּן־יַחַת בֶּן־גֵּרְשֹׁם בֶּן־לֵוִי׃ ס

6:43 시므이는 야핫의 아들이요 야핫은 게르손의 아들이요 게르손은 레위의 아들이며

29:6 וּבְנֵי מְרָרִי אֲחֵיהֶם עַל־הַשְּׂמֹאול אֵיתָן בֶּן־קִישִׁי בֶּן־עַבְדִּי בֶּן־מַלּוּךְ׃

6:44 저희의 형제 므라리의 자손 중 그 좌편에서 직무를 행하는 자는 에단이라 에단은 기시의 아들이요 기시는 압디의 아들이요 압디는 말룩의 아들이요

30:6 בֶּן־חֲשַׁבְיָה בֶן־אֲמַצְיָה בֶּן־חִלְקִיָּה׃

6:45 말룩은 하사뱌의 아들이요 하사뱌는 아마시야의 아들이요 아마시야는 힐기야의 아들이요

31:6 בֶּן־אַמְצִי בֶן־בָּנִי בֶּן־שָׁמֶר׃

6:46 힐기야는 암시의 아들이요 암시는 바니의 아들이요 바니는 세멜의 아들이요

32:6 בֶּן־מַחְלִי בֶּן־מוּשִׁי בֶּן־מְרָרִי בֶּן־לֵוִי׃ ס

6:47 세멜은 말리의 아들이요 말리는 무시의 아들이요 무시는 므라리의 아들이요 므라리는 레위의 아들이며

33:6 וַאֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם נְתוּנִים לְכָל־עֲבֹודַת מִשְׁכַּן בֵּית הָאֱלֹהִים׃

6:48 저희의 형제 레위 사람들은 하나님의 집 장막의 모든 일을 맡았더라

34:6 וְאַהֲרֹן וּבָנָיו מַקְטִירִים עַל־מִזְבַּח הָעֹולָה וְעַל־מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת לְכֹל מְלֶאכֶת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים וּלְכַפֵּר עַל־יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה עֶבֶד הָאֱלֹהִים׃ ף

6:49 ○ 아론과 그 자손들은 번제단과 향단 위에 분향하며 제사를 드리며 지성소의 모든 일을 하여 하나님의 종 모세의 모든 명대로 이스라엘을 위하여 속죄하니

35:6 וְאֵלֶּה בְּנֵי אַהֲרֹן אֶלְעָזָר בְּנֹו פִּינְחָס בְּנֹו אֲבִישׁוּעַ בְּנֹו׃

6:50 아론의 자손들은 이러하니라 그 아들은 엘르아살이요 그 아들은 비느하스요 그 아들은 아비수아요

36:6 בֻּקִּי בְנֹו עֻזִּי בְנֹו זְרַחְיָה בְנֹו׃

6:51 그 아들은 북기요 그 아들은 웃시요 그 아들은 스라히야요

37:6 מְרָיֹות בְּנֹו אֲמַרְיָה בְנֹו אֲחִיטוּב בְּנֹו׃

6:52 그 아들은 므라욧이요 그 아들은 아마랴요 그 아들은 아히둡이요

38:6 צָדֹוק בְּנֹו אֲחִימַעַץ בְּנֹו׃ ס

6:53 그 아들은 사독이요 그 아들은 아히마아스더라

39:6 וְאֵלֶּה מֹושְׁבֹותָם לְטִירֹותָם בִּגְבוּלָם לִבְנֵי אַהֲרֹן לְמִשְׁפַּחַת הַקְּהָתִי כִּי לָהֶם הָיָה הַגֹּורָל׃

6:54 ○ 저희의 거한 곳은 사방 지경 안에 있으니 그 향리는 아래와 같으니라 아론 자손 곧 그핫 족속이 먼저 제비 뽑았으므로

40:6 וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־חֶבְרֹון בְּאֶרֶץ יְהוּדָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ סְבִיבֹתֶיהָ׃

6:55 저희에게 유다 땅의 헤브론과 그 사방 들을 주었고

41:6 וְאֶת־שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת־חֲצֵרֶיהָ נָתְנוּ לְכָלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה׃ ס

6:56 그 성의 밭과 향리는 여분네의 아들 갈렙에게 주었으며

42:6 וְלִבְנֵי אַהֲרֹן נָתְנוּ אֶת־עָרֵי הַמִּקְלָט אֶת־חֶבְרֹון וְאֶת־לִבְנָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־יַתִּר וְאֶת־אֶשְׁתְּמֹעַ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:57 아론 자손에게 도피성을 주었으니 헤브론과 립나와 그 들과 얏딜과 에스드모아와 그 들과

43:6 וְאֶת־חִילֵז וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־דְּבִיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:58 힐렌과 그 들과 드빌과 그 들과

44:6 וְאֶת־עָשָׁן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־בֵּית שֶׁמֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס

6:59 아산과 그 들과 벧세메스와 그 들이며

45:6 וּמִמַּטֵּה בִנְיָמִן אֶת־גֶּבַע וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עֲנָתֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ כָּל־עָרֵיהֶם שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵה עִיר בְּמִשְׁפְּחֹותֵיהֶם׃ ס

6:60 또 베냐민 지파 중에서는 게바와 그 들과 알레멧과 그 들과 아나돗과 그 들을 주었으니 그 족속의 얻은 성이 모두 열 셋이었더라

46:6 וְלִבְנֵי קְהָת הַנֹּותָרִים מִמִּשְׁפַּחַת הַמַּטֶּה מִמַּחֲצִית מַטֵּה חֲצִי מְנַשֶּׁה בַּגֹּורָל עָרִים עָשֶׂר׃ ס

6:61 ○ 그핫 자손의 남은 자에게는 므낫세 반 지파 족속 중에서 제비 뽑아 열 성을 주었고

47:6 וְלִבְנֵי גֵרְשֹׁום לְמִשְׁפְּחֹותָם מִמַּטֵּה יִשָׂשכָר וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי וּמִמַּטֵּה מְנַשֶּׁה בַּבָּשָׁן עָרִים שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה׃ ס

6:62 게르손 자손에게는 그 족속대로 잇사갈 지파와 아셀 지파와 납달리 지파와 바산에 있는 므낫세 지파 중에서 열 세 성을 주었고

48:6 לִבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹותָם מִמַּטֵּה רְאוּבֵן וּמִמַּטֵּה־גָד וּמִמַּטֵּה זְבוּלֻן בַּגֹּורָל עָרִים שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה׃

6:63 므라리 자손에게는 그 족속대로 르우벤 지파와 갓 지파와 스불론 지파 중에서 제비 뽑아 열 두 성을 주었더라

49:6 וַיִּתְּנוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם אֶת־הֶעָרִים וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶם׃

6:64 이스라엘 자손이 이 모든 성과 그 들을 레위 자손에게 주되

50:6 וַיִּתְּנוּ בַגֹּורָל מִמַּטֵּה בְנֵי־יְהוּדָה וּמִמַּטֵּה בְנֵי־שִׁמְעֹון וּמִמַּטֵּה בְּנֵי בִנְיָמִן אֵת הֶעָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר־יִקְרְאוּ אֶתְהֶם בְּשֵׁמֹות׃ ס

6:65 유다 자손의 지파와 시므온 자손의 지파와 베냐민 자손의 지파 중에서 이 위에 기록한 여러 성을 제비 뽑아 주었더라

51:6 וּמִמִּשְׁפְּחֹות בְּנֵי קְהָת וַיְהִי עָרֵי גְבוּלָם מִמַּטֵּה אֶפְרָיִם׃

6:66 ○ 그핫 자손의 몇 족속은 에브라임 지파 중에서 성을 얻어 영지를 삼았으며

52:6 וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־עָרֵי הַמִּקְלָט אֶת־שְׁכֶם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ בְּהַר אֶפְרָיִם וְאֶת־גֶּזֶר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:67 또 저희에게 도피성을 주었으니 에브라임 산 중 세겜과 그 들과 게셀과 그 들과

53:6 וְאֶת־יָקְמְעָם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־בֵּית חֹורֹון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:68 욕므암과 그 들과 벧호론과 그 들과

54:6 וְאֶת־אַיָּלֹון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־גַּת־רִמֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ף

6:69 아얄론과 그 들과 가드림몬과 그 들이며

55:6 וּמִמַּחֲצִית מַטֵּה מְנַשֶּׁה אֶת־עָנֵר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־בִּלְעָם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ לְמִשְׁפַּחַת לִבְנֵי־קְהָת הַנֹּותָרִים׃ ף

6:70 또 그핫 자손의 남은 족속에게는 므낫세 반 지파 중에서 아넬과 그 들과 빌르암과 그 들을 주었더라

56:6 לִבְנֵי גֵּרְשֹׁום מִמִּשְׁפַּחַת חֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה אֶת־גֹּולָן בַּבָּשָׁן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עַשְׁתָּרֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס

6:71 ○ 게르손 자손에게는 므낫세 반 지파 족속 중에서 바산의 골란과 그 들과 아스다롯과 그 들을 주었고

57:6 וּמִמַּטֵּה יִשָׂשכָר אֶת־קֶדֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־דָּבְרַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:72 또 잇사갈 지파 중에서 게데스와 그 들과 다브랏과 그 들과

58:6 וְאֶת־רָאמֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עָנֵם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס

6:73 라못과 그 들과 아넴과 그 들을 주었고

59:6 וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר אֶת־מָשָׁל וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עַבְדֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:74 아셀 지파 중에서 마살과 그 들과 압돈과 그 들과

60:6 וְאֶת־חוּקֹק וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־רְחֹב וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:75 후곡과 그 들과 르홉과 그 들을 주었고

61:6 וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי אֶת־קֶדֶשׁ בַּגָּלִיל וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־חַמֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־קִרְיָתַיִם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס

6:76 납달리 지파 중에서 갈릴리의 게데스와 그 들과 함몬과 그 들과 기랴다임과 그 들을 주었더라

62:6 לִבְנֵי מְרָרִי הַנֹּותָרִים מִמַּטֵּה זְבוּלֻן אֶת־רִמֹּונֹו וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־תָּבֹור וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:77 ○ 므라리 자손의 남은 자에게는 스불론 지파 중에서 림모노와 그 들과 다볼과 그 들을 주었고

63:6 וּמֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרֵחֹו לְמִזְרַח הַיַּרְדֵּן מִמַּטֵּה רְאוּבֵן אֶת־בֶּצֶר בַּמִּדְבָּר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־יַהְצָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:78 또 요단 건너 동편 곧 여리고 맞은편 르우벤 지파 중에서 광야의 베셀과 그 들과 야사와 그 들과

64:6 וְאֶת־קְדֵמֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־מֵיפַעַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:79 그데못과 그 들과 메바앗과 그 들을 주었고

65:6 וּמִמַּטֵּה־גָד אֶת־רָאמֹות בַּגִּלְעָד וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־מַחֲנַיִם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

6:80 또 갓 지파 중에서 길르앗의 라못과 그 들과 마하나임과 그 들과

66:6 וְאֶת־חֶשְׁבֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־יַעְזֵיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃ ס

6:81 헤스본과 그 들과 야셀과 그 들을 주었더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:7 וְלִבְנֵי יִשָׂשכָר תֹּולָע וּפוּאָה [כ= יָשִׁיב] [ק= יָשׁוּב] וְשִׁמְרֹון אַרְבָּעָה׃ ס

7:1 잇사갈의 아들들은 돌라와 부아와 야숩과 시므론 네 사람이며

2:7 וּבְנֵי תֹולָע עֻזִּי וּרְפָיָה וִירִיאֵל וְיַחְמַי וְיִבְשָׂם וּשְׁמוּאֵל רָאשִׁים לְבֵית־אֲבֹותָם לְתֹולָע גִּבֹּורֵי חַיִל לְתֹלְדֹותָם מִסְפָּרָם בִּימֵי דָוִיד עֶשְׂרִים־וּשְׁנַיִם אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃ ס

