성경전서 개역한글판 1956년
Bahasa Indonesia Sehari-hari
Bab  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  

  Amsal 1 / 잠언

1:1 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 잠언이라

1:1 Inilah petuah-petuah dari Salomo putra Daud, raja Israel.

1:2 이는 지혜와 훈계를 알게 하며 명철의 말씀을 깨닫게 하며

1:2 Tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana, dan tahu tata tertib hidup serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam.

1:3 지혜롭게, 의롭게, 공평하게, 정직하게, 행할 일에 대하여 훈계를 받게 하며

1:3 Petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil dan benar.

1:4 어리석은 자로 슬기롭게 하며 젊은 자에게 지식과 근신함을 주기 위한 것이니

1:4 Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda diajarnya menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa.

1:5 지혜 있는 자는 듣고 학식이 더할 것이요 명철한 자는 모략을 얻을 것이라

1:5 Dengan petuah-petuah ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya, dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan.

1:6 잠언과 비유와 지혜 있는 자의 말과 그 오묘한 말을 깨달으리라

1:6 Dengan demikian mereka dapat menyelami arti yang tersembunyi di dalam petuah dan memahami ucapan-ucapan orang bijaksana serta masalah-masalah yang diajukan oleh mereka.

1:7 ○ 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이어늘 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라

1:7 Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada TUHAN. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar.

1:8 내 아들아 네 아비의 훈계를 들으며 네 어미의 법을 떠나지 말라

1:8 Perhatikanlah apa yang dikatakan ayah ibumu kepadamu, anakku,

1:9 이는 네 머리의 아름다운 관이요 네 목의 금 사슬이니라

1:9 sebab ajaran-ajaran mereka menambah budi baikmu seperti hiasan kepala dan kalung memperindah rupamu.

1:10 ○ 내 아들아 악한 자가 너를 꾈지라도 좇지 말라

1:10 Kalau orang berdosa membujuk engkau, anakku, janganlah turuti bujukan mereka.

1:11 그들이 네게 말하기를 우리와 함께 가자 우리가 가만히 엎드렸다가 사람의 피를 흘리자 죄 없는 자를 까닭 없이 숨어 기다리다가

1:11 Seandainya mereka berkata, "Ayo, mari kita mencari orang dan mengeroyok dia. Untuk iseng-iseng, mari kita menyerang orang yang tak bersalah.

1:12 음부 같이 그들을 산 채로 삼키며 무덤에 내려가는 자 같게 통으로 삼키자

1:12 Sekarang mereka hidup senang dan sehat, tapi nanti mereka akan menjadi seperti orang yang setengah mati.

1:13 우리가 온갖 보화를 얻으며 빼앗은 것으로 우리 집에 채우리니

1:13 Kita ambil barang-barang mereka yang berharga, supaya rumah kita penuh dengan barang rampasan.

1:14 너는 우리와 함께 제비를 뽑고 우리가 함께 전대 하나만 두자 할지라도

1:14 Mari ikut! Nanti hasil curiannya kita bagi rata!"

1:15 내 아들아 그들과 함께 길에 다니지 말라 네 발을 금하여 그 길을 밟지 말라

1:15 Janganlah ikut dengan orang-orang yang demikian, anakku! Jauhilah mereka.

1:16 대저 그 발은 악으로 달려가며 피를 흘리는 데 빠름이니라

1:16 Mereka tidak dapat tinggal diam kalau belum berbuat jahat. Mereka ingin cepat-cepat membunuh.

1:17 무릇 새가 그물 치는 것을 보면 헛일이겠거늘

1:17 Sedangkan burung pun tidak akan masuk ke dalam jaring yang dibentangkan di depan matanya,

1:18 그들의 가만히 엎드림은 자기의 피를 흘릴 뿐이요 숨어 기다림은 자기의 생명을 해할 뿐이니

1:18 tetapi orang-orang jahat itu malah memasang jerat untuk dirinya sendiri--jerat yang akan mencelakakan mereka.

1:19 무릇 이를 탐하는 자의 길은 다 이러하여 자기의 생명을 잃게 하느니라

1:19 Memang, orang yang mencari nafkah dengan memakai kekerasan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri.

1:20 ○ 지혜가 길거리에서 부르며 광장에서 소리를 높이며

1:20 Dengarlah! Hikmat memanggil di jalan-jalan dan berteriak di lapangan-lapangan!

1:21 훤화하는 길 머리에서 소리를 지르며 성문 어귀와 성중에서 그 소리를 발하여 가로되

1:21 Ia berseru di pintu-pintu gerbang dan di tempat-tempat yang ramai:

1:22 너희 어리석은 자들은 어리석음을 좋아하며 거만한 자들은 거만을 기뻐하며 미련한 자들은 지식을 미워하니 어느 때까지 하겠느냐

1:22 "Hai orang-orang bebal! Sampai kapan kamu mau tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran?

1:23 나의 책망을 듣고 돌이키라 보라 내가 나의 신을 너희에게 부어 주며 나의 말을 너희에게 보이리라

1:23 Dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku.

1:24 내가 부를지라도 너희가 듣기 싫어하였고 내가 손을 펼지라도 돌아보는 자가 없었고

1:24 Kamu sudah kupanggil, namun kamu menolak dan tak mau menghiraukan.

1:25 도리어 나의 모든 교훈을 멸시하며 나의 책망을 받지 아니하였은즉

1:25 Semua nasihatku kamu abaikan dan teguranku kamu tolak.

1:26 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라

1:26 Karena itu, kalau kamu celaka, aku akan menertawakan kamu. Apabila kamu ketakutan, aku akan mengejek kamu.

1:27 너희의 두려움이 광풍 같이 임하겠고 너희의 재앙이 폭풍 같이 이르겠고 너희에게 근심과 슬픔이 임하리니

1:27 Ya, aku akan mengejek kamu apabila kamu cemas dan menderita karena ditimpa bencana yang datang seperti badai.

1:28 그 때에 너희가 나를 부르리라 그래도 내가 대답지 아니하겠고 부지런히 나를 찾으리라 그래도 나를 만나지 못하리니

1:28 Pada waktu itu kamu akan memanggil aku, tetapi aku tak akan menyahut. Kamu akan mencari aku ke mana-mana tetapi tak akan menemukan aku.

1:29 대저 너희가 지식을 미워하며 여호와 경외하기를 즐거워하지 아니하며

1:29 Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapat pengetahuan, dan enggan mentaati TUHAN.

1:30 나의 교훈을 받지 아니하고 나의 모든 책망을 업신여겼음이라

1:30 Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau memperhatikan teguran-teguranku.

1:31 그러므로 자기 행위의 열매를 먹으며 자기 꾀에 배부르리라

1:31 Karena itu, kamu akan merasakan akibat dari perbuatan-perbuatanmu dan rencana-rencanamu yang buruk.

1:32 어리석은 자의 퇴보는 자기를 죽이며 미련한 자의 안일은 자기를 멸망시키려니와

1:32 Orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku.

1:33 오직 나를 듣는 자는 안연히 살며 재앙의 두려움이 없이 평안하리라

1:33 Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara. Ia hidup dengan aman dan tak perlu takut."

  Amsal 2 / 잠언

2:1 내 아들아 네가 만일 나의 말을 받으며 나의 계명을 네게 간직하며

2:1 Terimalah ajaran-ajaranku, anakku, dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu.

2:2 네 귀를 지혜에 기울이며 네 마음을 명철에 두며

2:2 Perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya.

2:3 지식을 불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높이며

2:3 Ya, anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian.

2:4 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추인 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면

2:4 Carilah itu seperti mencari emas, dan kejarlah itu seperti mengejar harta yang terpendam.

2:5 여호와 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리니

2:5 Dengan demikian kau akan tahu apa artinya takut akan TUHAN dan kau akan mendapat pengetahuan tentang Allah.

2:6 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며

2:6 Tuhanlah yang memberikan hikmat; dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian.

2:7 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패가 되시나니

2:7 Kepada orang yang tulus dan tak bercela, diberikan-Nya pertolongan dan perlindungan.

2:8 대저 그는 공평의 길을 보호하시며 그 성도들의 길을 보전하려 하심이니라

2:8 TUHAN menjaga orang-orang yang berlaku adil, dan melindungi mereka yang mencintai Dia.

2:9 그런즉 네가 공의와 공평과 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라

2:9 Kalau engkau menuruti aku, anakku, engkau akan tahu apa yang adil, jujur dan baik. Kau akan tahu juga bagaimana caranya kau harus hidup.

2:10 곧 지혜가 네 마음에 들어가며 지식이 네 영혼에 즐겁게 될 것이요

2:10 Kau akan menjadi bijaksana, dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu.

2:11 근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하여

2:11 Pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu,

2:12 악한 자의 길과 패역을 말하는 자에게서 건져내리라

2:12 serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik, dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat.

2:13 이 무리는 정직한 길을 떠나 어두운 길로 행하며

2:13 Mereka tak mau mengikuti cara hidup yang baik; mereka mengambil jalan yang gelap dan penuh dosa.

2:14 행악하기를 기뻐하며 악인의 패역을 즐거워하나니

2:14 Mereka mendapatkan kesenangan dari perbuatan mereka yang jahat.

2:15 그 길은 구부러지고 그 행위는 패역하리라

2:15 Mereka curang dan cara hidup mereka serong.

2:16 지혜가 또 너를 음녀에게서, 말로 호리는 이방 계집에게서 구원하리니

2:16 Engkau, anakku, akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis.

2:17 그는 소시의 짝을 버리며 그 하나님의 언약을 잊어버린 자라

2:17 Wanita itu tidak setia kepada suaminya dan telah melupakan janjinya kepada Allah.

2:18 그 집은 사망으로, 그 길은 음부로 기울어졌나니

2:18 Kalau engkau ke rumahnya berarti engkau menuju kematian. Pergi ke sana sama saja dengan pergi ke dunia orang mati.

2:19 누구든지 그에게로 가는 자는 돌아오지 못하며 또 생명 길을 얻지 못하느니라

2:19 Orang yang pergi kepadanya tidak pernah ada yang kembali ke jalan yang menuju kehidupan.

2:20 지혜가 너로 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니

2:20 Karena itu, anakku, ikutilah teladan orang baik, dan hiduplah menurut kemauan Allah.

2:21 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라

2:21 Sebab, orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh TUHAN.

2:22 그러나 악인은 땅에서 끊어지겠고 궤휼한 자는 땅에서 뽑히리라

2:22 Tetapi orang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu, seperti rumput dicabut dari tanah.

  Amsal 3 / 잠언

3:1 내 아들아 나의 법을 잊어버리지 말고 네 마음으로 나의 명령을 지키라

3:1 Janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu, anakku. Ingatlah selalu akan perintahku,

3:2 그리하면 그것이 너로 장수하여 많은 해를 누리게 하며 평강을 더하게 하리라

3:2 supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu.

3:3 인자와 진리로 네게서 떠나지 않게 하고 그것을 네 목에 매며 네 마음판에 새기라

3:3 Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu,

3:4 그리하면 네가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라

3:4 supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia.

3:5 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 네 명철을 의지하지 말라

3:5 Percayalah kepada TUHAN dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri.

3:6 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라

3:6 Ingatlah pada TUHAN dalam segala sesuatu yang kaulakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik.

3:7 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다 여호와를 경외하며 악을 떠날지어다

3:7 Janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya; taatilah TUHAN dan jauhilah yang jahat.

3:8 이것이 네 몸에 양약이 되어 네 골수로 윤택하게 하리라

3:8 Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu.

3:9 네 재물과 네 소산물의 처음 익은 열매로 여호와를 공경하라

3:9 Hormatilah TUHAN dengan mempersembahkan kepada-Nya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu,

3:10 그리하면 네 창고가 가득히 차고 네 즙틀에 새 포도즙이 넘치리라

3:10 maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum, dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempat untuk menyimpannya.

3:11 ○ 내 아들아 여호와의 징계를 경히 여기지 말라 그 꾸지람을 싫어하지 말라

3:11 Apabila TUHAN menghajar engkau, anakku, terimalah itu sebagai suatu peringatan, dan jangan hatimu kesal terhadap didikan-Nya itu.

3:12 대저 여호와께서 그 사랑하시는 자를 징계하시기를 마치 아비가 그 기뻐하는 아들을 징계함 같이 하시느니라

3:12 TUHAN menghajar orang yang dicintai-Nya, sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya.

