996 EZ Read Bible

성경전서 개역한글판 1956년

Bahasa Indonesia Sehari-hari

Bab  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

  Yaub 1 / 욥기

1:1 우스 땅에 욥이라 이름하는 사람이 있었는데 그 사람은 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자더라

1:1 Di tanah Us tinggallah seorang laki-laki yang bernama Ayub. Ia menyembah Allah dan setia kepada-Nya. Ia orang yang baik budi dan tidak berbuat kejahatan sedikit pun.

1:2 그 소생은 남자가 일곱이요 여자가 셋이며

1:2 Ia mempunyai tujuh orang anak laki-laki dan tiga anak perempuan.

1:3 그 소유물은 양이 칠천이요 약대가 삼천이요 소가 오백 겨리요 암 나귀가 오백이며 종도 많이 있었으니 이 사람은 동방 사람 중에 가장 큰 자라

1:3 Di samping itu ia mempunyai banyak budak-budak, 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 1.000 ekor sapi, dan 500 ekor keledai. Pendek kata, dia adalah orang yang paling kaya di antara penduduk daerah Timur.

1:4 그 아들들이 자기 생일이면 각각 자기의 집에서 잔치를 베풀고 그 누이 셋도 청하여 함께 먹고 마시므로

1:4 Ketujuh anak laki-laki Ayub mempunyai kebiasaan untuk mengadakan pesta di rumah masing-masing secara bergilir. Pada pesta itu ketiga anak perempuan Ayub juga diundang, lalu mereka semua makan dan minum bersama-sama.

1:5 그 잔치 날이 지나면 욥이 그들을 불러다가 성결케 하되 아침에 일어나서 그들의 명수대로 번제를 드렸으니 이는 욥이 말하기를 혹시 내 아들들이 죄를 범하여 마음으로 하나님을 배반하였을까 함이라 욥의 행사가 항상 이러하였더라

1:5 Sehabis setiap pesta, Ayub selalu bangun pagi-pagi dan mempersembahkan kurban untuk tiap-tiap anaknya supaya mereka diampuni TUHAN. Sebab Ayub berpikir, boleh jadi anak-anaknya itu sudah berdosa dan menghina Allah tanpa sengaja.

1:6 ○ 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 섰고 사단도 그들 가운데 왔는지라

1:6 Pada suatu hari makhluk-makhluk surgawi menghadap TUHAN, dan si Penggoda ada di antara mereka juga.

1:7 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 어디서 왔느냐 사단이 여호와께 대답하여 가로되 땅에 두루 돌아 여기저기 다녀왔나이다

1:7 TUHAN bertanya kepadanya, "Dari mana engkau?" Jawab Si Penggoda, "Hamba baru saja mengembara di sana sini dan menjelajahi seluruh bumi."

1:8 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 내 종 욥을 유의하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라

1:8 Lalu TUHAN bertanya, "Apakah telah kauperhatikan hamba-Ku Ayub? Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah Aku dan sama sekali tidak berbuat kejahatan."

1:9 사단이 여호와께 대답하여 가로되 욥이 어찌 까닭 없이 하나님을 경외하리이까

1:9 Tetapi Si Penggoda menjawab, "Tentu saja Ayub menyembah Engkau sebab ia menerima imbalan.

1:10 주께서 그와 그 집과 그 모든 소유물을 산울로 두르심이 아니니이까 주께서 그 손으로 하는 바를 복되게 하사 그 소유물로 땅에 널리게 하셨음이니이다

1:10 Dia, keluarganya dan segala kekayaannya selalu Kaulindungi. Pekerjaannya Kauberkati dan Kauberi dia banyak ternak, cukup untuk memenuhi seluruh negeri.

1:11 이제 주의 손을 펴서 그의 모든 소유물을 치소서 그리하시면 정녕 대면하여 주를 욕하리이다

1:11 Tetapi seandainya segala kekayaannya itu Kauambil, pasti dia akan langsung mengutuki Engkau!"

1:12 여호와께서 사단에게 이르시되 내가 그의 소유물을 다 네 손에 붙이노라 오직 그의 몸에는 네 손을 대지 말지니라 사단이 곧 여호와 앞에서 물러가니라

1:12 Maka kata TUHAN kepada Si Penggoda, "Baiklah, lakukanlah apa saja dengan seluruh kekayaan Ayub, asal jangan kausakiti dia!" Lalu pergilah Si Penggoda dari hadapan TUHAN.

1:13 ○ 하루는 욥의 자녀들이 그 맏형의 집에서 식물을 먹으며 포도주를 마실 때에

1:13 Beberapa waktu kemudian anak-anak Ayub sedang mengadakan pesta di rumah abang mereka yang tertua.

1:14 사자가 욥에게 와서 고하되 소는 밭을 갈고 나귀는 그 곁에서 풀을 먹는데

1:15 스바 사람이 갑자기 이르러 그것들을 빼앗고 칼로 종을 죽였나이다 나만 홀로 피한 고로 주인께 고하러 왔나이다

1:14 Tiba-tiba seorang pesuruh datang berlari-lari ke rumah Ayub dan melaporkan, "Tuan, orang Syeba telah datang menyerang kami ketika sapi-sapi sedang membajak ladang dan keledai-keledai sedang merumput di dekatnya. Mereka telah merampas binatang-binatang itu, dan membunuh hamba-hamba Tuan yang ada di situ. Hanya hamba saja yang luput sehingga dapat melapor kepada Tuan."

1:15 (1:14)

1:16 그가 아직 말할 때에 또 한 사람이 와서 고하되 하나님의 불이 하늘에서 내려와서 양과 종을 살라 버렸나이다 나만 홀로 피한 고로 주인께 고하러 왔나이다

1:16 Ketika ia masih berbicara, datanglah hamba kedua yang berkata, "Domba-domba Tuan dan para gembala telah disambar petir hingga tewas semua. Hanya hamba sendiri yang luput sehingga dapat melapor kepada Tuan."

1:17 그가 아직 말할 때에 또 한 사람이 와서 고하되 갈대아 사람이 세 떼를 지어 갑자기 약대에게 달려들어 그것을 빼앗으며 칼로 종을 죽였나이다 나만 홀로 피한 고로 주인께 고하러 왔나이다

1:17 Ia belum selesai berbicara, ketika hamba yang ketiga datang memberitakan, "Tiga pasukan perampok Kasdim telah merampas unta-unta Tuan dan membunuh hamba-hamba Tuan. Hanya hamba saja yang luput sehingga dapat melapor kepada Tuan."

1:18 그가 아직 말할 때에 또 한 사람이 와서 고하되 주인의 자녀들이 그 맏형의 집에서 식물을 먹으며 포도주를 마시더니

1:18 Ketika ia masih berbicara, datanglah hamba lain yang membawa kabar, "Anak-anak Tuan sedang mengadakan pesta di rumah anak Tuan yang sulung.

1:19 거친 들에서 대풍이 와서 집 네 모퉁이를 치매 그 소년들 위에 무너지므로 그들이 죽었나이다 나만 홀로 피한 고로 주인께 고하러 왔나이다 한지라

1:19 Tiba-tiba angin ribut bertiup dari arah padang pasir dan melanda rumah itu hingga roboh dan menewaskan semua anak Tuan. Hanya hambalah yang luput sehingga dapat melapor kepada Tuan."

1:20 욥이 일어나 겉옷을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 경배하며

1:20 Lalu berdirilah Ayub dan merobek pakaiannya tanda berdukacita. Ia mencukur kepalanya, lalu sujud

1:21 가로되 내가 모태에서 적신이 나왔사온즉 또한 적신이 그리로 돌아가올지라 주신 자도 여호와시요 취하신 자도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니이다 하고

1:21 dan berkata, "Aku dilahirkan tanpa apa-apa, dan aku akan mati tanpa apa-apa juga. TUHAN telah memberikan dan TUHAN pula telah mengambil. Terpujilah nama-Nya!"

1:22 이 모든 일에 욥이 범죄하지 아니하고 하나님을 향하여 어리석게 원망하지 아니하니라

1:22 Jadi, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak berbuat dosa dan tidak mempersalahkan Allah.

  Yaub 2 / 욥기

2:1 또 하루는 하나님의 아들들이 와서 여호와 앞에 서고 사단도 그들 가운데 와서 여호와 앞에 서니

2:1 Makhluk-makhluk surgawi kembali menghadap TUHAN, dan Si Penggoda ada pula di antara mereka.

2:2 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 어디서 왔느냐 사단이 여호와께 대답하여 가로되 땅에 두루 돌아 여기 저기 다녀왔나이다

2:2 Maka TUHAN bertanya kepadanya, "Dari mana engkau?" Si Penggoda menjawab, "Dari perjalanan mengembara ke sana sini dan menjelajahi bumi."

2:3 여호와께서 사단에게 이르시되 네가 내 종 욥을 유의하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 세상에 없느니라 네가 나를 격동하여 까닭 없이 그를 치게 하였어도 그가 오히려 자기의 순전을 굳게 지켰느니라

2:3 TUHAN bertanya, "Apakah sudah kauperhatikan hamba-Ku Ayub? Di seluruh bumi tak ada orang yang begitu setia dan baik hati seperti dia. Ia menyembah Aku dan sama sekali tidak melakukan kejahatan. Dia masih tetap setia kepada-Ku, walaupun engkau telah membujuk Aku mencelakakan dia tanpa alasan."

2:4 사단이 여호와께 대답하여 가로되 가죽으로 가죽을 바꾸오니 사람이 그 모든 소유물로 자기의 생명을 바꾸올지라

2:4 Tetapi Si Penggoda menjawab, "Nyawa dan kesehatan lebih berharga daripada harta. Manusia rela mengurbankan segala miliknya asal ia dapat tetap hidup.

2:5 이제 주의 손을 펴서 그의 뼈와 살을 치소서 그리하시면 정녕 대면하여 주를 욕하리이다

2:5 Seandainya tubuhnya Kausakiti, pasti ia akan langsung mengutuki Engkau!"

2:6 여호와께서 사단에게 이르시되 내가 그를 네 손에 붙이노라 오직 그의 생명은 해하지 말지니라

2:6 Maka berkatalah TUHAN kepada Si Penggoda, "Baiklah, lakukanlah apa saja dengan dia, asal jangan kaubunuh dia."

2:7 ○ 사단이 이에 여호와 앞에서 물러가서 욥을 쳐서 그 발바닥에서 정수리까지 악창이 나게 한지라

2:7 Maka Si Penggoda pergi dari hadapan TUHAN, dan menimbulkan borok pada seluruh tubuh Ayub dari telapak kaki sampai ujung kepalanya.

2:8 욥이 재 가운데 앉아서 기와 조각을 가져다가 몸을 긁고 있더니

2:8 Lalu Ayub duduk di dekat timbunan sampah, dan mengambil beling untuk menggaruk-garuk badannya.

2:9 그 아내가 그에게 이르되 당신이 그래도 자기의 순전을 굳게 지키느뇨 하나님을 욕하고 죽으라

2:9 Istrinya berkata kepadanya, "Mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo, kutukilah Dia, lalu matilah!"

2:10 그가 이르되 그대의 말이 어리석은 여자 중 하나의 말 같도다 우리가 하나님께 복을 받았은즉 재앙도 받지 아니하겠느뇨 하고 이 모든 일에 욥이 입술로 범죄치 아니하니라

2:10 Jawab Ayub, "Kaubicara seperti orang dungu! Masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak?" Jadi, meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah.

2:11 ○ 때에 욥의 친구 세 사람이 그에게 이 모든 재앙이 임하였다 함을 듣고 각각 자기 처소에서부터 이르렀으니 곧 데만 사람 엘리바스와 수아 사람 빌닷과 나아마 사람 소발이라 그들이 욥을 조문하고 위로하려 하여 상약하고 오더니

2:11 Musibah yang menimpa Ayub telah didengar oleh tiga orang temannya, yaitu Elifas dari kota Teman, Bildad orang Suah dan Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat hendak menjenguk dan menghiburnya.

2:12 눈을 들어 멀리 보매 그 욥인 줄 알기 어렵게 되었으므로 그들이 일제히 소리 질러 울며 각각 자기의 겉옷을 찢고 하늘을 향하여 티끌을 날려 자기 머리에 뿌리고

2:12 Tetapi ketika dari kejauhan mereka memandangnya, mereka hampir tak dapat mengenalinya lagi. Mereka menangis dengan nyaring dan merobek pakaian mereka serta menaburkan debu ke udara dan di kepala.

2:13 칠 일 칠 야를 그와 함께 땅에 앉았으나 욥의 곤고함이 심함을 보는 고로 그에게 한 말도 하는 자가 없었더라

2:13 Tujuh hari tujuh malam mereka duduk di tanah, di samping Ayub, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, karena mereka melihat betapa berat penderitaannya.

  Yaub 3 / 욥기

3:1 그 후에 욥이 입을 열어 자기의 생일을 저주하니라

3:1 Kemudian Ayub mulai berbicara dan mengutuki hari kelahirannya, katanya,

3:2 욥이 말을 내어 가로되

3:3 나의 난 날이 멸망하였었더라면, 남아를 배었다 하던 그 밤도 그러하였었더라면,

3:2 "Ya Allah, kutukilah hari kelahiranku, dan malam aku mulai dikandung ibuku!

3:3 (3:2)

3:4 그 날이 캄캄하였었더라면, 하나님이 위에서 돌아보지 마셨더라면, 빛도 그 날을 비취지 말았었더라면,

3:4 Ya Allah, jadikanlah hari itu gelap, hapuskan dari ingatan-Mu hingga lenyap; janganlah Engkau biarkan pula cahaya cerah menyinarinya.

3:5 유암과 사망의 그늘이 그 날을 자기 것이라 주장하였었더라면, 구름이 그 위에 덮였었더라면, 낮을 캄캄하게 하는 것이 그날을 두렵게 하였었더라면,

3:5 Jadikanlah hari itu hitam kelam, gelap gulita, kabur dan suram; liputilah dengan awan dan mega, tudungilah dari sinar sang surya.

3:6 그 밤이 심한 어두움에 잡혔었더라면, 해의 날 수 가운데 기쁨이 되지 말았었더라면, 달의 수에 들지 말았었더라면,

3:6 Hendaknya malam itu dihilangkan dari hitungan tahun dan bulan; jangan lagi dikenang, jangan pula dibilang.

3:7 그 밤이 적막하였었더라면, 그 가운데서 즐거운 소리가 일어나지 말았었더라면,

3:7 Biarlah malam itu penuh kegelapan tiada kemesraan, tiada kegembiraan.

3:8 날을 저주하는 자 곧 큰 악어를 격동시키기에 익숙한 자가 그 밤을 저주하였었더라면,

3:8 Hai orang perdukunan dan pengendali Lewiatan, timpalah hari itu dengan sumpah dan kutukan;

3:9 그 밤에 새벽별들이 어두웠었더라면, 그 밤이 광명을 바랄지라도 얻지 못하며 동틈을 보지 못하였었더라면 좋았을 것을,

3:9 jangan sampai bintang kejora bersinar, jangan biarkan sinar fajar memancar! Biarlah malam itu percuma menunggu datangnya hari dan harapan yang baru.

