Hungarian Karoli

és térjünk az Karoli

 Books  

  Table-1   Table-2  

      Home       

  Hungarian Audio Bible  

The Old Testament

1Mózes   2Mózes   3Mózes   4Mózes

5 Mózes   Józsué   Birák   Ruth

1Sámuel   2Sámuel   1Királyok

2Királyok   1Krónika   2Krónika   Ezsdrás

Nehemiás   Ezther   Jób   Zsoltárok

Példabeszédek   Prédikátor

Énekek Éneke   Ézsaiás   Jeremiás

Jeremiás sir   Ezékiel   Dániel

Hóseás   Jóel   Ámos   Abdiás   Jónás

Mikeás   Náhum   Habakuk   Sofoniás

Aggeus   Zakariás   Malakiás

The New Testament

Máté   Márk   Lukács   János

Apostolok   Rómaiakhoz   1Korintusi

2Korintusi   Galatákhoz   Efézusiakhoz

Filippiekhez   Kolosséiakhoz

Tesszalonika   Timóteushoz   Titushoz

Filemonhoz   Zsidókhoz   Jakab   Péter

1,2,3János   Júdás   Jelenések

  
        

  The Christian Counter 

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com - All rights reserved.