3:13 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니

3:13 Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian.

3:14 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라

3:14 Keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak, dan lebih berharga dari emas.

3:15 지혜는 진주보다 귀하니 너의 사모하는 모든 것으로 이에 비교할 수 없도다

3:15 Hikmat lebih berharga daripada batu permata; semua yang kauidamkan tak dapat menyamainya.

3:16 그 우편 손에는 장수가 있고 그 좌편 손에는 부귀가 있나니

3:16 Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan dan kehormatan.

3:17 그 길은 즐거운 길이요 그 첩경은 다 평강이니라

3:17 Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera.

3:18 지혜는 그 얻은 자에게 생명나무라 지혜를 가진 자는 복되도다

3:18 Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia.

3:19 여호와께서는 지혜로 땅을 세우셨으며 명철로 하늘을 굳게 펴셨고

3:19 Dengan hikmat, TUHAN menciptakan bumi; dengan akal budi-Nya Ia membentangkan langit di tempat-Nya.

3:20 그 지식으로 해양이 갈라지게 하셨으며 공중에서 이슬이 내리게 하셨느니라

3:20 Dengan pengetahuan-Nya Ia membuat sumber-sumber air di bawah tanah pecah dan mengalirkan airnya serta awan di langit mencurahkan air ke bumi.

3:21 내 아들아 완전한 지혜와 근신을 지키고 이것들로 네 눈 앞에서 떠나지 않게 하라

3:21 Sebab itu, berpeganglah pada hikmat dan pada pertimbangan yang matang, anakku! Jangan sekali-kali melepaskannya,

3:22 그리하면 그것이 네 영혼의 생명이 되며 네 목에 장식이 되리니

3:22 maka hidupmu akan terpelihara--indah dan menyenangkan.

3:23 네가 네 길을 안연히 행하겠고 네 발이 거치지 아니하겠으며

3:23 Engkau akan berjalan dengan aman, dan tidak akan tersandung.

3:24 네가 누울 때에 두려워하지 아니하겠고 네가 누운즉 네 잠이 달리로다

3:24 Engkau akan pergi tidur tanpa merasa takut, dan engkau tidur nyenyak sepanjang malam.

3:25 너는 창졸간의 두려움이나 악인의 멸망이 임할 때나 두려워하지 말라

3:25 Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai, dan melanda orang-orang jahat.

3:26 대저 여호와는 너의 의지할 자이시라 네 발을 지켜 걸리지 않게 하시리라

3:26 TUHAN akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap.

3:27 ○ 네 손이 선을 베풀 힘이 있거든 마땅히 받을 자에게 베풀기를 아끼지 말며

3:27 Jika kau mempunyai kemampuan untuk berbuat baik kepada orang yang memerlukan kebaikanmu, janganlah menolak untuk melakukan hal itu.

3:28 네게 있거든 이웃에게 이르기를 갔다가 다시 오라 내일 주겠노라 하지 말며

3:28 Janganlah menyuruh sesamamu menunggu sampai besok, kalau pada saat ini juga engkau dapat menolongnya.

3:29 네 이웃이 네 곁에서 안연히 살거든 그를 모해하지 말며

3:29 Janganlah merencanakan sesuatu yang merugikan sesamamu yang tinggal di dekatmu dan mempercayaimu.

3:30 사람이 네게 악을 행하지 아니하였거든 까닭 없이 더불어 다투지 말며

3:30 Jangan bertengkar tanpa sebab dengan seseorang yang tak pernah berbuat jahat kepadamu.

3:31 포학한 자를 부러워하지 말며 그 아무 행위든지 좇지 말라

3:31 Jangan iri terhadap orang yang menggunakan kekerasan, dan jangan meniru tingkah laku mereka.

3:32 대저 패역한 자는 여호와의 미워하심을 입거니와 정직한 자에게는 그의 교통하심이 있으며

3:32 Sebab, TUHAN membenci orang yang berbuat jahat, tetapi Ia akrab dengan orang yang lurus hidupnya.

3:33 악인의 집에는 여호와의 저주가 있거니와 의인의 집에는 복이 있느니라

3:33 TUHAN mengutuk rumah orang jahat, tetapi memberkati rumah orang yang taat kepada-Nya.

3:34 진실로 그는 거만한 자를 비웃으시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸시나니

3:34 TUHAN membenci orang yang tinggi hati, tetapi memberkati orang yang rendah hati.

3:35 지혜로운 자는 영광을 기업으로 받거니와 미련한 자의 현달함은 욕이 되느니라

3:35 Orang bijaksana akan bertambah harum namanya, sedangkan orang bodoh semakin tercela.

  Amsal 4 / 잠언

4:1 아들들아 아비의 훈계를 들으며 명철을 얻기에 주의하라

4:1 Hai anak-anak, dengarkanlah nasihat ayahmu! Perhatikanlah itu, maka engkau akan menjadi arif.

4:2 내가 선한 도리를 너희에게 전하노니 내 법을 떠나지 말라

4:2 Yang kuajarkan kepadamu ini baik, sebab itu janganlah kau meremehkannya.

4:3 나도 내 아버지에게 아들이었었으며 내 어머니 보기에 유약한 외아들이었었노라

4:3 Ketika aku masih kecil, anak tunggal orang tuaku,

4:4 아버지가 내게 가르쳐 이르기를 내 말을 네 마음에 두라 내 명령을 지키라 그리하면 살리라

4:4 aku diajar oleh ayahku. Ia berkata, "Ingatlah akan nasihat-nasihatku, janganlah sekali-kali kau melupakannya. Jalankanlah petunjuk-petunjukku, supaya hidupmu bahagia.

4:5 지혜를 얻으며 명철을 얻으라 내 입의 말을 잊지 말며 어기지 말라

4:5 Jadilah bijaksana dan cerdas! Ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya."

4:6 지혜를 버리지 말라 그가 너를 보호하리라 그를 사랑하라 그가 너를 지키리라

4:6 Hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu; cintailah dia maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman.

4:7 지혜가 제일이니 지혜를 얻으라 무릇 너의 얻은 것을 가져 명철을 얻을지니라

4:7 Hal terpenting yang harus pertama-tama kaulakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apa pun yang kaukejar, yang terutama ialah berusahalah untuk mendapat pengertian.

4:8 그를 높이라 그리하면 그가 너를 높이 들리라 만일 그를 품으면 그가 너를 영화롭게 하리라

4:8 Junjunglah hikmat, maka engkau akan ditinggikan olehnya. Rangkullah dia, maka ia akan mendatangkan kehormatan kepadamu.

4:9 그가 아름다운 관을 네 머리에 두겠고 영화로운 면류관을 네게 주리라 하였느니라

4:9 Ia akan memberikan kepadamu karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkotamu.

4:10 ○ 내 아들아 들으라 내 말을 받으라 그리하면 네 생명의 해가 길리라

4:10 Dengarkan aku, anakku! Perhatikanlah baik-baik nasihat-nasihatku, maka umurmu akan panjang.

4:11 내가 지혜로운 길로 네게 가르쳤으며 정직한 첩경으로 너를 인도하였은즉

4:11 Aku sudah mengajarkan hikmat kepadamu dan menunjukkan cara hidup yang benar.

4:12 다닐 때에 네 걸음이 곤란하지 아니하겠고 달려갈 때에 실족하지 아니하리라

4:12 Kalau engkau hidup demikian, maka engkau tidak akan terhalang pada waktu berjalan, dan tak akan tersandung pada waktu berlari.

4:13 훈계를 굳게 잡아 놓치지 말고 지키라 이것이 네 생명이니라

4:13 Ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kauterima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil.

4:14 사특한 자의 첩경에 들어가지 말며 악인의 길로 다니지 말지어다

4:14 Jangan menuruti cara hidup orang jahat, dan jangan meniru perbuatan mereka.

4:15 그 길을 피하고 지나가지 말며 돌이켜 떠나갈지어다

4:15 Janganlah menaruh perhatianmu kepada mereka. Jauhilah mereka dan jalanlah terus!

4:16 그들은 악을 행하지 못하면 자지 못하며 사람을 넘어뜨리지 못하면 잠이 오지 아니하며

4:16 Orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan yang tidak baik. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang lain.

4:17 불의의 떡을 먹으며 강포의 술을 마심이니라

4:17 Kejahatan dan kekejaman adalah seperti makanan dan minuman bagi mereka.

4:18 의인의 길은 돋는 햇볕 같아서 점점 빛나서 원만한 광명에 이르거니와

4:19 악인의 길은 어둠 같아서 그가 거쳐 넘어져도 그것이 무엇인지 깨닫지 못하느니라

4:18 Jalan orang jahat gelap seperti kelamnya malam. Mereka tersandung dan jatuh tanpa mengetahuinya. Sebaliknya,jalan yang dilalui orang baik adalah seperti terbitnya matahari; makin lama makin terang, sampai akhirnya menjadi terang benderang.

4:19 (4:18)

4:20 ○ 내 아들아 내 말에 주의하며 나의 이르는 것에 네 귀를 기울이라

4:20 Perhatikanlah kata-kataku, anakku! Dengarkan nasihat-nasihatku.

4:21 그것을 네 눈에서 떠나게 말며 네 마음 속에 지키라

4:21 Janganlah membuangnya, melainkan simpanlah selalu di dalam hatimu.

4:22 그것은 얻는 자에게 생명이 되며 그 온 육체의 건강이 됨이니라

4:22 Orang yang memahaminya akan hidup dan menjadi sehat.

4:23 무릇 지킬 만한 것보다 더욱 네 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이니라

4:23 Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.

4:24 궤휼을 네 입에서 버리며 사곡을 네 입술에서 멀리하라

4:24 Janganlah sekali-kali mengucapkan sesuatu yang tidak benar. Jauhkanlah ucapan-ucapan dusta dan kata-kata yang dimaksud untuk menyesatkan orang.

4:25 네 눈은 바로 보며 네 눈꺼풀은 네 앞을 곧게 살펴

4:25 Hendaklah wajahmu memancarkan kejujuran hatimu; tak perlu engkau berlaku seolah-olah ada udang di balik batu.

4:26 네 발의 행할 첩경을 평탄케 하며 네 모든 길을 든든히 하라

4:26 Pikirlah baik-baik sebelum berbuat, maka engkau akan berhasil dalam segala usahamu.

4:27 우편으로나 좌편으로나 치우치지 말고 네 발을 악에서 떠나게 하라

4:27 Jauhilah yang jahat, dan hiduplah dengan jujur. Janganlah sekali-kali menyimpang dari jalan yang benar.

  Amsal 5 / 잠언

5:1 내 아들아 내 지혜에 주의하며 내 명철에 네 귀를 기울여서

5:1 Anakku, dengarkanlah aku! Perhatikanlah kebijaksanaanku dan pengertian yang kuajarkan kepadamu,

5:2 근신을 지키며 네 입술로 지식을 지키도록 하라

5:2 supaya engkau tahu bagaimana engkau harus membawa diri dan berbicara sebagai orang yang berpengetahuan.

5:3 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며 그 입은 기름보다 미끄러우나

5:3 Perempuan nakal, mulutnya semanis madu dan kata-katanya memikat hati,

5:4 나중은 쑥 같이 쓰고 두 날 가진 칼 같이 날카로우며

5:4 tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan.

5:5 그 발은 사지로 내려가며 그 걸음은 음부로 나아가나니

5:5 Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati; jalan yang ditempuhnya menuju kepada maut.

5:6 그는 생명의 평탄한 길을 찾지 못하며 자기 길이 든든치 못하여도 그것을 깨닫지 못하느니라

5:6 Ia tidak tetap pada jalan yang menuju hidup; tanpa diketahuinya ia telah menyimpang dari jalan itu.

5:7 그런즉 아들들아 나를 들으며 내 입의 말을 버리지 말고

5:7 Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah kata-kataku dan janganlah mengabaikannya.

5:8 네 길을 그에게서 멀리하라 그 집 문에도 가까이 가지 말라

5:8 Jauhilah wanita yang demikian! Bahkan jangan mendekati rumahnya.

5:9 두렵건대 네 존영이 남에게 잃어버리게 되며 네 수한이 잔포자에게 빼앗기게 될까 하노라

5:9 Kalau engkau bergaul dengan wanita itu, engkau akan kehilangan kehormatanmu dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu oleh orang yang tidak kenal belas kasihan.