3:10 이는 내 모태의 문을 닫지 아니하였고 내 눈으로 환난을 보지 않도록 하지 아니하였음이로구나

3:10 Terkutuklah malam celaka ketika aku dilahirkan bunda, dan dibiarkan menanggung sengsara.

3:11 어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였었던가 어찌하여 내 어미가 낳을 때에 내가 숨지지 아니하였던가

3:11 Mengapa aku tidak mati dalam rahim ibu, atau putus nyawa pada saat kelahiranku?

3:12 어찌하여 무릎이 나를 받았던가 어찌하여 유방이 나로 빨게 하였던가

3:12 Mengapa aku dipeluk ibuku dan dipangkunya, serta disusuinya pada buah dadanya?

3:13 그렇지 아니하였던들 이제는 내가 평안히 누워서 자고 쉬었을 것이니

3:13 Sekiranya pada saat itu aku berpulang, maka aku tidur dan mengaso dengan tenang,

3:14 자기를 위하여 거친 터를 수축한 세상 임금들과 의사들과 함께 있었을 것이요

3:14 seperti para raja dan penguasa dahulu kala, yang membangun kembali istana zaman purba.

3:15 혹시 금을 가지며 은으로 집에 채운 목백들과 함께 있었을 것이며

3:15 Aku tertidur seperti putra raja, yang mengisi rumahnya dengan perak kencana.

3:16 또 부지중에 낙태한 아이 같아서 세상에 있지 않았겠고 빛을 보지 못한 아이들 같았었을 것이라

3:16 Mengapa aku tidak lahir tanpa nyawa supaya tidurku lelap dan terlena?

3:17 거기서는 악한 자가 소요를 그치며 거기서는 곤비한 자가 평강을 얻으며

3:17 Di sana, di dalam kuburan, penjahat tidak melakukan kejahatan, dan buruh yang habis tenaga dapat melepaskan lelahnya.

3:18 거기서는 갇힌 자가 다 함께 평안히 있어 감독자의 소리를 듣지 아니하며

3:18 Juga tawanan merasa lega, bebas dari hardik para penjaga.

3:19 거기서는 작은 자나 큰 자나 일반으로 있고 종이 상전에게서 놓이느니라

3:19 Di sana semua orang sama: yang tenar dan yang tidak ternama. Dan para budak bebas akhirnya.

3:20 ○ 어찌하여 곤고한 자에게 빛을 주셨으며 마음이 번뇌한 자에게 생명을 주셨는고

3:20 Mengapa manusia dibiarkan terus hidup sengsara? Mengapa terang diberi kepada yang duka?

3:21 이러한 자는 죽기를 바라도 오지 아니하니 그것을 구하기를 땅을 파고 숨긴 보배를 찾음보다 더하다가

3:21 Mereka lebih suka kuburan daripada harta, menanti maut, tapi tak kunjung tiba.

3:22 무덤을 찾아 얻으면 심히 기뻐하고 즐거워하나니

3:22 Kebahagiaan baru dapat dirasakan bila mereka mati dan dikuburkan.

3:23 하나님에게 둘러싸여 길이 아득한 사람에게 어찌하여 빛을 주셨는고

3:23 Masa depan mereka diselubungi oleh Allah, mereka dikepung olehnya dari segala arah.

3:24 나는 먹기 전에 탄식이 나며 나의 앓는 소리는 물이 쏟아지는 것 같구나

3:24 Gantinya makan aku mengeluh, tiada hentinya aku mengaduh.

3:25 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나

3:25 Segala yang kucemaskan, menimpa aku, segala yang kutakuti, melanda aku.

3:26 평강도 없고 안온도 없고 안식도 없고 고난만 임하였구나

3:26 Bagiku tiada ketentraman, aku menderita tanpa kesudahan."

  Yaub 4 / 욥기

4:1 데만 사람 엘리바스가 대답하여 가로되

4:2 누가 네게 말하면 네가 염증이 나겠느냐 날지라도 누가 참고 말하지 아니하겠느냐

4:1 Lalu berbicaralah Elifas, katanya: "Ayub, kesalkah engkau bila aku bicara? Tak sanggup aku berdiam diri lebih lama.

4:2 (4:1)

4:3 전에 네가 여러 사람을 교훈하였고 손이 늘어진 자면 강하게 하였고

4:3 Banyak orang telah kauberi pelajaran, dan mereka yang lemah telah kaukuatkan.

4:4 넘어져 가는 자를 말로 붙들어 주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘

4:4 Kata-katamu yang memberi semangat, membangunkan orang yang tersandung, lemas dan penat.

4:5 이제 이 일이 네게 임하매 네가 답답하여 하고 이 일이 네게 당하매 네가 놀라는구나

4:5 Tetapi kini engkau sendiri ditimpa duka; kau terkejut, dan menjadi putus asa.

4:6 네 의뢰가 경외함에 있지 아니하냐 네 소망이 네 행위를 완전히 함에 있지 아니하냐

4:6 Bukankah engkau setia kepada Allah; bukankah hidupmu tiada cela? Jika begitu, sepantasnyalah engkau yakin dan tak putus asa.

4:7 생각하여 보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가

4:7 Pikirlah, pernahkah orang yang tak bersalah ditimpa celaka dan musibah?

4:8 내가 보건대 악을 밭 갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거두나니

4:8 Aku tahu dari pengamatan bahwa orang yang membajak ladang kejahatan, dan menabur benih bencana bagai biji tanaman, akan menuai celaka dan kesusahan!

4:9 다 하나님의 입 기운에 멸망하고 그 콧김에 사라지느니라

4:9 Bagai badai, begitulah murka Allah membinasakan mereka hingga punah!

4:10 사자의 우는 소리와 사나운 사자의 목소리가 그치고 젊은 사자의 이가 부러지며

4:10 Orang jahat mengaum dan meraung, bagaikan singa mereka menggerung. Tetapi Allah membungkam mereka serta mematahkan gigi-giginya.

4:11 늙은 사자는 움킨 것이 없어 죽고 암사자의 새끼는 흩어지느니라

4:11 Mereka mati seperti singa kekurangan makanan, sehingga anak-anaknya bercerai-berai tak keruan.

4:12 ○ 무슨 말씀이 내게 가만히 임하고 그 가는 소리가 내 귀에 들렸었나니

4:12 Pernah suatu wahyu sampai kepadaku, bagaikan bisikan halus dalam telingaku.

4:13 곧 사람이 깊이 잠들 때쯤 하여서니라 내가 그 밤의 이상으로 하여 생각이 번거로울 때에

4:13 Tidurku terganggu dan terusik olehnya, seperti mendapat mimpi yang buruk di malam buta.

4:14 두려움과 떨림이 내게 이르러서 모든 골절이 흔들렸었느니라

4:14 Aku pun terkejut dan menggigil gentar; seluruh tubuhku bergundang, gemetar.

4:15 그때에 영이 내 앞으로 지나매 내 몸에 털이 주뼛하였었느니라

4:15 Angin sepoi menyentuh wajahku, maka tegaklah bulu romaku.

4:16 그 영이 서는데 그 형상을 분변치는 못하여도 오직 한 형상이 내 눈 앞에 있었느니라 그때 내가 종용한 중에 목소리를 들으니 이르기를

4:16 Suatu sosok berdiri di hadapanku; kutatap, tetapi ia asing bagiku. Lalu kudengar bunyi suara memecah heningnya suasana,

4:17 인생이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 성결하겠느냐

4:17 'Mungkinkah manusia tanpa salah di hadapan Allah? Mungkinkah ia tidak bercela di mata Penciptanya?

4:18 하나님은 그 종이라도 오히려 믿지 아니하시며 그 사자라도 미련하다 하시나니

4:18 Bahkan hamba-hamba Allah di surga, tak dapat dipercayai oleh-Nya. Bahkan pada malaikat-malaikat-Nya didapati-Nya kesalahan dan cela.

4:19 하물며 흙 집에 살며 티끌로 터를 삼고 하루살이에게라도 눌려 죽을 자이겠느냐

4:19 Apalagi makhluk dari tanah liat makhluk debu yang dapat dipencet seperti ngengat!

4:20 조석 사이에 멸한 바 되며 영원히 망하되 생각하는 자가 없으리라

4:20 Makhluk itu hidup di waktu pagi, lalu mati terlantar di senja hari, dan untuk selamanya ia tak diingat lagi.

4:21 장막 줄을 그들에게서 뽑지 아니하겠느냐 그들이 죽나니 지혜가 없느니라

4:21 Maka hilanglah segala yang dimiliki; ia pun mati tanpa beroleh akal budi.'

  Yaub 5 / 욥기

5:1 부르짖어 보아라 네게 응답할 자가 있겠느냐 거룩한 자 중에 네가 누구에게로 향하겠느냐

5:1 Berserulah, hai Ayub, adakah jawaban? Malaikat mana yang kaumintai bantuan?

5:2 분노가 미련한 자를 죽이고 시기가 어리석은 자를 멸하느니라

5:2 Hanyalah orang yang bodoh saja yang mati sebab sakit hatinya.

5:3 내가 미련한 자의 뿌리 박는 것을 보고 그 집을 당장에 저주하였노라

5:3 Pernah kulihat orang bodoh; hidupnya tampak amat kokoh. Tetapi tiba-tiba saja kukutuki tempat tinggalnya.

5:4 그 자식들은 평안한 데서 멀리 떠나고 성문에서 눌리나 구하는 자가 없으며

5:4 Maka anak-anaknya tak pernah mendapat perlindungan; tak ada yang mau membela mereka di pengadilan.

5:5 그 추수한 것은 주린 자가 먹되 가시나무 가운데 있는 것도 빼앗으며 올무가 그의 재산을 향하여 입을 벌리느니라

5:5 Apa yang dituai mereka di ladangnya, habis dimakan orang yang kosong perutnya. Bahkan gandum yang di tengah belukar, habis dilalap orang yang lapar. Milik dan kekayaan mereka menjadi incaran orang yang haus harta.

5:6 재앙은 티끌에서 일어나는 것이 아니요 고난은 흙에서 나는 것이 아니라

5:6 Bukan dari bumi kejahatan muncul; bukan dari tanah kesusahan timbul.

5:7 인생은 고난을 위하여 났나니 불티가 위로 날음 같으니라

5:7 Bukan! Melainkan manusia sendirilah yang mendatangkan celaka atas dirinya, seperti percikan bunga api timbul dari apinya sendiri.

5:8 ○ 나 같으면 하나님께 구하고 내 일을 하나님께 의탁하리라

5:8 Kalau aku dalam keadaanmu, pada Allah aku akan berseru. Kepada-Nya aku akan mengadu, serta menyerahkan perkaraku.

5:9 하나님은 크고 측량할 수 없는 일을 행하시며 기이한 일을 셀 수 없이 행하시나니

5:9 Karya-karya Allah luar biasa; tidak sanggup kita memahaminya. Mujizat-mujizat yang dibuat-Nya, tak terbilang dan tiada habisnya.

5:10 비를 땅에 내리시고 물을 밭에 보내시며

5:10 Ia menurunkan hujan ke atas bumi, hingga ladang dan padang basah tersirami.

5:11 낮은 자를 높이 드시고 슬퍼하는 자를 흥기시켜 안전한 곳에 있게 하시느니라

5:11 Dialah Allah yang meninggikan orang rendah, dan membahagiakan orang yang susah.

5:12 하나님은 궤휼한 자의 계교를 파하사 그 손으로 하는 일을 이루지 못하게 하시며

5:13 간교한 자로 자기 궤휼에 빠지게 하시며 사특한 자의 계교를 패하게 하시며

5:12 Digagalkan-Nya rencana orang licik, dijebak dan ditangkap-Nya orang cerdik, sehingga semua usaha mereka tak jadi, dan mereka tertipu oleh akalnya sendiri.

5:13 (5:12)

5:14 그들은 낮에도 캄캄함을 만나고 대낮에도 더듬기를 밤과 같이 하느니라

5:14 Pada siang hari mereka tertimpa kelam, meraba-raba seperti di waktu malam.

5:15 하나님은 곤비한 자를 그들의 입의 칼에서, 강한 자의 손에서 면하게 하시나니

5:15 Tetapi Allah menyelamatkan: orang miskin dari kematian, orang rendah dari penindasan.

5:16 그러므로 가난한 자가 소망이 있고 불의가 스스로 입을 막느니라

5:16 Kini ada harapan pula bagi orang yang tidak punya. Dan orang jahat diam seribu bahasa, karena Allah telah membungkam mulutnya.

5:17 ○ 볼지어다 하나님께 징계받는 자에게는 복이 있나니 그런즉 너는 전능자의 경책을 업신여기지 말지니라

5:17 Mujurlah engkau bila Allah menegurmu! Jangan kecewa bila Ia mencelamu.

5:18 하나님은 아프게 하시다가 싸매시며 상하게 하시다가 그 손으로 고치시나니

5:18 Sebab Allah yang menyakiti, Ia pula yang mengobati. Dan tangan-Nya yang memukuli, juga memulihkan kembali.

5:19 여섯 가지 환난에서 너를 구원하시며 일곱 가지 환난이라도 그 재앙이 네게 미치지 않게 하시며

5:19 Jikalau bahaya mengancam, selalu engkau diselamatkan.

5:20 기근 때에 죽음에서, 전쟁 때에 칼 권세에서 너를 구속하실 터인즉

5:20 Apabila paceklik mencekam, kau tak akan mati kelaparan. Jika perang mengganas seram, kau aman dari kematian.

5:21 네가 혀의 채찍을 피하여 숨을 수가 있고 멸망이 올 때에도 두려워 아니할 것이라

5:21 Kau dijaga dari fitnah dan hasut; kauhadapi musibah tanpa takut.

5:22 네가 멸망과 기근을 비웃으며 들짐승을 두려워 아니할 것은

5:22 Bila kekejaman dan kelaparan melanda, kau akan tabah dan bahkan tertawa. Kau tidak merasa takut atau cemas, menghadapi binatang buas yang ganas.

5:23 밭에 돌이 너와 언약을 맺겠고 들짐승이 너와 화친할 것임이라

5:23 Ladang yang kaubajak tak akan berbatu; binatang yang liar tak akan menyerangmu.

5:24 네가 네 장막의 평안함을 알고 네 우리를 살펴도 잃은 것이 없을 것이며

5:24 Kau akan aman tinggal di kemahmu; dan jika kauperiksa domba-dombamu, semuanya selamat, tak kurang suatu.

5:25 네 자손이 많아지며 네 후예가 땅에 풀 같을 줄을 네가 알 것이라

5:25 Anak cucumu tidak akan terbilang, mereka sebanyak rumput di padang.

5:26 네가 장수하다가 무덤에 이르리니 곡식단이 그 기한에 운반되어 올리움 같으리라

5:26 Bagai gandum masak, dituai pada waktunya, engkau pun akan hidup segar sampai masa tua.