7:2 돌라의 아들들은 웃시와 르바야와 여리엘과 야매와 입삼과 스므엘이니 다 그 아비 돌라의 집 족장이라 대대로 용사더니 다윗 때에 이르러는 그 수효가 이만 이천 육백 명이었더라

3:7 וּבְנֵי עֻזִּי יִזְרַחְיָה וּבְנֵי יִזְרַחְיָה מִיכָאֵל וְעֹבַדְיָה וְיֹואֵל יִשִּׁיָּה חֲמִשָּׁה רָאשִׁים כֻּלָּם׃

7:3 웃시의 아들은 이스라히야요 이스라히야의 아들들은 미가엘과 오바댜와 요엘과 잇시야 다섯 사람이 모두 족장이며

4:7 וַעֲלֵיהֶם לְתֹלְדֹותָם לְבֵית אֲבֹותָם גְּדוּדֵי צְבָא מִלְחָמָה שְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה אָלֶף כִּי־הִרְבּוּ נָשִׁים וּבָנִים׃

7:4 저희와 함께 한 자는 그 보계와 종족대로 능히 출전할 만한 군대가 삼만 육천 인이니 이는 그 처자가 많은 연고며

5:7 וַאֲחֵיהֶם לְכֹל מִשְׁפְּחֹות יִשָׂשכָר גִּבֹּורֵי חֲיָלִים שְׁמֹונִים וְשִׁבְעָה אֶלֶף הִתְיַחְשָׂם לַכֹּל׃ ף

7:5 그 형제 잇사갈의 모든 종족은 다 큰 용사라 그 보계대로 계수하면 팔만 칠천 인이었더라

6:7 בִּנְיָמִן בֶּלַע וָבֶכֶר וִידִיעֲאֵל שְׁלֹשָׁה׃

7:6 ○ 베냐민의 아들들은 벨라와 베겔과 여디아엘 세 사람이며

7:7 וּבְנֵי בֶלַע אֶצְבֹּון וְעֻזִּי וְעֻזִּיאֵל וִירִימֹות וְעִירִי חֲמִשָּׁה רָאשֵׁי בֵּית אָבֹות גִּבֹּורֵי חֲיָלִים וְהִתְיַחְשָׂם עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם אֶלֶף וּשְׁלֹשִׁים וְאַרְבָּעָה׃ ס

7:7 벨라의 아들들은 에스본과 우시와 웃시엘과 여리못과 이리 다섯 사람이니 다 그 집의 족장이요 큰 용사라 그 보계대로 계수하면 이만 이천 삼십 사 인이며

8:7 וּבְנֵי בֶכֶר זְמִירָה וְיֹועָשׁ וֶאֱלִיעֶזֶר וְאֶלְיֹועֵינַי וְעָמְרִי וִירֵמֹות וַאֲבִיָּה וַעֲנָתֹות וְעָלָמֶת כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי־בָכֶר׃

7:8 베겔의 아들들은 스미라와 요아스와 엘리에셀과 엘료에내와 오므리와 여레못과 아비야와 아나돗과 알레멧이니 베겔의 아들들은 이러하며

9:7 וְהִתְיַחְשָׂם לְתֹלְדֹותָם רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹותָם גִּבֹּורֵי חָיִל עֶשְׂרִים אֶלֶף וּמָאתָיִם׃ ס

7:9 저희는 다 그 집의 족장이요 큰 용사라 그 자손을 보계대로 계수하면 이만 이백 인이며

10:7 וּבְנֵי יְדִיעֲאֵל בִּלְהָן וּבְנֵי בִלְהָן [כ= יְעִישׁ] [ק= יְעוּשׁ] וּבִנְיָמִן וְאֵהוּד וּכְנַעֲנָה וְזֵיתָן וְתַרְשִׁישׁ וַאֲחִישָׁחַר׃

7:10 여디아엘의 아들은 빌한이요 빌한의 아들들은 여우스와 베냐민과 에훗과 그나아나와 세단과 다시스와 아히사할이니

11:7 כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יְדִיעֲאֵל לְרָאשֵׁי הָאָבֹות גִּבֹּורֵי חֲיָלִים שִׁבְעָה־עָשָׂר אֶלֶף וּמָאתַיִם יֹצְאֵי צָבָא לַמִּלְחָמָה׃

7:11 이 여디아엘의 아들들은 그 집의 족장이요 큰 용사라 그 자손 중에 능히 출전할 만한 자가 일만 칠천 이백 인이며

12:7 וְשֻׁפִּם וְחֻפִּם בְּנֵי עִיר חֻשִׁם בְּנֵי אַחֵר׃

7:12 일의 아들은 숩빔과 훔빔이요 아헬의 아들은 후심이더라

13:7 בְּנֵי נַפְתָּלִי יַחֲצִיאֵל וְגוּנִי וְיֵצֶר וְשַׁלּוּם בְּנֵי בִלְהָה׃ ף

7:13 ○ 납달리의 아들들은 야시엘과 구니와 예셀과 살룸이니 이는 빌하의 손자더라

14:7 בְּנֵי מְנַשֶּׁה אַשְׂרִיאֵל אֲשֶׁר יָלָדָה פִּילַגְשֹׁו הָאֲרַמִּיָּה יָלְדָה אֶת־מָכִיר אֲבִי גִלְעָד׃

7:14 ○ 므낫세의 아들들 그 처의 소생은 아스리엘이요 그 첩 아람 여인의 소생은 길르앗의 아비 마길이니

15:7 וּמָכִיר לָקַח אִשָּׁה לְחֻפִּים וּלְשֻׁפִּים וְשֵׁם אֲחֹתֹו מַעֲכָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִי צְלָפְחָד וַתִּהְיֶנָה לִצְלָפְחָד בָּנֹות׃

7:15 마길은 훔빔과 숩빔의 누이 마아가라 하는 이에게 장가들었더라 므낫세의 둘째 아들의 이름은 슬로브핫이니 슬로브핫은 딸들만 낳았으며

16:7 וַתֵּלֶד מַעֲכָה אֵשֶׁת־מָכִיר בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמֹו פֶּרֶשׁ וְשֵׁם אָחִיו שָׁרֶשׁ וּבָנָיו אוּלָם וָרָקֶם׃

7:16 마길의 아내 마아가는 아들을 낳아 그 이름을 베레스라 하였으며 그 아우는 이름이 세레스며 세레스의 아들은 울람과 라겜이요

17:7 וּבְנֵי אוּלָם בְּדָן אֵלֶּה בְּנֵי גִלְעָד בֶּן־מָכִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה׃

7:17 울람의 아들은 브단이니 이는 다 길르앗의 자손이라 길르앗은 마길의 아들이요 므낫세의 손자며

18:7 וַאֲחֹתֹו הַמֹּלֶכֶת יָלְדָה אֶת־אִישְׁהֹוד וְאֶת־אֲבִיעֶזֶר וְאֶת־מַחְלָה׃

7:18 그 누이 함몰레겟은 이스홋과 아비에셀과 말라를 낳았고

19:7 וַיִּהְיוּ בְּנֵי שְׁמִידָע אַחְיָן וָשֶׁכֶם וְלִקְחִי וַאֲנִיעָם׃ ף

7:19 스미다의 아들은 아히안과 세겜과 릭히와 아니암이더라

20:7 וּבְנֵי אֶפְרַיִם שׁוּתָלַח וּבֶרֶד בְּנֹו וְתַחַת בְּנֹו וְאֶלְעָדָה בְנֹו וְתַחַת בְּנֹו׃

7:20 ○ 에브라임의 아들은 수델라요 그 아들은 베렛이요 그 아들은 다핫이요 그 아들은 엘르아다요 그 아들은 다핫이요

21:7 וְזָבָד בְּנֹו וְשׁוּתֶלַח בְּנֹו וְעֵזֶר וְאֶלְעָד וַהֲרָגוּם אַנְשֵׁי־גַת הַנֹּולָדִים בָּאָרֶץ כִּי יָרְדוּ לָקַחַת אֶת־מִקְנֵיהֶם׃

7:21 그 아들은 사밧이요 그 아들은 수델라며 저가 또 에셀과 엘르앗을 낳았더니 저희가 가드 토인에게 죽임을 당하였으니 이는 저희가 내려가서 가드 사람의 짐승을 빼앗고자 하였음이라

22:7 וַיִּתְאַבֵּל אֶפְרַיִם אֲבִיהֶם יָמִים רַבִּים וַיָּבֹאוּ אֶחָיו לְנַחֲמֹו׃

7:22 그 아비 에브라임이 위하여 여러 날 슬퍼하므로 그 형제가 와서 위로하였더라

23:7 וַיָּבֹא אֶל־אִשְׁתֹּו וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמֹו בְּרִיעָה כִּי בְרָעָה הָיְתָה בְּבֵיתֹו׃

7:23 그 후에 에브라임이 그 아내와 동침하였더니 아내가 잉태하여 아들을 낳으니 그 집이 재앙을 받았으므로 그 이름을 브리아라 하였더라

24:7 וּבִתֹּו שֶׁאֱרָה וַתִּבֶן אֶת־בֵּית־חֹורֹון הַתַּחְתֹּון וְאֶת־הָעֶלְיֹון וְאֵת אֻזֵּן שֶׁאֱרָה׃

7:24 에브라임의 딸은 세에라니 저가 아래 윗 벧호론과 우센세에라를 세웠더라

25:7 וְרֶפַח בְּנֹו וְרֶשֶׁף וְתֶלַח בְּנֹו וְתַחַן בְּנֹו׃

7:25 브리아의 아들들은 레바와 레셉이요 레셉의 아들은 델라요 그 아들은 다한이요

26:7 לַעְדָּן בְּנֹו עַמִּיהוּד בְּנֹו אֱלִישָׁמָע בְּנֹו׃

7:26 그 아들은 라단이요 그 아들은 암미훗이요 그 아들은 엘리사마요

27:7 נֹון בְּנֹו יְהֹושֻׁעַ בְּנֹו׃

7:27 그 아들은 눈이요 그 아들은 여호수아더라

28:7 וַאֲחֻזָּתָם וּמֹשְׁבֹותָם בֵּית־אֵל וּבְנֹתֶיהָ וְלַמִּזְרָח נַעֲרָן וְלַמַּעֲרָב גֶּזֶר וּבְנֹתֶיהָ וּשְׁכֶם וּבְנֹתֶיהָ עַד־עַיָּה וּבְנֹתֶיהָ׃

7:28 ○ 에브라임 자손의 산업과 거처는 벧엘과 그 향리요 동에는 나아란이요 서에는 게셀과 그 향리며 또 세겜과 그 향리니 아사와 그 향리까지며

29:7 וְעַל־יְדֵי בְנֵי־מְנַשֶּׁה בֵּית־שְׁאָן וּבְנֹתֶיהָ תַּעְנַךְ וּבְנֹתֶיהָ מְגִדֹּו וּבְנֹותֶיהָ דֹּור וּבְנֹותֶיהָ בְּאֵלֶּה יָשְׁבוּ בְּנֵי יֹוסֵף בֶּן־יִשְׂרָאֵל׃ ף

7:29 또 므낫세 자손의 지경에 가까운 벧스안과 그 향리와 다아낙과 그 향리와 므깃도와 그 향리와 돌과 그 향리라 이스라엘의 아들 요셉의 자손이 이 여러 곳에 거하였더라

30:7 בְּנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹותָם׃

7:30 ○ 아셀의 아들들은 임나와 이스와와 이스위와 브리아요 저희의 매제는 세라며

31:7 וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל הוּא אֲבִי [כ= בִרְזֹות] [ק= בִרְזָיִת]׃

7:31 브리아의 아들들은 헤벨과 말기엘이니 말기엘은 비르사잇의 아비며

32:7 וְחֶבֶר הֹולִיד אֶת־יַפְלֵט וְאֶת־שֹׁומֵר וְאֶת־חֹותָם וְאֵת שׁוּעָא אֲחֹותָם׃

