ง่ายต่อการอ่านภาษาไทยในพระคัมภีร์

EZ Read Bible

New way of reading the Bible

กลับไปที่พระคัมภีร์

ท่านทั้งหลายจงเข้าใกล้พระเจ้า

และพระองค์จะสถิตอยู่ใกล้

Contents

365 days Bible Read Schedule

Table-1   Table-2   Table-3   Table-4

* * * * * * * * *

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

How to Get to Heaven

 

Spread this webpage.

 

Thai Bible KJV

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

The Thailand Home Page

Lisa Osteen Sermons

John Osteen Sermons

John Hagee Sermons

Learn Korean

Make Your Marriage Work

How to clean your PC

Color codes

 

        

 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.