5:10 두렵건대 타인이 네 재물로 충족하게 되며 네 수고한 것이 외인의 집에 있게 될까 하노라

5:10 Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain, dan hasil jerih payahmu menjadi milik orang yang tidak kaukenal.

5:11 두렵건대 마지막에 이르러 네 몸, 네 육체가 쇠패할 때에 네가 한탄하여

5:11 Akhirnya engkau akan mengeluh, apabila badanmu habis dimakan penyakit.

5:12 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음이 꾸지람을 가벼이 여기고

5:12 Lalu engkau akan berkata, "Ah, kenapa aku membenci nasihat? Kenapa aku tidak mau ditegur?

5:13 내 선생의 목소리를 청종치 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던고

5:13 Aku tak mau mendengarkan guru-guruku dan tidak mau menuruti mereka.

5:14 많은 무리들이 모인 중에서 모든 악에 거의 빠지게 되었었노라 하게 될까 하노라

5:14 Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat."

5:15 ○ 너는 네 우물에서 물을 마시며 네 샘에서 흐르는 물을 마시라

5:15 Sebab itu, setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja.

5:16 어찌하여 네 샘물을 집 밖으로 넘치게 하겠으며 네 도랑물을 거리로 흘러가게 하겠느냐

5:16 Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu.

5:17 그 물로 네게만 있게 하고 타인으로 더불어 그것을 나누지 말라

5:17 Kenikmatan itu khusus untuk engkau dengan istrimu, tidak dengan orang lain.

5:18 네 샘으로 복되게 하라 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라

5:18 Sebab itu, hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri; carilah kenikmatan pada gadis yang telah kaunikahi--

5:19 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노루 같으니 너는 그 품을 항상 족하게 여기며 그 사랑을 항상 연모하라

5:19 gadis jelita dan lincah seperti kijang. Biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau.

5:20 내 아들아 어찌하여 음녀를 연모하겠으며 어찌하여 이방 계집의 가슴을 안겠느냐

5:20 Apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku? Untuk apa menggauli perempuan nakal?

5:21 대저 사람의 길은 여호와의 눈 앞에 있나니 그가 그 모든 길을 평탄케 하시느니라

5:21 TUHAN melihat segala-galanya yang dilakukan oleh manusia. Ke mana pun manusia pergi TUHAN mengawasinya.

5:22 악인은 자기의 악에 걸리며 그 죄의 줄에 매이나니

5:22 Dosa orang jahat bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri.

5:23 그는 훈계를 받지 아니함을 인하여 죽겠고 미련함이 많음을 인하여 혼미하게 되느니라

5:23 Ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa dia kepada kehancuran.

  Amsal 6 / 잠언

6:1 내 아들아 네가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보증하였으면

6:1 Anakku, barangkali kau pernah berjanji kepada seseorang untuk menanggung utangnya.

6:2 네 입의 말로 네가 얽혔으며 네 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라

6:2 Dan boleh jadi kau telah terjerat oleh kata-katamu dan terjebak oleh janjimu sendiri.

6:3 내 아들아 네가 네 이웃의 손에 빠졌은즉 이같이 하라 너는 곧 가서 겸손히 네 이웃에게 간구하여 스스로 구원하되

6:3 Kalau benar begitu, anakku, engkau sudah berada dalam kekuasaan orang itu. Tetapi inilah caranya kau dapat lolos: cepatlah pergi kepada orang itu; mintalah dengan sangat supaya ia mau membebaskan engkau.

6:4 네 눈으로 잠들게 하지 말며 눈꺼풀로 감기게 하지 말고

6:4 Janganlah pergi tidur dahulu, dan jangan beristirahat.

6:5 노루가 사냥군의 손에서 벗어나는 것 같이, 새가 그물 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라

6:5 Lepaskanlah dirimu dari perangkap itu seperti burung atau kijang melepaskan diri dari pemburu.

6:6 ○ 게으른 자여 개미에게로 가서 그 하는 것을 보고 지혜를 얻으라

6:6 Orang yang malas harus memperhatikan cara hidup semut dan belajar daripadanya.

6:7 개미는 두령도 없고 간역자도 없고 주권자도 없으되

6:7 Semut tidak punya pemimpin, tidak punya penguasa atau pengawas,

6:8 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때에 양식을 모으느니라

6:8 tetapi selama musim menuai mereka mengumpulkan bekal untuk musim paceklik.

6:9 게으른 자여 네가 어느 때까지 눕겠느냐 네가 어느 때에 잠이 깨어 일어나겠느냐

6:9 Sampai kapan si pemalas itu mau tidur? Kapankah ia mau bangun?

6:10 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 눕자 하면

6:10 Ia duduk berpangku tangan untuk beristirahat, dan ia berkata, "Ah, aku tidur sejenak, aku mengantuk."

6:11 네 빈궁이 강도 같이 오며 네 곤핍이 군사 같이 이르리라

6:11 Tetapi sementara ia tidur, ia ditimpa kekurangan dan kemiskinan yang datang seperti perampok bersenjata.

6:12 ○ 불량하고 악한 자는 그 행동에 궤휼한 입을 벌리며

6:12 Orang jahat dan kurang ajar membohong ke mana-mana.

6:13 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질로 알게 하며

6:13 Ia bermain mata dan membuat isyarat untuk menipu.

6:14 그 마음에 패역을 품으며 항상 악을 꾀하여 다툼을 일으키는 자라

6:14 Pikirannya yang busuk penuh dengan rencana jahat dan menimbulkan pertengkaran di mana-mana.

6:15 그러므로 그 재앙이 갑자기 임한즉 도움을 얻지 못하고 당장에 패망하리라

6:15 Semuanya itu akan menyebabkan kecelakaan menimpa dirinya dengan tiba-tiba, dan ia hancur sama sekali.

6:16 여호와의 미워하시는 것 곧 그 마음에 싫어하시는 것이 육 칠 가지니

6:17 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무죄한 자의 피를 흘리는 손과

6:18 악한 계교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과

6:19 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자니라

6:16 Ada tujuh perkara yang dibenci TUHAN dantakdapat dibiarkan-Nya: Sikap yang sombong, mulut yang berbohong, tangan yang membunuh orang tak bersalah, otak yang merencanakan hal-hal jahat, kaki yang bergegas menuju kejahatan, saksi yang terus-terusan berdusta, dan orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman.

6:17 :18 :19 (6:16)

6:20 ○ 내 아들아 네 아비의 명령을 지키며 네 어미의 법을 떠나지 말고

6:20 Anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan ayahmu, dan jangan lupa akan nasihat-nasihat ibumu.

6:21 그것을 항상 네 마음에 새기며 네 목에 매라

6:21 Ingatlah selalu kata-kata mereka dan simpanlah itu di dalam hatimu.

6:22 그것이 너의 다닐 때에 너를 인도하며 너의 잘 때에 너를 보호하며 너의 깰 때에 너로 더불어 말하리니

6:22 Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun.

6:23 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라

6:23 Petunjuk-petunjuk orang tuamu bagaikan lampu yang terang; teguran mereka menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik.

6:24 이것이 너를 지켜서 악한 계집에게, 이방 계집의 혀로 호리는 말에 빠지지 않게 하리라

6:24 Dengan demikian engkau dijauhkan dari perempuan-perempuan nakal, dan dari rayuan-rayuan berbisa istri orang lain.

6:25 네 마음에 그 아름다운 색을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라

6:25 Janganlah engkau tergoda oleh kecantikan mereka, jangan terpikat oleh mata mereka yang merayu.

6:26 음녀로 인하여 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 계집은 귀한 생명을 사냥함이니라

6:26 Pelacur dapat disewa seharga makanan sepiring, tetapi berzinah dengan istri orang lain harus dibayar dengan nyawa.

6:27 사람이 불을 품에 품고야 어찌 그 옷이 타지 아니하겠으며

6:27 Dapatkah orang memangku api tanpa terbakar bajunya?

6:28 사람이 숯불을 밟고야 어찌 그 발이 데지 아니하겠느냐

6:28 Dapatkah orang menginjak bara api tanpa terbakar kakinya?

6:29 남의 아내와 통간하는 자도 이와 같을 것이라 무릇 그를 만지기만 하는 자도 죄 없게 되지 아니하리라

6:29 Itu sama bahayanya dengan menggauli istri orang lain. Siapa melakukannya tak akan luput dari hukuman.

6:30 도적이 만일 주릴 때에 배를 채우려고 도적질하면 사람이 그를 멸시치는 아니하려니와

6:30 Kalau orang mencuri makanan, sekalipun karena lapar, ia akan dihina.

6:31 들키면 칠 배를 갚아야 하리니 심지어 자기 집에 있는 것을 다 내어주게 되리라

6:31 Dan jika ia tertangkap ia harus membayar kembali tujuh kali lipat; untuk itu ia harus kehilangan semua harta miliknya.

6:32 부녀와 간음하는 자는 무지한 자라 이것을 행하는 자는 자기의 영혼을 망하게 하며

6:32 Tetapi bagaimanakah dengan orang laki-laki yang berzinah? Ia merusak dirinya sendiri! Bodoh sekali dia!

6:33 상함과 능욕을 받고 부끄러움을 씻을 수 없게 되나니

6:33 Ia akan disiksa dan dicemooh. Namanya akan menjadi cemar untuk selama-lamanya.

6:34 그 남편이 투기함으로 분노하여 원수를 갚는 날에 용서하지 아니하고

6:34 Sebab, dengan perbuatannya itu suami wanita itu menjadi cemburu, sehingga kemarahannya meluap-luap. Dan apabila ia membalas dendam, ia tak akan mempunyai belas kasihan.

6:35 아무 벌금도 돌아보지 아니하며 많은 선물을 줄지라도 듣지 아니하리라

6:35 Ia tak bisa dibujuk dengan uang; hadiah sebanyak apa pun tak bisa meredakan kemarahannya.

  Amsal 7 / 잠언

7:1 내 아들아 내 말을 지키며 내 명령을 네게 간직하라

7:1 Ingatlah perkataan-perkataanku, anakku, dan jangan lupa akan apa yang kuperintahkan kepadamu.

7:2 내 명령을 지켜서 살며 내 법을 네 눈동자처럼 지키라

7:2 Turutilah nasihat-nasihatku supaya engkau hidup bahagia. Ikutilah ajaran-ajaranku baik-baik seperti engkau menjaga biji matamu sendiri.

7:3 이것을 네 손가락에 매며 이것을 네 마음판에 새기라

7:3 Ingatlah selalu akan ajaran-ajaranku itu, dan simpanlah di dalam hati sanubarimu.

7:4 지혜에게 너는 내 누이라 하며 명철에게 너는 내 친족이라 하라

7:4 Anggaplah hikmat sebagai saudaramu dan pengetahuan sebagai sahabat karibmu.

7:5 그리하면 이것이 너를 지켜서 음녀에게, 말로 호리는 이방 계집에게 빠지지 않게 하리라

7:5 Hikmat akan menjauhkan engkau dari perempuan nakal, dari wanita yang memikat dengan kata-kata yang manis.

7:6 내가 내 집 들창으로, 살창으로 내어다보다가

7:6 Suatu hari aku memandang dari jendela rumahku.

7:7 어리석은 자 중에, 소년 중에 한 지혜 없는 자를 보았노라

7:7 Lalu kulihat banyak pemuda yang masih hijau; tetapi khusus kuperhatikan seorang yang bodoh di antaranya.

7:8 그가 거리를 지나 음녀의 골목 모퉁이로 가까이 하여 그 집으로 들어가는데

7:9 저물 때, 황혼 때, 깊은 밤 흑암 중에라

7:8 Pada petang hari ketika sudah mulai gelap, pemuda itu berjalan-jalan dekat tikungan di jalan yang menuju tempat tinggal seorang wanita.

7:9 (7:8)

7:10 그 때에 기생의 옷을 입은 간교한 계집이 그를 맞으니

7:11 이 계집은 떠들며 완패하며 그 발이 집에 머물지 아니하여

7:12 어떤 때에는 거리, 어떤 때에는 광장 모퉁이, 모퉁이에 서서 사람을 기다리는 자라

7:10 Wanita itu wanita yang tidak betah tinggal di rumahnya. Sebentar-sebentar ia berada di tepi jalan, kemudian di lapangan,atau berdiri menunggu di persimpangan. Tingkah lakunya berani dan tidak kenal malu. Kulihat ia keluar dengan berpakaian seperti pelacur, dan menemui pemuda itu dengan rencana yang licik.