7:32 헤벨은 야블렛과 소멜과 호담과 저희의 매제 수아를 낳았으며

33:7 וּבְנֵי יַפְלֵט פָּסַךְ וּבִמְהָל וְעַשְׁוָת אֵלֶּה בְּנֵי יַפְלֵט׃

7:33 야블렛의 아들들은 바삭과 빔할과 아스왓이니 야블렛의 아들은 이러하며

34:7 וּבְנֵי שָׁמֶר אֲחִי [כ= וְרֹוהֲגָה] [ק= וְרָהְגָּה] [כ= יַחְבָּה] [ק= וְחֻבָּה] וַאֲרָם׃

7:34 소멜의 아들들은 아히와 로가와 호바와 아람이요

35:7 וּבֶן־הֵלֶם אָחִיו צֹופַח וְיִמְנָע וְשֵׁלֶשׁ וְעָמָל׃

7:35 그 아우 헬렘의 아들들은 소바와 임나와 셀레스와 아말이요

36:7 בְּנֵי צֹופָח סוּחַ וְחַרְנֶפֶר וְשׁוּעָל וּבֵרִי וְיִמְרָה׃

7:36 소바의 아들들은 수아와 하르네벨과 수알과 베리와 이므라와

37:7 בֶּצֶר וָהֹוד וְשַׁמָּא וְשִׁלְשָׁה וְיִתְרָן וּבְאֵרָא׃

7:37 베셀과 홋과 사마와 실사와 이드란과 브에라요

38:7 וּבְנֵי יֶתֶר יְפֻנֶּה וּפִסְפָּה וַאְרָא׃

7:38 예델의 아들들은 여분네와 비스바와 아라요

39:7 וּבְנֵי עֻלָּא אָרַח וְחַנִּיאֵל וְרִצְיָא׃

7:39 울라의 아들들은 아라와 한니엘과 리시아니

40:7 כָּל־אֵלֶּה בְנֵי־אָשֵׁר רָאשֵׁי בֵית־הָאָבֹות בְּרוּרִים גִּבֹּורֵי חֲיָלִים רָאשֵׁי הַנְּשִׂיאִים וְהִתְיַחְשָׂם בַּצָּבָא בַּמִּלְחָמָה מִסְפָּרָם אֲנָשִׁים עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה אָלֶף׃ ס

7:40 이는 다 아셀의 자손으로 족장이요 뽑힌 큰 용사요 방백의 두목이라 출전할 만한 자를 그 보계대로 계수하면 이만 육천 인이었더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:8 וּבִנְיָמִן הֹולִיד אֶת־בֶּלַע בְּכֹרֹו אַשְׁבֵּל הַשֵּׁנִי וְאַחְרַח הַשְּׁלִישִׁי׃

8:1 베냐민의 낳은 자는 맏아들 벨라와 둘째 아스벨과 세째 아하라와

2:8 נֹוחָה הָרְבִיעִי וְרָפָא הַחֲמִישִׁי׃ ס

8:2 네째 노하와 다섯째 라바며

3:8 וַיִּהְיוּ בָנִים לְבָלַע אַדָּר וְגֵרָא וַאֲבִיהוּד׃

8:3 벨라에게 아들들이 있으니 곧 앗달과 게라와 아비훗과

4:8 וַאֲבִישׁוּעַ וְנַעֲמָן וַאֲחֹוחַ׃

8:4 아비수아와 나아만과 아호아와

5:8 וְגֵרָא וּשְׁפוּפָן וְחוּרָם׃

8:5 게라와 스부반과 후람이며

6:8 וְאֵלֶּה בְּנֵי אֵחוּד אֵלֶּה הֵם רָאשֵׁי אָבֹות לְיֹושְׁבֵי גֶבַע וַיַּגְלוּם אֶל־מָנָחַת׃

8:6 에훗의 아들들은 이러하니라 저희는 게바 거민의 족장으로서 사로잡아 마나핫으로 가되

7:8 וְנַעֲמָן וַאֲחִיָּה וְגֵרָא הוּא הֶגְלָם וְהֹולִיד אֶת־עֻזָּא וְאֶת־אֲחִיחֻד׃

8:7 곧 나아만과 아히야와 게라를 사로잡아 갔고 그가 또 웃사와 아히훗을 낳았으며

8:8 וְשַׁחֲרַיִם הֹולִיד בִּשְׂדֵה מֹואָב מִן־שִׁלְחֹו אֹתָם חוּשִׁים וְאֶת־בַּעֲרָא נָשָׁיו׃

8:8 사하라임은 두 아내 후심과 바아라를 내어보낸 후에 모압 땅에서 자녀를 낳았으니

9:8 וַיֹּולֶד מִן־חֹדֶשׁ אִשְׁתֹּו אֶת־יֹובָב וְאֶת־צִבְיָא וְאֶת־מֵישָׁא וְאֶת־מַלְכָּם׃

8:9 그 아내 호데스에게서 낳은 자는 요밥과 시비야와 메사와 말감과

10:8 וְאֶת־יְעוּץ וְאֶת־שָׂכְיָה וְאֶת־מִרְמָה אֵלֶּה בָנָיו רָאשֵׁי אָבֹות׃

8:10 여우스와 사갸와 미르마라 이 아들들은 족장이며

11:8 וּמֵחֻשִׁים הֹולִיד אֶת־אֲבִיטוּב וְאֶת־אֶלְפָּעַל׃

8:11 또 그 아내 후심에게서 아비둡과 엘바알을 낳았으며

12:8 וּבְנֵי אֶלְפַּעַל עֵבֶר וּמִשְׁעָם וָשָׁמֶד הוּא בָּנָה אֶת־אֹונֹו וְאֶת־לֹד וּבְנֹתֶיהָ׃

8:12 엘바알의 아들들은 에벨과 미삼과 세멧이니 저는 오노와 롯과 그 향리를 세웠고

13:8 וּבְרִעָה וָשֶׁמַע הֵמָּה רָאשֵׁי הָאָבֹות לְיֹושְׁבֵי אַיָּלֹון הֵמָּה הִבְרִיחוּ אֶת־יֹושְׁבֵי גַת׃

8:13 또 브리아와 세마니 저희는 아얄론 거민의 족장이 되어 가드 거민을 쫓아내었더라

14:8 וְאַחְיֹו שָׁשָׁק וִירֵמֹות׃

8:14 아히요와 사삭과 여레못과

15:8 וּזְבַדְיָה וַעֲרָד וָעָדֶר׃

8:15 스바댜와 아랏과 에델과

16:8 וּמִיכָאֵל וְיִשְׁפָּה וְיֹוחָא בְּנֵי בְרִיעָה׃

8:16 미가엘과 이스바와 요하는 다 브리아의 아들들이요

17:8 וּזְבַדְיָה וּמְשֻׁלָּם וְחִזְקִי וָחָבֶר׃

8:17 스바댜와 므술람과 히스기와 헤벨과

18:8 וְיִשְׁמְרַי וְיִזְלִיאָה וְיֹובָב בְּנֵי אֶלְפָּעַל׃

8:18 이스므래와 이슬리아와 요밥은 다 엘바알의 아들들이요

19:8 וְיָקִים וְזִכְרִי וְזַבְדִּי׃

8:19 야김과 시그리와 삽디와

20:8 וֶאֱלִיעֵנַי וְצִלְּתַי וֶאֱלִיאֵל׃

8:20 엘리에내와 실르대와 엘리엘과

21:8 וַעֲדָיָה וּבְרָאיָה וְשִׁמְרָת בְּנֵי שִׁמְעִי׃

8:21 아다야와 브라야와 시므랏은 다 시므이의 아들들이요

22:8 וְיִשְׁפָּן וָעֵבֶר וֶאֱלִיאֵל׃

8:22 이스반과 에벨과 엘리엘과

23:8 וְעַבְדֹּון וְזִכְרִי וְחָןָן׃

8:23 압돈과 시그리와 하난과

24:8 וַחֲנַנְיָה וְעֵילָם וְעַנְתֹתִיָּה׃

8:24 하나냐와 엘람과 안도디야와

25:8 וְיִפְדְיָה [כ= וּפְנִיאֵל] [ק= וּפְנוּאֵל] בְּנֵי שָׁשָׁק׃

8:25 이브드야와 브누엘은 다 사삭의 아들들이요

26:8 וְשַׁמְשְׁרַי וּשְׁחַרְיָה וַעֲתַלְיָה׃

8:26 삼스래와 스하랴와 아달랴와

27:8 וְיַעֲרֶשְׁיָה וְאֵלִיָּה וְזִכְרִי בְּנֵי יְרֹחָם׃

8:27 야아레시야와 엘리야와 시그리는 다 여로함의 아들들이니

28:8 אֵלֶּה רָאשֵׁי אָבֹות לְתֹלְדֹותָם רָאשִׁים אֵלֶּה יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלִָם׃ ס

8:28 이는 다 족장이요 대대로 두목이라 예루살렘에 거하였더라

29:8 וּבְגִבְעֹון יָשְׁבוּ אֲבִי גִבְעֹון וְשֵׁם אִשְׁתֹּו מַעֲכָה׃

8:29 ○ 기브온의 조상 여이엘은 기브온에 거하였으니 그 아내의 이름은 마아가며

30:8 וּבְנֹו הַבְּכֹור עַבְדֹּון וְצוּר וְקִישׁ וּבַעַל וְנָדָב׃

8:30 장자는 압돈이요 다음은 술과 기스와 바알과 나답과

31:8 וּגְדֹור וְאַחְיֹו וָזָכֶר׃

8:31 그돌과 아히오와 세겔이며

32:8 וּמִקְלֹות הֹולִיד אֶת־שִׁמְאָה וְאַף־הֵמָּה נֶגֶד אֲחֵיהֶם יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלִַם עִם־אֲחֵיהֶם׃ ס

8:32 미글롯은 시므아를 낳았으며 이 무리가 그 형제로 더불어 서로 대하여 예루살렘에 거하였더라

33:8 וְנֵר הֹולִיד אֶת־קִישׁ וְקִישׁ הֹולִיד אֶת־שָׁאוּל וְשָׁאוּל הֹולִיד אֶת־יְהֹונָתָן וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־אֶשְׁבָּעַל׃

8:33 넬은 기스를 낳았고 기스는 사울을 낳았고 사울은 요나단과 말기수아와 아비나답과 에스바알을 낳았으며

34:8 וּבֶן־יְהֹונָתָן מְרִיב בָּעַל וּמְרִיב בַּעַל הֹולִיד אֶת־מִיכָה׃ ס

8:34 요나단의 아들은 므립바알이라 므립바알이 미가를 낳았고

35:8 וּבְנֵי מִיכָה פִּיתֹון וָמֶלֶךְ וְתַאְרֵעַ וְאָחָז׃

8:35 미가의 아들들은 비돈과 멜렉과 다레아와 아하스며

36:8 וְאָחָז הֹולִיד אֶת־יְהֹועַדָּה וִיהֹועַדָּה הֹולִיד אֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־עַזְמָוֶת וְאֶת־זִמְרִי וְזִמְרִי הֹולִיד אֶת־מֹוצָא׃

8:36 아하스는 여호앗다를 낳았고 여호앗다는 알레멧과 아스마웻과 시므리를 낳았고 시므리는 모사를 낳았고

37:8 וּמֹוצָא הֹולִיד אֶת־בִּנְעָא רָפָה בְנֹו אֶלְעָשָׂה בְנֹו אָצֵל בְּנֹו׃

8:37 모사는 비느아를 낳았으며 비느아의 아들은 라바요 그 아들은 엘르아사요 그 아들은 아셀이며

38:8 וּלְאָצֵל שִׁשָּׁה בָנִים וְאֵלֶּה שְׁמֹותָם עַזְרִיקָם בֹּכְרוּ וְיִשְׁמָעֵאל וּשְׁעַרְיָה וְעֹבַדְיָה וְחָןָן כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי אָצַל׃

8:38 아셀에게 여섯 아들이 있어 그 이름이 이러하니 아스리감과 보그루와 이스마엘과 스아랴와 오바댜와 하난이라 아셀의 모든 아들이 이러하며

39:8 וּבְנֵי עֵשֶׁק אָחִיו אוּלָם בְּכֹרֹו יְעוּשׁ הַשֵּׁנִי וֶאֱלִיפֶלֶט הַשְּׁלִשִׁי׃