5:27 볼지어다 우리의 연구한 바가 이같으니 너는 듣고 네게 유익된 줄 알지니라

5:27 Ayub, semuanya itu telah kami periksa. Perkataan itu benar, jadi terimalah saja."

  Yaub 6 / 욥기

6:1 욥이 대답하여 가로되

6:1 Lalu Ayub menjawab, "Andaikata duka nestapaku ditimbang beratnya,

6:2 나의 분한을 달아 보며 나의 모든 재앙을 저울에 둘 수 있으면

6:2 (6:1)

6:3 바다 모래보다도 무거울 것이라 그럼으로 하여 나의 말이 경솔하였구나

6:3 pasti lebih berat daripada pasir samudra. Jadi, jangan heran jika kata-kataku kurang hati-hati serta terburu-buru.

6:4 전능자의 살이 내 몸에 박히매 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나

6:4 Panah dari Yang Mahakuasa menembus tubuhku; racunnya menyebar ke seluruh jiwa ragaku. Kedahsyatan Allah sangat mengerikan, dan menyerang aku bagai pasukan lawan.

6:5 들나귀가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 꼴이 있으면 어찌 울겠느냐

6:5 Keledai akan puas jika diberi rumput muda, begitu pula lembu jika diberi makanannya.

6:6 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐 닭의 알 흰자위가 맛이 있겠느냐

6:6 Tetapi makanan hambar, siapa suka? Mana boleh putih telur ada rasanya?

6:7 이런 것을 만지기도 내 마음이 싫어하나니 못된 식물 같이 여김이니라

6:7 Tidak sudi aku menyentuhnya; muak aku jika memakannya.

6:8 ○ 하나님이 나의 구하는 것을 얻게 하시며 나의 사모하는 것 주시기를 내가 원하나니

6:8 Mengapa Allah enggan mendengar doaku? Mengapa tak diperhatikan-Nya seruanku?

6:9 이는 곧 나를 멸하시기를 기뻐하사 그 손을 들어 나를 끊으실 것이라

6:9 Kiranya Allah berkenan meremukkan aku! Kiranya Ia bertindak dan membunuh aku!

6:10 그러할지라도 내가 오히려 위로를 받고 무정한 고통 가운데서도 기뻐할 것은 내가 거룩하신 이의 말씀을 거역지 아니하였음이니라

6:10 Bagiku hal itu akan merupakan hiburan; aku bakal menari di tengah penderitaan. Segala perintah Allah Yang Mahakudus, telah kutaati dan kuperhatikan terus.

6:11 내가 무슨 기력이 있관대 기다리겠느냐 내 마지막이 어떠하겠관대 오히려 참겠느냐

6:11 Apa kekuatanku sehingga aku masih ada? Apa harapanku untuk ingin hidup lebih lama?

6:12 나의 기력이 어찌 돌의 기력이겠느냐 나의 살이 어찌 놋쇠겠느냐

6:12 Sekuat batukah badanku ini? Dari tembagakah tubuhku ini?

6:13 나의 도움이 내 속에 없지 아니하냐 나의 지혜가 내게서 쫓겨나지 아니하였느냐

6:13 Habislah tenagaku mencari bantuan; bagiku tak ada lagi pertolongan.

6:14 ○ 피곤한 자 곧 전능자, 경외하는 일을 폐한 자를 그 벗이 불쌍히 여길 것이어늘

6:14 Dalam derita seperti ini, kudambakan sahabat sejati. Entah aku masih tetap setia atau sudah melalaikan Yang Mahakuasa.

6:15 나의 형제는 내게 성실치 아니함이 시냇물의 마름 같고 개울의 잦음 같구나

6:15 Tetapi kamu, hai kawan-kawan, tak dapat dipercaya dan diandalkan. Kamu seperti kali yang habis airnya, di kala hujan tak kunjung tiba.

6:16 얼음이 녹으면 물이 검어지며 눈이 그 속에 감취었을지라도

6:16 Kamu seperti sungai yang diam dan kaku, karena tertutup salju dan air beku.

6:17 따뜻하면 마르고 더우면 그 자리에서 아주 없어지나니

6:17 Segera bila tiba musim panas, salju dan es itu hilang tanpa bekas. Dasar sungai menjadi gersang, tidak berair dan kering kerontang.

6:18 떼를 지은 객들이 시냇가로 다니다가 돌이켜 광야로 가서 죽고

6:18 Kafilah-kafilah sesat ketika mencari air; mereka mengembara dan mati di padang pasir.

6:19 데마의 떼들이 그것을 바라보고 스바의 행인들도 그것을 사모하다가

6:19 Kafilah dari Syeba dan dari Tema mencari air itu dan mengharapkannya.

6:20 거기 와서는 바라던 것을 부끄리고 낙심하느니라

6:20 Tetapi harapan mereka sia-sia di tepi kali yang tiada airnya.

6:21 너희도 허망한 자라 너희가 두려운 일을 본즉 겁내는구나

6:21 Seperti sungai itulah kamu, kawanku; kaumundur dan takut melihat deritaku.

6:22 내가 언제 너희에게 나를 공급하라 하더냐 언제 나를 위하여 너희 재물로 예물을 달라더냐

6:22 Kenapa? Apakah kuminta sesuatu darimu? Atau menyuruhmu menyogok orang untuk kepentinganku?

6:23 내가 언제 말하기를 대적의 손에서 나를 구원하라 하더냐 포학한 자의 손에서 나를 구속하라 하더냐

6:23 Apakah aku minta diselamatkan dan ditebus dari musuh yang tak berbelaskasihan?

6:24 ○ 내게 가르쳐서 나의 허물된 것을 깨닫게 하라 내가 잠잠하리라

6:24 Nah, ajarilah aku, tunjukkanlah kesalahanku! Aku akan diam dan mendengarkan perkataanmu.

6:25 옳은 말은 어찌 그리 유력한지, 그렇지만 너희의 책망은 무엇을 책망함이뇨

6:25 Kata-kata yang tulus menyejukkan hati, tetapi bicaramu kosong, tiada arti!

6:26 너희가 말을 책망하려느냐 소망이 끊어진 자의 말은 바람 같으니라

6:26 Segala perkataanku kamu anggap angin saja; percuma kamu jawab aku yang sudah putus asa.

6:27 너희는 고아를 제비 뽑으며 너희 벗을 매매할 자로구나

6:27 Bahkan anak yatim piatu kamu undikan nasibnya, teman karibmu kamu curangi untuk menjadi kaya.

6:28 이제 너희가 나를 향하여 보기를 원하노라 내가 너희를 대면하여 결코 거짓말하지 아니하리라

6:28 Coba, perhatikanlah aku; masakan aku ini berdusta kepadamu?

6:29 너희는 돌이켜 불의한 것이 없게 하기를 원하노라 너희는 돌이키라 내 일이 의로우니라

6:29 Jangan bertindak tak adil, sadarlah! Jangan mencela aku, aku sungguh tak salah.

6:30 내 혀에 어찌 불의한 것이 있으랴 내 미각이 어찌 궤휼을 분변치 못하랴

6:30 Apakah pada sangkamu aku berdusta, tak bisa membedakan yang baik dan yang tercela?

  Yaub 7 / 욥기

7:1 세상에 있는 인생에게 전쟁이 있지 아니하냐 그 날이 품군의 날과 같지 아니하냐

7:1 Manusia itu seperti dipaksa berjuang; hidupnya berat seperti hidup seorang upahan;

7:2 종은 저물기를 심히 기다리고 품군은 그 삯을 바라나니

7:2 seperti budak yang merindukan naungan; seperti buruh yang menantikan imbalan.

7:3 이와 같이 내가 여러 달째 곤고를 받으니 수고로운 밤이 내게 작정되었구나

7:3 Bulan demi bulan hidupku tanpa tujuan; malam demi malam hatiku penuh kesedihan.

7:4 내가 누울 때면 말하기를 언제나 일어날꼬, 언제나 밤이 갈꼬 하며 새벽까지 이리 뒤척, 저리 뒤척 하는구나

7:4 Bila aku pergi tidur, malam merentang panjang; kurindukan fajar, tak dapat kuberbaring tenang.

7:5 내 살에는 구더기와 흙 조각이 의복처럼 입혔고 내 가죽은 합창되었다가 터지는구나

7:5 Tubuhku penuh cacing dan kerak darah; kulitku luka dan mengeluarkan nanah.

7:6 나의 날은 베틀의 북보다 빠르니 소망 없이 보내는구나

7:6 Hidupku yang tanpa harap itu melaju menuju akhirnya, lebih laju daripada penenun menjalankan sekocinya.

7:7 내 생명이 한 호흡 같음을 생각하옵소서 나의 눈이 다시 복된 것을 보지 못하리이다

7:7 Ingatlah, ya Allah, hidupku hanya hembusan napas; kebahagiaanku hilang, tak meninggalkan bekas.

7:8 나를 본 자의 눈이 다시는 나를 보지 못할 것이고 주의 눈이 나를 향하실지라도 내가 있지 아니하리이다

7:8 Kini Engkau melihat aku--tetapi itu tidak lama. Jika nanti aku Kaucari, maka sudah tiada.

7:9 구름이 사라져 없어짐 같이 음부로 내려가는 자는 다시 올라오지 못할 것이오니

7:10 그는 다시 자기 집으로 돌아가지 못하겠고 자기 처소도 다시 그를 알지 못하리이다

7:9 Seperti awan yang meredup lalu menghilang, manusia pun mati, tak akan kembali pulang. Semua orang yang pernah mengenal dia, lupa kepadanya dan tak lagi mengingatnya.

7:10 (7:9)

7:11 ○ 그런즉 내가 내 입을 금하지 아니하고 내 마음의 아픔을 인하여 말하며 내 영혼의 괴로움을 인하여 원망하리이다

7:11 Sebab itu aku tak dapat tinggal diam! Rasa pedih dan pahitku tak dapat kupendam. Aku harus membuka mulutku, dan mencurahkan isi hatiku.

7:12 내가 바다니이까 용이니이까 주께서 어찌하여 나를 지키시나이까

7:12 Mengapa aku ini terus Kauawasi dan Kaujaga? Apakah aku ini naga laut yang berbahaya?

7:13 혹시 내가 말하기를 내 자리가 나를 위로하고 내 침상이 내 수심을 풀리라 할 때에

7:13 Aku berbaring dan mencoba melepaskan lelah; aku mencari keringanan bagi hatiku yang gundah.

7:14 주께서 꿈으로 나를 놀래시고 이상으로 나를 두렵게 하시나이다

7:14 Tetapi Kautakuti aku dengan impian; Kaudatangkan mimpi buruk dan khayalan.

7:15 이러므로 내 마음에 숨이 막히기를 원하오니 뼈보다도 죽는 것이 나으니이다

7:15 Sehingga aku lebih suka dicekik lalu mati daripada hidup dalam tubuh penuh derita ini.

7:16 내가 생명을 싫어하고 항상 살기를 원치 아니하오니 나를 놓으소서 내 날은 헛 것이니이다

7:16 Aku lelah dan jemu hidup; aku ingin mati! Biarkan aku, sebab hidupku tidak berarti.

7:17 사람이 무엇이관대 주께서 크게 여기사 그에게 마음을 두시고

7:17 Mengapa manusia begitu penting bagi-Mu? Mengapa tindakannya Kauperhatikan selalu?

7:18 아침마다 권징하시며 분초마다 시험하시나이까

7:18 Kauselidiki dia setiap pagi, dan setiap saat dia Kauuji.

7:19 주께서 내게서 눈을 돌이키지 아니하시며 나의 침 삼킬 동안도 나를 놓지 아니하시기를 어느 때까지 하시리이까

7:19 Kapankah Engkau berpaling daripadaku, sehingga sempat aku menelan ludahku?

7:20 사람을 감찰하시는 자여 내가 범죄하였은들 주께 무슨 해가 되오리이까 어찌하여 나로 과녁을 삼으셔서 스스로 무거운 짐이 되게 하셨나이까

7:20 Hai Penjagaku, rugikah Engkau karena dosaku? Mengapa Kaupakai aku sebagai sasaran panah-Mu? Begitu beratkah aku membebani diri-Mu?

7:21 주께서 어찌하여 내 허물을 사하여 주지 아니하시며 내 죄악을 제하여 버리지 아니하시나이까 내가 이제 흙에 누우리니 주께서 나를 부지런히 찾으실지라도 내가 있지 아니하리이다

7:21 Tidak dapatkah Engkau mengampuni dosaku? Tidak mungkinkah Engkau menghapuskan salahku? Sebentar lagi aku terbaring dalam kuburan, dan bila Kaucari aku, tak akan Kaudapatkan."

  Yaub 8 / 욥기

8:1 수아 사람 빌닷이 대답하여 가로되

8:1 Lalu berkatalah Bildad, "Berapa lama lagi kaubicara begitu? Kata-katamu seperti angin yang menderu.

8:2 네가 어느 때까지 이런 말을 하겠으며 어느 때까지 네 입의 말이 광풍과 같겠는가

8:2 (8:1)

8:3 하나님이 어찌 심판을 굽게 하시겠으며 전능하신 이가 어찌 공의를 굽게 하시겠는가

8:3 Allah tidak pernah membengkokkan keadilan; tidak pernah gagal menegakkan kebenaran.

8:4 네 자녀들이 주께 득죄하였으므로 주께서 그들을 그 죄에 붙이셨나니

8:4 Mungkin anak-anakmu berdosa terhadap Dia, maka sepantasnyalah mereka dihukum oleh-Nya.

8:5 네가 만일 하나님을 부지런히 구하며 전능하신 이에게 빌고

8:5 Tetapi jika kepada-Nya engkau bernaung, meminta belas kasihan dan memohon ampun,

8:6 또 청결하고 정직하면 정녕 너를 돌아보시고 네 의로운 집으로 형통하게 하실 것이라

8:6 jika hatimu jujur, tanpa cela, Allah akan menolongmu dengan segera; dan sebagai imbalan, rumah tanggamu akan dipulihkan.

8:7 네 시작은 미약하였으나 네 나중은 심히 창대하리라

8:7 Kekayaanmu yang hilang itu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang kaudapat nanti.

8:8 ○ 청컨대 너는 옛시대 사람에게 물으며 열조의 터득한 일을 배울지어다

8:8 Orang arif di zaman dahulu hendaknya kauperhatikan, dan kaurenungkan pengalaman para nenek moyang.

8:9 {우리는 어제부터 있었을 뿐이라 지식이 망매하니 세상에 있는 날이 그림자와 같으니라}

8:9 Hidup kita pendek, kita tak tahu apa-apa; hari-hari kita seperti bayangan belaka.

