Kinh Thánh dễ đọc Việt

Kinh Thánh - 1934

Korean : Viet Bible

 Books  

Giê-hô-va Đức Chúa Trời hằng sống.

Chúa Giêsu là đường, là sự thật,
là sự sống.

Chúa Thánh Thần ở cùng bạn.

      Home       

Cựu Ước - The Old Testament

Sang the ky1-17   Sang the ky18-27

Sang the ky28-40   Sang the ky41-50

 Xuat e dip to ky1-10 

 Xuat e dip to ky11-20 

 Xuat e dip to ky21-30 

 Xuat e dip to ky31-40 

Le vi ky1-10    Le vi ky11-20   

  Le vi ky21-27  

 Dan so ky1-8   Dan so ky9-18

 Dan so ky19-28   Dan so ky29-36

 Phuc truyen luat le ky1-7 

 Phuc truyen luat le ky8-16 

 Phuc truyen luat le ky17-27 

 Phuc truyen luat le ky28-34 

Gio xue1-8  Gio xue9-17  Gio xue18-24 

 Quan xet1-10     Quan xet11-21   Ru to 

1 Sa mu en1-12   1 Sa mu en13-20  

1 Sa mu en21-31    2 Sa mu en1-10 

2 Sa mu en11-17    2 Sa mu en18-24 

1 Cac vua1-7    1 Cac vua8-15

1 Cac vua16-22    2 Cac vua1-8 

 2 Cac vua9-17    2 Cac vua18-25 

1 Su ky1-8   1 Su ky9-18   1 Su ky19-29 

2 Su ky1-10    2 Su ky11-20 

 2 Su ky21-29    2 Su ky30-36    E xo ra

Ne he mi   E xo te   Giop1-15 

Giop16-30    Giop31-42    Thi thien1-32

 Thi thien33-60    Thi thien61-84

 Thi thien85-114    Thi thien115-150 

Cham ngon1-16    Cham ngon17-31

Truyen dao   Nha ca   E sai1-20 

 E sai21-36    E sai37-50    E sai51-66  

Gie re mi1-12   Gie re mi13-26 

Gie re mi27-40   Gie re mi41-52 

Ca thuong    E xe chi en1-15

E xe chi en16-24    E xe chi en25-36 

E xe chi en37-48    Da ni en

O se   Gio en   A mot   Ap dia   Gio na

Mi che   Na hum   Ha ba cuc   So pho ni

A ghe   Xa cha ri   Ma la chi

Tân Ước - The New Testament

Ma thi o1-11    Ma thi o12-21 

 Ma thi o22-28    Mac1-8    Mac9-16 

Lu ca1-8    Lu ca9-16    Lu ca17-24 

 Giang1-10    Giang11-21

Cong vu cac su do    Cong vu cac su do 

Cong vu cac su do    Ro ma   Ro ma 

1 Co rinh to    2 Co rinh to 

Ga la ti   E phe so   Phi lip 

 Co lo se   Te sa lo ni ca

Ti mo the   Tit   Phi le mon

He bo ro   Gia co   Phi e ro

1,2,3 Giang   Giu de 

khai huyen    khai huyen

  

  Vietnamese Audio Bible  

  Korean Audio Bible  

  

Bạn là người của Chúa.

Trở lại Kinh Thánh

  

        

   

Copyright © 2003 - . EZ Read Bible.com -
All rights reserved.