8:39 그 아우 에섹의 아들은 이러하니 그 장자는 울람이요 둘째는 여우스요 세째는 엘리벨렛이며

40:8 וַיִּהְיוּ בְנֵי־אוּלָם אֲנָשִׁים גִּבֹּרֵי־חַיִל דֹּרְכֵי קֶשֶׁת וּמַרְבִּים בָּנִים וּבְנֵי בָנִים מֵאָה וַחֲמִשִּׁים כָּל־אֵלֶּה מִבְּנֵי בִנְיָמִן׃ ף

8:40 울람의 아들은 다 큰 용사요 활을 잘 쏘는 자라 아들과 손자가 많아 모두 일백 오십 인이었더라 베냐민의 자손들은 이러하였더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:9 וְכָל־יִשְׂרָאֵל הִתְיַחְשׂוּ וְהִנָּם כְּתוּבִים עַל־סֵפֶר מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה הָגְלוּ לְבָבֶל בְּמַעֲלָם׃ ס

9:1 온 이스라엘이 그 보계대로 계수되고 이스라엘 열왕기에 기록되니라 유다가 범죄함을 인하여 바벨론으로 사로잡혀 갔더니

2:9 וְהַיֹּושְׁבִים הָרִאשֹׁנִים אֲשֶׁר בַּאֲחֻזָּתָם בְּעָרֵיהֶם יִשְׂרָאֵל הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְהַנְּתִינִים׃

9:2 먼저 그 본성으로 돌아와서 그 기업에 거한 자는 이스라엘 제사장들과 레위 사람과 느디님 사람들이라

3:9 וּבִירוּשָׁלִַם יָשְׁבוּ מִן־בְּנֵי יְהוּדָה וּמִן־בְּנֵי בִנְיָמִן וּמִן־בְּנֵי אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה׃

9:3 유다 자손과 베냐민 자손과 에브라임과 므낫세 자손 중에서 예루살렘에 거한 자는

4:9 עוּתַי בֶּן־עַמִּיהוּד בֶּן־עָמְרִי בֶּן־אִמְרִי בֶן־[כ= בָּנִימִן] [ק= בָּנִי] [ק= מִן]־בְּנֵי־פֶרֶץ בֶּן־יְהוּדָה׃

9:4 유다의 아들 베레스 자손 중에 우대니 저는 암미훗의 아들이요 오므리의 손자요 이므리의 증손이요 바니의 현손이며

5:9 וּמִן־הַשִּׁילֹונִי עֲשָׂיָה הַבְּכֹור וּבָנָיו׃

9:5 실로 사람 중에서는 장자 아사야와 그 아들들이요

6:9 וּמִן־בְּנֵי־זֶרַח יְעוּאֵל וַאֲחֵיהֶם שֵׁשׁ־מֵאֹות וְתִשְׁעִים׃

9:6 세라 자손 중에서는 여우엘과 그 형제 육백 구십 인이요

7:9 וּמִן־בְּנֵי בִּנְיָמִן סַלּוּא בֶּן־מְשֻׁלָּם בֶּן־הֹודַוְיָה בֶּן־הַסְּנֻאָה׃

9:7 베냐민 자손 중에서는 핫스누아의 증손 호다위아의 손자 므술람의 아들 살루요

8:9 וְיִבְנְיָה בֶּן־יְרֹחָם וְאֵלָה בֶן־עֻזִּי בֶּן־מִכְרִי וּמְשֻׁלָּם בֶּן־שְׁפַטְיָה בֶּן־רְעוּאֵל בֶּן־יִבְנִיָּה׃

9:8 여로함의 아들 이브느야와 미그리의 손자 웃시의 아들 엘라요 이브니야의 증손 르우엘의 손자 스바댜의 아들 무술람이요

9:9 וַאֲחֵיהֶם לְתֹלְדֹותָם תְּשַׁע מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים וְשִׁשָּׁה כָּל־אֵלֶּה אֲנָשִׁים רָאשֵׁי אָבֹות לְבֵית אֲבֹתֵיהֶם׃ ס

9:9 또 저의 형제들이라 그 보계대로 계수하면 구백 오십 육 인이니 다 그 집의 족장 된 자들이더라

10:9 וּמִן־הַכֹּהֲנִים יְדַעְיָה וִיהֹויָרִיב וְיָכִין׃

9:10 ○ 제사장 중에서는 여다야와 여호야립과 야긴과

11:9 וַעֲזַרְיָה בֶן־חִלְקִיָּה בֶּן־מְשֻׁלָּם בֶּן־צָדֹוק בֶּן־מְרָיֹות בֶּן־אֲחִיטוּב נְגִיד בֵּית הָאֱלֹהִים׃ ס

9:11 하나님의 전을 맡은 자 아사랴니 저는 힐기야의 아들이요 므술람의 손자요 사독의 증손이요 므라욧의 현손이요 아히둡의 오 대 손이며

12:9 וַעֲדָיָה בֶּן־יְרֹחָם בֶּן־פַּשְׁחוּר בֶּן־מַלְכִּיָּה וּמַעְשַׂי בֶּן־עֲדִיאֵל בֶּן־יַחְזֵרָה בֶּן־מְשֻׁלָּם בֶּן־מְשִׁלֵּמִית בֶּן־אִמֵּר׃

9:12 또 아다야니 저는 여로함의 아들이요 바스훌의 손자요 말기야의 증손이며 또 마아새니 저는 아디엘의 아들이요 야세라의 손자요 므술람의 증손이요 므실레밋의 현손이요 임멜의 오 대 손이며

13:9 וַאֲחֵיהֶם רָאשִׁים לְבֵית אֲבֹותָם אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאֹות וְשִׁשִּׁים גִּבֹּורֵי חֵיל מְלֶאכֶת עֲבֹודַת בֵּית־הָאֱלֹהִים׃

9:13 또 그 형제들이니 그 집의 족장이라 하나님의 전의 일에 수종들 재능이 있는 자가 모두 일천 칠백 륙십 인이더라

14:9 וּמִן־הַלְוִיִּם שְׁמַעְיָה בֶן־חַשּׁוּב בֶּן־עַזְרִיקָם בֶּן־חֲשַׁבְיָה מִן־בְּנֵי מְרָרִי׃

9:14 ○ 레위 사람 중에서는 므라리 자손 스마야니 저는 핫숩의 아들이요 아스리감의 손자요 하사뱌의 증손이며

15:9 וּבַקְבַּקַּר חֶרֶשׁ וְגָלָל וּמַתַּנְיָה בֶּן־מִיכָא בֶּן־זִכְרִי בֶּן־אָסָף׃

9:15 또 박박갈과 헤레스와 갈랄과 맛다냐니 저는 미가의 아들이요 시그리의 손자요 아삽의 증손이며

16:9 וְעֹבַדְיָה בֶּן־שְׁמַעְיָה בֶּן־גָּלָל בֶּן־יְדוּתוּן וּבֶרֶכְיָה בֶן־אָסָא בֶּן־אֶלְקָנָה הַיֹּושֵׁב בְּחַצְרֵי נְטֹופָתִי׃

9:16 또 오바댜니 저는 스마야의 아들이요 갈랄의 손자요 여두둔의 증손이며 또 베레갸니 저는 아사의 아들이요 엘가나의 손자라 느도바 사람의 향리에 거하였더라

17:9 וְהַשֹּׁעֲרִים שַׁלּוּם וְעַקּוּב וְטַלְמֹן וַאֲחִימָן וַאֲחִיהֶם שַׁלּוּם הָרֹאשׁ׃

9:17 ○ 문지기는 살룸과 악굽과 달몬과 아히만과 그 형제들이니 살룸은 그 두목이라

18:9 וְעַד־הֵנָּה בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ מִזְרָחָה הֵמָּה הַשֹּׁעֲרִים לְמַחֲנֹות בְּנֵי לֵוִי׃

9:18 이 사람들은 전에 왕의 문 동편 곧 레위 자손의 영의 문지기며

19:9 וְשַׁלּוּם בֶּן־קֹורֵא בֶּן־אֶבְיָסָף בֶּן־קֹרַח* וְאֶחָיו לְבֵית־אָבִיו הַקָּרְחִים עַל מְלֶאכֶת הָעֲבֹודָה שֹׁמְרֵי הַסִּפִּים לָאֹהֶל וַאֲבֹתֵיהֶם עַל־מַחֲנֵה יְהוָה שֹׁמְרֵי הַמָּבֹוא׃

9:19 고라의 증손 에비아삽의 손자 고레의 아들 살룸과 그 종족 형제 곧 고라의 자손이 수종드는 일을 맡아 성막 문들을 지켰으니 그 열조도 여호와의 영을 맡고 그 들어가는 곳을 지켰으며

20:9 וּפִינְחָס בֶּן־אֶלְעָזָר נָגִיד הָיָה עֲלֵיהֶם לְפָנִים יְהוָה עִמֹּו׃

9:20 여호와께서 함께 하신 엘르아살의 아들 비느하스가 옛적에 그 무리를 거느렸고

21:9 זְכַרְיָה בֶּן מְשֶׁלֶמְיָה שֹׁעֵר פֶּתַח לְאֹהֶל מֹועֵד׃

9:21 므셀레먀의 아들 스가랴는 회막 문지기가 되었더라

22:9 כֻּלָּם הַבְּרוּרִים לְשֹׁעֲרִים בַּסִּפִּים מָאתַיִם וּשְׁנֵים עָשָׂר הֵמָּה בְחַצְרֵיהֶם הִתְיַחְשָׂם הֵמָּה יִסַּד דָּוִיד וּשְׁמוּאֵל הָרֹאֶה בֶּאֱמוּנָתָם׃

9:22 택함을 입어 문지기 된 자가 모두 이백 열 둘이니 이는 그 향리에서 그 보계대로 계수된 자요 다윗과 선견자 사무엘이 전에 세워서 이 직분을 맡긴 자라

23:9 וְהֵם וּבְנֵיהֶם עַל־הַשְּׁעָרִים לְבֵית־יְהוָה לְבֵית־הָאֹהֶל לְמִשְׁמָרֹות׃

9:23 저희와 그 자손이 그 반열을 좇아 여호와의 전 곧 성막 문을 지켰는데

24:9 לְאַרְבַּע רוּחֹות יִהְיוּ הַשֹּׁעֲרִים מִזְרָח יָמָּה צָפֹונָה וָנֶגְבָּה׃

9:24 이 문지기가 동서 남북 사방에 섰고

25:9 וַאֲחֵיהֶם בְּחַצְרֵיהֶם לָבֹוא לְשִׁבְעַת הַיָּמִים מֵעֵת אֶל־עֵת עִם־אֵלֶּה׃

9:25 그 향리에 있는 형제들은 이레마다 와서 함께 하니

26:9 כִּי בֶאֱמוּנָה הֵמָּה אַרְבַּעַת גִּבֹּרֵי הַשֹּׁעֲרִים הֵם הַלְוִיִּם וְהָיוּ עַל־הַלְּשָׁכֹות וְעַל הָאֹצְרֹות בֵּית הָאֱלֹהִים׃

9:26 이는 문지기의 두목 된 레위 사람 넷이 긴요한 직분을 맡아 하나님의 전 모든 방과 곳간을 지켰음이라

27:9 וּסְבִיבֹות בֵּית־הָאֱלֹהִים יָלִינוּ כִּי־עֲלֵיהֶם מִשְׁמֶרֶת וְהֵם עַל־הַמַּפְתֵּחַ וְלַבֹּקֶר לַבֹּקֶר׃

9:27 저희는 하나님의 전을 맡은 직분이 있으므로 전 사면에 유하며 아침마다 문을 여는 책임이 있었더라

28:9 וּמֵהֶם עַל־כְּלֵי הָעֲבֹודָה כִּי־בְמִסְפָּר יְבִיאוּם וּבְמִסְפָּר יֹוצִיאוּם׃

9:28 ○ 그 중에 어떤 자는 섬기는데 쓰는 기명을 맡아서 그 수효대로 들여가고 수효대로 내어오며

29:9 וּמֵהֶם מְמֻנִּים עַל־הַכֵּלִים וְעַל כָּל־כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ וְעַל־הַסֹּלֶת וְהַיַּיִן וְהַשֶּׁמֶן וְהַלְּבֹונָה וְהַבְּשָׂמִים׃