8:10 그들이 네게 가르쳐 이르지 아니하겠느냐 그 마음에서 나는 말을 발하지 아니하겠느냐

8:10 Dengarkan perkataan orang arif itu dahulu, mereka memberi pelajaran ini kepadamu,

8:11 ○ 왕골이 진펄이 아니고 나겠으며 갈대가 물 없이 자라겠느냐

8:11 'Di tempat berair saja tumbuh gelagah; pandan hanya terdapat di tanah bencah.

8:12 이런 것은 푸르러도 아직 벨 때 되기 전에 다른 풀보다 일찌기 마르느니라

8:12 Jika airnya kering, gelagah itu merana, lebih cepat daripada tumbuhan lainnya. Padahal masih segar dan belum saatnya, ia dipotong dan diambil manfaatnya.

8:13 하나님을 잊어버리는 자의 길은 다 이와 같고 사곡한 자의 소망은 없어지리니

8:13 Begitulah orang yang tidak bertuhan. Ia lupa pada Allah, maka hilanglah harapan.

8:14 그 믿는 것이 끊어지고 그 의지하는 것이 거미줄 같은즉

8:14 Seutas benang yang lembut menjadi andalannya; sarang laba-laba menjadi kepercayaannya.

8:15 그 집을 의지할지라도 집이 서지 못하고 굳게 잡아도 집이 보존되지 못하리라

8:15 Kuatkah sarang itu jika dijadikan sandaran? Tahankah benang itu jika dijadikan pegangan?'

8:16 식물이 일광을 받고 푸르러서 그 가지가 동산에 벋어가며

8:16 Seperti ilalang, segarlah orang yang tidak bertuhan; jika disinari surya, ia tumbuh subur dan memenuhi taman.

8:17 그 뿌리가 돌 무더기에 서리어서 돌 가운데로 들어갔을지라도

8:17 Akarnya membelit batu-batu di tanah; melilit kuat, ia tak mudah goyah.

8:18 그곳에서 뽑히면 그 자리도 모르는 체하고 이르기를 내가 너를 보지 못하였다 하리니

8:18 Tetapi, coba, cabutlah sekarang ilalang itu, maka seolah-olah tak pernah ia ada di situ.

8:19 그 길의 희락은 이와 같고 그 후에 다른 것이 흙에서 나리라

8:19 Ya, kesenangan orang jahat cuma itu saja; orang lain datang dan menggantikan dia.

8:20 하나님은 순전한 사람을 버리지 아니하시고 악한 자를 붙들어 주지 아니하신즉

8:20 Tapi Allah tak pernah meninggalkan orang setia, dan tak pernah pula Ia menolong orang durhaka.

8:21 웃음으로 네 입에, 즐거운 소리로 네 입술에 채우시리니

8:21 Mulutmu akan dibuat-Nya tertawa, bibirmu akan bersorak-sorak ria.

8:22 너를 미워하는 자는 부끄러움을 입을 것이라 악인의 장막은 없어지리라

8:22 Pembencimu akan malu dan merasa rendah, dan rumah penjahat akan dirusak hingga musnah."

  Yaub 9 / 욥기

9:1 욥이 대답하여 가로되

9:2 내가 진실로 그 일이 그런 줄을 알거니와 인생이 어찌 하나님 앞에 의로우랴

9:1 Tapi Ayub menjawab, "Memang, aku tahu, kata-katamu itu tak salah. Tapi, mana mungkin manusia berperkara melawan Allah dan mengalahkan-Nya?

9:2 (9:1)

9:3 사람이 하나님과 쟁변하려 할지라도 천 마디에 한 마디도 대답하지 못하리라

9:3 Dari seribu pertanyaan yang diajukan Allah, satu pun tak dapat dijawab oleh manusia.

9:4 하나님은 마음이 지혜로우시고 힘이 강하시니 스스로 강퍅히 하여 그를 거역하고 형통한 자가 누구이랴

9:4 Allah itu sangat arif dan berkuasa; siapa dapat tahan melawan Dia?

9:5 그가 진노하심으로 산을 무너뜨리시며 옮기실지라도 산이 깨닫지 못하며

9:5 Allah memindahkan gunung tanpa diketahui orang, lalu menjungkirbalikkannya dengan murka dan berang.

9:6 그가 땅을 움직여 그 자리에서 미신즉 그 기둥이 흔들리며

9:6 Allah membuat gempa sampai bumi berguncang, dan tiang penyangga dunia bergoyang-goyang,

9:7 그가 해를 명하여 뜨지 못하게 하시며 별들을 봉하시며

9:7 Allah dapat melarang matahari terbit di waktu pagi, dan mencegah bintang-bintang bersinar di malam hari.

9:8 그가 홀로 하늘을 펴시며 바다 물결을 밟으시며

9:8 Dibentangkan-Nya angkasa tanpa bantuan; diinjak-injak-Nya punggung naga lautan.

9:9 북두성과 삼성과 묘성과 남방의 밀실을 만드셨으며

9:9 Dipasang-Nya gugusan bintang selatan di cakrawala, juga bintang Biduk, bintang Belantik dan bintang Kartika.

9:10 측량할 수 없는 큰 일을, 셀 수 없는 기이한 일을 행하시느니라

9:10 Tak dapat kita memahami segala karya-Nya, tak sanggup kita menghitung mujizat-mujizat-Nya.

9:11 그가 내 앞으로 지나시나 내가 보지 못하며 그가 내 앞에서 나아가시나 내가 깨닫지 못하느니라

9:11 Ia lewat di mukaku, tapi tidak tampak olehku; Ia lalu disampingku, tapi tidak nyata bagiku.

9:12 하나님이 빼앗으시면 누가 막을 수 있으며 무엇을 하시나이까 누가 물을 수 있으랴

9:12 Jika Ia merampas, siapa berani melarang-Nya? atau berani bertanya pada-Nya, 'Hai, Kau sedang apa?'

9:13 하나님이 진노를 돌이키지 아니하시나니 라합을 돕는 자들이 그 아래 굴복하겠거든

9:13 Allah tidak menahan marah dan panas hati-Nya; para pembantu Rahab pun takluk kepada-Nya.

9:14 하물며 내가 감히 대답하겠으며 무슨 말을 택하여 더불어 변론하랴

9:14 Jadi, bagaimana aku dapat membantah Dia? Dengan kata-kata apa aku akan menjawab-Nya?

9:15 가령 내가 의로울지라도 감히 대답하지 못하고 나를 심판하실 그에게 간구하였을 뿐이며

9:15 Walaupun aku tidak bersalah, apa dayaku, kecuali mohon belas kasihan dari Allah hakimku?

9:16 가령 내가 그를 부르므로 그가 내게 대답하셨을지라도 내 음성을 들으셨다고는 내가 믿지 아니하리라

9:16 Seandainya Ia menjawab bila aku berseru, aku ragu, benarkah Ia sudi mendengar suaraku?

9:17 그가 폭풍으로 나를 꺾으시고 까닭 없이 내 상처를 많게 하시며

9:17 Dia meremukkan aku dalam angin topan, dan menambah deritaku tanpa alasan.

9:18 나로 숨을 쉬지 못하게 하시며 괴로움으로 내게 채우시는구나

9:18 Tak dibiarkan-Nya aku menghela napas barang sesaat; bahkan dilimpahi-Nya aku dengan kepahitan yang hebat.

9:19 힘으로 말하면 그가 강하시고 심판으로 말하면 누가 그를 호출하겠느냐

9:19 Haruskah aku adu tenaga dengan Dia? Tetapi lihat, betapa hebat kekuatan-Nya! Seandainya terhadap Dia aku mengajukan gugatan, siapa berani memanggil-Nya ke pengadilan?

9:20 가령 내가 의로울지라도 내 입이 나를 정죄하리니 가령 내가 순전할지라도 나의 패괴함을 증거하리라

9:20 Aku setia dan tak berbuat dosa, tetapi mulutku seakan berkata sebaliknya; setiap kata yang dibentuk bibirku, seolah-olah mempersalahkan diriku.

9:21 나는 순전하다마는 내가 나를 돌아보지 아니하고 내 생명을 천히 여기는구나

9:22 일이 다 일반이라 그러므로 나는 말하기를 하나님이 순전한 자나 악한 자나 멸망시키신다 하나니

9:21 Aku tak bersalah, tapi aku tak perduli. Aku jemu hidup. Bagiku tak ada yang penting lagi; yang bersalah dan yang benar, sama saja nasibnya: Allah akan membinasakan kedua-duanya.

9:22 (9:21)

9:23 홀연히 재앙이 내려 도륙될 때에 무죄한 자의 고난을 그가 비웃으시리라

9:23 Bila orang yang tak bersalah mati tiba-tiba, Allah hanya tertawa saja.

9:24 세상이 악인의 손에 붙이웠고 재판관의 얼굴도 가리워졌나니 그렇게 되게 한 이가 그가 아니시면 누구이뇨

9:24 Bumi diserahkan Allah kepada pendurhaka, dan hakim-hakim telah dibuat-Nya buta semua. Allah melakukan semua ini, kalau bukan Dia, siapa lagi?

9:25 ○ 나의 날이 체부보다 빠르니 달려가므로 복을 볼 수 없구나

9:25 Hari-hariku berlalu dengan kencang, lalu menghilang tanpa merasa senang.

9:26 그 지나가는 것이 빠른 배 같고 움킬 것에 날아 내리는 독수리와도 같구나

9:26 Seperti perahu laju, hidupku lewat dengan segera, secepat burung elang menukik, menyambar mangsanya.

9:27 가령 내가 말하기를 내 원통함을 잊고 얼굴 빛을 고쳐 즐거운 모양을 하자 할지라도

9:28 오히려 내 모든 고통을 두려워하오니 주께서 나를 무죄히 여기지 않으실 줄을 아나이다

9:27 Jika aku mau tersenyum dan tertawa gembira, jika kucoba melupakan segala derita, maka dukaku datang kembali, memburu aku; sebab kutahu, Allah tetap mempersalahkan aku.

9:28 (9:27)

9:29 내가 정죄하심을 입을진대 어찌 헛되이 수고하리이까

9:29 Nah, jika begitu, peduli apa aku?

9:30 내가 눈 녹은 물로 몸을 씻고 잿물로 손을 깨끗이 할지라도

9:30 Tak ada sabun yang dapat menghilangkan dosaku!

9:31 주께서 나를 개천에 빠지게 하시리니 내 옷이라도 나를 싫어하리이다

9:31 Allah membenamkan aku dalam kotoran, sampai pakaianku pun menganggap aku menjijikkan.

9:32 하나님은 나처럼 사람이 아니신즉 내가 그에게 대답함도 불가하고 대질하여 재판할 수도 없고

9:32 Seandainya Allah itu manusia, aku akan dapat menjawab Dia; lalu kami akan menghadap ke pengadilan untuk menyelesaikan segala pertengkaran.

9:33 양척 사이에 손을 얹을 판결자도 없구나

9:33 Tapi di antara kami tak ada jaksa yang dapat mengadili kami berdua.

9:34 주께서 그 막대기를 내게서 떠나게 하시고 그 위엄으로 나를 두렵게 하지 아니하시기를 원하노라

9:34 Semoga Allah berhenti menghukum aku dan menjauhkan kedahsyatan-Nya daripadaku!

9:35 그리하시면 내가 두려움 없이 말하리라 나는 본래 그런 자가 아니니라

9:35 Aku tidak takut kepada-Nya dan akan bicara kini, sebab aku mengenal hatiku sendiri.

  Yaub 10 / 욥기

10:1 내 영혼이 살기에 곤비하니 내 원통함을 발설하고 내 마음의 괴로운 대로 말하리라

10:1 Aku bosan dan muak dengan hidupku, maka kucurahkan kepahitan jiwaku.

10:2 내가 하나님께 아뢰오리니 나를 정죄하지 마옵시고 무슨 연고로 나로 더불어 쟁변하시는지 나로 알게 하옵소서

10:2 Ya Allah, janganlah aku Kaupersalahkan; jelaskanlah mengapa aku Kaulawan.

10:3 주께서 주의 손으로 지으신 것을 학대하시며 멸시하시고 악인의 꾀에 빛을 비취시기를 선히 여기시나이까

10:3 Apa untungnya jika Engkau menindas begini, dan membuang hasil karya-Mu sendiri? Apa untungnya jika Engkau mendukung pendapat dan rencana para penjahat?

10:4 주의 눈이 육신의 눈이니이까 주께서 사람의 보는 것처럼 보시리이까

10:4 Pandangan-Mu tak sama dengan pandangan manusia

10:5 주의 날이 어찌 인생의 날과 같으며 주의 해가 어찌 인생의 날과 같기로

10:5 dan usia-Mu tidak sependek umurnya.

10:6 나의 허물을 찾으시며 나의 죄를 사실하시나이까

10:6 Kalau begitu, mengapa Kauusut segala dosaku? mengapa Kauburu setiap kesalahanku?

10:7 주께서는 내가 악하지 않은 줄을 아시나이다 주의 손에서 나를 벗어나게 할 자도 없나이다

10:7 Sebenarnya Engkau tahu dan sadar, bahwa aku tak salah, tetapi benar. Kau tahu bahwa seorang pun tidak mampu menyelamatkan aku dari tangan-Mu.

10:8 주의 손으로 나를 만드사 백체를 이루셨거늘 이제 나를 멸하시나이다

10:8 Aku ini dibentuk oleh tangan-Mu, masakan kini hendak Kaubinasakan aku?

10:9 기억하옵소서 주께서 내 몸 지으시기를 흙을 뭉치듯 하셨거늘 다시 나를 티끌로 돌려보내려 하시나이까

10:9 Ingatlah bahwa dari tanah liat Kauciptakan aku! Masakan Kaubuat aku kembali menjadi debu?

10:10 주께서 나를 젖과 같이 쏟으셨으며 엉긴 젖처럼 엉기게 하지 아니하셨나이까

10:10 Kaumungkinkan ayahku menjadikan aku dan Kaubesarkan aku dalam rahim ibu.

10:11 가죽과 살로 내게 입히시며 뼈와 힘줄로 나를 뭉치시고

10:11 Tubuhku Kaubentuk dengan kerangka dan urat; tulangku Kauberi daging dan kulit pembebat.

10:12 생명과 은혜를 내게 주시고 권고하심으로 내 영을 지키셨나이다

10:12 Kauberi aku hidup; Engkau mengasihi aku, nyawaku Kaujaga dengan pemeliharaan-Mu.

10:13 그러한데 주께서 이것들을 마음에 품으셨나이다 이 뜻이 주께 있은 줄을 내가 아나이다

10:13 Tetapi sekarang kutahu bahwa selama itu, diam-diam telah Kaurancangkan celakaku.

10:14 내가 범죄하면 주께서 나를 죄인으로 인정하시고 내 죄악을 사유치 아니하시나이다

10:14 Kauawasi aku kalau-kalau berbuat kesalahan agar dapat Kautolak memberi pengampunan.

10:15 내가 악하면 화가 있을 것이오며 내가 의로울지라도 머리를 들지 못하올 것은 내 속에 부끄러움이 가득하고 내 환난을 목도함이니이다

10:15 Jikalau aku berbuat dosa, maka nasibku sungguh celaka! Tapi jika perbuatanku tak tercela, tetaplah aku dianggap berbuat dosa! Tak berani aku mengangkat kepala, sebab merasa sedih dan terhina.

