Türkçe Incil : Turkish Bible

 Books 

Yehova Tanrı yaşıyor.

İsa yol, gerçek, yaşamdır.

  Table-1   Table-2  

      Home       

  Türk Audio Bible  

Eski Antlasma (Tevrat & Zebur)

Yaratilis    Misir'dan Çikis   Levililer

Çölde Sayim   Yasa'nin Tekrari    Yesu

Hakimler    Rut    1 Samuel    2 Samuel

1Krallar   2Krallar   1Tarihler   2Tarihler

Ezra   Nehemya   Ester   Eyüp   Mezmurlar

Süleyman'in Özdeyisleri     Vaiz

Ezgiler Ezgisi   Yesaya   Yeremya   Agitlar

Hezekiel    Daniel    Hosea   Yoel   Amos

Ovadya   Yunus   Mika   Nahum   Habakkuk

Sefanya   Hagay    Zekeriya    Malaki

Yeni Antlaşma -N.T.

Matta    Markos    Luka    Yuhanna

Elçilerin Isleri   Romalilar   1Korintliler

2Korintliler     Galatyalilar    Efesliler

Filipililer   Koloseliler    Selanikiler

Timoteos    Titus    Filimon     Ibraniler

Yakup     Petrus    1,2,3Yuhanna

Yahuda    Vahiy

 

Geri İncil'e

http://www.sacred-texts.com/bib/wb/trk/
  

        

  The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.