Máu của Chúa Jesus !!

  

 

Nếu mà trái tim của bạn đang đau đớn,
 Hãy vẽ mình máu của Chúa Jesus lên trái tim bạn.

Nếu mà trái tim bạn đang buồn phiền,
Hãy vẽ mình máu của Chúa Jesus lên trái tim bạn.

Nếu mà trái c ủa b ạn đang ph ải lo l ắng,
Hãy vẽ mình máu của Chúa Jesus lên trái tim bạn.

Máu của Người !!  Máu của Người !!  Máu của Người !!

Bạn hãy tôn vinh máu của Người thật là nhiều lần

Mình máu của Chúa Jesus sẽ bao che sự đau đ ớn, buồn phiền và lo lắng.

Hạnh phúc và bình yên của Chúa Jesus sẽ ở trong trái tim của bạn.

 

 

Nếu bạn nghe thấy lời mắng chửi về bạn
Hãy vẽ mình máu của Người lên tai của bạn.

Nếu bạn nghe thấy lời nói xấu về bạn
Hãy vẽ mình máu của Người lên tai của bạn.

Nếu bạn nghe thấy lời sai trái của Satan
Hãy vẽ mình máu của Người lên tai của bạn.

Máu của Người !!  Máu của Người !!  Máu của Người !!

Bạn hãy tôn vinh máu của Người thật là nhiều lần

Mình máu của Chúa Jesus sẽ bao che sự khó khăn của bạn

Ở nơi đó bạn sẽ nghe những lời an ủi của Người.

 

 

Nếu bạn không đến với Chúa được bởi vì bạn nghèo,
Hãy vẽ mình máu của Chúa Jesus lên mặt của bạn.

Nếu bạn không đến với Chúa được bởi vì bạn thiếu thốn
Hãy vẽ mình máu của Chúa Jesus lên mặt của bạn.

Nếu bạn không đến với Chúa được bởi vì bạn là tội phạm
Hãy vẽ mình máu của Chúa Jesus lên mặt của bạn.

Máu của Người !!  Máu của Người !!  Máu của Người !!

Bạn hãy tôn vinh máu của Người hàng trăm… hàng ngàn lần… mãi mãi

Mình máu của Chúa Jesus sẽ bao phủ khuôn mặt của bạn,

Ở đó bạn sẽ được mặc trang phục của Chúa Jesus.

 

 

  

 You may post this poem "Blood of jesus !!" on your web.

<p align="center"><a href="http://www.ezreadbible.com"><img src=http://www.ezreadbible.com/img/ezread468.gif></a></p>

The Christian Counter