10:16 내가 머리를 높이 들면 주께서 사자처럼 나를 사냥하시며 내게 주의 기이한 능력을 다시 나타내시나이다

10:16 Jika kuberhasil, walau tak seberapa, Engkau memburu aku seperti singa. Dan Kautunjukkan kembali kuasa-Mu, hanyalah untuk menakutkan aku.

10:17 주께서 자주자주 증거하는 자를 갈마들여 나를 치시며 나를 향하여 진노를 더하시니 군대가 갈마들어 치는 것 같으니이다

10:17 Selalu Kauajukan saksi melawan aku; dan semakin besarlah murka-Mu kepadaku. Kaukerahkan pasukan-pasukan baru untuk menyerang dan memerangi aku.

10:18 주께서 나를 태에서 나오게 하셨음은 어찜이니이까 그렇지 아니하였더면 내가 기운이 끊어져 아무 눈에도 보이지 아니하였을 것이라

10:18 Mengapa Kaubiarkan aku lahir ke dunia? Lebih baik aku mati saja sebelum dilihat manusia!

10:19 있어도 없던 것 같이 되어서 태에서 바로 무덤으로 옮겼으리이다

10:19 Maka seolah-olah aku tidak pernah dilahirkan, sebab dari rahim langsung dikuburkan.

10:20 내 날은 적지 아니하니이까 그런즉 그치시고 나를 버려두사 저으기 평안하게 하옵시되

10:20 Ah, tak lama lagi aku akan mati, maka biarkanlah aku sendiri, agar dapat aku menikmati masaku yang masih sisa ini.

10:21 내가 돌아오지 못할 땅 곧 어둡고 죽음의 그늘진 땅으로 가기 전에 그리하옵소서

10:21 Tak lama lagi aku pergi dan tak kembali, menuju negeri yang gelap dan suram sekali,

10:22 이 땅은 어두워서 흑암 같고 죽음의 그늘이 져서 아무 구별이 없고 광명도 흑암 같으니이다

10:22 negeri yang kelam, penuh bayangan dan kekacauan, di mana terang serupa dengan kegelapan."

  Yaub 11 / 욥기

11:1 나아마 사람 소발이 대답하여 가로되

11:2 말이 많으니 어찌 대답이 없으랴 입이 부푼 사람이 어찌 의롭다 함을 얻겠느냐

11:1 Kemudian Zofar berkata, "Tidakkah omong kosong itu diberi jawaban? Haruskah orang yang banyak mulut itu dibenarkan?

11:2 (11:1)

11:3 네 자랑하는 말이 어떻게 사람으로 잠잠하게 하겠으며 네가 비웃으면 어찌 너를 부끄럽게 할 사람이 없겠느냐

11:3 Ayub, kaukira kami tak mampu menjawabmu? Kausangka kami bungkam karena ejekanmu?

11:4 네 말이 내 도는 정결하고 나는 주의 목전에 깨끗하다 하는구나

11:4 Menurut anggapanmu kata-katamu itu tak salah; menurut pendapatmu engkau bersih di hadapan Allah.

11:5 하나님은 말씀을 내시며 너를 향하여 입을 여시고

11:5 Tapi, semoga Allah sendiri berbicara!

11:6 지혜의 오묘로 네게 보이시기를 원하노니 이는 그의 지식이 광대하심이라 너는 알라 하나님의 벌하심이 네 죄보다 경하니라

11:6 Dan semoga engkau diberitahu oleh-Nya, bahwa hikmat itu banyak seginya, dan tak dapat dimengerti manusia. Maka sadarlah engkau bahwa deritamu tak berapa, dibandingkan dengan hukuman yang layak kauterima.

11:7 ○ 네가 하나님의 오묘를 어찌 능히 측량하며 전능자를 어찌 능히 온전히 알겠느냐

11:7 Masakan hakekat Allah dapat kauselami? Masakan mampu kuasa-Nya engkau fahami?

11:8 하늘보다 높으시니 네가 어찌 하겠으며 음부보다 깊으시니 네가 어찌 알겠느냐

11:8 Kuasa-Nya lebih tinggi daripada angkasa; tak dapat engkau menjangkau dan meraihnya. Kuasa-Nya lebih dalam dari dunia orang mati, tak dapat kaumengerti sama sekali.

11:9 그 도량은 땅보다 크고 바다보다 넓으니라

11:9 Kuasa Allah lebih luas daripada buana, dan lebih lebar dari samudra raya.

11:10 하나님이 두루 다니시며 사람을 잡아 가두시고 개정하시면 누가 능히 막을소냐

11:10 Jika Ia menangkap dan membawamu ke mahkamah-Nya, maka siapa berani menghalangi tindakan-Nya?

11:11 하나님은 허망한 사람을 아시나니 악한 일은 상관치 않으시는 듯하나 다 보시느니라

11:11 Allah mengenali orang yang suka berdusta; kejahatan mereka tak luput dari mata-Nya.

11:12 허망한 사람은 지각이 없나니 그 출생함이 들나귀 새끼 같으니라

11:12 Kalau induk keledai liar melahirkan keledai jinak, barulah orang bodoh menjadi bijak.

11:13 만일 네가 마음을 바로 정하고 주를 향하여 손을 들 때에

11:13 Ayub, bersihkanlah hatimu, menyesallah! Berdoalah kepada Allah!

11:14 네 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라 불의로 네 장막에 거하지 못하게 하라

11:14 Hilangkanlah dosa dari hatimu dan jauhkanlah kejahatan dari rumahmu!

11:15 그리하면 네가 정녕 흠 없는 얼굴을 들게 되고 굳게 서서 두려움이 없으리니

11:15 Maka kau boleh menghadapi hidup dengan tabah dan gagah; kau akan berdiri teguh dan tak perlu merasa gelisah,

11:16 곧 네 환난을 잊을 것이라 네가 추억할지라도 물이 흘러감 같을 것이며

11:16 bahkan deritamu tidak lagi kaukenang; bagai banjir yang surut, dilupakan orang.

11:17 네 생명의 날이 대낮보다 밝으리니 어두움이 있다 할지라도 아침과 같이 될 것이요

11:17 Hidupmu akan menjadi lebih terang dari siang hari, dan saat-saat gelap dalam hidupmu secerah sinar pagi.

11:18 네가 소망이 있으므로 든든할지며 두루 살펴보고 안전히 쉬리니

11:18 Kau akan teguh dan penuh harapan; Allah akan melindungimu sehingga kau aman.

11:19 네가 누워도 두렵게 할 자가 없겠고 많은 사람이 네게 첨을 드리리라

11:19 Engkau tidak akan takut kepada seteru; banyak orang akan minta tolong kepadamu.

11:20 그러나 악한 자는 눈이 어두워서 도망할 곳을 찾지 못하리니 그의 소망은 기운이 끊침이리라

11:20 Tapi orang jahat akan memandang kebingungan, sebab bagi mereka tak ada pertolongan. Satu-satunya harapan mereka ialah agar ajal segera tiba."

  Yaub 12 / 욥기

12:1 욥이 대답하여 가로되

12:2 너희만 참으로 사람이로구나 너희가 죽으면 지혜도 죽겠구나

12:1 Ayub menjawab, "Memang, kamu ini mewakili umat manusia. Jika kamu mati, hikmat akan mati juga.

12:2 (12:1)

12:3 나도 너희 같이 총명이 있어 너희만 못하지 아니하니 그같은 일을 누가 알지 못하겠느냐

12:3 Aku pun manusia yang berakal budi; semua yang kamu katakan itu sudah kumengerti. Lagipula, siapa yang tak tahu semua itu? Jadi, jangan sangka kamu melebihi aku!

12:4 하나님께 불러 아뢰어 들으심을 입은 내가 이웃에게 웃음 받는 자가 되었으니 의롭고 순전한 자가 조롱거리가 되었구나

12:4 Aku ditertawakan teman dan sahabat, padahal aku ini benar dan tanpa cacat. Dahulu Allah menjawab doaku, bilamana aku berseru minta dibantu.

12:5 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나 재앙이 실족하는 자를 기다리는구나

12:5 Kamu menghina orang celaka, sedang hidupmu aman; orang yang hampir jatuh kamu beri pukulan.

12:6 강도의 장막은 형통하고 하나님을 진노케 하는 자가 평안하니 하나님이 그 손에 후히 주심이니라

12:6 Tetapi hidup perampok tidak terancam; orang yang berani menentang Allah, hidup tentram. Padahal dewa yang menjadi andalan mereka, hanyalah kekuatan sendiri saja.

12:7 ○ 이제 모든 짐승에게 물어 보라 그것들이 네게 가르치리라 공중의 새에게 물어 보라 그것들이 또한 네게 고하리라

12:7 Bertanyalah kepada burung dan binatang lainnya maka kamu akan diberi pengajaran oleh mereka.

12:8 땅에게 말하라 네게 가르치리라 바다의 고기도 네게 설명하리라

12:8 Mintalah keterangan kepada makhluk di bumi dan di lautan, maka kamu akan menerima penjelasan.

12:9 이것들 중에 어느 것이 여호와의 손이 이를 행하신 줄을 알지 못하랴

12:9 Siapa di antara semua itu tidak menyadari, bahwa pencipta mereka adalah Allah sendiri?

12:10 생물들의 혼과 인생들의 영이 다 그의 손에 있느니라

12:10 Dia mengatur hidup segala makhluk yang ada; Dia berkuasa atas nyawa setiap manusia.

12:11 입이 식물의 맛을 변별함 같이 귀가 말을 분변하지 아니하느냐

12:11 Seperti lidahku suka mengecap makanan yang nyaman, begitulah telingaku suka mendengar perkataan.

12:12 늙은 자에게는 지혜가 있고 장수하는 자에게는 명철이 있느니라

12:13 ○ 지혜와 권능이 하나님께 있고 모략과 명철도 그에게 속하였나니

12:12 Kabarnya, hikmat ada pada orang yang tinggi umurnya, tapi hikmat dan kekuatan ada pada Allah saja. Konon pengertian ada pada orang yang lanjut usia, namun pengertian dan wewenang ada pada Allah jua!

12:13 (12:12)

12:14 그가 헐으신즉 다시 세울 수 없고 사람을 가두신즉 놓이지 못하느니라

12:14 Apa yang dibongkar-Nya tak dapat dibangun lagi siapa yang ditawan-Nya tak dapat bebas kembali.

12:15 그가 물을 그치게 하신즉 곧 마르고 물을 내신즉 곧 땅을 뒤집나니

12:15 Ia membendung air, maka kering dan tandus semuanya; Ia melepaskannya mengalir, maka banjir melanda!

12:16 능력과 지혜가 그에게 있고 속은 자와 속이는 자가 다 그에게 속하였으므로

12:16 Allah itu kuat, tangguh dan jaya! Si penipu dan yang tertipu ada di bawah kekuasaan-Nya.

12:17 모사를 벌거벗겨 끌어가시며 재판장으로 어리석은 자가 되게 하시며

12:17 Dicabut-Nya hikmat para penguasa pemerintahan, dan para pemimpin dijadikan-Nya bahan tertawaan.

12:18 열왕의 맨 것을 풀어 그들의 허리를 동이시며

12:18 Digulingkan-Nya raja dan ditawan-Nya mereka;

12:19 제사장들을 벌거벗겨 끌어 가시고 권력이 있는 자를 넘어뜨리시며

12:19 direndahkan-Nya imam-imam dan para pemuka.

12:20 충성된 자의 말을 없이하시며 늙은 자의 지식을 빼앗으시며

12:20 Dibungkam-Nya orang yang fasih bicara, dicabut-Nya hikmat orang-orang tua.

12:21 방백들에게 멸시를 쏟으시며 강한 자의 띠를 푸시며

12:21 Dipermalukan-Nya orang yang terkemuka; diambil-Nya kedaulatan mereka yang berkuasa.

12:22 어두운 가운데서 은밀한 것을 드러내시며 죽음의 그늘을 광명한 데로 나오게 하시며

12:22 Diterangi-Nya tempat-tempat yang suram; disinari-Nya bayangan-bayangan hitam kelam.

12:23 만국을 커지게도 하시고 다시 멸하기도 하시며 열국으로 광대하게도 하시고 다시 사로잡히게도 하시며

12:23 Bangsa-bangsa dibuat-Nya berkembang dan makmur, lalu dibinasakan-Nya mereka sampai hancur.

12:24 만민의 두목들의 총명을 빼앗으시고 그들을 길 없는 거친 들로 유리하게 하시며

12:24 Dijadikan-Nya para pemimpin kebingungan, sehingga mereka mengembara tanpa tujuan.

12:25 빛 없이 캄캄한 데를 더듬게 하시며 취한 사람 같이 비틀거리게 하시느니라

12:25 Mereka meraba-raba di dalam kegelapan, dan terhuyung-huyung bagai orang mabuk minuman.

  Yaub 13 / 욥기

13:1 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 듣고 통달하였느니라

13:1 Semuanya itu pernah kulihat dan kudengar sendiri, dan sungguh-sungguh kufahami.

13:2 너희 아는 것을 나도 아노니 너희만 못한 내가 아니니라

13:2 Apa yang kamu tahu, aku pun tahu; jangan sangka aku kalah denganmu.

13:3 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라

13:3 Tetapi aku hendak bicara dengan Yang Mahakuasa; aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah.

13:4 너희는 거짓말을 지어내는 자요 다 쓸데 없는 의원이니라

13:4 Sebab kamu menutupi kebodohanmu dengan tipu, tak ubahnya seperti dukun-dukun palsu.

13:5 너희가 잠잠하고 잠잠하기를 원하노라 이것이 너희의 지혜일 것이니라

13:5 Seandainya kamu tidak bicara, mungkin kamu dianggap bijaksana.

13:6 너희는 나의 변론을 들으며 내 입술의 변명을 들어 보라

13:6 Maka dengarkanlah bantahanku; perhatikanlah pembelaanku.

13:7 너희가 하나님을 위하여 불의를 말하려느냐 그를 위하여 궤휼을 말하려느냐

13:7 Bolehkah demi Allah, kamu berdusta? Bolehkah kamu berbohong untuk kepentingan-Nya?

13:8 너희가 하나님의 낯을 좇으려느냐 그를 위하여 쟁론하려느냐

13:8 Bolehkah kamu memihak Allah, dan membela-Nya sebagai pengacara?

13:9 하나님이 너희를 감찰하시면 좋겠느냐 너희가 사람을 속임 같이 그를 속이려느냐

13:9 Jika Allah memeriksamu, akan baikkah hasilnya? Dapatkah kamu menipu-Nya seperti menipu manusia?

13:10 ○ 만일 가만히 낯을 좇을진대 그가 정녕 너희를 책망하시리니

13:10 Bila kamu memihak, walaupun dengan diam-diam, kamu akan dihukum Allah dengan kejam.