9:29 또 어떤 자는 성소의 기구와 모든 기명과 고운 가루와 포도주와 기름과 유향과 향품을 맡았으며

30:9 וּמִן־בְּנֵי הַכֹּהֲנִים רֹקְחֵי הַמִּרְקַחַת לַבְּשָׂמִים׃

9:30 또 제사장의 아들 중에 어떤 자는 향품으로 향기름을 만들었으며

31:9 וּמַתִּתְיָה מִן־הַלְוִיִּם הוּא הַבְּכֹור לְשַׁלֻּם הַקָּרְחִי בֶּאֱמוּנָה עַל מַעֲשֵׂה הַחֲבִתִּים׃

9:31 고라 자손 살룸의 장자 맛디댜라 하는 레위 사람은 남비에 지지는 것을 맡았으며

32:9 וּמִן־בְּנֵי הַקְּהָתִי מִן־אֲחֵיהֶם עַל־לֶחֶם הַמַּעֲרָכֶת לְהָכִין שַׁבַּת שַׁבָּת׃ ס

9:32 또 그 형제 그핫 자손 중에 어떤 자는 진설하는 떡을 맡아 안식일마다 준비하였더라

33:9 וְאֵלֶּה הַמְשֹׁרְרִים רָאשֵׁי אָבֹות לַלְוִיִּם בַּלְּשָׁכֹת [כ= פְּטִירִים] [ק= פְּטוּרִים] כִּי־יֹוםָם וָלַיְלָה עֲלֵיהֶם בַּמְּלָאכָה׃

9:33 ○ 또 찬양하는 자가 있으니 곧 레위 족장이라 저희가 골방에 거하여 주야로 자기 직분에 골몰하므로 다른 일은 하지 아니하였더라

34:9 אֵלֶּה רָאשֵׁי הָאָבֹות לַלְוִיִּם לְתֹלְדֹותָם רָאשִׁים אֵלֶּה יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלִָם׃ ף

9:34 이상은 대대로 레위의 족장이요 으뜸이라 예루살렘에 거하였더라

35:9 וּבְגִבְעֹון יָשְׁבוּ אֲבִי־גִבְעֹון [כ= יְעוּאֵל] [ק= יְעִיאֵל] וְשֵׁם אִשְׁתֹּו מַעֲכָה׃

9:35 ○ 기브온의 조상 여이엘은 기브온에 거하였으니 그 아내의 이름은 마아가라

36:9 וּבְנֹו הַבְּכֹור עַבְדֹּון וְצוּר וְקִישׁ וּבַעַל וְנֵר וְנָדָב׃

9:36 그 장자는 압돈이요 다음은 술과 기스와 바알과 넬과 나답과

37:9 וּגְדֹור וְאַחְיֹו וּזְכַרְיָה וּמִקְלֹות׃

9:37 그돌과 아히오와 스가랴와 미글롯이며

38:9 וּמִקְלֹות* הֹולִיד אֶת־שִׁמְאָם וְאַף־הֵם נֶגֶד אֲחֵיהֶם יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלִַם עִם־אֲחֵיהֶם׃ ס

9:38 미글롯은 시므암을 낳았으니 이 무리도 그 형제로 더불어 서로 대하여 예루살렘에 거하였더라

39:9 וְנֵר הֹולִיד אֶת־קִישׁ וְקִישׁ הֹולִיד אֶת־שָׁאוּל וְשָׁאוּל הֹולִיד אֶת־יְהֹונָתָן וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־אֶשְׁבָּעַל׃

9:39 넬은 기스를 낳았고 기스는 사울을 낳았고 사울은 요나단과 말기수아와 아비나답과 에스바알을 낳았으며

40:9 וּבֶן־יְהֹונָתָן מְרִיב בָּעַל וּמְרִי־בַעַל הֹולִיד אֶת־מִיכָה׃

9:40 요나단의 아들은 므립바알이라 므립바알이 미가를 낳았고

41:9 וּבְנֵי מִיכָה פִּיתֹון וָמֶלֶךְ וְתַחְרֵעַ׃

9:41 미가의 아들들은 비돈과 멜렉과 다레아와 아하스며

42:9 וְאָחָז הֹולִיד אֶת־יַעְרָה וְיַעְרָה הֹולִיד אֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־עַזְמָוֶת וְאֶת־זִמְרִי וְזִמְרִי הֹולִיד אֶת־מֹוצָא׃

9:42 아하스는 야라를 낳았고 야라는 알레멧과 아스마웻과 시므리를 낳았고 시므리는 모사를 낳았고

43:9 וּמֹוצָא הֹולִיד אֶת־בִּנְעָא וּרְפָיָה בְנֹו אֶלְעָשָׂה בְנֹו אָצֵל בְּנֹו׃

9:43 모사는 비느아를 낳았으며 비느아의 아들은 르바야요 그 아들은 엘르아사요 그 아들은 아셀이며

44:9 וּלְאָצֵל שִׁשָּׁה בָנִים וְאֵלֶּה שְׁמֹותָם עַזְרִיקָם בֹּכְרוּ וְיִשְׁמָעֵאל וּשְׁעַרְיָה וְעֹבַדְיָה וְחָןָן אֵלֶּה בְּנֵי אָצַל׃ ף

9:44 아셀이 여섯 아들이 있으니 그 이름은 아스리감과 보그루와 이스마엘과 스아랴와 오바댜와 하난이라 아셀의 아들들이 이러하였더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:10 וּפְלִשְׁתִּים נִלְחֲמוּ בְיִשְׂרָאֵל וַיָּנָס אִישׁ־יִשְׂרָאֵל מִפְּנֵי פְלִשְׁתִּים וַיִּפְּלוּ חֲלָלִים בְּהַר גִּלְבֹּעַ׃

10:1 블레셋 사람과 이스라엘이 싸우더니 이스라엘 사람들이 블레셋 사람 앞에서 도망하다가 길보아 산에서 죽임을 받고 엎드러지니라

2:10 וַיַּדְבְּקוּ פְלִשְׁתִּים אַחֲרֵי שָׁאוּל וְאַחֲרֵי בָנָיו וַיַּכּוּ פְלִשְׁתִּים אֶת־יֹונָתָן וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ בְּנֵי שָׁאוּל׃

10:2 블레셋 사람이 사울과 그 아들들을 추격하여 사울의 아들 요나단과 아비나답과 말기수아를 죽이고

3:10 וַתִּכְבַּד הַמִּלְחָמָה עַל־שָׁאוּל וַיִּמְצָאֻהוּ הַמֹּורִים בַּקָּשֶׁת וַיָּחֶל מִן־הַיֹּורִים׃

10:3 사울을 맹렬히 치며 활 쏘는 자가 사울에게 따라 미치매 사울이 그 쏘는 자를 인하여 심히 군급하여

4:10 וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־נֹשֵׂא כֵלָיו שְׁלֹף חַרְבְּךָ וְדָקְרֵנִי בָהּ פֶּן־יָבֹאוּ הָעֲרֵלִים הָאֵלֶּה וְהִתְעַלְּלוּ־בִי וְלֹא אָבָה נֹשֵׂא כֵלָיו כִּי יָרֵא מְאֹד ס וַיִּקַּח שָׁאוּל אֶת־הַחֶרֶב וַיִּפֹּל עָלֶיהָ׃

10:4 자기의 병기 가진 자에게 이르되 너는 칼을 빼어 나를 찌르라 저 할례 없는 자가 와서 나를 욕되게 할까 두려워하노라 그러나 그 병기 가진 자가 심히 두려워하여 즐겨 행치 아니하매 사울이 자기 칼을 취하고 그 위에 엎드러지니

5:10 וַיַּרְא נֹשֵׂא־כֵלָיו כִּי מֵת שָׁאוּל וַיִּפֹּל גַּם־הוּא עַל־הַחֶרֶב וַיָּמֹת׃ ס

10:5 병기 가진 자가 사울의 죽음을 보고 자기도 칼에 엎드러져 죽으니라

6:10 וַיָּמָת שָׁאוּל וּשְׁלֹשֶׁת בָּנָיו וְכָל־בֵּיתֹו יַחְדָּו מֵתוּ׃

10:6 이와 같이 사울과 그 세 아들과 그 온 집이 함께 죽으니라

7:10 וַיִּרְאוּ כָּל־אִישׁ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־בָּעֵמֶק כִּי נָסוּ וְכִי־מֵתוּ שָׁאוּל וּבָנָיו וַיַּעַזְבוּ עָרֵיהֶם וַיָּנֻסוּ וַיָּבֹאוּ פְלִשְׁתִּים וַיֵּשְׁבוּ בָּהֶם׃ ס

10:7 ○ 골짜기에 있는 모든 이스라엘 사람이 저희의 도망한 것과 사울과 그 아들들의 다 죽은 것을 보고 그 성읍들을 버리고 도망하매 블레셋 사람이 와서 거기 거하니라

8:10 וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיָּבֹאוּ פְלִשְׁתִּים לְפַשֵּׁט אֶת־הַחֲלָלִים וַיִּמְצְאוּ אֶת־שָׁאוּל וְאֶת־בָּנָיו נֹפְלִים בְּהַר גִּלְבֹּעַ׃

10:8 이튿날에 블레셋 사람이 와서 죽임을 당한 자를 벗기다가 사울과 그 아들들이 길보아 산에 엎드러졌음을 보고

9:10 וַיַּפְשִׁיטֻהוּ וַיִּשְׂאוּ אֶת־רֹאשֹׁו וְאֶת־כֵּלָיו וַיְשַׁלְּחוּ בְאֶרֶץ־פְלִשְׁתִּים סָבִיב לְבַשֵּׂר אֶת־עֲצַבֵּיהֶם וְאֶת־הָעָם׃

10:9 곧 사울을 벗기고 그 머리와 갑옷을 취하고 사람을 블레셋 땅 사방에 보내어 모든 우상과 뭇 백성에게 광포하게 하고

10:10 וַיָּשִׂימוּ אֶת־כֵּלָיו בֵּית אֱלֹהֵיהֶם וְאֶת־גֻּלְגָּלְתֹּו תָקְעוּ בֵּית דָּגֹון׃ ס

10:10 사울의 갑옷을 그 신의 묘에 두고 그 머리를 다곤의 묘에 단지라

11:10 וַיִּשְׁמְעוּ כֹּל יָבֵישׁ גִּלְעָד אֵת כָּל־אֲשֶׁר־עָשׂוּ פְלִשְׁתִּים לְשָׁאוּל׃

10:11 길르앗야베스 모든 사람이 블레셋 사람의 사울에게 행한 모든 일을 듣고

12:10 וַיָּקוּמוּ כָּל־אִישׁ חַיִל וַיִּשְׂאוּ אֶת־גּוּפַת שָׁאוּל וְאֵת גּוּפֹת בָּנָיו וַיְבִיאוּם יָבֵישָׁה וַיִּקְבְּרוּ אֶת־עַצְמֹותֵיהֶם תַּחַת הָאֵלָה בְּיָבֵשׁ וַיָּצוּמוּ שִׁבְעַת יָמִים׃

10:12 용사들이 다 일어나서 사울의 시체와 그 아들들의 시체를 취하여 야베스로 가져다가 그 곳 상수리나무 아래 그 해골을 장사하고 칠 일을 금식하였더라

13:10 וַיָּמָת שָׁאוּל בְּמַעֲלֹו אֲשֶׁר מָעַל בַּיהוָה עַל־דְּבַר יְהוָה אֲשֶׁר לֹא־שָׁמָר וְגַם־לִשְׁאֹול בָּאֹוב לִדְרֹושׁ׃

10:13 사울의 죽은 것은 여호와께 범죄하였음이라 저가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고

14:10 וְלֹא־דָרַשׁ בַּיהוָה וַיְמִיתֵהוּ וַיַּסֵּב אֶת־הַמְּלוּכָה לְדָוִיד בֶּן־יִשָׁי׃ ף

10:14 여호와께 묻지 아니하였으므로 여호와께서 저를 죽이시고 그 나라를 이새의 아들 다윗에게 돌리셨더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:11 וַיִּקָּבְצוּ כָל־יִשְׂרָאֵל אֶל־דָּוִיד חֶבְרֹונָה לֵאמֹר הִנֵּה עַצְמְךָ וּבְשָׂרְךָ אֲנָחְנוּ׃