7:11 :12 (7:10)

7:13 그 계집이 그를 붙잡고 입을 맞추며 부끄러움을 모르는 얼굴로 말하되

7:13 Ia merangkul pemuda itu dan menciumnya. Tanpa malu-malu berkatalah ia,

7:14 내가 화목제를 드려서 서원한 것을 오늘날 갚았노라

7:14 "Hari ini aku harus membayar kaulku, dan untuk itu aku sudah mempersembahkan kurban.

7:15 이러므로 내가 너를 맞으려고 나와서 네 얼굴을 찾다가 너를 만났도다

7:15 Itu sebabnya aku keluar untuk mencari engkau, supaya engkau makan di rumahku. Sekarang aku menemukan engkau!

7:16 내 침상에는 화문요와 애굽의 문채 있는 이불을 폈고

7:16 Tempat tidurku telah kututupi dengan seperei beraneka warna dari Mesir,

7:17 몰약과 침향과 계피를 뿌렸노라

7:17 dan sudah kuharumkan dengan wangi-wangian mur, cendana dan kayu manis.

7:18 오라 우리가 아침까지 흡족하게 서로 사랑하며 사랑함으로 희락하자

7:18 Sekarang, mari kita bercumbu-cumbuan dan menikmati asmara sepanjang malam.

7:19 남편은 집을 떠나 먼 길을 갔는데

7:19 Suamiku tidak ada di rumah, ia sedang mengadakan perjalanan jauh.

7:20 은 주머니를 가졌은즉 보름에나 집에 돌아오리라 하여

7:20 Ia membawa banyak uang, dan tak akan pulang dalam dua minggu."

7:21 여러 가지 고운 말로 혹하게 하며 입술의 호리는 말로 꾀므로

7:21 Demikianlah wanita itu merayu pemuda itu dengan bujukan-bujukan yang memikat sehingga tergodalah ia.

7:22 소년이 곧 그를 따랐으니 소가 푸주로 가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 일반이라

7:22 Tanpa pikir ia mengikuti wanita itu seperti sapi digiring ke pejagalan dan seperti orang tahanan yang dibawa untuk menerima hukuman yang disediakan bagi orang bodoh;

7:23 필경은 살이 그 간을 뚫기까지에 이를 것이라 새가 빨리 그물로 들어가되 그 생명을 잃어버릴 줄을 알지 못함과 일반이니라

7:23 sebentar lagi anak panah akan menembus hatinya. Seperti burung yang terbang menuju jerat, demikianlah pemuda itu tidak menyadari bahwa nyawanya terancam.

7:24 ○ 아들들아 나를 듣고 내 입의 말에 주의하라

7:24 Sebab itu, anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah nasihat-nasihatku.

7:25 네 마음이 음녀의 길로 치우치지 말며 그 길에 미혹지 말지어다

7:25 Jangan biarkan wanita seperti itu memikat hatimu; jangan pergi mencari dia,

7:26 대저 그가 많은 사람을 상하여 엎드러지게 하였나니 그에게 죽은 자가 허다하니라

7:26 sebab ia sudah menghancurkan kehidupan banyak laki-laki. Tidak terhitung banyaknya yang binasa karena dia.

7:27 그 집은 음부의 길이라 사망의 방으로 내려가느니라

7:27 Pergi ke rumahnya berarti mengambil jalan pendek ke arah kematian.

  Amsal 8 / 잠언

8:1 지혜가 부르지 아니하느냐 명철이 소리를 높이지 아니하느냐

8:1 Dengar! Kebijaksanaan berseru-seru, hikmat mengangkat suara.

8:2 그가 길 가의 높은 곳과 사거리에 서며

8:2 Ia berdiri di bukit-bukit di sisi jalan, dan di persimpangan-persimpangan.

8:3 성문 곁과 문 어귀와 여러 출입하는 문에서 불러 가로되

8:3 Di pintu gerbang, di jalan masuk ke kota, di situlah terdengar suaranya.

8:4 사람들아 내가 너희를 부르며 내가 인자들에게 소리를 높이노라

8:4 "Hai, umat manusia, kepadamu aku berseru; setiap insan di bumi, perhatikanlah himbauanku!

8:5 어리석은 자들아 너희는 명철할지니라 미련한 자들아 너희는 마음이 밝을지니라 너희는 들을지어다

8:5 Kamu yang belum berpengalaman, belajarlah mempunyai pikiran yang tajam; kamu yang bebal, belajarlah menjadi insaf.

8:6 내가 가장 선한 것을 말하리라 내 입술을 열어 정직을 내리라

8:6 Perhatikanlah perkataan-perkataanku, karena semuanya tepat dan bermutu.

8:7 내 입은 진리를 말하며 내 입술은 악을 미워하느니라

8:7 Yang kukatakan, betul semua, sebab aku benci kepada dusta.

8:8 내 입의 말은 다 의로운즉 그 가운데 굽은 것과 패역한 것이 없나니

8:8 Perkataan-perkataanku jujur semua, tak satu pun yang berbelit atau salah.

8:9 이는 다 총명 있는 자의 밝히 아는 바요 지식 얻은 자의 정직히 여기는 바니라

8:9 Bagi orang cerdas, perkataanku benar, bagi orang yang arif, perkataanku tepat.

8:10 너희가 은을 받지 말고 나의 훈계를 받으며 정금보다 지식을 얻으라

8:10 Hargailah nasihatku melebihi perak asli, pentingkanlah pengetahuan melebihi emas murni.

8:11 대저 지혜는 진주보다 나으므로 무릇 원하는 것을 이에 비교할 수 없음이니라

8:11 Akulah hikmat, lebih berharga dari berlian; tak dapat dibandingkan dengan apa pun yang kauidamkan.

8:12 나 지혜는 명철로 주소를 삼으며 지식과 근신을 찾아 얻나니

8:12 Akulah hikmat; padaku ada pengertian, kebijaksanaan dan pengetahuan.

8:13 여호와를 경외하는 것은 악을 미워하는 것이라 나는 교만과 거만과 악한 행실과 패역한 입을 미워하느니라

8:13 Menghormati TUHAN berarti membenci kejahatan; aku tidak menyukai kesombongan dan keangkuhan. Aku benci tingkah laku yang jahat dan kata-kata tipu muslihat.

8:14 내게는 도략과 참 지식이 있으며 나는 명철이라 내게 능력이 있으므로

8:14 Akulah yang memberi ilham. Dan aku juga yang mewujudkannya. Aku cerdas dan kuat pula.

8:15 나로 말미암아 왕들이 치리하며 방백들이 공의를 세우며

8:15 Raja-raja kubantu menjalankan pemerintahan, para penguasa kutolong menegakkan keadilan.

8:16 나로 말미암아 재상과 존귀한 자 곧 세상의 모든 재판관들이 다스리느니라

8:16 Karena jasaku, para pembesar dan para bangsawan memerintah dan menjalankan keadilan.

8:17 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라

8:17 Aku mengasihi mereka yang suka kepadaku; yang mencari aku, akan menemukan aku.

8:18 부귀가 내게 있고 장구한 재물과 의도 그러하니라

8:18 Padaku tersedia kekayaan juga kehormatan dan kemakmuran.

8:19 내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내 소득은 천은보다 나으니라

8:19 Yang kaudapat dari aku melebihi emas murni; lebih berharga dari perak asli.

8:20 나는 의로운 길로 행하며 공평한 길 가운데로 다니나니

8:20 Aku mengikuti jalan keadilan, aku melangkah di jalan kejujuran.

8:21 이는 나를 사랑하는 자로 재물을 얻어서 그 곳간에 채우게 하려 함이니라

8:21 Orang yang mengasihi aku, kujadikan kaya; kupenuhi rumahnya dengan harta benda.

8:22 여호와께서 그 조화의 시작 곧 태초에 일하시기 전에 나를 가지셨으며

8:22 Aku diciptakan TUHAN sebagai yang pertama, akulah hasil karya-Nya yang semula pada zaman dahulu kala.

8:23 만세 전부터, 상고부터, 땅이 생기기 전부터 내가 세움을 입었나니

8:23 Aku dibentuk sejak permulaan zaman, pada mulanya, sebelum bumi diciptakan.

8:24 아직 바다가 생기지 아니하였고 큰 샘들이 있기 전에 내가 이미 났으며

8:24 Aku lahir sebelum tercipta samudra raya, sebelum muncul sumber-sumber air.

8:25 산이 세우심을 입기 전에, 언덕이 생기기 전에 내가 이미 났으니

8:25 Aku lahir sebelum gunung-gunung ditegakkan, sebelum bukit-bukit didirikan,

8:26 하나님이 아직 땅도, 들도, 세상 진토의 근원도 짓지 아니하셨을 때에라

8:26 sebelum TUHAN menciptakan bumi dan padang-padangnya, bahkan sebelum diciptakan-Nya gumpalan tanah yang pertama.

8:27 그가 하늘을 지으시며 궁창으로 해면에 두르실 때에 내가 거기 있었고

8:27 Aku menyaksikan ketika langit dihamparkan, dan cakrawala direntangkan di atas lautan,

8:28 그가 위로 구름 하늘을 견고하게 하시며 바다의 샘들을 힘 있게 하시며

8:28 ketika TUHAN menempatkan awan di angkasa, dan membuka sumber-sumber samudra,

8:29 바다의 한계를 정하여 물로 명령을 거스리지 못하게 하시며 또 땅의 기초를 정하실 때에

8:29 ketika Ia memerintahkan air laut supaya jangan melewati batas-batasnya. Aku pun turut hadir di sana ketika alas bumi diletakkan-Nya.

8:30 내가 그 곁에 있어서 창조자가 되어 날마다 그 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며

8:30 Aku berada di samping-Nya sebagai anak kesayangan-Nya, setiap hari akulah kebahagiaan-Nya; selalu aku bermain-main di hadapan-Nya.

8:31 사람이 거처할 땅에서 즐거워하며 인자들을 기뻐하였었느니라

8:31 Aku bersenang-senang di atas bumi-Nya, dan merasa bahagia di antara manusia.

8:32 ○ 아들들아 이제 내게 들으라 내 도를 지키는 자가 복이 있느니라

8:32 Karena itu, dengarkanlah aku, hai orang muda! Turutilah petunjukku, maka kau akan bahagia.

8:33 훈계를 들어서 지혜를 얻으라 그것을 버리지 말라

8:33 Terimalah petuah dan jadilah bijaksana, janganlah engkau meremehkannya.

8:34 누구든지 내게 들으며 날마다 내 문 곁에서 기다리며 문설주 옆에서 기다리는 자는 복이 있나니

8:34 Bahagialah orang yang mendengarkan aku yang setiap hari duduk menanti di pintu rumahku, dan berjaga-jaga di gerbang kediamanku.

8:35 대저 나를 얻는 자는 생명을 얻고 여호와께 은총을 얻을 것임이니라

8:35 Siapa mendapat aku, memperoleh kehidupan, kepadanya TUHAN berkenan.

8:36 그러나 나를 잃는 자는 자기의 영혼을 해하는 자라 무릇 나를 미워하는 자는 사망을 사랑하느니라

8:36 Siapa tidak mendapat aku, merugikan diri sendiri; orang yang membenciku, mencintai maut."

  Amsal 9 / 잠언

9:1 지혜가 그 집을 짓고 일곱 기둥을 다듬고

9:1 Hikmat telah mendirikan rumah, dan menegakkan ketujuh tiangnya.

9:2 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고

9:2 Ia telah memotong ternak untuk pesta, mengolah air anggur dan menyediakan hidangan.

9:3 그 여종을 보내어 성중 높은 곳에서 불러 이르기를

9:3 Pelayan-pelayan wanita disuruhnya pergi untuk berseru-seru dari tempat-tempat tinggi di kota,

9:4 무릇 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를

9:4 "Siapa tak berpengalaman, silakan ke mari!" Kepada yang tidak berakal budi, hikmat berkata,

9:5 너는 와서 내 식물을 먹으며 내 혼합한 포도주를 마시고

9:5 "Mari menikmati makananku dan mengecap anggur yang telah kuolah.

9:6 어리석음을 버리고 생명을 얻으라 명철의 길을 행하라 하느니라

9:6 Tinggalkanlah kebodohan, supaya engkau hidup bahagia. Turutilah jalan orang arif."