13:11 그 존귀가 너희를 두렵게 하지 않겠으며 그 위엄이 너희에게 임하지 않겠느냐

13:11 Apakah keagungan Allah tidak mengejutkan jiwamu? Apakah dahsyat-Nya tidak mengecutkan hatimu?

13:12 너희 격언은 재 같은 속담이요 너희의 방어하는 것은 토성이니라

13:12 Segala nasihatmu seperti debu yang tak berfaedah; pembelaanmu seperti tanah lempung yang mudah pecah.

13:13 너희는 잠잠하고 나를 버려두어 말하게 하라 무슨 일이 임하든지 내가 당하리라

13:13 Sebab itu diamlah, biarlah aku bicara! Aku tak perduli bagaimana pun akibatnya!

13:14 내가 어찌하여 내 살을 내 이로 물고 내 생명을 내 손에 두겠느냐

13:14 Aku siap mempertaruhkan nyawa!

13:15 그가 나를 죽이시리니 내가 소망이 없노라 그러나 그의 앞에서 내 행위를 변백하리라

13:15 Aku nekad sebab sudah putus asa! Jika Allah hendak membunuhku, aku berserah saja, namun akan kubela kelakuanku di hadapan-Nya.

13:16 사곡한 자는 그의 앞에 이르지 못하나니 이것이 나의 구원이 되리라

13:16 Mungkin karena keberanianku itu aku selamat, sebab orang jahat tak akan berani menghadap Allah!

13:17 너희는 들으라 내 말을 들으라 나의 설명을 너희 귀에 담을지니라

13:17 Sekarang dengarlah baik-baik perkataanku; perhatikanlah keteranganku.

13:18 보라 내가 내 사정을 진술하였거니와 내가 스스로 의로운 줄 아노라

13:18 Perkaraku sudah siap kukemukakan; aku yakin, tak dapat aku dipersalahkan!

13:19 나와 변론할 자가 누구이랴 그러면 내가 잠잠하고 기운이 끊어지리라

13:19 TUHAN, jika Engkau datang dan menuduh aku, aku akan diam dan menunggu ajalku.

13:20 오직 내게 이 두 가지 일을 행하지 마옵소서 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하오리니

13:20 Tapi kabulkanlah dua permohonanku ini, supaya aku berani menghadap-Mu lagi:

13:21 곧 주의 손을 내게 대지 마옵시며 주의 위엄으로 나를 두렵게 마옵실 것이니이다

13:21 berhentilah menyiksa aku, dan janganlah Kautimpa aku dengan kedahsyatan-Mu!

13:22 그리하시고 주는 나를 부르소서 내가 대답하리이다 혹 나로 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서

13:22 Bicaralah, maka akan kuberi jawaban. Atau biarlah aku bicara, lalu berilah balasan!

13:23 나의 불법과 죄가 얼마나 많으니이까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서

13:23 Berapa banyak salah dan dosa yang kulakukan? Segala pelanggaranku hendaknya Kausebutkan!

13:24 주께서 어찌하여 얼굴을 가리우시고 나를 주의 대적으로 여기시나이까

13:24 Mengapa Kau menghindar dan menyingkir daripadaku? Apa sebabnya Kauanggap aku sebagai musuh-Mu?

13:25 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀래시며 마른 검불을 따르시나이까

13:25 Aku hanya daun yang gugur kena angin lalu, masakan Kaugentarkan aku! Aku hanya jerami yang kering dan layu, mana boleh Kaukejar-kejar aku!

13:26 주께서 나를 대적하사 괴로운 일들을 기록하시며 나로 나의 어렸을 때에 지은 죄를 받게 하시오며

13:26 Kautentukan nasib yang pahit bagiku; Kaubalaskan kesalahanku di masa mudaku.

13:27 내 발을 착고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 한정하시나이다

13:27 Kakiku Kauikat dengan rantai besi; segala gerak-gerikku Kauawasi. Bahkan telapak kakiku, tak lepas dari pandangan-Mu.

13:28 나는 썩은 물건의 후패함 같으며 좀 먹은 의복 같으니이다

13:28 Maka aku menjadi rapuh seperti kayu yang busuk; seperti kain dimakan ngengat aku menjadi lapuk.

  Yaub 14 / 욥기

14:1 여인에게서 난 사람은 사는 날이 적고 괴로움이 가득하며

14:1 Sejak lahir manusia itu lemah, tidak berdaya; hidupnya singkat serta penuh derita.

14:2 그 발생함이 꽃과 같아서 쇠하여지고 그림자 같이 신속하여서 머물지 아니하거늘

14:2 Ia bersemi dan layu seperti kembang; lenyap seperti bayangan, terus menghilang.

14:3 이와 같은 자를 주께서 눈을 들어 살피시나이까 나를 주의 앞으로 이끌어서 심문하시나이까

14:3 Ya Allah, masakan Engkau mau memandangku, dan menghadapkan aku ke pengadilan-Mu!

14:4 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼 수 있으리이까 하나도 없나이다

14:4 Dapatkah manusia yang berdosa mendatangkan hal yang sempurna?

14:5 그 날을 정하셨고 그 달 수도 주께 있으므로 그 제한을 정하여 넘어가지 못하게 하셨사온즉

14:5 Jumlah umur manusia sudah Kautentukan; jumlah bulannya sudah Kaupastikan. Kautetapkan pula batas-batas hidupnya; tidak mungkin ia melangkahinya.

14:6 그에게서 눈을 돌이켜 그로 쉬게 하사 품군 같이 그 날을 마치게 하옵소서

14:6 Biarkanlah ia beristirahat, jangan ganggu dia; supaya ia dapat menikmati hidupnya sampai selesai tugasnya.

14:7 나무는 소망이 있나니 찍힐지라도 다시 움이 나서 연한 가지가 끊이지 아니하며

14:7 Masih ada harapan bagi pohon yang ditebang; ia akan bertunas lagi, lalu bercabang.

14:8 그 뿌리가 땅에서 늙고 줄기가 흙에서 죽을지라도

14:8 Meskipun di dalam tanah akarnya menjadi lapuk, dan tanggulnya mati karena busuk,

14:9 물 기운에 움이 돋고 가지가 발하여 새로 심은 것과 같거니와

14:9 tetapi bila disentuh air, ia tumbuh lagi; seperti tanaman muda, tunas-tunasnya muncul kembali.

14:10 사람은 죽으면 소멸되나니 그 기운이 끊어진즉 그가 어디 있느뇨

14:10 Tapi bila manusia mati, habis riwayatnya; ia meninggal dunia, lalu ke mana perginya?

14:11 물이 바다에서 줄어지고 하수가 잦아서 마름 같이

14:11 Seperti air menguap dari dalam telaga, seperti sungai surut sampai habis airnya,

14:12 사람이 누우면 다시 일어나지 못하고 하늘이 없어지기까지 눈을 뜨지 못하며 잠을 깨지 못하느니라

14:12 begitu pula manusia yang telah mati: ia tidak akan dapat bangkit kembali. Ia tak akan terjaga selama langit masih ada, tak pernah lagi bangun dari tidurnya.

14:13 주는 나를 음부에 감추시며 주의 진노가 쉴 때까지 나를 숨기시고 나를 위하여 기한을 정하시고 나를 기억하옵소서

14:13 Sembunyikanlah aku di dalam dunia orang mati; lindungilah aku sampai Kau tidak marah lagi. Tapi tentukanlah waktu untuk mengingat diriku.

14:14 사람이 죽으면 어찌 다시 살리이까 나는 나의 싸우는 모든 날 동안을 참고 놓이기를 기다렸겠나이다

14:14 Sebab, apabila manusia mati, dapatkah ia hidup kembali? Hari demi hari aku menunggu sampai masa pahitku ini lalu.

14:15 주께서는 나를 부르셨겠고 나는 대답하였겠나이다 주께서는 주의 손으로 지으신 것을 아껴 보셨겠나이다

14:15 Maka Engkau akan memanggil aku, dan aku pun akan memberi jawaban; Engkau akan sayang lagi kepadaku, makhluk yang Kauciptakan.

14:16 그러하온데 이제 주께서 나의 걸음을 세시오니 나의 죄를 살피지 아니하시나이까

14:16 Lalu akan Kauawasi setiap langkahku, tapi tidak lagi Kauperhatikan dosaku.

14:17 내 허물을 주머니에 봉하시고 내 죄악을 싸매시나이다

14:17 Dosaku akan Kauampuni dan Kausingkirkan; salahku waktu dulu akan Kauhapuskan.

14:18 ○ 무너지는 산은 정녕 흩어지고 바위는 그 자리에서 옮겨가고

14:18 Kelak gunung-gunung akan runtuh dan porak poranda, dan gunung batu yang kokoh bergeser dari tempatnya.

14:19 물은 돌을 닳게 하고 넘치는 물은 땅의 티끌을 씻어버리나이다 이와 같이 주께서는 사람의 소망을 끊으시나이다

14:19 Batu-batu akan dikikis oleh air yang mengalir kuat; tanah akan dihanyutkan oleh hujan yang lebat. Demikianlah Kauhancurkan harapan manusia.

14:20 주께서 사람을 영영히 이기셔서 떠나게 하시며 그의 얼굴 빛을 변하게 하시고 쫓아보내시오니

14:20 Kaukalahkan dia untuk selama-lamanya; Kausuruh dia pergi dan Kauubah wajahnya.

14:21 그 아들이 존귀하나 그가 알지 못하며 비천하나 그가 깨닫지 못하나이다

14:21 Anak-anaknya menjadi orang mulia, tetapi ia tidak mengetahuinya. Dan apabila mereka menjadi hina, tak ada yang memberitahukan kepadanya.

14:22 오직 자기의 살이 아프고 자기의 마음이 슬플 뿐이니이다

14:22 Hanya nyeri tubuhnya yang dirasakannya; hanya pilu hatinya yang dideritanya."

  Yaub 15 / 욥기

15:1 데만 사람 엘리바스가 대답하여 가로되

15:2 지혜로운 자가 어찌 헛된 지식으로 대답하겠느냐 어찌 동풍으로 그 품에 채우겠느냐

15:3 어찌 유조치 아니한 이야기, 무익한 말로 변론하겠느냐

15:1 Maka Elifas menjawab, "Omong kosong, Ayub, cakapmu sungguh tiada arti! Tak ada orang arif yang menjawab seperti kau ini, tak akan ia membela dirinya dengan kata-kata yang tak ada maknanya.

15:2 :3 (15:1)

15:4 참으로 네가 하나님 경외하는 일을 폐하여 하나님 앞에 묵도하기를 그치게 하는구나

15:4 Seandainya omonganmu itu dituruti, tak seorang pun takut atau berdoa kepada Allah lagi.

15:5 네 죄악이 네 입을 가르치나니 네가 간사한 자의 혀를 택하였구나

15:5 Kata-katamu membuktikan bahwa engkau bersalah, tapi kejahatanmu kaututupi dengan bersilat lidah.

15:6 너를 정죄한 것은 내가 아니요 네 입이라 네 입술이 너를 쳐서 증거하느니라

15:6 Tak perlu engkau kutuduh dan persalahkan, sebab oleh kata-katamu sendiri kau diadukan.

15:7 ○ 네가 제일 처음 난 사람이냐 산들이 있기 전에 네가 출생하였느냐

15:7 Kaukira engkau manusia pertama yang dilahirkan? Hadirkah engkau ketika gunung-gunung diciptakan?

15:8 하나님의 모의를 네가 들었느냐 지혜를 홀로 가졌느냐

15:8 Apakah kau mendengar Allah membuat rencana-Nya? Apakah hanya engkau yang mempunyai hikmat manusia?

15:9 너의 아는 것이 무엇이기로 우리가 알지 못하겠느냐 너의 깨달은 것이 무엇이기로 우리에게는 없겠느냐

15:9 Segala yang kauketahui, kami pun ketahui; segala yang kaufahami, jelas pula bagi kami.

15:10 우리 중에는 머리가 세기도 하고 연로하기도 하여 네 부친보다 나이 많은 자가 있느니라

15:10 Hikmat ini kami terima dari orang yang beruban; mereka sudah ada sebelum ayahmu dilahirkan!

15:11 하나님의 위로와 네게 온유하게 하시는 말씀을 네가 어찌 작다 하느냐

15:11 Mengapa penghiburan Allah enggan kauterima? Kami bicara dengan sabar dan lembut atas nama-Nya.

15:12 어찌하여 네가 마음에 끌리며 네 눈을 번쩍여

15:12 Tetapi kau naik pitam, matamu menyala-nyala;

15:13 네 영으로 하나님을 반대하고 네 입으로 말들을 내느냐

15:13 kau marah kepada Allah dan membantah-Nya.

15:14 사람이 무엇이관대 깨끗하겠느냐 여인에게서 난 자가 무엇이관대 의롭겠느냐

15:14 Mungkinkah manusia sama sekali tak salah? Dapatkah ia dibenarkan di hadapan Allah?

15:15 하나님은 그 거룩한 자들을 믿지 아니하시나니 하늘이라도 그의 보시기에 부정하거든

15:15 Bahkan kepada malaikat pun Allah tidak percaya; mereka tidak suci pada pemandangan-Nya.

15:16 하물며 악을 짓기를 물 마심 같이 하는 가증하고 부패한 사람이겠느냐

15:16 Apalagi manusia yang bejat dan ternoda, yang meneguk kejahatan seperti air saja.

15:17 ○ 내가 네게 보이리니 나를 들으라 내가 본 것을 설명하리라

15:17 Dengar Ayub, kau akan kuterangkan sesuatu,

15:18 이는 곧 지혜로운 자들이 그 열조에게서 받아 숨기지 아니하고 전하여 온 것이라

15:18 yang diajarkan orang arif kepadaku. Ajaran itu diterimanya dari leluhurnya, dan diteruskan dengan lengkap kepada keturunannya.

15:19 이 땅은 그들에게만 주셨으므로 외인은 그들 중에 왕래하지 못하였었느니라

15:19 Waktu itu tak ada orang asing di negeri mereka; tak ada yang menyesatkan mereka dari Allah.

15:20 그 말에 이르기를 악인은 그 일평생에 고통을 당하며 강포자의 햇수는 작정되었으므로

15:20 Orang jahat yang menindas sesamanya, akan merasa cemas sepanjang hidupnya.

15:21 그 귀에는 놀라운 소리가 들리고 그 형통할 때에 멸망시키는 자가 그에게 임하리니

15:21 Bunyi-bunyi dahsyat memekakkan telinganya; di saat yang aman perampok datang menyerangnya.

15:22 그가 어두운 데서 나오기를 바라지 못하고 칼날의 기다림이 되느니라

15:22 Tak ada harapan baginya mengelak kegelapan, sebab pedang pembunuh mengejarnya pada setiap kesempatan.

