Kinh Thánh dễ đọc Việt

Updated King James Version - 2000

Kinh Thánh - 1934

Thaùnh Cho Ñöùc Gieâ-hoâ-va

 Sách  

  Table-1   Table-2  

     Home       

  Vietnamese Audio Bible  

  KJV Audio Bible  

Cựu Ước - The Old Testament

Sang the ky1-20   Sang the ky21-35

 Sang the ky36-50  

 Xuat e dip to ky1-20  

 Xuat e dip to ky21-40  

Le vi ky1-14   Le vi ky15-27

 Dan so ky1-11   Dan so ky12-24

 Dan so ky25-36  

 Phuc truyen luat le ky1-10  

 Phuc truyen luat le ky11-24  

 Phuc truyen luat le ky25-34  

Gio xue1-12   Gio xue13-24

 Quan xet1-10   Quan xet11-21   Ru to 

1 Sa mu en1-16   1 Sa mu en17-31 

 2 Sa mu en1-14   2 Sa mu en15-24 

1 Cac vua1-10   1 Cac vua11-22

 2 Cac vua1-2   2 Cac vua13-25 

1 Su ky1-12   1 Su ky13-29

2 Su ky1-20   2 Su ky21-36   E xo ra

Ne he mi   E xo te   Giop1-22 

Giop23-42   Thi thien1-40

 Thi thien41-75   Thi thien76-107

 Thi thien108-150

Cham ngon1-16   Cham ngon17-31

Truyen dao   Nha ca   E sai1-24 

 E sai25-44   E sai45-66

Gie re mi1-18   Gie re mi19-36 

 Gie re mi37-52  

Ca thuong   E xe chi en1-20

E xe chi en21-34   E xe chi en35-48

 Da ni en   O se   Gio en   A mot

 Ap dia   Gio na   Mi che   Na hum 

 Ha ba cuc   So pho ni   A ghe

 Xa cha ri   Ma la chi

Tân Ước - The New Testament

Ma thi o1-15   Ma thi o16-26 

 Mac   Lu ca1-12   Lu ca13-24

 Giang1-10   Giang11-21

 Cong vu cac su do1-14 

 Cong vu cac su do15-28   Ro ma 

1 Co rinh to   2 Co rinh to 

Ga la ti   E phe so   Phi lip 

 Co lo se   Te sa lo ni ca

Ti mo the   Tit   Phi le mon

He bo ro   Gia co   Phi e ro

1,2,3 Giang   Giu de

 khai huyen

  
        

   

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.