9:7 ○ 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는자는 도리어 흠을 잡히느니라

9:7 Kalau orang yang tak mau diajar kautunjukkan kesalahannya, ia akan menertawakan engkau. Kalau orang jahat kaumarahi, ia akan mencaci makimu.

9:8 거만한 자를 책망하지 말라 그가 너를 미워할까 두려우니라 지혜 있는 자를 책망하라 그가 너를 사랑하리라

9:8 Jangan mencela orang yang tak mau diajar, ia akan membencimu. Tetapi kalau orang bijaksana kautunjukkan kesalahannya, ia akan menghargaimu.

9:9 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라 그가 더욱 지혜로워질 것이요 의로운 사람을 가르치라 그의 학식이 더하리라

9:9 Kalau orang bijaksana kaunasihati, ia akan menjadi lebih bijaksana. Dan kalau orang yang taat kepada Allah kauajar, pengetahuannya akan bertambah.

9:10 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요 거룩하신 자를 아는 것이 명철이니라

9:10 Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada TUHAN. Jika engkau mengenal Yang Mahasuci, engkau akan mendapat pengertian.

9:11 나 지혜로 말미암아 네 날이 많아질 것이요 네 생명의 해가 더하리라

9:11 Hikmat akan memberikan kepadamu umur panjang.

9:12 네가 만일 지혜로우면 그 지혜가 네게 유익할 것이나 네가 만일 거만하면 너 홀로 해를 당하리라

9:12 Apabila hikmat kaumiliki, engkau sendiri yang beruntung. Tetapi jika hikmat kautolak, engkau sendiri pula yang dirugikan.

9:13 ○ 미련한 계집이 떠들며 어리석어서 아무 것도 알지 못하고

9:13 Kebodohan adalah seperti wanita cerewet yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu.

9:14 자기 집 문에 앉으며 성읍 높은 곳에 있는 자리에 앉아서

9:14 Tempatnya ialah di pintu rumahnya atau di pintu gerbang kota.

9:15 자기 길을 바로 가는 행객을 불러 이르되

9:15 Dari situ ia berseru kepada orang yang lewat. Orang yang tulus hati dibujuknya,

9:16 무릇 어리석은 자는 이리로 돌이키라 또 지혜 없는 자에게 이르기를

9:16 "Mari singgah, hai kamu yang belum berpengalaman!" Dan kepada orang yang tak berakal budi ia berkata,

9:17 도적질한 물이 달고 몰래 먹는 떡이 맛이 있다 하는도다

9:17 "Air curian rasanya manis, dan makan sembunyi-sembunyi lebih enak."

9:18 오직 그 어리석은 자는 죽은 자가 그의 곳에 있는 것과 그의 객들이 음부 깊은 곳에 있는 것을 알지 못하느니라

9:18 Mereka yang menjadi mangsanya tidak tahu bahwa orang yang mengunjungi dia menemui ajalnya di situ; dan mereka yang telah masuk ke dalam rumahnya, sekarang berada di dalam dunia orang mati.

  Amsal 10 / 잠언

10:1 솔로몬의 잠언이라 ○ 지혜로운 아들은 아비로 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어미의 근심이니라

10:1 Inilah petuah-petuah Salomo: Anak yang bijaksana adalah kebanggaan ayahnya; anak yang bodoh menyusahkan hati ibunya.

10:2 불의의 재물은 무익하여도 의리는 죽음에서 건지느니라

10:2 Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan; sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan.

10:3 여호와께서 의인의 영혼은 주리지 않게 하시나 악인의 소욕은 물리치시느니라

10:3 TUHAN tak akan membiarkan orang baik kelaparan; tetapi Ia menghalang-halangi orang jahat supaya orang itu tidak memperoleh yang diinginkannya.

10:4 손을 게으르게 놀리는 자는 가난하게 되고 손이 부지런한 자는 부하게 되느니라

10:4 Orang malas akan jatuh miskin; orang yang rajin akan menjadi kaya.

10:5 여름에 거두는 자는 지혜로운 아들이나 추수 때에 자는 자는 부끄러움을 끼치는 아들이니라

10:5 Orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya, tapi orang yang tidur saja pada musim panen, mendatangkan malu pada dirinya.

10:6 의인의 머리에는 복이 임하거늘 악인의 입은 독을 머금었느니라

10:6 Orang baik akan mendapat berkat. Kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat.

10:7 의인을 기념할 때에는 칭찬하거니와 악인의 이름은 썩으리라

10:7 Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan.

10:8 마음이 지혜로운 자는 명령을 받거니와 입이 미련한 자는 패망하리라

10:8 Orang yang pandai, suka menerima nasihat; orang yang bicaranya bodoh akan sesat.

10:9 바른 길로 행하는 자는 걸음이 평안하려니와 굽은 길로 행하는 자는 드러나리라

10:9 Orang jujur, hidupnya aman; orang yang menipu akan ketahuan.

10:10 눈짓하는 자는 근심을 끼치고 입이 미련한 자는 패망하느니라

10:10 Siapa menyembunyikan kebenaran, menimbulkan kesusahan; siapa yang mengeritik dengan terang-terangan, mengusahakan kesejahteraan.

10:11 의인의 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 머금었느니라

10:11 Tutur kata orang baik membuat hidup bahagia, tetapi di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji.

10:12 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리우느니라

10:12 Kebencian menimbulkan pertengkaran; cinta kasih mengampuni semua kesalahan.

10:13 명철한 자의 입술에는 지혜가 있어도 지혜 없는 자의 등을 위하여는 채찍이 있느니라

10:13 Orang yang pikirannya tajam mengucapkan kata-kata bijaksana; orang bodoh perlu didera.

10:14 지혜로운 자는 지식을 간직하거니와 미련한 자의 입은 멸망에 가까우니라

10:14 Orang bijaksana menghimpun pengetahuan; jika orang bodoh berbicara, ia memancing kecelakaan.

10:15 부자의 재물은 그의 견고한 성이요 가난한 자의 궁핍은 그의 패망이니라

10:15 Kekayaan melindungi si kaya, kemelaratan menghancurkan orang miskin.

10:16 의인의 수고는 생명에 이르고 악인의 소득은 죄에 이르느니라

10:16 Kalau berbuat baik, upahnya ialah hidup bahagia; kalau berbuat dosa, akibatnya lebih banyak dosa.

10:17 훈계를 지키는 자는 생명 길로 행하여도 징계를 버리는 자는 그릇 가느니라

10:17 Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera, siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya.

10:18 미워함을 감추는 자는 거짓의 입술을 가진 자요 참소하는 자는 미련한 자니라

10:18 Orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu.

10:19 말이 많으면 허물을 면키 어려우나 그 입술을 제어하는 자는 지혜가 있느니라

10:19 Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa; orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana.

10:20 의인의 혀는 천은과 같거니와 악인의 마음은 가치가 적으니라

10:20 Perkataan orang yang baik bagaikan perak asli; buah pikiran orang yang jahat tidak berarti.

10:21 의인의 입술은 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 없으므로 죽느니라

10:21 Perkataan orang yang baik, merupakan berkat bagi banyak orang; kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri.

10:22 여호와께서 복을 주시므로 사람으로 부하게 하시고 근심을 겸하여 주지 아니하시느니라

10:22 Karena berkat TUHAN sajalah orang menjadi kaya; kerja keras tak dapat menambah harta.

10:23 미련한 자는 행악으로 낙을 삼는 것 같이 명철한 자는 지혜로 낙을 삼느니라

10:23 Orang bodoh senang berbuat salah; orang bijaksana gemar mencari hikmat.

10:24 악인에게는 그의 두려워하는 것이 임하거니와 의인은 그 원하는 것이 이루어지느니라

10:24 Orang tulus mendapat apa yang diinginkannya; orang jahat mendapat apa yang paling ditakutinya.

10:25 회리바람이 지나가면 악인은 없어져도 의인은 영원한 기초 같으니라

10:25 Jika topan melanda, lenyaplah orang jahat; tetapi orang jujur tetap teguh selamanya.

10:26 게으른 자는 그 부리는 사람에게 마치 이에 초 같고 눈에 연기 같으니라

10:26 Jangan menyuruh orang malas, ia hanya menjengkelkan saja, seperti cuka melinukan gigi atau asap memedihkan mata.

10:27 여호와를 경외하면 장수하느니라 그러나 악인의 연세는 짧아지느니라

10:27 Hormatilah TUHAN, maka engkau akan hidup lama; orang jahat mati sebelum waktunya.

10:28 의인의 소망은 즐거움을 이루어도 악인의 소망은 끊어지느니라

10:28 Harapan orang baik menjadikan dia bahagia; harapan orang jahat kosong belaka.

10:29 여호와의 도가 정직한 자에게는 산성이요 행악하는 자에게는 멸망이니라

10:29 TUHAN melindungi orang jujur, tetapi membinasakan orang yang berbuat jahat.

10:30 의인은 영영히 이동되지 아니하여도 악인은 땅에 거하지 못하게 되느니라

10:30 Orang tulus akan hidup aman sejahtera; orang jahat tidak akan tinggal di tanah pusaka.

10:31 의인의 입은 지혜를 내어도 패역한 혀는 베임을 당할 것이니라

10:31 Orang tulus menuturkan kata-kata bijaksana; orang jahat akan dibungkamkan mulutnya.

10:32 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 패역을 말하느니라

10:32 Kata-kata orang tulus menyenangkan hati; kata-kata orang jahat selalu menyakiti.

  Amsal 11 / 잠언

11:1 속이는 저울은 여호와께서 미워하셔도 공평한 추는 그가 기뻐하시느니라

11:1 TUHAN membenci orang yang memakai timbangan yang curang tapi Ia senang dengan orang yang memakai timbangan yang tepat.

11:2 교만이 오면 욕도 오거니와 겸손한 자에게는 지혜가 있느니라

11:2 Orang yang sombong akan dihina; orang yang rendah hati adalah bijaksana.

11:3 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사특한 자의 패역은 자기를 망케 하느니라

11:3 Orang baik dituntun oleh kejujurannya; orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya.

11:4 재물은 진노하시는 날에 무익하나 의리는 죽음을 면케 하느니라

11:4 Apabila menghadapi maut, harta benda tak berarti; hidupmu akan selamat bila engkau tulus hati.

11:5 완전한 자는 그 의로 인하여 그 길이 곧게 되려니와 악한 자는 그 악을 인하여 넘어지리라

11:5 Jalan hidup orang baik diratakan oleh kejujuran, tetapi orang jahat membawa diri kepada kehancuran.

11:6 정직한 자는 그 의로 인하여 구원을 얻으려니와 사특한 자는 자기의 악에 잡히리라

11:6 Orang jujur selamat karena ketulusan hatinya; orang yang tak dapat dipercaya, terperosok oleh keserakahannya.

11:7 악인은 죽을 때에 그 소망이 끊어지나니 불의의 소망이 없어지느니라

11:7 Bila orang jahat meninggal, harapannya pun mati; berharap kepada kekuatan sendiri tidak berarti.

11:8 의인은 환난에서 구원을 얻고 악인은 와서 그를 대신하느니라

11:8 Orang saleh terhindar dari kesukaran; orang jahat mendapat rintangan.

11:9 사특한 자는 입으로 그 이웃을 망하게 하여도 의인은 그 지식으로 말미암아 구원을 얻느니라

11:9 Percakapan orang jahat membinasakan; hikmat orang baik menyelamatkan.

11:10 의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 패망하면 기뻐 외치느니라

11:10 Kota semarak jika orang jujur mendapat rejeki; rakyat bersorak-sorai jika orang jahat mati.

11:11 성읍은 정직한 자의 축원을 인하여 진흥하고 악한 자의 입을 인하여 무너지느니라

11:11 Restu orang jujur memperindah kota; perkataan orang jahat merusakkannya.

11:12 지혜 없는 자는 그 이웃을 멸시하나 명철한 자는 잠잠하느니라

11:12 Menghina orang lain adalah perbuatan yang dungu; orang yang berbudi, tidak akan mengatakan sesuatu pun.

11:13 두루 다니며 한담하는 자는 남의 비밀을 누설하나 마음이 신실한 자는 그런 것을 숨기느니라

11:13 Penyebar kabar angin tak dapat memegang rahasia, tapi orang yang dapat dipercaya bisa merahasiakan perkara.