15:23 그는 유리하며 식물을 구하여 이르기를 어디 있느냐 하며 흑암한 날이 가까운 줄을 스스로 아느니라

15:23 Burung-burung nasar menunggu saat kematiannya, mereka hendak melahap mayatnya. Maka sadarlah ia bahwa suramlah hari depannya.

15:24 환난과 고통이 그를 두렵게 하며 싸움을 준비한 왕처럼 그를 쳐서 이기리니

15:24 Bencana bagaikan raja perkasa, sudah siap hendak menyergapnya.

15:25 이는 그 손을 들어 하나님을 대적하며 교만하여 전능자를 배반함이니라

15:25 Begitulah nasib orang yang menantang Allah, dan berani melawan Yang Mahakuasa.

15:26 그는 목을 굳게 하고 두터운 방패로 하나님을 치려고 달려가나니

15:27 그 얼굴에는 살이 찌고 허리에는 기름이 엉기었고

15:26 Dengan sombong ia menyerbu dan melawan Allah; diangkatnya perisainya, ia pantang mengalah.

15:27 (15:26)

15:28 그는 황무한 성읍, 사람이 살지 아니하는 집, 돌 무더기가 될 곳에 거하였음이니라

15:28 Ia menetap di kota-kota yang porak-poranda, di rumah-rumah yang tak ada penghuninya. Kota-kota itu sudah ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan.

15:29 그는 부요하지 못하고 재산이 항상 있지 못하며 그 산업이 땅에서 증식하지 못할 것이며

15:29 Kekayaan orang itu akan hilang tanpa bekas; harta bendanya akan habis tandas.

15:30 흑암한 데를 떠나지 못하리니 불꽃이 그 가지를 말릴 것이라 하나님의 입김에 그가 떠나리라

15:30 Ia tak akan luput dari gelap gulita; api akan menghanguskan tunas-tunasnya. Ia akan musnah oleh hembusan mulut Allah.

15:31 그는 스스로 속아 허망한 것을 믿지 말 것은 허망한 것이 그의 보응이 될 것임이라

15:31 Jika ia percaya kepada yang tak berguna, akan tertipulah ia; dan imbalan yang akan diterimanya, tidak berguna juga.

15:32 그의 날이 이르기 전에 그 일이 이룰 것인즉 그 가지가 푸르지 못하리니

15:32 Sebelum tiba masanya, ia akan mati, seperti dahan layu yang tak dapat hijau lagi.

15:33 포도 열매가 익기 전에 떨어짐 같고 감람 꽃이 곧 떨어짐 같으리라

15:33 Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, seperti pohon zaitun yang rontok bunganya.

15:34 사곡한 무리는 결실이 없고 뇌물을 받는 자의 장막은 불 탈 것이라

15:34 Orang yang jahat tak akan berketurunan; habis terbakarlah rumah yang dibangunnya dari hasil suapan.

15:35 그들은 악한 생각을 배고 불의를 낳으며 마음에 궤휼을 예비한다 하였느니라

15:35 Itulah mereka yang merancangkan kejahatan dan melaksanakannya; tipu muslihat selalu terkandung dalam hatinya."

  Yaub 16 / 욥기

16:1 욥이 대답하여 가로되

16:2 이런 말은 내가 많이 들었나니 너희는 다 번뇌케 하는 안위자로구나

16:1 Tetapi Ayub menjawab, "Seringkali kudengar pendapat demikian; penghiburanmu hanyalah siksaan.

16:2 (16:1)

16:3 허망한 말이 어찌 끝이 있으랴 네가 무엇에 격동되어 이같이 대답하는고

16:3 Kapankah omong kosong itu kamu hentikan? Apa yang merangsang kamu untuk memberi jawaban?

16:4 나도 너희처럼 말할 수 있나니 가령 너희 마음이 내 마음 자리에 있다 하자 나도 말을 지어 너희를 치며 너희를 향하여 머리를 흔들 수 있느니라

16:4 Seandainya kamu ini aku, dan aku kamu, aku pun dapat bicara sama seperti itu. Kubanjiri kamu dengan penuturan; kepalaku akan kugeleng-gelengkan.

16:5 그래도 입으로 너희를 강하게 하며 입술의 위로로 너희의 근심을 풀었으리라

16:5 Hatimu akan kukuatkan dengan berbagai anjuran; kata-kataku akan memberi penghiburan.

16:6 ○ 내가 말하여도 내 근심이 풀리지 아니하나니 잠잠한들 어찌 평안하랴

16:6 Kalau aku bicara, deritaku tidak reda; jika aku berdiam diri, apa pula gunanya?

16:7 이제 주께서 나를 곤고케 하시고 나의 무리를 패괴케 하셨나이다

16:7 Allah, membuat aku kepayahan; seluruh keluargaku telah dibinasakan.

16:8 주께서 나를 시들게 하셨으니 이는 나를 향하여 증거를 삼으심이라 나의 파리한 모양이 일어나서 대면하여 나의 죄를 증거하나이다

16:8 Dia menentang dan menangkap aku. Sekarang kurus keringlah tubuhku, dan bagi banyak orang itulah buktinya bahwa aku telah berdosa.

16:9 그는 진노하사 나를 찢고 군박하시며 나를 향하여 이를 갈고 대적이 되어 뾰족한 눈으로 나를 보시고

16:9 Dengan geram Allah merobek-robek tubuhku; dengan sangat benci Ia memandang aku.

16:10 무리들은 나를 향하여 입을 벌리며 나를 천대하여 뺨을 치며 함께 모여 나를 대적하는구나

16:10 Orang-orang mengejek aku dengan mulut terbuka lebar; aku dikeroyok dan pipiku ditampar.

16:11 하나님이 나를 경건치 않은 자에게 붙이시며 악인의 손에 던지셨구나

16:11 Allah menyerahkan aku kepada orang durhaka; aku dijatuhkan-Nya ke tangan orang durjana.

16:12 내가 평안하더니 그가 나를 꺾으시며 내 목을 잡아던져 나를 부숴뜨리시며 나를 세워 과녁을 삼으시고

16:12 Tadinya hidupku aman dan sentosa, tapi Allah menyerang aku dengan tiba-tiba. Tengkukku dicengkeram-Nya dan aku dicampakkan; dijadikan-Nya aku sasaran untuk latihan.

16:13 그 살로 나를 사방으로 쏘아 인정 없이 내 허리를 뚫고 내 쓸개로 땅에 흘러나오게 하시는구나

16:13 Tanpa rasa iba Ia terus memanah aku, sehingga terburailah isi perutku.

16:14 그가 나를 꺾고 다시 꺾고 용사 같이 내게 달려드시니

16:14 Ia menyerbu seperti seorang pejuang, dan melukai aku dengan berulang-ulang.

16:15 내가 굵은 베를 꿰어매어 내 피부에 덮고 내 뿔을 티끌에 더럽혔구나

16:15 Aku memakai karung tanda kesedihan, dan duduk dalam debu karena dikalahkan.

16:16 내 얼굴은 울음으로 붉었고 내 눈꺼풀에는 죽음의 그늘이 있구나

16:16 Wajahku merah karena tangisku; kelopak mataku bengkak dan biru.

16:17 그러나 내 손에는 포학이 없고 나의 기도는 정결하니라

16:17 Tapi aku tidak melakukan kekerasan; nyata tuluslah doaku kepada TUHAN.

16:18 ○ 땅아 내 피를 가리우지 말라 나의 부르짖음으로 쉴 곳이 없게 되기를 원하노라

16:18 Hai bumi, kejahatan terhadapku jangan sembunyikan; jangan diamkan teriakku minta keadilan.

16:19 지금 나의 증인이 하늘에 계시고 나의 보인이 높은데 계시니라

16:19 Aku tahu bahwa Pembelaku ada di surga; Ia memberi kesaksian bahwa aku tak berdosa.

16:20 나의 친구는 나를 조롱하나 내 눈은 하나님을 향하여 눈물을 흘리고

16:20 Aku diejek teman-temanku dan ditertawakan; sambil menangis aku menghadap Allah minta bantuan.

16:21 사람과 하나님 사이에와 인자와 그 이웃 사이에 변백하시기를 원하노니

16:21 Ah, kiranya Allah sendiri membela aku di hadapan-Nya, seperti seorang yang rela membela sahabatnya.

16:22 수년이 지나면 나는 돌아오지 못할 길로 갈 것임이니라

16:22 Tahun-tahunku yang sisa tak banyak lagi; sebentar lagi aku pergi dan tak akan kembali.

  Yaub 17 / 욥기

17:1 나의 기운이 쇠하였으며 나의 날이 다하였고 무덤이 나를 위하여 예비되었구나

17:1 Ajalku sudah dekat, hampir putuslah napasku; hanyalah kuburan yang tinggal bagiku.

17:2 나를 조롱하는 자들이 오히려 나와 함께 있으므로 내 눈이 그들의 격동함을 항상 보는구나

17:2 Orang menjadikan aku bahan ejekan; kulihat betapa mereka melontarkan sindiran.

17:3 ○ 청컨대 보증물을 주시고 친히 나의 보주가 되옵소서 주 외에 나로 더불어 손을 칠 자가 누구리이까

17:3 Aku ini jujur, ya Allah. Percayalah padaku! Siapa lagi yang dapat menyokong perkataanku?

17:4 주께서 그들의 마음을 가리워 깨닫지 못하게 하셨사오니 그들을 높이지 아니하시리이다

17:4 Kaututup hati mereka sehingga tak mengerti; jangan sampai mereka menundukkan aku kini.

17:5 친구를 지적하여 해를 받게 한 자의 자식들은 눈이 멀지니라

17:5 Menurut pepatah, siapa mengadukan teman demi keuntungan, anak-anaknya sendiri akan menerima pembalasan.

17:6 ○ 하나님이 나로 백성의 이야기거리가 되게 하시니 그들이 내 얼굴에 침을 뱉는구나

17:6 Kini aku disindir dengan pepatah itu; mereka datang untuk meludahi mukaku.

17:7 내 눈은 근심으로 하여 어두워지고 나의 온 지체는 그림자 같구나

17:7 Mataku kabur karena dukacita; seluruh tubuhku kurus merana.

17:8 정직자는 이를 인하여 놀라고 무죄자는 사곡한 자를 인하여 분을 내나니

17:8 Orang yang saleh, terkejut dan heran; orang yang tak bersalah, menganggap aku tidak bertuhan.

17:9 그러므로 의인은 그 길을 독실히 행하고 손이 깨끗한 자는 점점 힘을 얻느니라

17:9 Orang yang baik dan yang tidak bersalah, makin yakin cara hidupnya berkenan kepada Allah.

17:10 너희는 다 다시 올지니라 내가 너희 중에서 지혜자를 찾을 수 없느니라

17:10 Tapi seandainya kamu semua datang ke mari, tak seorang bijaksana pun yang akan kudapati.

17:11 나의 날이 지나갔고 내 경영, 내 마음의 사모하는 바가 다 끊어졌구나

17:11 Hari-hariku telah lalu, gagallah segala rencanaku; hilang pula semua cita-cita hatiku.

17:12 그들은 밤으로 낮을 삼고 빛이 어두운데 가깝다 하는구나

17:12 Tetapi sahabat-sahabatku berkata, 'Malam itu siang dan terang hampir tiba.' Namun aku tahu dalam hatiku bahwa tetap gelaplah keadaanku.

17:13 내 소망이 음부로 내 집을 삼음에 있어서 침상을 흑암에 베풀고

17:13 Hanya dunia mautlah yang kuharapkan, di sanalah aku akan tidur dalam kegelapan.

17:14 무덤더러 너는 내 아비라, 구더기더러 너는 내 어미, 내 자매라 할진대

17:14 Kuburku kunamakan "Ayahku", dan cacing-cacing pemakan tubuhku kusebut "Ibu" dan "Saudara perempuanku".

17:15 나의 소망이 어디 있으며 나의 소망을 누가 보겠느냐

17:15 Di manakah harapan bagiku; siapa melihat adanya bahagia untukku?

17:16 흙 속에서 쉴 때에는 소망이 음부 문으로 내려갈 뿐이니라

17:16 Apabila aku turun ke dunia orang mati, aku tidak mempunyai harapan lagi."

  Yaub 18 / 욥기

18:1 수아 사람 빌닷이 대답하여 가로되

18:2 너희가 어느 때까지 말을 찾겠느냐 깨달으라 그 후에야 우리가 말하리라

18:1 Maka jawab Bildad, "Hai Ayub, kapankah kau habis bicara? Diamlah, dan dengarkanlah kini kami mau berkata-kata.

18:2 (18:1)

18:3 어찌하여 우리를 짐승으로 여기며 부정하게 보느냐

18:3 Mengapa kauanggap kami dungu, dan kausamakan kami dengan lembu?

18:4 너 분하여 스스로 찢는 자야 너를 위하여 땅이 버림을 당하겠느냐 바위가 그 자리에서 옮기겠느냐

18:4 Kemarahanmu hanya menyakiti dirimu. Haruskah untuk kepentinganmu bumi kehilangan penduduknya, dan gunung-gunung dipindahkan dari tempatnya?

18:5 ○ 악인의 빛은 꺼지고 그 불꽃은 빛나지 않을 것이요

18:5 Pelita orang jahat pasti dipadamkan; apinya tak akan pernah lagi dinyalakan.

18:6 그 장막 안의 빛은 어두워지고 그 위의 등불은 꺼질 것이요

18:6 Terang dalam kemahnya menjadi pudar; pelita penerangnya tidak lagi bersinar.

18:7 그 강한 걸음이 곤하여지고 그 베푼 꾀에 스스로 빠질 것이니

18:7 Langkahnya yang mantap menjadi terhuyung-huyung; rancangannya sendiri menyebabkan ia tersandung.

18:8 이는 그 발이 스스로 그물에 들어가고 얽는 줄을 밟음이며

18:8 Ia berjalan ke dalam jaring, maka tersangkutlah kakinya.

18:9 그 발뒤꿈치는 창애에 치이고 그 몸은 올무에 얽힐 것이며

18:9 Tumitnya terjerat oleh perangkap, sehingga tertangkaplah ia.

18:10 그를 동일 줄이 땅에 숨겼고 그를 빠뜨릴 함정이 길에 베풀렸으며

18:10 Di tanah, tersembunyi tali jerat; di jalan, terpasang jebak dan pikat.

18:11 무서운 것이 사방에서 그를 놀래고 그 뒤를 쫓아올 것이며

18:11 Orang jahat dikejutkan oleh kengerian dari segala arah; ketakutan mengikutinya langkah demi langkah.

18:12 그 힘은 기근을 인하여 쇠하고 그 곁에는 재앙이 기다릴 것이며

18:12 Dahulu ia kuat, kini ia merana; bencana menemaninya di mana-mana.

18:13 그의 백체가 먹히리니 곧 사망의 장자가 그 지체를 먹을 것이며

18:13 Kulitnya dimakan penyakit parah; lengan dan kakinya busuk bernanah.

18:14 그가 그 의뢰하던 장막에서 뽑혀서 무서움의 왕에게로 잡혀가고

18:14 Ia direnggut dari kemahnya, tempat ia merasa aman, lalu diseret untuk menghadap kematian.

