Kinh Thánh dễ đọc Việt

Kinh Thánh - 1934

 Books  

Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúa Giêsu là đường, là sự thật,
là sự sống.

  Table-1   Table-2  

      Home       

  Vietnamese Audio Bible  

Cựu Ước - The Old Testament

Sang the ky1-25   Sang the ky26-50

 Xuat e dip to ky1-20 

 Xuat e dip to ky21-40 

Le vi ky   Dan so ky1-16   Dan so ky17-36

Phuc truyen luat le ky   Gio xue   Quan xet

Ru to   1 Sa mu en   2 Sa mu en 

1 Cac vua  2 Cac vua   1 Su ky 

2 Su ky   E xo ra  Ne he mi   E xo te 

 Giop   Thi thien1-75   Thi thien76-150 

 Cham ngon   Truyen dao   Nha ca 

E sai1-33   E sai34-66  

Gie re mi1-26   Gie re mi27-52 

Ca thuong  E xe chi en1-24 

 E xe chi en25-48    Da ni en

O se   Gio en   A mot   Ap dia   Gio na

Mi che   Na hum   Ha ba cuc   So pho ni

A ghe   Xa cha ri   Ma la chi

Tân Ước - The New Testament

Ma thi o   Mac   Lu ca   Giang

Cong vu cac su do   Ro ma   1 Co rinh to

2 Co rinh to   Ga la ti   E phe so

Phi lip   Co lo se   Te sa lo ni ca

Ti mo the   Tit   Phi le mon

He bo ro   Gia co   Phi e ro

1,2,3 Giang   Giu de   khai huyen

   

Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va  

  

        

   

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.