11:14 도략이 없으면 백성이 망하여도 모사가 많으면 평안을 누리느니라

11:14 Bangsa akan hancur jika tak ada pimpinan; semakin banyak penasihat, semakin terjamin keselamatan.

11:15 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라

11:15 Berjanji membayar utang orang lain berarti mendatangkan celaka; lebih baik tidak terlibat dalam hal itu supaya aman.

11:16 유덕한 여자는 존영을 얻고 근면한 남자는 재물을 얻느니라

11:16 Wanita yang baik budi mendapat kehormatan; orang kejam mengumpulkan kekayaan.

11:17 인자한 자는 자기의 영혼을 이롭게 하고 잔인한 자는 자기의 몸을 해롭게 하느니라

11:17 Orang yang baik hati menguntungkan dirinya; orang yang kejam merugikan dirinya.

11:18 악인의 삯은 허무하되 의를 뿌린 자의 상은 확실하니라

11:18 Keuntungan orang jahat adalah keuntungan semu, keuntungan orang yang berbuat baik adalah keuntungan yang sejati.

11:19 의를 굳게 지키는 자는 생명에 이르고 악을 따르는 자는 사망에 이르느니라

11:19 Siapa tekun berbuat baik, akan hidup bahagia; siapa berkeras untuk berbuat jahat menuju maut.

11:20 마음이 패려한 자는 여호와의 미움을 받아도 행위가 온전한 자는 그의 기뻐하심을 받느니라

11:20 TUHAN membenci orang yang berhati jahat, tapi Ia mengasihi orang yang hidup tanpa cela.

11:21 악인은 피차 손을 잡을지라도 벌을 면치 못할 것이나 의인의 자손은 구원을 얻으리라

11:21 Orang jahat pasti mendapat hukuman; orang baik akan selamat.

11:22 아름다운 여인이 삼가지 아니하는 것은 마치 돼지 코에 금 고리 같으니라

11:22 Kecantikan wanita yang tak berbudi serupa cincin emas di hidung babi.

11:23 의인의 소원은 오직 선하나 악인의 소망은 진노를 이루느니라

11:23 Keinginan orang baik selalu menghasilkan yang baik, tapi yang dapat diharapkan oleh orang jahat hanyalah kemarahan.

11:24 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라

11:24 Ada orang suka memberi, tapi bertambah kaya, ada yang suka menghemat, tapi bertambah miskin papa.

11:25 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여지리라

11:25 Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan, orang yang suka menolong akan ditolong juga.

11:26 곡식을 내지 아니하는 자는 백성에게 저주를 받을 것이나 파는 자는 그 머리에 복이 임하리라

11:26 Siapa menimbun akan dikutuk orang, tetapi orang yang menjualnya mendapat pujian.

11:27 선을 간절히 구하는 자는 은총을 얻으려니와 악을 더듬어 찾는 자에게는 악이 임하리라

11:27 Siapa rajin berbuat baik akan disenangi orang; siapa mencari kejahatan, akan ditimpa kesukaran.

11:28 자기의 재물을 의지하는 자는 패망하려니와 의인은 푸른 잎사귀 같아서 번성하리라

11:28 Siapa mengandalkan harta akan jatuh seperti daun tua; orang yang saleh akan berkembang seperti tunas muda.

11:29 자기 집을 해롭게 하는 자의 소득은 바람이라 미련한 자는 마음이 지혜로운 자의 종이 되리라

11:29 Orang yang menyusahkan rumah tangganya, akan kehilangan segala-galanya. Orang bodoh akan melayani orang yang bijaksana.

11:30 의인의 열매는 생명 나무라 지혜로운 자는 사람을 얻느니라

11:30 Orang yang saleh akan terjamin hidupnya; orang yang bijaksana bertambah pengikutnya.

11:31 보라 의인이라도 이 세상에서 보응을 받겠거든 하물며 악인과 죄인이리요

11:31 Jikalau di dunia ini orang baik pun akan menerima balasan, sudah pasti orang jahat dan berdosa akan mendapat hukuman.

  Amsal 12 / 잠언

12:1 훈계를 좋아하는 자는 지식을 좋아하나니 징계를 싫어하는 자는 짐승과 같으니라

12:1 Orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran; tapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu.

12:2 선인은 여호와께 은총을 받으려니와 악을 꾀하는 자는 정죄하심을 받으리라

12:2 Orang baik disenangi TUHAN, tapi orang yang merancangkan kejahatan akan menerima hukuman.

12:3 사람이 악으로 굳게 서지 못하나니 의인의 뿌리는 움직이지 아니하느니라

12:3 Tak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan; tapi orang yang jujur tetap kukuh, tak tergoyahkan.

12:4 어진 여인은 그 지아비의 면류관이나 욕을 끼치는 여인은 그 지아비로 뼈가 썩음 같게 하느니라

12:4 Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya, istri yang membuat suaminya malu adalah bagaikan penyakit tulang yang menggerogoti.

12:5 의인의 생각은 공직하여도 악인의 도모는 궤휼이니라

12:5 Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik; orang jahat merencanakan tipu daya.

12:6 악인의 말은 사람을 엿보아 피를 흘리자 하는 것이어니와 정직한 자의 입은 사람을 구원하느니라

12:6 Kata-kata orang jahat mematikan; kata-kata orang jujur menyelamatkan.

12:7 악인은 엎드러져서 소멸되려니와 의인의 집은 서있으리라

12:7 Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas; tapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun.

12:8 사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니와 마음이 패려한 자는 멸시를 받으리라

12:8 Orang dipuji sesuai dengan kebijaksanaannya; orang dihina sesuai dengan kedunguannya.

12:9 비천히 여김을 받을지라도 종을 부리는 자는 스스로 높은체 하고도 음식이 핍절한 자보다 나으니라

12:9 Lebih baik menjadi rakyat kecil yang mempunyai pekerjaan, daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan.

12:10 의인은 그 육축의 생명을 돌아보나 악인의 긍휼은 잔인이니라

12:10 Orang baik memperhatikan ternaknya; tapi orang jahat menyiksanya.

12:11 자기의 토지를 경작하는 자는 먹을 것이 많거니와 방탕한 것을 따르는 자는 지혜가 없느니라

12:11 Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tak berguna adalah orang bodoh.

12:12 악인은 불의의 이를 탐하나 의인은 그 뿌리로 말미암아 결실하느니라

12:12 Orang jahat ingin mendapat keuntungan dari orang durhaka; orang baik bagaikan pohon yang berbuah.

12:13 악인은 입술의 허물로 인하여 그물에 걸려도 의인은 환난에서 벗어나느니라

12:13 Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya; orang baik luput dari kesukaran.

12:14 사람은 입의 열매로 인하여 복록에 족하며 그 손의 행하는 대로 자기가 받느니라

12:14 Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya; masing-masing diberi upah yang setimpal.

12:15 미련한 자는 자기 행위를 바른 줄로 여기나 지혜로운 자는 권고를 듣느니라

12:15 Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat.

12:16 미련한 자는 분노를 당장에 나타내거니와 슬기로운 자는 수욕을 참느니라

12:16 Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya; tapi orang bijaksana tidak peduli bila dicela.

12:17 진리를 말하는 자는 의를 나타내어도 거짓 증인은 궤휼을 말하느니라

12:17 Dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan; dengan berdusta, orang mendatangkan ketidakadilan.

12:18 혹은 칼로 찌름 같이 함부로 말하거니와 지혜로운 자의 혀는 양약 같으니라

12:18 Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang; kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan.

12:19 진실한 입술은 영원히 보존되거니와 거짓 혀는 눈 깜짝일 동안만 있을 뿐이니라

12:19 Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa.

12:20 악을 꾀하는 자의 마음에는 궤휼이 있고 화평을 논하는 자에게는 희락이 있느니라

12:20 Orang yang merencanakan kejahatan suka akan ketidakadilan; orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia.

12:21 의인에게는 아무 재앙도 임하지 아니하려니와 악인에게는 앙화가 가득하리라

12:21 Orang baik tak akan kena musibah; orang jahat akan selalu kena susah.

12:22 거짓 입술은 여호와께 미움을 받아도 진실히 행하는 자는 그의 기뻐하심을 받느니라

12:22 TUHAN benci kepada pendusta; tapi Ia senang dengan orang yang jujur.

12:23 슬기로운 자는 지식을 감추어 두어도 미련한 자의 마음은 미련한 것을 전파하느니라

12:23 Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuannya; orang bodoh mengobralkan kebodohannya.

12:24 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 게으른 자는 부림을 받느니라

12:24 Kerja keras membuat orang berkuasa; kemalasan memaksa orang menjadi hamba.

12:25 근심이 사람의 마음에 있으면 그것으로 번뇌케 하나 선한 말은 그것을 즐겁게 하느니라

12:25 Rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata ramah membesarkan hati.

12:26 의인은 그 이웃의 인도자가 되나 악인의 소행은 자기를 미혹하게 하느니라

12:26 Orang baik lebih beruntung dari tetangganya; orang jahat sesat karena kejahatannya.

12:27 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부귀는 부지런한 것이니라

12:27 Dengan bermalas-malas takkan tercapai yang diidamkan; dengan bekerja keras orang mendapat kekayaan.

12:28 의로운 길에 생명이 있나니 그 길에는 사망이 없느니라

12:28 Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia; orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut.

  Amsal 13 / 잠언

13:1 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 들으나 거만한 자는 꾸지람을 즐겨 듣지 아니하느니라

13:1 Anak yang arif memperhatikan bila ayahnya memberi petuah; orang sombong tak mau menerima teguran.

13:2 사람은 입의 열매로 인하여 복록을 누리거니와 마음이 궤사한 자는 강포를 당하느니라

13:2 Perkataan orang baik mendatangkan keuntungan; orang yang tak jujur senang pada kekerasan.

13:3 입을 지키는 자는 그 생명을 보전하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라

13:3 Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya; orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan.

13:4 게으른 자는 마음으로 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라

13:4 Si malas banyak keinginan tapi tak satu pun yang dicapainya; orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya.

13:5 의인은 거짓말을 미워하나 악인은 행위가 흉악하여 부끄러운데 이르느니라

13:5 Orang jujur benci akan dusta, tingkah laku orang jahat memalukan dan tercela.

13:6 의는 행실이 정직한 자를 보호하고 악은 죄인을 패망케 하느니라

13:6 Kejujuran melindungi orang yang hidup lurus; kejahatan menghancurkan orang yang berdosa.

13:7 스스로 부한 체하여도 아무 것도 없는 자가 있고 스스로 가난한 체하여도 재물이 많은 자가 있느니라

13:7 Ada yang berlagak kaya, padahal tak berharta; ada yang berlagak miskin, padahal kaya raya.

13:8 사람의 재물이 그 생명을 속할 수는 있으나 가난한 자는 협박을 받을 일이 없느니라

13:8 Orang kaya harus mengeluarkan uang agar hidupnya aman; orang miskin bebas dari ancaman.

13:9 의인의 빛은 환하게 빛나고 악인의 등불은 꺼지느니라

13:9 Orang saleh bagaikan cahaya cemerlang; orang jahat bagaikan lampu padam.

13:10 교만에서는 다툼만 일어날 뿐이라 권면을 듣는 자는 지혜가 있느니라

13:10 Keangkuhan hanya menghasilkan pertengkaran; orang yang bijaksana mau menerima ajaran.

13:11 망령되이 얻은 재물은 줄어가고 손으로 모은 것은 늘어가느니라

13:11 Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula; tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah.

13:12 소망이 더디 이루게 되면 그것이 마음을 상하게 하나니 소원이 이루는 것은 곧 생명나무니라

13:12 Kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana; kalau keinginan terkabul, hati bahagia.

13:13 말씀을 멸시하는 자는 패망을 이루고 계명을 두려워하는 자는 상을 얻느니라

13:13 Orang yang meremehkan ajaran TUHAN, mencelakakan dirinya; orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya.

13:14 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘이라 사람으로 사망의 그물을 벗어나게 하느니라

13:14 Ajaran orang bijaksana bagaikan sumber kebahagiaan; bila ada ancaman, ajaran itu menyelamatkan.

13:15 선한 지혜는 은혜를 베푸나 궤사한 자의 길은 험하니라

13:15 Orang berbudi akan disanjung; orang yang tak dapat dipercaya akan hidup susah.

13:16 무릇 슬기로운 자는 지식으로 행하여도 미련한 자는 자기의 미련한 것을 나타내느니라

13:16 Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak; orang bodoh mengobralkan kebodohannya.