11:1 온 이스라엘이 헤브론에 모여 다윗을 보고 가로되 우리는 왕의 골육이니이다

2:11 גַּם־תְּמֹול גַּם־שִׁלְשֹׁום גַּם בִּהְיֹות שָׁאוּל מֶלֶךְ אַתָּה הַמֹּוצִיא וְהַמֵּבִיא אֶת־יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ לְךָ אַתָּה תִרְעֶה אֶת־עַמִּי אֶת־יִשְׂרָאֵל וְאַתָּה תִּהְיֶה נָגִיד עַל עַמִּי יִשְׂרָאֵל׃

11:2 전일 곧 사울이 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느려 출입하게 한 자가 왕이시었고 왕의 하나님 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 네가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내 백성 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라

3:11 וַיָּבֹאוּ כָּל־זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־הַמֶּלֶךְ חֶבְרֹונָה וַיִּכְרֹת לָהֶם דָּוִיד בְּרִית בְּחֶבְרֹון לִפְנֵי יְהוָה וַיִּמְשְׁחוּ אֶת־דָּוִיד לְמֶלֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵל כִּדְבַר יְהוָה בְּיַד־שְׁמוּאֵל׃ ס

11:3 이에 이스라엘 모든 장로가 헤브론에 이르러 왕에게 나아오니 다윗이 헤브론에서 여호와 앞에서 저희와 언약을 세우매 저희가 다윗에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으니 여호와께서 사무엘로 전하신 말씀대로 되었더라

4:11 וַיֵּלֶךְ דָּוִיד וְכָל־יִשְׂרָאֵל יְרוּשָׁלִַם הִיא יְבוּס וְשָׁם הַיְבוּסִי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ׃

11:4 ○ 다윗이 온 이스라엘로 더불어 예루살렘 곧 여브스에 이르니 여브스 토인이 거기 거하였더라

5:11 וַיֹּאמְרוּ יֹשְׁבֵי יְבוּס לְדָוִיד לֹא תָבֹוא הֵנָּה וַיִּלְכֹּד דָּוִיד אֶת־מְצֻדַת צִיֹּון הִיא עִיר דָּוִיד׃

11:5 여브스 토인이 다윗에게 이르기를 네가 이리로 들어오지 못하리라 하나 다윗이 시온 산성을 빼앗았으니 이는 다윗 성이더라

6:11 וַיֹּאמֶר דָּוִיד כָּל־מַכֵּה יְבוּסִי בָּרִאשֹׁונָה יִהְיֶה לְרֹאשׁ וּלְשָׂר וַיַּעַל בָּרִאשֹׁונָה יֹואָב בֶּן־צְרוּיָה וַיְהִי לְרֹאשׁ׃

11:6 다윗이 가로되 먼저 여브스 사람을 치는 자는 두목과 장관을 삼으리라 하였더니 스루야의 아들 요압이 먼저 올라갔으므로 두목이 되었고

7:11 וַיֵּשֶׁב דָּוִיד בַּמְצָד עַל־כֵּן קָרְאוּ־לֹו עִיר דָּוִיד׃

11:7 다윗이 그 산성에 거한 고로 무리가 다윗 성이라 일컬었으며

8:11 וַיִּבֶן הָעִיר מִסָּבִיב מִן־הַמִּלֹּוא וְעַד־הַסָּבִיב וְיֹואָב יְחַיֶּה אֶת־שְׁאָר הָעִיר׃

11:8 다윗이 밀로에서부터 두루 성을 쌓았고 그 남은 성은 요압이 중수하였더라

9:11 וַיֵּלֶךְ דָּוִיד הָלֹוךְ וְגָדֹול וַיהוָה צְבָאֹות עִמֹּו׃ ף

11:9 만군의 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라

10:11 וְאֵלֶּה רָאשֵׁי הַגִּבֹּורִים אֲשֶׁר לְדָוִיד הַמִּתְחַזְּקִים עִמֹּו בְמַלְכוּתֹו עִם־כָּל־יִשְׂרָאֵל לְהַמְלִיכֹו כִּדְבַר יְהוָה עַל־יִשְׂרָאֵל׃ ס

11:10 ○ 다윗에게 있는 용사의 두목은 이러하니라 이 사람들이 온 이스라엘로 더불어 다윗의 힘을 도와 나라를 얻게 하고 세워 왕을 삼았으니 이는 여호와께서 이스라엘에 대하여 이르신 말씀대로 함이었더라

11:11 וְאֵלֶּה מִסְפַּר הַגִּבֹּרִים אֲשֶׁר לְדָוִיד יָשָׁבְעָם בֶּן־חַכְמֹונִי רֹאשׁ [כ= הַשְּׁלֹושִׁים] [ק= הַשָּׁלִישִׁים] הוּא־עֹורֵר אֶת־חֲנִיתֹו עַל־שְׁלֹשׁ־מֵאֹות חָלָל בְּפַעַם אֶחָת׃

11:11 다윗에게 있는 용사의 수효가 이러하니라 학몬 사람의 아들 야소브암은 삼십 인의 두목이라 저가 창을 들어 한 때에 삼백 인을 죽였고

12:11 וְאַחֲרָיו אֶלְעָזָר בֶּן־דֹּודֹו הָאֲחֹוחִי הוּא בִּשְׁלֹושָׁה הַגִּבֹּרִים׃

11:12 그 다음은 아호아 사람 도도의 아들 엘르아살이니 세 용사 중 하나이라

13:11 הוּא־הָיָה עִם־דָּוִיד בַּפַּס דַּמִּים וְהַפְּלִשְׁתִּים נֶאֱסְפוּ־שָׁם לַמִּלְחָמָה וַתְּהִי חֶלְקַת הַשָּׂדֶה מְלֵאָה שְׂעֹורִים וְהָעָם נָסוּ מִפְּנֵי פְלִשְׁתִּים׃

11:13 저가 바스담밈에서 다윗과 함께 하였더니 블레셋 사람이 그곳에 모여와서 치니 거기 보리가 많이 난 밭이 있더라 백성들이 블레셋 사람 앞에서 도망하되

14:11 וַיִּתְיַצְּבוּ בְתֹוךְ־הַחֶלְקָה וַיַּצִּילוּהָ וַיַּכּוּ אֶת־פְּלִשְׁתִּים וַיֹּושַׁע יְהוָה תְּשׁוּעָה גְדֹולָה׃

11:14 저희가 그 밭 가운데 서서 그 밭을 보호하여 블레셋 사람을 죽였으니 여호와께서 큰 구원으로 구원하심이었더라

15:11 וַיֵּרְדוּ שְׁלֹושָׁה מִן־הַשְּׁלֹושִׁים רֹאשׁ עַל־הַצֻּר אֶל־דָּוִיד אֶל־מְעָרַת עֲדֻלָּם וּמַחֲנֵה פְלִשְׁתִּים חֹנָה בְּעֵמֶק רְפָאִים׃

11:15 ○ 삼십 두목 중 세 사람이 바위로 내려가서 아둘람 굴 다윗에게 이를 때에 블레셋 군대가 르바임 골짜기에 진 쳤더라

16:11 וְדָוִיד אָז בַּמְּצוּדָה וּנְצִיב פְּלִשְׁתִּים אָז בְּבֵית לָחֶם׃

11:16 그때에 다윗은 산성에 있고 블레셋 사람의 영채는 베들레헴에 있는지라

17:11 [כ= וַיִּתְאָו] [ק= וַיִּתְאָיו] דָּוִיד וַיֹּאמַר מִי יַשְׁקֵנִי מַיִם מִבֹּור בֵּית־לֶחֶם אֲשֶׁר בַּשָּׁעַר׃

11:17 다윗이 사모하여 가로되 베들레헴 성문 곁 우물 물을 누가 나로 마시게 할꼬 하매

18:11 וַיִּבְקְעוּ הַשְּׁלֹשָׁה בְּמַחֲנֵה פְלִשְׁתִּים וַיִּשְׁאֲבוּ־מַיִם מִבֹּור בֵּית־לֶחֶם אֲשֶׁר בַּשַּׁעַר וַיִּשְׂאוּ וַיָּבִאוּ אֶל־דָּוִיד וְלֹא־אָבָה דָוִיד לִשְׁתֹּותָם וַיְנַסֵּךְ אֹתָם לַיהוָה׃

11:18 이 세 사람이 블레셋 사람의 군대를 충돌하고 지나가서 베들레헴 성문 곁 우물 물을 길어가지고 다윗에게로 왔으나 다윗이 마시기를 기뻐 아니하고 그 물을 여호와께 부어드리고

19:11 וַיֹּאמֶר חָלִילָה לִּי מֵאֱלֹהַי מֵעֲשֹׂות זֹאת הֲדַם הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֶשְׁתֶּה בְנַפְשֹׁותָם כִּי בְנַפְשֹׁותָם הֱבִיאוּם וְלֹא אָבָה לִשְׁתֹּותָם אֵלֶּה עָשׂוּ שְׁלֹשֶׁת הַגִּבֹּורִים׃

11:19 가로되 내 하나님이여 내가 결단코 이런 일을 하지 아니하리이다 생명을 돌아보지 아니하고 갔던 사람들의 피를 어찌 마시리이까 하고 마시기를 즐겨 아니하니라 세 용사가 이런 일을 행하였더라

20:11 וְאַבְשַׁי אֲחִי־יֹואָב הוּא הָיָה רֹאשׁ הַשְּׁלֹושָׁה וְהוּא עֹורֵר אֶת־חֲנִיתֹו עַל־שְׁלֹשׁ מֵאֹות חָלָל [כ= וְלֹא] [ק= וְלֹו]־שֵׁם בַּשְּׁלֹושָׁה׃

11:20 ○ 요압의 아우 아비새는 그 삼 인의 두목이라 저가 창을 들어 삼백 인을 죽이고 그 삼 인 중에 이름을 얻었으니

21:11 מִן־הַשְּׁלֹושָׁה בַשְּׁנַיִם נִכְבָּד וַיְהִי לָהֶם לְשָׂר וְעַד־הַשְּׁלֹושָׁה לֹא־בָא׃ ס

11:21 저는 둘째 삼 인 중에 가장 존귀하여 저희의 두목이 되었으나 그러나 첫째 삼 인에게는 미치지 못하니라

22:11 בְּנָיָה בֶן־יְהֹויָדָע בֶּן־אִישׁ־חַיִל רַב־פְּעָלִים מִן־קַבְצְאֵל הוּא הִכָּה אֵת שְׁנֵי אֲרִיאֵל מֹואָב וְהוּא יָרַד וְהִכָּה אֶת־הָאֲרִי בְּתֹוךְ הַבֹּור בְּיֹום הַשָּׁלֶג׃

11:22 ○ 갑스엘 용사의 손자 여호야다의 아들 브나야는 효용한 일을 행한 자라 저가 모압 아리엘의 아들 둘을 죽였고 또 눈 올 때에 함정에 내려가서 한 사자를 죽였으며

23:11 וְהוּא־הִכָּה אֶת־הָאִישׁ הַמִּצְרִי אִישׁ מִדָּה חָמֵשׁ בָּאַמָּה וּבְיַד הַמִּצְרִי חֲנִית כִּמְנֹור אֹרְגִים וַיֵּרֶד אֵלָיו בַּשָּׁבֶט וַיִּגְזֹל אֶת־הַחֲנִית מִיַּד הַמִּצְרִי וַיַּהַרְגֵהוּ בַּחֲנִיתֹו׃

11:23 또 장대한 애굽 사람을 죽였는데 그 사람의 키가 다섯 규빗이요 그 손에 든 창이 베틀채 같으나 저가 막대기를 가지고 내려가서 그 애굽 사람의 손에서 창을 빼앗아 그 창으로 죽였더라

24:11 אֵלֶּה עָשָׂה בְּנָיָהוּ בֶּן־יְהֹויָדָע וְלֹו־שֵׁם בִּשְׁלֹושָׁה הַגִּבֹּרִים׃

