Dette er Biblen pA¥ dansk

 Books 

Jehova Gud er i live.

Jesus er vejen, sandheden, livet.

Helligånden er med dig.

      Home       

The Old Testament

 1 Mosebog    2 Mosebog 

3 Mosebog    4 Mosebog 

5 Mosebog    Josua    Dommer 

Rut    1 Samuel    2 Samuel 

1 Kongebog    2 Kongebog

1 Krønikebog    2 Krønikebog    Ezra

Nehemias    Ester    Job    Salme 

Ordsprogene   Prædikeren   Højsangen 

Esajas    Jeremias    Klagesangene 

Ezekiel    Daniel    Hoseas    Joel 

  Amos    Obadias    Jonas    Mikas 

Nahum    Habakkuk    Sefanias 

 Haggaj   Zakarias   Malakias 

The New Testament

Matthæus    Markus    Lukas 

Johannes    Apostlenes Gerninger 

Romerne   1 Korinterne   2 Korinterne

Galaterne    Efeserne    Filipperne 

Kolossensern    Tessalonikerne 

Timoteus   Titus   Filemon   Hebræerne 

Jakob    Peter    1,2,3 Johannes 

 Judas    Aabenbaringen

   

  Danish Audio Bible  

Du er en Guds mand.

og vende os til Biblen
     

        

   The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.