13:17 악한 사자는 재앙에 빠져도 충성된 사신은 양약이 되느니라

13:17 Utusan yang tak becus mendatangkan celaka; utusan yang dapat dipercaya menjamin keberhasilan.

13:18 훈계를 저버리는 자에게는 궁핍과 수욕이 이르거니와 경계를 지키는 자는 존영을 얻느니라

13:18 Orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina; orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati.

13:19 소원을 성취하면 마음에 달아도 미련한 자는 악에서 떠나기를 싫어하느니라

13:19 Alangkah baiknya mendapat apa yang diinginkan! Orang bodoh tak mau berpaling dari kejahatan.

13:20 지혜로운 자와 동행하면 지혜를 얻고 미련한 자와 사귀면 해를 받느니라

13:20 Orang yang bergaul dengan orang bijaksana, akan menjadi bijaksana; orang yang bergaul dengan orang bodoh, akan celaka.

13:21 재앙은 죄인을 따르고 선한 보응은 의인에게 이르느니라

13:21 Orang berdosa selalu dikejar-kejar kemalangan orang baik selalu menerima kebahagiaan.

13:22 선인은 그 산업을 자자 손손에게 끼쳐도 죄인의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라

13:22 Orang baik mewariskan kekayaan kepada anak cucunya; kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya.

13:23 가난한 자는 밭을 경작하므로 양식이 많아지거늘 혹 불의로 인하여 가산을 탕패하는 자가 있느니라

13:23 Tanah kosong dapat menghasilkan banyak makanan untuk orang miskin; tetapi ketidakadilan menyebabkan tanah itu tidak dikerjakan.

13:24 초달을 차마 못하는 자는 그 자식을 미워함이라 자식을 사랑하는 자는 근실히 징계하느니라

13:24 Tidak memukul anak, berarti tidak cinta kepadanya; kalau cinta, harus berani memukul dia.

13:25 의인은 포식하여도 악인의 배는 주리느니라

13:25 Orang yang baik selalu berkecukupan, tetapi orang jahat selalu kekurangan.

  Amsal 14 / 잠언

14:1 무릇 지혜로운 여인은 그 집을 세우되 미련한 여인은 자기 손으로 그것을 허느니라

14:1 Rumah tangga dibangun oleh kebijaksanaan wanita, tapi diruntuhkan oleh kebodohannya.

14:2 정직하게 행하는 자는 여호와를 경외하여도 패역하게 행하는 자는 여호와를 경멸히 여기느니라

14:2 Orang yang jujur takut dan hormat kepada TUHAN Allah; orang yang hidupnya tidak lurus menghina Dia.

14:3 미련한 자는 교만하여 입으로 매를 자청하고 지혜로운 자는 입술로 스스로 보전하느니라

14:3 Karena pongahnya, orang bodoh suka membesarkan diri; orang bijaksana akan dilindungi oleh kata-katanya sendiri.

14:4 소가 없으면 구유는 깨끗하려니와 소의 힘으로 얻는 것이 많으니라

14:4 Tanpa lembu, hasil di ladang tak ada; dengan kekuatan lembu, panen akan berlimpah.

14:5 신실한 증인은 거짓말을 아니하여도 거짓 증인은 거짓말을 뱉느니라

14:5 Saksi yang jujur selalu mengatakan yang sesungguhnya, saksi yang tak dapat dipercaya selalu berdusta.

14:6 거만한 자는 지혜를 구하여도 얻지 못하거니와 명철한 자는 지식 얻기가 쉬우니라

14:6 Orang sombong tak akan menjadi bijaksana, tapi orang cerdas belajar dengan mudah.

14:7 너는 미련한 자의 앞을 떠나라 그 입술에 지식 있음을 보지 못함이니라

14:7 Janganlah berkawan dengan orang dungu; tak ada yang dapat diajarkannya kepadamu.

14:8 슬기로운 자의 지혜는 자기의 길을 아는 것이라도 미련한 자의 어리석음은 속이는 것이니라

14:8 Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak, orang bodoh tertipu oleh kebodohannya.

14:9 미련한 자는 죄를 심상히 여겨도 정직한 자 중에는 은혜가 있느니라

14:9 Orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak; orang baik ingin diampuni dosanya.

14:10 마음의 고통은 자기가 알고 마음의 즐거움도 타인이 참예하지 못하느니라

14:10 Suka maupun duka tersimpan dalam kalbu; orang lain tak dapat turut merasakannya.

14:11 악한 자의 집은 망하겠고 정직한 자의 장막은 흥하리라

14:11 Rumah orang baik tetap kokoh; rumah orang jahat akan roboh.

14:12 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라

14:12 Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut.

14:13 웃을 때에도 마음에 슬픔이 있고 즐거움의 끝에도 근심이 있느니라

14:13 Di balik tawa mungkin ada tangis; kegembiraan dapat berakhir dengan kedukaan.

14:14 마음이 패려한 자는 자기 행위로 보응이 만족하겠고 선한 사람도 자기의 행위로 그러하리라

14:14 Orang jahat akan memetik buah kejahatannya, orang baik akan memetik buah kebaikannya.

14:15 어리석은 자는 온갖 말을 믿으나 슬기로운 자는 그 행동을 삼가느니라

14:15 Orang bodoh percaya kepada setiap perkataan, orang bijaksana bertindak hati-hati.

14:16 지혜로운 자는 두려워하여 악을 떠나나 어리석은 자는 방자하여 스스로 믿느니라

14:16 Orang berbudi selalu waspada dan menjauhi kejahatan, orang bodoh naik pitam, lalu merasa aman.

14:17 노하기를 속히 하는 자는 어리석은 일을 행하고 악한 계교를 꾀하는 자는 미움을 받느니라

14:17 Orang yang suka marah bertindak bodoh; orang bijaksana bersikap sabar.

14:18 어리석은 자는 어리석음으로 기업을 삼아도 슬기로운 자는 지식으로 면류관을 삼느니라

14:18 Orang yang tak berpengalaman akan menjadi bodoh; orang bijaksana akan bertambah pengetahuannya.

14:19 악인은 선인 앞에 엎드리고 불의자는 의인의 문에 엎드리느니라

14:19 Orang jahat akan tunduk kepada orang yang lurus hati, untuk mohon supaya dikasihani.

14:20 가난한 자는 그 이웃에게도 미움을 받게 되나 부요한 자는 친구가 많으니라

14:20 Orang miskin tidak disenangi bahkan oleh kawan-kawannya; tetapi orang kaya banyak sahabatnya.

14:21 그 이웃을 업신여기는 자는 죄를 범하는 자요 빈곤한 자를 불쌍히 여기는 자는 복이 있는 자니라

14:21 Siapa menghina orang lain, berbuat dosa; siapa baik hati kepada orang miskin, akan bahagia.

14:22 악을 도모하는 자는 그릇 가는 것이 아니냐 선을 도모하는 자에게는 인자와 진리가 있으리라

14:22 Siapa mengusahakan yang baik, akan dipercaya dan mendapat hormat; siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat.

14:23 모든 수고에는 이익이 있어도 입술의 말은 궁핍을 이룰 뿐이니라

14:23 Dalam setiap usaha ada keuntungan; obrolan yang kosong membuat orang jatuh miskin.

14:24 지혜로운 자의 재물은 그의 면류관이요 미련한 자의 소유는 다만 그 미련한 것이니라

14:24 Orang bijaksana dipuji karena kebijaksanaannya, orang bodoh terkenal karena kebodohannya.

14:25 진실한 증인은 사람의 생명을 구원하여도 거짓말을 뱉는 사람은 속이느니라

14:25 Kalau seorang saksi berkata benar, ia menyelamatkan nyawa; kalau ia berbohong, ia mengkhianati sesamanya.

14:26 여호와를 경외하는 자에게는 견고한 의뢰가 있나니 그 자녀들에게 피난처가 있으리라

14:26 Orang yang takwa kepada TUHAN menjadi tentram, dan keluarganya akan mempunyai perlindungan.

14:27 여호와를 경외하는 것은 생명의 샘이라 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라

14:27 Takwa kepada TUHAN adalah pangkal kebahagiaan; dan jalan untuk menghindari kematian.

14:28 백성이 많은 것은 왕의 영광이요 백성이 적은 것은 주권자의 패망이니라

14:28 Kejayaan raja terletak pada jumlah rakyatnya; tanpa rakyat ia tidak dapat berkuasa.

14:29 노하기를 더디 하는 자는 크게 명철하여도 마음이 조급한 자는 어리석음을 나타내느니라

14:29 Orang bijaksana tidak cepat marah; orang bodoh tidak dapat menahan dirinya.

14:30 마음의 화평은 육신의 생명이나 시기는 뼈의 썩음이니라

14:30 Hati yang tenang menyehatkan badan; iri hati bagaikan penyakit yang mematikan.

14:31 가난한 사람을 학대하는 자는 그를 지으신 이를 멸시하는 자요 궁핍한 사람을 불쌍히 여기는 자는 주를 존경하는 자니라

14:31 Siapa berbuat baik kepada orang miskin, menghormati Allahnya; siapa menindas orang lemah, menghina Penciptanya.

14:32 악인은 그 환난에 엎드러져도 의인은 그 죽음에도 소망이 있느니라

14:32 Orang jahat binasa karena kejahatan, orang baik terlindung oleh ketulusannya.

14:33 지혜는 명철한 자의 마음에 머물거니와 미련한 자의 속에 있는 것은 나타나느니라

14:33 Hikmat selalu ada di dalam pikiran orang berbudi; tapi tertindas dalam pikiran orang bodoh.

14:34 의는 나라로 영화롭게 하고 죄는 백성을 욕되게 하느니라

14:34 Keadilan dan kebaikan mengangkat martabat bangsa, tapi dosa membuat bangsa menjadi hina.

14:35 슬기롭게 행하는 신하는 왕의 은총을 입고 욕을 끼치는 신하는 그의 진노를 당하느니라

14:35 Raja senang kepada pegawai yang cakap; tapi ia marah kepada pegawai yang tak dapat menjalankan tugas.

  Amsal 15 / 잠언

15:1 유순한 대답은 분노를 쉬게 하여도 과격한 말은 노를 격동하느니라

15:1 Dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda; jawaban yang pedas membangkitkan amarah.

15:2 지혜 있는 자의 혀는 지식을 선히 베풀고 미련한 자의 입은 미련한 것을 쏟느니라

15:2 Kata-kata orang bijak membuat pengetahuan menarik hati; kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan.

15:3 여호와의 눈은 어디서든지 악인과 선인을 감찰하시느니라

15:3 TUHAN melihat semua yang terjadi di segala tempat; Ia memperhatikan semua yang baik dan yang jahat.

15:4 온량한 혀는 곧 생명 나무라도 패려한 혀는 마음을 상하게 하느니라

15:4 Kata-kata yang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat.

15:5 아비의 훈계를 업신여기는 자는 미련한 자요 경계를 받는 자는 슬기를 얻을 자니라

15:5 Orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya, orang bijak mengindahkan teguran.

15:6 의인의 집에는 많은 보물이 있어도 악인의 소득은 고통이 되느니라

15:6 Di rumah orang baik ada banyak harta; kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana.

15:7 지혜로운 자의 입술은 지식을 전파하여도 미련한 자의 마음은 정함이 없느니라

15:7 Kata-kata orang bijaksana penuh dengan pengetahuan, tapi pikiran orang bodoh tidak demikian.

15:8 악인의 제사는 여호와께서 미워하셔도 정직한 자의 기도는 그가 기뻐하시느니라

15:8 TUHAN menerima doa orang baik, tapi Ia membenci persembahan orang jahat.

15:9 악인의 길은 여호와께서 미워하셔도 의를 따라가는 자는 그가 사랑하시느니라

15:9 TUHAN membenci cara hidup orang durhaka, tetapi Ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendak-Nya.

15:10 도를 배반하는 자는 엄한 징계를 받을 것이요 견책을 싫어하는 자는 죽을 것이니라

15:10 Orang yang melakukan yang jahat akan disiksa; orang yang tak mau ditegur akan mati.

15:11 음부와 유명도 여호와의 앞에 드러나거든 하물며 인생의 마음이리요

15:11 TUHAN tahu dunia orang mati dan seluk beluknya; mana mungkin pikiran manusia disembunyikan dari Dia?