11:24 여호야다의 아들 브나야가 이런 일을 행하였으므로 세 용사 중에 이름을 얻고

25:11 מִן־הַשְּׁלֹושִׁים הִנֹּו נִכְבָּד הוּא וְאֶל־הַשְּׁלֹושָׁה לֹא־בָא וַיְשִׂימֵהוּ דָוִיד עַל־מִשְׁמַעְתֹּו׃ ס

11:25 삼십 인보다 존귀하나 그러나 첫 삼 인에게는 미치지 못하니라 다윗이 저를 세워 시위대 장관을 삼았더라

26:11 וְגִבֹּורֵי הַחֲיָלִים עֲשָׂה־אֵל אֲחִי יֹואָב אֶלְחָןָן בֶּן־דֹּודֹו מִבֵּית לָחֶם׃ ס

11:26 ○ 또 군중의 큰 용사는 요압의 아우 아사헬과 베들레헴 사람 도도의 아들 엘하난과

27:11 שַׁמֹּות הַהֲרֹורִי חֶלֶץ הַפְּלֹונִי׃ ס

11:27 하롤 사람 삼훗과 블론 사람 헬레스와

28:11 עִירָא בֶן־עִקֵּשׁ הַתְּקֹועִי אֲבִיעֶזֶר הָעֲנְּתֹותִי׃ ס

11:28 드고아 사람 익게스의 아들 이라와 아나돗 사람 아비에셀과

29:11 סִבְּכַי הַחֻשָׁתִי עִילַי הָאֲחֹוחִי׃ ס

11:29 후사 사람 십브개와 아호아 사람 일래와

30:11 מַהְרַי הַנְּטֹפָתִי חֵלֶד בֶּן־בַּעֲנָה הַנְּטֹופָתִי׃ ס

11:30 느도바 사람 마하래와 느도바 사람 바아나의 아들 헬렛과

31:11 אִיתַי בֶּן־רִיבַי מִגִּבְעַת בְּנֵי בִנְיָמִן ס בְּנָיָה הַפִּרְעָתֹנִי׃

11:31 베냐민 자손에 속한 기브아 사람 리배의 아들 이대와 비라돈 사람 브나야와

32:11 חוּרַי מִנַּחֲלֵי גָעַשׁ ס אֲבִיאֵל הָעַרְבָתִי׃ ס

11:32 가아스 시냇가에 사는 후래와 아르바 사람 아비엘과

33:11 עַזְמָוֶת הַבַּחֲרוּמִי אֶלְיַחְבָּא הַשַּׁעַלְבֹנִי׃ ס

11:33 바하룸 사람 아스마웻과 사알본 사람 엘리아바와

34:11 בְּנֵי הָשֵׁם הַגִּזֹונִי יֹונָתָן בֶּן־שָׁגֵה הַהֲרָרִי׃ ס

11:34 기손 사람 하셈의 아들들과 하랄 사람 사게의 아들 요나단과

35:11 אֲחִיאָם בֶּן־שָׂכָר הַהֲרָרִי אֱלִיפַל בֶּן־אוּר׃ ס

11:35 하랄 사람 사갈의 아들 아히암과 울의 아들 엘리발과

36:11 חֵפֶר הַמְּכֵרָתִי אֲחִיָּה הַפְּלֹנִי׃ ס

11:36 므게랏 사람 헤벨과 블론 사람 아히야와

37:11 חֶצְרֹו הַכַּרְמְלִי נַעֲרַי בֶּן־אֶזְבָּי׃ ס

11:37 갈멜 사람 헤스로와 에스배의 아들 나아래와

38:11 יֹואֵל אֲחִי נָתָן מִבְחָר בֶּן־הַגְרִי׃ ס

11:38 나단의 아우 요엘과 하그리의 아들 밉할과

39:11 צֶלֶק הָעַמֹּונִי נַחְרַי הַבֵּרֹתִי נֹשֵׂא כְּלֵי יֹואָב בֶּן־צְרוּיָה׃ ס

11:39 암몬 사람 셀렉과 스루야의 아들 요압의 병기 잡은 자 베롯 사람 나하래와

40:11 עִירָא הַיִּתְרִי גָּרֵב הַיִּתְרִי׃ ס

11:40 이델 사람 이라와 이델 사람 가렙과

41:11 אוּרִיָּה הַחִתִּי זָבָד בֶּן־אַחְלָי׃ ס

11:41 헷 사람 우리아와 알래의 아들 사밧과

42:11 עֲדִינָא בֶן־שִׁיזָא הָראוּבֵנִי רֹאשׁ לָראוּבֵנִי וְעָלָיו שְׁלֹושִׁים׃ ס

11:42 르우벤 자손 시사의 아들 곧 르우벤 자손의 두목 아디나와 그 종자 삼십 인과

43:11 חָןָן בֶּן־מַעֲכָה וְיֹושָׁפָט הַמִּתְנִי׃ ס

11:43 마아가의 아들 하난과 미덴 사람 요사밧과

44:11 עֻזִיָּא הָעֲשְׁתְּרָתִי שָׁמָע [כ= וִיעוּאֵל] [ק= וִיעִיאֵל] ס בְּנֵי חֹותָם הָעֲרֹעֵרִי׃ ס

11:44 아스드랏 사람 웃시야와 아로엘 사람 호담의 아들 사마와 여이엘과

45:11 יְדִיעֲאֵל בֶּן־שִׁמְרִי וְיֹחָא אָחִיו הַתִּיצִי׃ ס

11:45 시므리의 아들 여디아엘과 그 아우 디스 사람 요하와

46:11 אֱלִיאֵל הַמַּחֲוִים וִירִיבַי וְיֹושַׁוְיָה בְּנֵי אֶלְנָעַם וְיִתְמָה הַמֹּואָבִי׃

11:46 마하위 사람 엘리엘과 엘라암의 아들 여리배와 요사위야와 모압 사람 이드마와

47:11 אֱלִיאֵל וְעֹובֵד וְיַעֲשִׂיאֵל הַמְּצֹבָיָה׃ ף

11:47 엘리엘과 오벳과 므소바 사람 야아시엘이더라

  דברי הימים Chronicles 1

1:12 וְאֵלֶּה הַבָּאִים אֶל־דָּוִיד לְצִיקְלַג עֹוד עָצוּר מִפְּנֵי שָׁאוּל בֶּן־קִישׁ וְהֵמָּה בַּגִּבֹּורִים עֹזְרֵי הַמִּלְחָמָה׃

12:1 다윗이 기스의 아들 사울을 인하여 시글락에 숨어 있을 때에 그에게 와서 싸움을 돕는 용사 중에 든 자가 있었으니

2:12 נֹשְׁקֵי קֶשֶׁת מַיְמִינִים וּמַשְׂמִאלִים בָּאֲבָנִים וּבַחִצִּים בַּקָּשֶׁת מֵאֲחֵי שָׁאוּל מִבִּנְיָמִן׃

12:2 저희는 활을 가지며 좌우 손을 놀려 물매도 던지며 살도 발하는 자요 베냐민 지파 사울의 동족인데 그 이름은 이러하니라

3:12 הָרֹאשׁ אֲחִיעֶזֶר וְיֹואָשׁ בְּנֵי הַשְּׁמָעָה הַגִּבְעָתִי [כ= וִיזוּאֵל] [ק= וִיזִיאֵל*] וָפֶלֶט בְּנֵי עַזְמָוֶת וּבְרָכָה וְיֵהוּא הָעֲנְּתֹתִי׃

12:3 그 두목은 아히에셀이요 다음은 요아스니 기브아 사람 스마아의 두 아들이요 또 아스마웻의 아들 여시엘과 벨렛과 또 브라가와 아나돗 사람 예후와

4:12 וְיִשְׁמַעְיָה הַגִּבְעֹונִי גִּבֹּור בַּשְּׁלֹשִׁים וְעַל־הַשְּׁלֹשִׁים׃

12:4 기브온 사람 곧 삼십 인 중에 용사요 삼십 인의 두목 된 이스마야며 또 예레미야와 야하시엘과 요하난과 그데라 사람 요사밧과

5:12 וְיִרְמְיָה וְיַחֲזִיאֵל וְיֹוחָןָן וְיֹוזָבָד הַגְּדֵרָתִי׃

12:5 엘루새와 여리못과 브아랴와 스마랴와 하룹 사람 스바댜와

6:12 אֶלְעוּזַי וִירִימֹות וּבְעַלְיָה וּשְׁמַרְיָהוּ וּשְׁפַטְיָהוּ [כ= הַחֲרִיפִי] [ק= הַחֲרוּפִי]׃

12:6 고라 사람들 엘가나와 잇시야와 아사렐과 요에셀과 야소브암이며

7:12 אֶלְקָנָה וְיִשִּׁיָּהוּ וַעֲזַרְאֵל וְיֹועֶזֶר וְיָשָׁבְעָם הַקָּרְחִים׃

12:7 그돌 사람 여로함의 아들 요엘라와 스바댜더라

8:12 וְיֹועֵאלָה וּזְבַדְיָה בְּנֵי יְרֹחָם מִן־הַגְּדֹור׃

12:8 ○ 갓 사람 중에서 거친 땅 견고한 곳에 이르러 다윗에게 돌아온 자가 있었으니 다 용사요 싸움에 익숙하여 방패와 창을 능히 쓰는 자라 그 얼굴은 사자 같고 빠르기는 산의 사슴 같으니

9:12 וּמִן־הַגָּדִי נִבְדְּלוּ אֶל־דָּוִיד לַמְצַד מִדְבָּרָה גִּבֹּרֵי הַחַיִל אַנְשֵׁי צָבָא לַמִּלְחָמָה עֹרְכֵי צִנָּה וָרֹמַח וּפְנֵי אַרְיֵה פְּנֵיהֶם וְכִצְבָאיִם עַל־הֶהָרִים לְמַהֵר׃ ס

12:9 그 두목은 에셀이요 둘째는 오바댜요 세째는 엘리압이요

10:12 עֵזֶר הָרֹאשׁ עֹבַדְיָה הַשֵּׁנִי אֱלִיאָב הַשְּׁלִשִׁי׃

12:10 네째는 미스만나요 다섯째는 예레미야요

11:12 מִשְׁמַנָּה הָרְבִיעִי יִרְמְיָה הַחֲמִשִׁי׃

12:11 여섯째는 앗대요 일곱째는 엘리엘이요

12:12 עַתַּי הַשִּׁשִּׁי אֱלִיאֵל הַשְּׁבִעִי׃

12:12 여덟째는 요하난이요 아홉째는 엘사밧이요

13:12 יֹוחָןָן הַשְּׁמִינִי אֶלְזָבָד הַתְּשִׁיעִי׃

12:13 열째는 예레미야요 열 한째는 막반내라

14:12 יִרְמְיָהוּ הָעֲשִׂירִי ס מַכְבַּנַּי עַשְׁתֵּי עָשָׂר׃

12:14 이 갓 자손이 군대 장관이 되어 그 작은 자는 일백 인을 관할하고 그 큰 자는 일천 인을 관할하더니

15:12 אֵלֶּה מִבְּנֵי־גָד רָאשֵׁי הַצָּבָא אֶחָד לְמֵאָה הַקָּטָן וְהַגָּדֹול לְאָלֶף׃

12:15 정월에 요단 강 물이 모든 언덕에 넘칠 때에 이 무리가 강물을 건너서 골짜기에 있는 모든 자로 동서로 도망하게 하였더라

16:12 אֵלֶּה הֵם אֲשֶׁר עָבְרוּ אֶת־הַיַּרְדֵּן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשֹׁון וְהוּא מְמַלֵּא עַל־כָּל־[כ= גִּדיֹתָיו] [ק= גְּדֹותָיו] וַיַּבְרִיחוּ אֶת־כָּל־הָעֲמָקִים לַמִּזְרָח וְלַמַּעֲרָב׃ ס

12:16 ○ 베냐민과 유다 자손 중에서 견고한 곳에 이르러 다윗에게 나오매

17:12 וַיָּבֹאוּ מִן־בְּנֵי בִנְיָמִן וִיהוּדָה עַד־לַמְצָד לְדָוִיד׃

12:17 다윗이 나가서 맞아 저희에게 일러 가로되 만일 너희가 평화로이 와서 나를 돕고자 하면 내 마음이 너희와 연합하려니와 만일 너희가 나를 속여 내 대적에게 붙이고자 하면 내 손에 불의함이 없으니 우리 열조의 하나님이 감찰하시고 책망하시기를 원하노라 하매