18:15 그에게 속하지 않은 자가 그 장막에 거하리니 유황이 그 처소에 뿌려질 것이며

18:15 Kini siapa saja boleh tinggal dalam kemahnya, dan di situ ditaburkan belerang, pembasmi penyakitnya.

18:16 아래서는 그 뿌리가 마르고 위에서는 그 가지가 찍힐 것이며

18:16 Akar-akarnya gersang dan berkerut; ranting-rantingnya kering dan kisut.

18:17 그의 기념이 땅에서 없어지고 그의 이름이 거리에서 전함이 없을 것이며

18:17 Ia tak dikenal lagi di dalam maupun di luar kota; tak ada seorang pun yang masih ingat namanya.

18:18 그는 광명 중에서 흑암으로 몰려 들어가며 세상에서 쫓겨날 것이며

18:18 Dari terang ia diusir ke dalam kegelapan; dari dunia orang hidup ia dienyahkan.

18:19 그는 그 백성 가운데서 아들도 없고 손자도 없을 것이며 그의 거하던 곳에는 한 사람도 남은 자가 없을 것이라

18:19 Anak dan keturunan ia tak punya; di kampung halamannya seorang pun tak tersisa.

18:20 그의 날을 인하여 뒤에 오는 자가 앞선 자의 두려워하던 것 같이 놀라리라

18:20 Mendengar nasibnya penduduk di barat terkejut, sedang penduduk di timur gemetar karena takut.

18:21 불의한 자의 집이 이러하고 하나님을 알지 못하는 자의 처소도 그러하니라

18:21 Begitulah nasib orang durhaka, mereka yang tidak mengindahkan Allah."

  Yaub 19 / 욥기

19:1 욥이 대답하여 가로되

19:2 너희가 내 마음을 번뇌케 하며 말로 꺾기를 어느 때까지 하겠느냐

19:1 Tetapi Ayub menjawab, "Mengapa aku terus kamu kecam, dan kamu siksa dengan perkataan?

19:2 (19:1)

19:3 너희가 열 번이나 나를 꾸짖고 나를 학대하고도 부끄러워 아니하는구나

19:3 Berkali-kali kamu menghina aku, dan kamu aniaya aku tanpa rasa malu.

19:4 내가 과연 허물이 있었다 할지라도 그 허물이 내게만 있는 것이니

19:4 Seandainya salah perbuatanku, itu tidak merugikan kamu.

19:5 너희가 참으로 나를 향하여 자긍하며 내게 수치될 행위가 있다고 증명하려면 하려니와

19:5 Kamu pikir dirimu lebih baik daripadaku; susahku kamu anggap bukti kesalahanku.

19:6 하나님이 나를 굴하게 하시고 자기 그물로 나를 에워싸신 줄은 알아야 할지니라

19:6 Ketahuilah bahwa aku sedang disiksa Allah, dan ditangkap dalam perangkap-Nya.

19:7 ○ 내가 포학을 당한다고 부르짖으나 응답이 없고 간구할지라도 신원함이 없구나

19:7 Aku meronta karena kekejaman-Nya itu, tetapi tidak seorang pun yang memperhatikan aku. "Di mana keadilan," teriakku, tetapi tak ada yang mendengar aku.

19:8 그가 내 길을 막아 지나지 못하게 하시고 내 첩경에 흑암을 두셨으며

19:8 Allah menutup jalanku, aku tak dapat lewat, lorong-lorongku dibuat-Nya gelap pekat.

19:9 나의 영광을 벗기시며 나의 면류관을 머리에서 취하시고

19:9 Ia merampas hartaku semua, dan nama baikku dirusakkan-Nya.

19:10 사면으로 나를 헐으시니 나는 죽었구나 내 소망을 나무 뽑듯 뽑으시고

19:10 Ia menghantam aku dari segala jurusan, seperti orang mencabut akar dari tanaman, lalu membiarkannya merana dan layu, begitulah direnggut-Nya segala harapanku.

19:11 나를 향하여 진노하시고 원수 같이 보시는구나

19:11 Murka Allah kepadaku menyala-nyala; aku dianggap-Nya sebagai musuh-Nya.

19:12 그 군대가 일제히 나아와서 길을 수축하고 나를 치며 내 장막을 둘러 진 쳤구나

19:12 Pasukan-Nya menyerbu tanpa dapat dibendung; jalanku dihalangi, dan kemahku dikepung.

19:13 ○ 나의 형제들로 나를 멀리 떠나게 하시니 나를 아는 모든 사람이 내게 외인이 되었구나

19:13 Sanak saudaraku dijauhkan-Nya daripadaku; aku menjadi orang asing bagi semua kenalanku.

19:14 내 친척은 나를 버리며 가까운 친구는 나를 잊었구나

19:14 Kaum kerabatku semua menjauhkan diri; teman-temanku tak ingat kepadaku lagi.

19:15 내 집에 우거한 자와 내 계집종들은 나를 외인으로 여기니 내가 그들 앞에서 타국 사람이 되었구나

19:15 Hamba perempuanku lupa siapa aku, tuan mereka; dianggapnya aku orang yang belum dikenalnya.

19:16 내가 내 종을 불러도 대답지 아니하니 내 입으로 그에게 청하여야 하겠구나

19:16 Kupanggil hambaku, tapi ia tak menyahut, meskipun kubujuk dia dengan lembut.

19:17 내 숨을 내 아내가 싫어하며 내 동포들도 혐의하는구나

19:17 Istriku muak mencium bau napasku, saudara kandungku tak sudi mendekatiku.

19:18 어린 아이들이라도 나를 업신여기고 내가 일어나면 나를 조롱하는구나

19:18 Aku dihina oleh anak-anak di jalan; jika aku berdiri, aku ditertawakan.

19:19 나의 가까운 친구들이 나를 미워하며 나의 사랑하는 사람들이 돌이켜 나의 대적이 되었구나

19:19 Melihat aku, teman karibku merasa ngeri; aku ditinggalkan mereka yang kukasihi.

19:20 내 피부와 살이 뼈에 붙었고 남은 것은 겨우 잇꺼풀 뿐이로구나

19:20 Tubuhku tinggal kulit pembalut tulang; hampir saja aku mati dan nyawaku melayang.

19:21 나의 친구야 너희는 나를 불쌍히 여기라 나를 불쌍히 여기라 하나님의 손이 나를 치셨구나

19:21 Hai kawan-kawanku, kasihanilah aku, sebab tangan Allah memukul aku.

19:22 너희가 어찌하여 하나님처럼 나를 핍박하느냐 내 살을 먹고도 부족하냐

19:22 Allah terus menekan aku; mengapa kamu tiru Dia? Belum puaskah kamu menyiksa?

19:23 ○ 나의 말이 곧 기록되었으면, 책에 씌어졌으면,

19:23 Ah, kiranya kata-kataku dicatat, sehingga akan selalu diingat;

19:24 철필과 연으로 영영히 돌에 새겨졌으면 좋겠노라

19:24 kiranya dengan besi dipahat pada batu, supaya bertahan sepanjang waktu.

19:25 내가 알기에는 나의 구속자가 살아 계시니 후일에 그가 땅 위에 서실 것이라

19:25 Aku tahu bahwa di surga ada Pembelaku; akhirnya Ia akan datang menolong aku.

19:26 나의 이 가죽, 이것이 썩은 후에 내가 육체 밖에서 하나님을 보리라

19:26 Meskipun kulitku luka-luka dan pecah, tapi selama aku bertubuh, akan kupandang Allah.

19:27 내가 친히 그를 보리니 내 눈으로 그를 보기를 외인처럼 하지 않을 것이라 내 마음이 초급하구나

19:27 Dengan mataku sendiri Dia akan kulihat, dan bagiku Dia menjadi sahabat. Hatiku hancur sebab kamu berkata,

19:28 너희가 만일 이르기를 우리가 그를 어떻게 칠꼬 하며 또 이르기를 일의 뿌리가 그에게 있다 할진대

19:28 'Bagaimana caranya kita mendakwanya?' Kamu mencari alasan untuk membuat perkara.

19:29 너희는 칼을 두려워할지니라 분노는 칼의 형벌을 부르나니 너희가 심판이 있는 줄을 알게 되리라

19:29 Tetapi, kini takutlah kepada pedang! Sebab Allah murka dan menghukum orang berdosa; maka tahulah kamu, bahwa ada Allah yang mengadili manusia."

  Yaub 20 / 욥기

20:1 나아마 사람 소발이 대답하여 가로되

20:2 그러므로 내 생각이 내게 대답하나니 이는 내 중심이 초급함이니라

20:1 Lalu Zofar menjawab, "Hai Ayub, aku merasa tersinggung olehmu, kini aku ingin segera memberi jawabanku.

20:2 (20:1)

20:3 내가 나를 부끄럽게 하는 책망을 들었으므로 나의 슬기로운 마음이 내게 대답하는구나

20:3 Kata-katamu itu sungguh menghina, tetapi aku tahu bagaimana menjawabnya.

20:4 네가 알지 못하느냐 예로부터 사람이 이 세상에 있어 옴으로

20:4 Tetapi tahukah engkau bahwa dari zaman purba, sejak manusia mula-mula ditempatkan di dunia,

20:5 악인의 이기는 자랑도 잠시요 사곡한 자의 즐거움도 잠간이니라

20:5 kegembiraan orang jahat hanya sebentar saja, dan kesenangan orang durhaka sekejap mata?

20:6 그 높기가 하늘에 닿고 그 머리가 구름에 미칠지라도

20:6 Walaupun kebesarannya sampai ke angkasa, sehingga kepalanya menyentuh mega,

20:7 자기의 똥처럼 영원히 망할 것이라 그를 본 자가 이르기를 그가 어디 있느냐 하리라

20:7 namun ia akan lenyap selama-lamanya, menghilang dari dunia dengan cara yang terhina. Orang-orang yang pernah mengenal dia, akan bertanya, "Hai, ke mana perginya?"

20:8 그는 꿈 같이 지나가니 다시 찾을 수 없을 것이요 밤에 보이던 환상처럼 쫓겨가리니

20:8 Ia akan hilang seperti bayangan mimpi, lenyap seperti penglihatan di malam hari.

20:9 그를 본 눈이 다시 그를 보지 못할 것이요 그의 처소도 다시 그를 보지 못할 것이며

20:9 Ia tak tampak lagi oleh mata; ia tak ada lagi di tempat tinggalnya.

20:10 그의 자녀들이 가난한 자에게 은혜를 구하겠고 그도 얻은 재물을 자기 손으로 도로 줄 것이며

20:10 Yang dulu dicurinya dari orang tak punya harus diganti oleh anak-anaknya.

20:11 그 기골이 청년 같이 강장하나 그 기세가 그와 함께 흙에 누우리라

20:11 Walaupun ia muda dan perkasa, tapi sebentar lagi ia menjadi debu belaka.

20:12 ○ 그는 비록 악을 달게 여겨 혀 밑에 감추며

20:13 아껴서 버리지 아니하고 입에 물고 있을지라도

20:12 Alangkah manis kejahatan dalam mulutnya! Rasanya sayang untuk segera menelannya; sebab itu disimpannya di bawah lidahnya, supaya lama ia menikmatinya.

20:13 (20:12)

20:14 그 식물이 창자 속에서 변하며 뱃속에서 독사의 쓸개가 되느니라

20:14 Tapi makanan itu berubah di dalam perut, menjadi racun pahit pembawa maut.

20:15 그가 재물을 삼켰을지라도 다시 토할 것은 하나님이 그 배에서 도로 나오게 하심이니

20:15 Harta curian yang ditelannya, terpaksa dimuntahkannya; Allah mengeluarkannya dari dalam perutnya.

20:16 그가 독사의 독을 빨며 뱀의 혀에 죽을 것이라

20:16 Penjahat akan minum racun pembawa bencana, ia akan mati olehnya seperti digigit ular berbisa.

20:17 그는 강 곧 꿀과 엉긴 젖이 흐르는 강을 보지 못할 것이요

20:17 Tak akan ia menikmati minyak zaitun yang berlimpah, ataupun susu dan madu yang bertumpah ruah.

20:18 수고하여 얻은 것을 도로 주고 삼키지 못할 것이며 매매하여 얻은 재물로 즐거워하지 못하리니

20:18 Segala labanya harus dikembalikannya; hasil usahanya tak akan dinikmatinya.

20:19 이는 그가 가난한 자를 학대하고 버림이요 자기가 세우지 않은 집을 빼앗음이니라

20:19 Sebab ia menindas dan menterlantarkan orang yang tak punya; ia merampas rumah-rumah yang tidak dibangunnya.

20:20 ○ 그는 마음에 족한 줄을 알지 못하니 그 기뻐하는 것을 하나도 보존치 못하겠고

20:20 Karena serakahnya tak mengenal batas, maka ia tak akan menjadi puas.

20:21 남긴 것이 없이 몰수히 먹으니 그런즉 그 형통함이 오래지 못할 것이라

20:21 Jika ia makan semuanya dihabiskan, sebab itu kemakmurannya tidak bertahan.

20:22 풍족할 때에도 곤액이 이르리니 모든 고통하는 자의 손이 그에게 닿으리라

20:22 Ketika memuncak kemakmurannya, derita dan duka datang menimpanya.

20:23 그가 배를 불리려 할 때에 하나님이 맹렬한 진노를 내리시리니 밥 먹을 때에 그의 위에 비 같이 쏟으시리라

20:23 Ketika ia sibuk mengisi perutnya, Allah menjadi sangat murka dan menghukumnya.

20:24 그가 철 병기를 피할 때에는 놋활이 쏘아 꿸 것이요

20:24 Jika ia lari menghindar dari pedang baja, ia akan dilukai panah tembaga.

20:25 몸에서 그 살을 빼어 낸즉 번쩍번쩍하는 촉이 그 쓸개에서 나오고 큰 두려움이 그에게 임하느니라

20:25 Ia kena panah, sehingga luka; ujung panah yang berkilat menembus tubuhnya, maka ketakutan meliputi hatinya.

20:26 모든 캄캄한 것이 그의 보물을 위하여 쌓이고 사람이 피우지 않은 불이 그를 멸하며 그 장막에 남은 것을 사르리라

20:26 Hancurlah segala harta simpanannya; dia beserta seluruh keluarganya dimakan api yang tidak dinyalakan manusia.

20:27 하늘이 그의 죄악을 드러낼 것이요 땅이 일어나 그를 칠 것인즉

20:27 Langit menyingkapkan kejahatannya; bumi bangkit melawan dia.

20:28 그 가산이 패하여 하나님의 진노하시는 날에 흘러가리니

20:28 Segala kekayaannya akan musnah, karena luapan amarah Allah.

20:29 이는 악인이 하나님께 받을 분깃이요 하나님이 그에게 정하신 산업이니라

20:29 Itulah nasib orang yang durjana, nasib yang ditentukan Allah baginya."

#@#