15:12 거만한 자는 견책 받기를 좋아하지 아니하며 지혜 있는 자에게로 가지도 아니하느니라

15:12 Orang yang suka menghina tidak suka ditegur; ia enggan meminta nasihat dari orang yang bijaksana.

15:13 마음의 즐거움은 얼굴을 빛나게 하여도 마음의 근심은 심령을 상하게 하느니라

15:13 Hati yang gembira membuat muka berseri-seri; hati yang sedih mematahkan semangat.

15:14 명철한 자의 마음은 지식을 요구하고 미련한 자의 입은 미련한 것을 즐기느니라

15:14 Orang bijaksana mencari pengetahuan; orang bodoh sibuk dengan kebodohan.

15:15 고난 받는 자는 그 날이 다 험악하나 마음이 즐거운 자는 항상 잔치하느니라

15:15 Orang muram harus terus berjuang dalam hidupnya, tetapi orang yang periang selalu bahagia.

15:16 가산이 적어도 여호와를 경외하는 것이 크게 부하고 번뇌하는 것보다 나으니라

15:16 Lebih baik sedikit harta tapi disertai takut kepada TUHAN, daripada banyak harta tapi disertai kecemasan.

15:17 여간 채소를 먹으며 서로 사랑하는 것이 살진 소를 먹으며 서로 미워하는 것보다 나으니라

15:17 Lebih baik makan sayur tapi disertai cinta kasih, daripada makan daging lezat tapi disertai kebencian.

15:18 분을 쉽게 내는 자는 다툼을 일으켜도 노하기를 더디하는 자는 시비를 그치게 하느니라

15:18 Orang yang cepat marah menimbulkan pertengkaran, orang yang sabar membawa perdamaian.

15:19 게으른 자의 길은 가시 울타리 같으나 정직한 자의 길은 대로니라

15:19 Orang malas akan selalu mengalami kesukaran; orang jujur tidak menemui kesulitan.

15:20 지혜로운 아들은 아비를 즐겁게 하여도 미련한 자는 어미를 업신여기느니라

15:20 Anak yang bijaksana, menyenangkan hati ayahnya; anak yang bodoh tidak menghargai ibunya.

15:21 무지한 자는 미련한 것을 즐겨하여도 명철한 자는 그 길을 바르게 하느니라

15:21 Kebodohan adalah kesenangan orang bebal, orang bijaksana hidup lurus.

15:22 의논이 없으면 경영이 파하고 모사가 많으면 경영이 성립하느니라

15:22 Rencana gagal, jika tidak disertai pertimbangan; rencana berhasil, jika banyak yang memberi nasihat.

15:23 사람은 그 입의 대답으로 말미암아 기쁨을 얻나니 때에 맞은 말이 얼마나 아름다운고

15:23 Kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya, mendatangkan sukacita.

15:24 지혜로운 자는 위로 향한 생명 길로 말미암음으로 그 아래 있는 음부를 떠나게 되느니라

15:24 Orang bijaksana mengikuti jalan mendaki yang menuju kehidupan; bukan jalan menurun yang menuju kematian.

15:25 여호와는 교만한 자의 집을 허시며 과부의 지계를 정하시느니라

15:25 TUHAN akan merobohkan rumah orang yang tinggi hati, tetapi tanah milik seorang janda Ia lindungi.

15:26 악한 꾀는 여호와의 미워하시는 것이라도 선한 말은 정결하니라

15:26 TUHAN benci pada rencana yang jahat; tapi kata-kata yang baik menyenangkan hati-Nya.

15:27 이를 탐하는 자는 자기 집을 해롭게 하나 뇌물을 싫어하는 자는 사느니라

15:27 Siapa mencari keuntungan yang tidak halal, menghancurkan keluarganya sendiri. Siapa membenci uang sogok, akan hidup bahagia.

15:28 의인의 마음은 대답할 말을 깊이 생각하여도 악인의 입은 악을 쏟느니라

15:28 Orang baik mempertimbangkan kata-katanya; orang jahat mengucapkan hal-hal yang keji.

15:29 여호와는 악인을 멀리 하시고 의인의 기도를 들으시느니라

15:29 TUHAN mendengarkan apabila orang baik berdoa, tetapi Ia tidak mengindahkan orang yang durhaka.

15:30 눈의 밝은 것은 마음을 기쁘게 하고 좋은 기별은 뼈를 윤택하게 하느니라

15:30 Wajah gembira meriangkan hati, berita yang baik menyegarkan jiwa.

15:31 생명의 경계를 듣는 귀는 지혜로운 자 가운데 있느니라

15:31 Orang yang mengindahkan teguran tergolong orang bijaksana.

15:32 훈계 받기를 싫어하는 자는 자기의 영혼을 경히 여김이라 견책을 달게 받는 자는 지식을 얻느니라

15:32 Orang yang tidak mau dinasihati, tidak menghargai diri sendiri; orang yang mau menerima teguran, menjadi berbudi.

15:33 여호와를 경외하는 것은 지혜의 훈계라 겸손은 존귀의 앞잡이니라

15:33 Takut akan TUHAN adalah dasar pendidikan yang baik; kehormatan didahului oleh kerendahan hati.

  Amsal 16 / 잠언

16:1 마음의 경영은 사람에게 있어도 말의 응답은 여호와께로서 나느니라

16:1 Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan.

16:2 사람의 행위가 자기 보기에는 모두 깨끗하여도 여호와는 심령을 감찰하시느니라

16:2 Setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksud hatinya.

16:3 너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 너의 경영하는 것이 이루리라

16:3 Percayakanlah kepada TUHAN semua rencanamu, maka kau akan berhasil melaksanakannya.

16:4 여호와께서 온갖 것을 그 씌움에 적당하게 지으셨나니 악인도 악한 날에 적당하게 하셨느니라

16:4 Segala sesuatu yang dibuat oleh TUHAN ada tujuannya; dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan.

16:5 무릇 마음이 교만한 자를 여호와께서 미워하시나니 피차 손을 잡을지라도 벌을 면치 못하리라

16:5 Semua orang sombong dibenci TUHAN; Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman.

16:6 인자와 진리로 인하여 죄악이 속하게 되고 여호와를 경외함으로 인하여 악에서 떠나게 되느니라

16:6 Orang yang setia kepada Allah akan mendapat pengampunan; Orang yang takwa akan terhindar dari segala kejahatan.

16:7 사람의 행위가 여호와를 기쁘시게 하면 그 사람의 원수라도 그로 더불어 화목하게 하시느니라

16:7 Jika engkau menyenangkan hati TUHAN, musuh-musuhmu dijadikannya kawan.

16:8 적은 소득이 의를 겸하면 많은 소득이 불의를 겸한 것보다 나으니라

16:8 Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran, daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan.

16:9 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하는 자는 여호와시니라

16:9 Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya.

16:10 하나님의 말씀이 왕의 입술에 있은즉 재판할 때에 그 입이 그릇하지 아니하리라

16:10 Raja menerima kuasa dari Allah, jadi, ia tidak bersalah dalam keputusannya.

16:11 공평한 간칭과 명칭은 여호와의 것이요 주머니 속의 추돌들도 다 그의 지으신 것이니라

16:11 TUHAN menghendaki orang berlaku jujur dalam perdagangan, juga dalam memakai ukuran dan timbangan.

16:12 악을 행하는 것은 왕의 미워할 바니 이는 그 보좌가 공의로 말미암아 굳게 섬이니라

16:12 Bagi penguasa, berbuat jahat adalah kekejian, sebab pemerintahannya kukuh karena keadilan.

16:13 의로운 입술은 왕들의 기뻐하는 것이요 정직히 말하는 자는 그들의 사랑을 입느니라

16:13 Keterangan yang benar menyenangkan penguasa, ia mengasihi orang yang berbicara dengan jujur.

16:14 왕의 진노는 살륙의 사자와 같아도 지혜로운 사람은 그것을 쉬게 하리라

16:14 Kemarahan raja adalah bagaikan berita hukuman mati; orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya!

16:15 왕의 희색에 생명이 있나니 그 은택이 늦은 비를 내리는 구름과 같으니라

16:15 Kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera, seperti awan menurunkan hujan di musim kemarau.

16:16 지혜를 얻는 것이 금을 얻는 것보다 얼마나 나은고 명철을 얻는 것이 은을 얻는 것보다 더욱 나으니라

16:16 Mendapat hikmat jauh lebih baik daripada mendapat emas; mendapat pengetahuan lebih berharga daripada mendapat perak.

16:17 악을 떠나는 것은 정직한 사람의 대로니 그 길을 지키는 자는 자기의 영혼을 보전하느니라

16:17 Orang baik menjauhi yang jahat; orang yang memperhatikan cara hidupnya, melindungi dirinya.

16:18 교만은 패망의 선봉이요 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라

16:18 Kesombongan mengakibatkan kehancuran; keangkuhan mengakibatkan keruntuhan.

16:19 겸손한 자와 함께 하여 마음을 낮추는 것이 교만한 자와 함께 하여 탈취물을 나누는 것보다 나으니라

16:19 Lebih baik rendah hati dan tidak berharta, daripada ikut dengan orang sombong dan menikmati harta rampasan mereka.

16:20 삼가 말씀에 주의하는 자는 좋은 것을 얻나니 여호와를 의지하는 자가 복이 있느니라

16:20 Perhatikanlah apa yang diajarkan kepadamu, maka kau akan mendapat apa yang baik. Percayalah kepada TUHAN, maka kau akan bahagia.

16:21 마음이 지혜로운 자가 명철하다 일컬음을 받고 입이 선한 자가 남의 학식을 더하게 하느니라

16:21 Orang bijaksana dikenal dari pikirannya yang tajam; cara bicaranya yang menarik, membuat kata-katanya makin meyakinkan.

16:22 명철한 자에게는 그 명철이 생명의 샘이 되거니와 미련한 자에게는 그 미련한 것이 징계가 되느니라

16:22 Kebijaksanaan adalah sumber kebahagiaan hidup orang berbudi; orang bodoh disiksa oleh kebodohannya sendiri.

16:23 지혜로운 자의 마음은 그 입을 슬기롭게 하고 또 그 입술에 지식을 더하느니라

16:23 Pikiran orang berbudi membuat kata-katanya bijaksana, dan ajarannya semakin meyakinkan.

16:24 선한 말은 꿀송이 같아서 마음에 달고 뼈에 양약이 되느니라

16:24 Perkataan ramah serupa madu; manis rasanya dan menyehatkan tubuh.

16:25 어떤 길은 사람의 보기에 바르나 필경은 사망의 길이니라

16:25 Ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut.

16:26 노력하는 자는 식욕을 인하여 애쓰나니 이는 그 입이 자기를 독촉함이니라

16:26 Keinginan untuk makan mendorong orang untuk berusaha; karena perutnya, maka ia terpaksa bekerja.

16:27 불량한 자는 악을 꾀하나니 그 입술에는 맹렬한 불 같은 것이 있느니라

16:27 Orang jahat berusaha mencelakakan sesamanya; kata-katanya jahat seperti api membara.

16:28 패려한 자는 다툼을 일으키고 말장이는 친한 벗을 이간하느니라

16:28 Orang yang curang menimbulkan pertengkaran; pemfitnah menceraikan sahabat yang akrab.

16:29 강포한 사람은 그 이웃을 꾀어 불선한 길로 인도하느니라

16:29 Orang kejam menipu kawan-kawannya, dan membawa mereka ke dalam bahaya.

16:30 눈을 감는 자는 패역한 일을 도모하며 입술을 닫는 자는 악한 일을 이루느니라

16:30 Waspadalah terhadap orang yang tersenyum dan bermain mata, ia sedang merencanakan kejahatan dalam hatinya.

16:31 백발은 영화의 면류관이라 의로운 길에서 얻으리라

16:31 Orang jujur akan dianugerahi umur panjang; ubannya bagaikan mahkota yang gemilang.

16:32 노하기를 더디하는 자는 용사보다 낫고 자기의 마음을 다스리는 자는 성을 빼앗는 자보다 나으니라

16:32 Tidak cepat marah lebih baik daripada mempunyai kuasa; menguasai diri lebih baik daripada menaklukkan kota.

16:33 사람이 제비는 뽑으나 일을 작정하기는 여호와께 있느니라

16:33 Untuk mengetahui nasib, manusia membuang undi, tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah TUHAN sendiri.

#@#