18:12 וַיֵּצֵא דָוִיד לִפְנֵיהֶם וַיַּעַן וַיֹּאמֶר לָהֶם אִם־לְשָׁלֹום בָּאתֶם אֵלַי לְעָזְרֵנִי יִהְיֶה־לִּי עֲלֵיכֶם לֵבָב לְיָחַד וְאִם־לְרַמֹּותַנִי לְצָרַי בְּלֹא חָמָס בְּכַפַּי יֵרֶא אֱלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ וְיֹוכַח׃ ס

12:18 때에 성신이 삼십 인의 두목 아마새에게 감동하시니 가로되 다윗이여 우리가 당신에게 속하겠고 이새의 아들이여 우리가 당신과 함께 하리니 원컨대 평강하소서 당신도 평강하고 당신을 돕는 자에게도 평강이 있을지니 이는 당신의 하나님이 당신을 도우심이니이다 한지라 다윗이 드디어 접대하여 세워 군대 장관을 삼았더라

19:12 וְרוּחַ לָבְשָׁה אֶת־עֲמָשַׂי רֹאשׁ [כ= הַשְּׁלֹושִׁים] [ק= הַשָּׁלִישִׁים] לְךָ דָוִיד וְעִמְּךָ בֶן־יִשַׁי שָׁלֹום שָׁלֹום לְךָ וְשָׁלֹום לְעֹזְרֶךָ כִּי עֲזָרְךָ אֱלֹהֶיךָ וַיְקַבְּלֵם דָּוִיד וַיִּתְּנֵם בְּרָאשֵׁי הַגְּדוּד׃ ף

12:19 ○ 다윗이 전에 블레셋 사람과 함께 가서 사울을 치려 할 때에 므낫세 지파에서 두어 사람이 다윗에게 돌아왔으나 다윗 등이 블레셋 사람을 돕지 못하였음은 블레셋 사람의 방백이 서로 의논하고 보내며 이르기를 저가 그 주 사울에게로 돌아가리니 우리 머리가 위태할까 하노라 함이라

20:12 וּמִמְּנַשֶּׁה נָפְלוּ עַל־דָּוִיד בְּבֹאֹו עִם־פְּלִשְׁתִּים עַל־שָׁאוּל לַמִּלְחָמָה וְלֹא עֲזָרֻם כִּי בְעֵצָה שִׁלְּחֻהוּ סַרְנֵי פְלִשְׁתִּים לֵאמֹר בְּרָאשֵׁינוּ יִפֹּול אֶל־אֲדֹנָיו שָׁאוּל׃

12:20 다윗이 시글락으로 갈 때에 므낫세 지파에서 그에게로 돌아온 자는 아드나와 요사밧과 여디아엘과 미가엘과 요사밧과 엘리후와 실르대니 다 므낫세의 천부장이라

21:12 בְּלֶכְתֹּו אֶל־צִיקְלַג נָפְלוּ עָלָיו מִמְּנַשֶּׁה עַדְנַח וְיֹוזָבָד וִידִיעֲאֵל וּמִיכָאֵל וְיֹוזָבָד וֶאֱלִיהוּא וְצִלְּתָי רָאשֵׁי הָאֲלָפִים אֲשֶׁר לִמְנַשֶּׁה׃

12:21 이 무리가 다윗을 도와 적당을 쳤으니 저희는 다 큰 용사요 군대 장관이 됨이었더라

22:12 וְהֵמָּה עָזְרוּ עִם־דָּוִיד עַל־הַגְּדוּד כִּי־גִבֹּורֵי חַיִל כֻּלָּם וַיִּהְיוּ שָׂרִים בַּצָּבָא׃

12:22 그때에 사람이 날마다 다윗에게로 돌아와서 돕고자 하매 큰 군대를 이루어 하나님의 군대와 같았더라

23:12 כִּי לְעֶת־יֹום בְּיֹום יָבֹאוּ עַל־דָּוִיד לְעָזְרֹו עַד־לְמַחֲנֶה גָדֹול כְּמַחֲנֵה אֱלֹהִים׃ ף

12:23 ○ 싸움을 예비한 군대 장관들이 헤브론에 이르러 다윗에게로 나아와서 여호와의 말씀대로 사울의 나라를 저에게 돌리고자 하였으니 그 수효가 이러하였더라

24:12 וְאֵלֶּה מִסְפְּרֵי רָאשֵׁי הֶחָלוּץ לַצָּבָא בָּאוּ עַל־דָּוִיד חֶבְרֹונָה* לְהָסֵב מַלְכוּת שָׁאוּל אֵלָיו כְּפִי יְהוָה׃ ס

12:24 유다 자손 중에서 방패와 창을 들고 싸움을 예비한 자가 육천 팔백 명이요

25:12 בְּנֵי יְהוּדָה נֹשְׂאֵי צִנָּה וָרֹמַח שֵׁשֶׁת אֲלָפִים וּשְׁמֹונֶה מֵאֹות חֲלוּצֵי צָבָא׃ ס

12:25 시므온 자손 중에서 싸움하는 큰 용사가 칠천 일백 명이요

26:12 מִן־בְּנֵי שִׁמְעֹון גִּבֹּורֵי חַיִל לַצָּבָא שִׁבְעַת אֲלָפִים וּמֵאָה׃ ס

12:26 레위 자손 중에서 사천 육백 명이요

27:12 מִן־בְּנֵי הַלֵּוִי אַרְבַּעַת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃ ס

12:27 아론의 집 족장 여호야다와 그와 함께 한 자가 삼천 칠백 명이요

28:12 וִיהֹויָדָע הַנָּגִיד לְאַהֲרֹן וְעִמֹּו שְׁלֹשֶׁת* אֲלָפִים וּשְׁבַע מֵאֹות׃ ס

12:28 또 젊은 용사 사독과 그 족속의 장관이 이십 이 명이요

29:12 וְצָדֹוק נַעַר גִּבֹּור חָיִל וּבֵית־אָבִיו שָׂרִים עֶשְׂרִים וּשְׁנָיִם׃ ס

12:29 베냐민 자손 곧 사울의 동족은 아직도 태반이나 사울의 집을 좇으나 그 중에서 나아온 자가 삼천 명이요

30:12 וּמִן־בְּנֵי בִנְיָמִן אֲחֵי שָׁאוּל שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וְעַד־הֵנָּה מַרְבִּיתָם שֹׁמְרִים מִשְׁמֶרֶת בֵּית שָׁאוּל׃ ס

12:30 에브라임 자손 중에서 본 족속의 유명한 큰 용사가 이만 팔백 명이요

31:12 וּמִן־בְּנֵי אֶפְרַיִם עֶשְׂרִים אֶלֶף וּשְׁמֹונֶה מֵאֹות גִּבֹּורֵי חַיִל אַנְשֵׁי שֵׁמֹות לְבֵית אֲבֹותָם׃ ס

12:31 므낫세 반 지파 중에 녹명된 자로서 와서 다윗을 세워 왕을 삼으려 하는 자가 일만 팔천 명이요

32:12 וּמֵחֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה שְׁמֹונָה עָשָׂר אָלֶף אֲשֶׁר נִקְּבוּ בְּשֵׁמֹות לָבֹוא לְהַמְלִיךְ אֶת־דָּוִיד׃ ס

12:32 잇사갈 자손 중에서 시세를 알고 이스라엘이 마땅히 행할 것을 아는 두목이 이백 명이니 저희는 그 모든 형제를 관할하는 자며

33:12 וּמִבְּנֵי יִשָּׂשכָר יֹודְעֵי בִינָה לַעִתִּים לָדַעַת מַה־יַּעֲשֶׂה יִשְׂרָאֵל רָאשֵׁיהֶם מָאתַיִם וְכָל־אֲחֵיהֶם עַל־פִּיהֶם׃ ס

12:33 스불론 중에서 모든 군기를 가지고 항오를 정제히 하고 두 마음을 품지 아니하고 능히 진에 나아가서 싸움을 잘하는 자가 오만 명이요

34:12 מִזְּבֻלוּן יֹוצְאֵי צָבָא עֹרְכֵי מִלְחָמָה בְּכָל־כְּלֵי מִלְחָמָה חֲמִשִּׁים אָלֶף וְלַעֲדֹר בְּלֹא־לֵב וָלֵב׃ ס

12:34 납달리 중에서 장관 일천 명과 방패와 창을 가지고 함께 한 자가 삼만 칠천 명이요

35:12 וּמִנַּפְתָּלִי שָׂרִים אָלֶף וְעִמָּהֶם בְּצִנָּה וַחֲנִית שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה אָלֶף׃ ס

12:35 단 자손 중에서 싸움을 잘하는 자가 이만 팔천 륙백 명이요

36:12 וּמִן־הַדָּנִי עֹרְכֵי מִלְחָמָה עֶשְׂרִים־וּשְׁמֹונָה אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃ ס

12:36 아셀 중에서 능히 진에 나가서 싸움을 잘하는 자가 사만 명이요

37:12 וּמֵאָשֵׁר יֹוצְאֵי צָבָא לַעֲרֹךְ מִלְחָמָה אַרְבָּעִים אָלֶף׃ ס

12:37 요단 저편 르우벤 자손과 갓 자손과 므낫세 반 지파 중에서 모든 군기를 가지고 능히 싸우는 자가 십이만 명이었더라

38:12 וּמֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן מִן־הָראוּבֵנִי וְהַגָּדִי וַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה בְּכֹל כְּלֵי צְבָא מִלְחָמָה מֵאָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף׃

12:38 ○ 이 모든 군사가 항오를 정제히 하고 다 성심으로 헤브론에 이르러 다윗으로 온 이스라엘 왕을 삼고자 하고 또 이스라엘의 남은 자도 다 일심으로 다윗으로 왕을 삼고자 하여

39:12 כָּל־אֵלֶּה אַנְשֵׁי מִלְחָמָה עֹדְרֵי מַעֲרָכָה בְּלֵבָב שָׁלֵם בָּאוּ חֶבְרֹונָה לְהַמְלִיךְ אֶת־דָּוִיד עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל וְגַם כָּל־שֵׁרִית יִשְׂרָאֵל לֵב אֶחָד לְהַמְלִיךְ אֶת־דָּוִיד׃

12:39 무리가 거기서 다윗과 함께 사흘을 지내며 먹고 마셨으니 이는 그 형제가 이미 식물을 예비하였음이며

40:12 וַיִּהְיוּ־שָׁם עִם־דָּוִיד יָמִים שְׁלֹושָׁה אֹכְלִים וְשֹׁותִים כִּי־הֵכִינוּ לָהֶם אֲחֵיהֶם׃

12:40 또 근처에 있는 자로부터 잇사갈과 스불론과 납달리까지도 식물을 나귀와 약대와 노새와 소에 무수히 실어 왔으니 곧 과자와 무화과병과 건포도와 포도주와 기름이요 소와 양도 많이 가져왔으니 이스라엘 가운데 희락이 있음이었더라

41:12 וְגַם הַקְּרֹובִים־אֲלֵיהֶם עַד־יִשָׂשכָר וּזְבֻלוּן וְנַפְתָּלִי מְבִיאִים לֶחֶם בַּחֲמֹורִים וּבַגְּמַלִּים וּבַפְּרָדִים וּבַבָּקָר מַאֲכָל קֶמַח דְּבֵלִים וְצִמּוּקִים וְיַיִן־וְשֶׁמֶן וּבָקָר וְצֹאן לָרֹב כִּי שִׂמְחָה בְּיִשְׂרָאֵל׃ ף

12:40 또 근처에 있는 자로부터 잇사갈과 스불론과 납달리까지도 식물을 나귀와 약대와 노새와 소에 무수히 실어 왔으니 곧 과자와 무화과병과 건포도와 포도주와 기름이요 소와 양도 많이 가져왔으니 이스라엘 가운데 희락이 있음이었더라